Υπερπανσέληνος στις 00  μοίρες και 42′ Παρθένου/Ιχθύων

jono-hislop-637-unsplash

19 Φεβρουαρίου, 2019 – 17:53 τοπική ώρα

Ξεκλειδώνοντας την αυθεντικότητα των δεξιοτήτων μας στην συλλογική ζωή, και διευκρινίζοντας την αντανάκλαση τους στους άλλους.

Ρυθμίσεις, προσαρμογές, διευκρινίσεις και η θεματική της εξυγίανσης στην ζωή μας.

Διαισθητική ανάπτυξη και ροή έμπνευσης μας βοηθούν να αποκρυσταλλώσουμε συμπεράσματα με ακριβείς εκτιμήσεις, καθώς κορυφώνεται ένας κύκλος «συγκομιδής». Λογική και ευαισθησία μας βοηθούν να αντιληφθούμε την σχέση μεταξύ ορθής διάκρισης και πίστης.

Μια ιδιαίτερα σημαίνουσα πανσέληνος για την ανθρωπότητα που εκφράζει μια αφύπνιση, και μεταρρυθμιστική στάση απέναντι στην εξυγίανση της ζωής αλλά και την σχέση μεταξύ παροχής βοήθειας και θυσίας. Πως η επίλυση συλλογικών προβλημάτων ζητάει εναλλακτικές προσεγγίσεις και ποιοι σε επίπεδο ηγετικό επιλέγουν να θυσιαστούν ή να δράσουν αλληλέγγυα ώστε να προάγουν τα ύψιστα αγαθά της διαβίωσης, και το κοινό καλό.
Η αρχή του κύκλου στις 4 Φεβρουαρίου στο ζώδιο του Υδροχόου τόνισε νέες προθέσεις σε σχέση με τις επιδιώξεις μας αλλά και την σχέση μας με την συλλογική συνεισφορά. Η κορύφωση του κύκλου με την Πανσέληνο στον άξονα Παρθένου/Ιχθύων μας δίνει την δυνατότητα να εργαστούμε και να μορφοποιήσουμε έμπρακτα πλέον τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε στην ζωή μας, αλλά και να πραγματοποιήσουμε μια εξυγίανση μέσα από μεταρρυθμίσεις στοχεύοντας σε μια πιο αυθεντική αλλά και υγιή σχέση με τον εαυτό μας. Ο άξονας αυτός έχει να κάνει με την υγεία, την τελειοποίηση και την συνειδητότητα που ενεργοποιείται από την έμπρακτη εφαρμογή των όσων σκεπτόμαστε, διακρίνουμε και τελικά πιστεύουμε μορφοποιώντας το σύστημα των ιδανικών και αντιλήψεων μας. Ειναι μέσα από την χρησιμότητα των πραγμάτων που ενεργοποιείται το αξιακό τους περιεχόμενο. Θέματα που θα μας απασχολήσουν αφορούν την εργασία, την προσφορά, και το πώς φροντίζουμε και παρέχουμε.  Διαπραγματευόμαστε την  σχέση τους με την θυσία, και την ιδανική μορφή των πραγμάτων.  Η Παρθένος εκφράζει  την βελτίωση και την χρησιμότητα των πραγμάτων και η Σελήνη στην Παρθένο διαισθάνεται, ανταποκρίνεται και συλλέγει με ευαισθησία και ακρίβεια ερεθίσματα και μηνύματα, αναλύοντας το απόσταγμα τους.  Εδώ συνυπάρχει η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με την σχολαστική προσήλωση αλλά και ευαισθησία σε λεπτομέρειες και προβλήματα. Τα φώτα συγκλίνουν σε αρμονικές όψεις με τον Άρη στις 03 μοίρες Ταυρου (μοίρα της απόλυτης έξαρσης της Σελήνης) και μας δίνεται μια δυνατότητα να προσανατολίσουμε το πάθος μας, την ενέργεια μας και τα ταλέντα μας και να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Να ξεκαθαρίσουμε με πράγματα που έχουμε συλλέξει, να δούμε έμπρακτα πως κάτι που έχουμε ή κατέχουμε, μπορεί να βοηθήσει και να αποδειχθεί χρήσιμο σε άλλους. Να συγκεκριμενοποιήσουμε την σχέση μεταξύ παροχής και προσφοράς σε ένα νέο τοπίο ακέραιης  έκφρασης. Παρατηρούμε πως και οι τρείς Πανσέληνοι από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο του 2019, γίνονται στις μηδενικές μοίρες των αξόνων Λέοντα/Υδροχόου, Παρθένου/Ιχθύ, Ζυγού/Κριού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια φρέσκια ενέργεια, που δηλώνει μια καινούργια και πολύ αγνή μορφή έκφρασης, ένα νέο πεδίο δραστηριότητας που ζητάει εξισορροπήσεις, αποφάσεις, και συμφιλιώσεις. Κατι νέο σχηματοποιείται με αφετηρία την αντανάκλαση του δημιουργικού/αυθεντικού εαυτού στην σχέση του με την συλλογική σφαίρα (Σεληνιακή έκλειψη Ιανουαρίου). Στην παρούσα Πανσέληνο λοιπόν αρχίζουμε να διευκρινίζουμε το πως γινόμαστε λειτουργικοί και χρήσιμοι, εξερευνώντας την ροή της έμπνευσης, της αντίληψης και των ιδανικών μας με έμπρακτο πλέον τρόπο. Μια αποτίμηση της συγκομιδής μας από κάτι που εκφράσαμε αρχίζει να μας δείχνει τα αποτελέσματα, ή αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που ζητούν διευκρίνιση μέσα από πρακτικές διαδικασίες. Διερωτόμαστε για την χρησιμότητα και τις προτεραιότητες των πραγμάτων και το πώς αυτή βελτιώνει την υπόσχεση προς τον αυθεντικό μας εαυτό, αλλά και τα αιτήματα των άλλων με βάσει ιδανικά και αξίες.

