Ήλιος σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό στις 14 μοίρες Υδροχόου

3 Φεβρουαρίου 2018

Περίοδος εκλείψεων και ενεργειακής έντασης, η 14η μοίρα Υδροχόου είναι και η μοίρα που έγινε η έκλειψη Σελήνης του περασμένου Αυγούστου (17/08). Η σημερινή όψη του Ήλιου με τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης, τονίζει την σχέση με συλλογικές δραστηριότητες και πιθανόν να φέρει κάποια φόρτιση σε σχέση με καταστάσεις, ανθρώπους αλλά και αποφάσεις που μας φέρνουν σε επαφή με το παρελθόν, ή διαπραγματευόμαστε την ορθότητα των συμπεριφορών αλλά και το πόσο θέλουμε τελικά να σχετιστούμε ή όχι. Είναι μια περίοδος αναστάτωσης και σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Όλα αυτά που κάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε και διασπείρουν ενέργεια είναι μια θεματική που θα ενεργοποιηθεί. Ποια είναι τα πρέπει σε αυτή τη διαδικασία, πως διαχειριζόμαστε την ελευθερία μας διατηρώντας την αξιοπιστία μας. Απελευθερώνεται ενέργεια μέσα από το φίλτρο του Υδροχόου, με έναν αλτρουιστικό, επαναστατικό  ή μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Μπορεί να έχουμε εκδήλωση αντιδράσεων στην κοινωνία, ή αλλαγές και αναταράξεις σε συμμαχίες, κόμματα και οργανισμούς, όπως και στο κοινωνικό μας περιβάλλον.  Ανάλογα με το πλαίσιο της ζωής κάτι μπορεί να μας αφυπνίσει. Η βούληση επηρεάζεται πολύ από το περιβάλλον και τις δραστηριότητες στην συλλογική σφαίρα. Η επαφή με άλλους μπορεί να προκαλέσει ένταση και διάφορες φορτίσεις. Η διαίσθηση ανταποκρίνεται και ενεργοποιεί το νου και την ανταπόκριση σε κοινούς σκοπούς, χωρίς να εκλογικεύουμε ιδιαίτερα. Η επιρροή μπορεί να παρασύρει και να αποπροσανατολίσει την βούληση και το κέντρο μας, μέσα σε ομαδικά ή συλλογικά σχήματα και δράσεις. Η ζωτικότητα χρειάζεται τόνωση, καθως η ενέργεια τείνει να σπαταλιέται. Κυριαρχεί η ανάγκη στροφής στον Λέοντα. Η ενεργοποίηση της  δημιουργικής προσέγγισης, και της ανάγκης να αναζητήσουμε τον τρόπο να εκφραστούμε με δημιουργικό τρόπο, να ηγηθούμε με ωριμότητα, ακεραιότητα όπως και να επιδείξουμε θάρρος και γενναιοδωρία. Πόσο αισθανόμαστε ποιοι είμαστε, και πόσο επιδιώκουμε τον αυτοπροσδιορισμό μας μέσα από τους άλλους;

Η 14η μοίρα Υδροχόου είναι η μοίρα του Ήλιου στον γενέθλιο χάρτη της Ελλάδας (3 Φεβρουαρίου 1830). Χρόνια πολλά Ελλάδα! Η χρονιά που δίνει την ευκαιρία της αφύπνισης σε σχέση με την ταυτότητα και το παρελθόν.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s