Η ερμηνεία της ανάδρομης πορείας της Αφροδίτης με λίγα λόγια

Το φαινόμενο της ανάδρομης πορείας της Αφροδίτης ενισχύει την ανάγκη εσωτερίκευσης και προσωπικής επεξεργασίας της αξίας των σχέσεων και της ύλης στην ζωή μας. Είναι η περίοδος που έχουμε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε μέσα από εσωτερικές διεργασίες, τι θέλουμε από τις σχέσεις, πως νοιώθουμε μέσα σε αυτές, πως ικανοποιείται ο αισθησιακός εαυτός μας. Είναι επίσης ένα διάστημα που επανεκτιμούμε τις αξίες μας συνολικά, και επαναπροσδιορίζουμε τους τρόπους που θέλουμε να αγαπηθούμε, να ερωτευτούμε ή να σχετιστούμε, όπως και να ανιχνεύσουμε τα επίπεδα αυτοεκτίμησης που προσδιορίζουν τα αποκτήματά μας. Καθώς συντελείται αυτή η εσωτερική επεξεργασία επανεκτίμησης και μέχρι να ολοκληρωθεί το διάστημα της αναδρομής έχουμε την ευκαιρία να διευκρινήσουμε τα παραπάνω θέματα. Το ζώδιο που βρίσκεται η Αφροδίτη κατά την ανάδρομη πορεία της μας δίνει περισσότερα στοιχεία για τον τρόπο που εκφράζεται αυτή εσωτερική διεργασία. Αφού ολοκληρωθεί το διάστημα μπαίνουμε σε φάση που μπορούμε να δούμε και να κατασταλλάξουμε στα συμπεράσματα που αποκομμίσαμε. Όταν η Αφροδίτη είναι ανάδρομη υπάρχει δυσκολία στο να εκτιμήσουμε σωστά νέες σχέσεις, συμφωνίες, συνεργασίες  ή ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικά, όπως αγοραπωλησίες ακινήτων και αντικειμένων που λειτουργούν παράλληλα στο εξωτερικό περιβάλλον της δραστηριότητας της ζωής μας.

 

© Eleni Kostika 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s