Η καθημερινότητα και τα εργαλεία των δεξιοτήτων μας, μας φέρνουν σε επαφή  με το μεταφυσικό στοιχείο, και μας προτρέπουν να γίνουμε πιο φιλόξενοι, να εμπνευστούμε, να βοηθήσουμε αλλά και να αντιληφθούμε τα μυστήρια τοπία της ζωής και τις υπερβάσεις τους.

Η Πανσέληνος είναι πολύ κοντά στην Γή κι έτσι φορτίζονται οι διαισθητικές μας αντένες, η συναισθηματική ανταπόκριση και οι αυτοματισμοί μας προς αυτά που μας ανησυχούν, συγκινούν, μας θεραπεύουν, και δρουν ρυθμιστικά και διευκρινιστικά με σκοπό να διευρύνουμε ιδέες, σκέψεις, γνώσεις και ευρύτερους στόχους.

Η Πανσέληνος λοιπόν φωτίζει την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε θέματα και να βάλουμε μια τάξη ή να επιλύσουμε προβλήματα.

Ήλιος, Ερμής, Ποσειδώνας στους Ιχθύς δίνουν έμφαση σε ένα “τοπίο” πιθανόν συγκεχυμένο ή φαντασιακό που μας καθιστά δέκτες ερεθισμάτων και εντυπώσεων και ευαισθητοποιεί το ασυνείδητο κομμάτι της εμπειρίας ενώ μας καλεί να συνθέσουμε. Ο Ερμής συγκλίνει σε εξάγωνο με τον Κρόνο και την Αφροδίτη στον Αιγόκερω βοηθάει να λειτουργήσουμε σε πλαίσια, να εστιάσουμε στην δουλειά μας, να δαμάσουμε και να οργανώσουμε τον νού, να οριστικοποιήσουμε συμπεράσματα στις συμφωνίες, σχέσεις, συμμαχίες και συναλλαγές μας, να εργαστούμε  και να δούμε αποτέλεσμα, καθώς επιχειρούμε να συγχωνεύσουμε δεδομένα μέσα στην ροή των εξελίξεων που μας περιβάλλουν.  Πιθανόν να μας απασχολήσει και η διαχείριση και οργάνωση των οικονομικών, ή οικονομικές υποχρεώσεις καθώς η Αφροδίτη αποκλίνει από τον Κρόνο και πρόκειται να συναντήσει τον Πλούτωνα και τον Νότιο Δεσμό. Μια ευκαιρία να αναμορφώσουμε ριζικά και να εξυγιάνουμε το υλικό τοπίο της ζωής αλλά και αυτό των σχέσεων αντιμετωπίζοντας ένα σημαντικό θέμα από το παρελθόν.

Η μεταβλητότητα στο στοιχείο του Νερού δίνει την δυνατότητα διάχυσης, συγχώνευσης, διείσδυσης και υπέρβασης, σε συνδυασμό με το στοιχείο της Γής φέρνει το έδαφος που προσφέρει γονιμότητα ώστε αυτά που μας εμπνέουν και πιστεύουμε να βρουν έδαφος να εφαρμοστούν. Μας βοηθά επίσης να βρούμε πρακτικές λύσεις σε προβλήματα. Ταυτόχρονα η Σελήνη στην Παρθένο φωτίζει και μας υπενθυμίζει πως οι λύσεις βρίσκονται στην καθημερινότητα, ή στην παραγωγική διαδικασία, πως κάθε ιδανικό θα πρέπει να βρει μια πρακτική εφαρμογή και να αποκτήσει χρησιμότητα και απτό αντίκρισμα.

