Ήλιος τετράγωνο Δίας στις 21 μοίρες Υδροχόου/Σκορπιού

11 Φεβρουαρίου 2018

Μια όψη που φέρνει τύχη, υποστήριξη και επέκταση, αλλά διογκώνει και το εγώ. Τονώνει την αυτοπεποίθηση, και δίνει σημαντικές ευκαιρίες για επιτυχία και αναγνώριση. Η αυτο-έκφραση και η αισιοδοξία μπορεί να εκφραστούν είτε φέρνοντας τύχη, ή απώλειες μέσω της υπερβολής. Δεν υπάρχει μέτρο. Μπορούμε να βρούμε υποστήριξη, να αντιληφθούμε την έννοια της γενναιοδωρίας στην ζωή, ή να γίνουμε δογματικοί. Η σπατάλη των χρημάτων και γενικότερα πόρων ή ζωτικής ενέργειας μπορεί να είναι έκδηλη. Είναι μια πληθωρική όψη και είναι σημαντικό να διαχειριστούμε την ευνοϊκή της ενέργεια σε αυτά που έχουν σημασία, ώστε να λάβουμε και να δώσουμε με ουσιαστικό αντίκρυσμα.  Η προώθηση δημιουργικών έργων ευνοείται ιδιαίτερα. Η πνευματική διάσταση της όψης θέτει ερωτήματα σε σχέση με την ταυτότητά μας: Είμαστε αυτά που πρεσβεύουμε; Πόσο οι αποφάσεις και οι επιλογές μας ανταποκρίνονται στις απόψεις και τις αλήθειες που στηρίζουμε. Θέματα ηθικής και αξιών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Είναι το τετράγωνο της πρώτης φάσης του ετήσιου συνοδικού κύκλου των δύο πλανητών που ξεκίνησε στις 26/10/2017 στις 03 μοίρες Σκορπιού (μοίρα της απόλυτης πτώσης της Σελήνης). Μια καινούργια πρόθεση τέθηκε τότε σε σχέση με την έννοια και την αντίληψη της “τύχης”, την έννοια της υπερβολής στην αυτο-έκφραση, της ανάπτυξης της δημιουργικότητας, αλλά και της σχέσης μεταξύ βούλησης και ηθικής. Ποια είναι η αλήθεια και η σημασία των επιλογών μας. Πόσο μας βοηθούν, και πόσο μας στηρίζουν; Στον Σκορπιό εκφράζει ιδιαίτερα το τι μας ενισχύει, ή μας οδηγεί σε υπερβολές, μέσα στην διαδικασία αυτή, και πόσο ελέγχουμε ή εξαρτόμαστε από τους άλλους. Πόσο οι άλλοι δείχνουν κατανόηση; Καθώς ο Σκορπιός είναι το ζώδιο που η Σελήνη έχει την πτώση της, μπορεί η έναρξη του κύκλου να τόνισε και την επαφή με το συναισθηματικό μας υπόβαθρο, και να ενεργοποίησε “σκιερά” ή έντονα συναισθήματα δυσφορίας που εξωτερικεύθηκαν είτε σωματικά ή ψυχικά, καθώς Ήλιος και Δίας μεγεθύνουν καταστάσεις. Εκεί επίσης κάτι σημαντικό αντιληφθήκαμε, σε σχέση με τον αυτοέλεγχο και την διάσταση της σημασίας της ζωής. Αν ανατρέξουμε στις 26/10 μπορούμε να ξεκλειδώσουμε μηνύματα σε σχέση με την δραστηριοποίηση στο τώρα διαμέσου της όψης τετραγώνου που είναι ενεργή. Και τα δύο ζώδια Σκορπιός και Υδροχόος έχουν να κάνουν με τους άλλους. Ο Σκορπιός διευκρινίζει την εγγύτητα, και ο Υδροχόος τον αλτρουισμό. Στο πρώτο τετράγωνο λοιπόν έρχεται η κρίση και η απαραίτητη ένταση ώστε να δράσουμε, να κάνουμε κινήσεις σε σχέση με την πρόθεση ή το θέμα που ενεργοποιήθηκε στην αρχή του κύκλου. Ο Ήλιος στον Υδροχόο εστιάζει με εναλλακτικό τρόπο στα θέματα, και μας στρέφει στην συλλογική σφαίρα της ζωής. Οι κινήσεις και δράσεις μας ίσως μπορούν να βρουν αντικείμενο μέσα στον κοινωνικό χώρο, στους φίλους και γνωριμίες μας και σε ομάδες που μοιραζόμαστε κοινούς σκοπούς. Εκεί πιθανόν έχουμε ή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα δούνε και λαβείν, αλλά και να βρούμε υποστήριξη, κατά την διάρκεια της επιρροής της όψης.

Η όψη έχει προσωπική χροιά αν έχεις Ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες και σημεία στις 21 μοίρες (+/-2) των σταθερών ζωδίων στον γενέθλιο χάρτη σου.)

© Eleni Kostika 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s