Ήλιος σύνοδος Ουρανός στον Κριό

09qe4q0ezw-treza-trisnandhy-1

14 Απριλίου 2017

Η αγάπη για την ελευθερία – Ελεύθερη βούληση – Αφύπνιση της ατομικής έκφρασης  – Αντισυμβατική ζωή

Κάθε συνοδικός κύκλος διαπραγματεύεται των συνδυασμό των δύο πλανητικών ενεργειών μέσα από τα 4 στάδια των φάσεων που διανύει. Η σύνοδος είναι το κλείσιμο και η έναρξη ενός νέου κύκλου, συμβολίζει λοιπόν ένα νέο ξεκίνημα στην εξέλιξη της αντίληψης των θεμάτων που εκπροσωπεί ο κάθε πλανήτης. Η συγκεκριμένη σύνοδος πραγματοποιείται στις 24 μοίρες Κριού, που είναι το πρώτο ζώδιο στην τετράδα των παρορμητικών ή αλλιώς “κύριων” ζωδίων, και τονίζει ιδιαίτερα την αυθόρμητη, αυτόνομη, διεκδικητική και τολμηρή έκφραση των δύο πλανητών. Είναι ο ετήσιος κύκλος που πυροδοτεί την ανάγκη να κάνουμε και να αποφασίσουμε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην ζωή μας, που θα μας δώσουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Στον Κριό ο Ήλιος είναι ισχυρός, και η βούληση αποκτά μια διάθεση αυτονομίας, ανεξαρτησίας, αυθορμητισμού και θάρρους, που σε σύζευξη με τον Ουρανό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που είτε μπορεί να αφυπνίσει, ή να αντιδράσει απρόσμενα, να αποφασίσει χωρίς να λογαριάσει συνέπειες, ή να ανεξαρτητοποιηθεί. Οι ενέργειες απελευθερώνουν την βούληση από συμβάσεις.  Κυριαρχεί ανυπομονησία και στην πρόκληση δεν περιμένει, έτοιμη να ενθουσιαστεί, να ανατρέψει αλλά και να ξαφνιάσει.

Στο ζώδιο του Κριού η τάση ανάληψης  πρωτοβουλίας είναι έντονη. Πως αντιλαμβανόμαστε την επανάσταση στην ζωή μας, πως θα αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε την ζωή, πώς τιμάμε την ελευθερία μας, πως βλέπουμε και πως αντιδρούμε στις προκλήσεις, πως προβάλλουμε την αντίρρηση, είναι ερωτήματα που μπορεί να απασχολήσουν ιδιαίτερα τους Κριούς, Ζυγούς, Αιγόκερους, Καρκίνους του 3ου δεκαημέρου ή όσους έχουν ωροσκόπο και προσωπικούς πλανήτες σε αυτές τις μοίρες των παρορμητικών ζωδίων. Για τους Κριούς ιδιαίτερα που έχουν γεννηθεί αυτές τις μέρες, ή όσους έχουν ωροσκόπο κοντά στις 24 μοίρες του ζωδίου, ζητείται ή έρχεται αλλαγή, ενώ για τους Ζυγούς ίσως έρθει από τους άλλους ή εξωτερικά γεγονότα. Οι σχέσεις είναι κυρίαρχο θέμα. Ο Ουρανός είναι ο ανορθόδοξος, ο μεταρρυθμιστής, ο αντισυμβατικός. Είναι μια έναρξη λοιπόν αυτή η σύνοδος, ένας “σπόρος” που μπαίνει μπορεί και “απρόσκλητα”, που θα διαπραγματευτεί το στοιχείο της αλλαγής (Ουρανός) στην ζωή (Ήλιος). Είναι μια στιγμή που βοηθάει τους Κριούς να επανεφεύρουν την επαγγελματική τους ταυτότητα, τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους, και να αλλάξουν πολύ ουσιαστικά την πρόθεση και την κατεύθυνση της ζωής.

Σε συλλογικό επίπεδο τονίζει την απρόβλεπτη απόφαση, την τάση αυτονόμησης, ανεξαρτησίας και αποφάσεων σε ηγετικό επίπεδο που πιθανόν να ξαφνιάσουν. Η δυναμική διαχείριση και ανατρεπτική απόφαση μπορεί να εκδηλωθεί και αρνητικά και θετικά, ανάλογα με το από που προέρχεται. Η έλλειψη διορατικότητας είναι η αδυναμία του Κριού. Σίγουρα θα ξαφνιαστούμε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό που ενεργοποιείται τώρα κάνει έναν κύκλο που εξελίσσει την  δυναμική μέσα σε ένα έτος. Τα γεγονότα στο ξεκίνημα έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς σφραγίζουν την πρόθεση, και δίνουν μακροπρόθεσμα μηνύματα.  Συνολικότερη εικόνα για αυτό που ξεκινάει τώρα σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, μπορούμε να αποκομίσουμε στην αντίθεση των δύο πλανητών στις 19/10/2017.

Σύνοδος: 14/04/2017 στις 24 μοίρες Κριού

1/4: 21/07/2017 στις 28 μοίρες Καρκίνου

Αντίθεση-180 μοίρες: 19/10/2017 στις 26 μοίρες Ζυγού

3/4: 14/01/2018 στις 24 μοίρες Αιγόκερω

Σύνοδος: 18/04/2018 στις 28 μοίρες Κριού

Ο συνοδικός κύκλος έχει ιδιαίτερη προσωπική χροιά για σένα, αν έχεις γενέθλια κοντά στις πιο πάνω ημερομηνίες, ή έχεις ωροσκόπο και προσωπικούς πλανήτες στις μοίρες των ζωδίων που αναφέρονται.

© Eleni Kostika 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s