Οι δυσαρμονικές δευτερεύουσες όψεις των φώτων με τον Κρόνο, δημιουργούν κάποιες ενοχλήσεις, εμπόδια ή καθυστερήσεις που ίσως λειτουργήσουν ανασταλτικά προς το αίσθημα ικανοποίησης μας, της υγείας και ευεξίας. Τα προβλήματα κυρίως εντείνονται όταν δίνουμε υπερβολική σημασία στην κριτική των άλλων, ή όταν εστιάζουμε στο να μοιραστούμε πληροφορίες που δεν έχουμε διευκρινίσει επαρκώς με τον εαυτό μας. Καθώς ο Ερμής πρόκειται να πραγματοποιήσει ένα τετράγωνο με τον Δία στον Τοξότη στις 22/02 η τάση για υπερβολές, η ανάγκη να πούμε αλήθειες ή να δώσουμε υποσχέσεις προκαλεί κάποια ένταση. Χρειάζεται να δουλέψουμε για να αναπτύξουμε κάτι, είτε πνευματικά ή πρακτικά, ενώ το ιδεολογικό περιεχόμενο των θεμάτων που διαχειριζόμαστε αναπτύσσεται μέσα από τα ορθά ερωτήματα και την σχέση σωστού και λάθους που μας θα μας προβληματίσουν στις σχέσεις μας με τους άλλους.  Θα επιχειρήσουμε να ξεκαθαρίσουμε πολλά τις επόμενες δύο εβδομάδες, στα οποία θα χρειαστεί ίσως να επανέλθουμε και πάλι μέσα στο Μάρτιο με την αναδρομή του Ερμή.

Ο κυβερνήτης της Πανσελήνου Ερμής στους Ιχθύς, μια θέση αδυναμίας και πτώσης γιατι απλά το λογικό μας κομμάτι λειτουργεί διερευνητικά. Δεν έχει να κάνει με τον ορθολογισμό αλλά την επεξεργασία της πληροφορίας και την επικοινωνία που επεκτείνει, φιλοσοφεί και αναπτύσσει θεωρίες, γνώσεις, έννοιες, εμπνέεται, συνθέτει, βοηθάει, ή υπερβαίνει. Σε αυτό το ζώδιο ο Ερμής θα παραμείνει για τρεις περίπου μήνες λόγω της αναδρομής του (5-28 Μαρτίου), και ενεργοποιεί θεματικές που έχουν να κάνουν με τον Ποσειδώνα και τον Δία (κυβερνήτες των Ιχθύων). Το φιλοσοφικό, ηθικό και πνευματικό περιεχόμενο της ζωής μας φέτος καλείται να αναπτυχθεί ίσως και μέσα από κάποιες συγκρουσιακές καταστάσεις  σε σχέση με τα πιστεύω μας ή την έννοια της ανάπτυξης. Μπορούμε να διευρύνουμε την σκέψη μας πολύ δημιουργικά, αλλά και να υπερβάλλουμε στον δογματισμό και την τελειομανία, μεγεθύνοντας πληροφορίες, ανταλλάσσοντας δεδομένα ή συζητώντας όσα μας απασχολούν.   Ίσως είναι μια φλύαρη θέση, ή μια θέση ονειροπόλησης, ποιητική ενώ ευνοεί την αγάπη για τον λόγο (Ιχθύς έξαρση της Αφροδίτης), το γράψιμο, την συγγραφή και σύνθεση, την δημιουργία ευρύτερα.

Η Πανσέληνος επιζητά ένα είδος ταπεινότητας, διάκρισης, ταξινόμησης προτεραιοτήτων, αλλά και προσφοράς ώστε να επέλθει εξυγίανση. Οι δύο εβδομάδες που ακολουθούν χρωματίζονται από την θεματική της θεραπείας ευάλωτων σημείων (Σελήνη αποκλίνει από μια όψη χιαστή με τον Χείρωνα). Ο Δίας χορηγός των πλανητών στους Ιχθύς είναι πολύ ισχυρός, καθώς επίσης και ο Ποσειδώνας. Είναι τα ιδανικά και οι αξίες μας που θα καθορίσουν το πρόσημο της ουσιαστικής διάκρισης της ορθότητας αλλά και της πίστης καθώς οι σχέσεις μας αλλάζουν προσανατολισμό.

 

Η Πανσέληνος ζητά ακεραιότητα. Η Σελήνη είναι πάνω στον απλανή αστέρα Regulus, θέση που τονίζει την αναγνώριση αλλά και τον τρόπο που κανείς διαχειρίζεται την εξουσία που αναλαμβάνει. Εδώ στην μηδενική της Παρθένου, η θεματική του πως η εξουσία τίθεται στην υπηρεσία και στην φροντίδα του κοινού καλού είναι κεντρική. Ο Χείρωνας μπήκε στον Κριό, και βρίσκεται στο μεσοδιάστημα Σελήνης/Ουρανού και Ήλιου/Ουρανού. Αλλάζουμε στάση απέναντι σε αυτά που μας πονάνε, συλλογικά και προσωπικά, απέναντι στην ανάγκη για μεταρρύθμιση και αλλαγή. Κάποιο σημαντικό γεγονός μπορεί να φωτίσει αυτή τη διαδικασία.

Η μηδενική Κριού, ορίζει ενάρξεις που έχουν να κάνουν με το συλλογικό τοπίο και την ανθρωπότητα ευρύτερα. Κάτι εναλλακτικό  με μαχητικό αλλά και πρωτοποριακό χαρακτήρα ανθίζει ως προάγγελος μιας νέας εποχής καθώς συλλογικά καλούμαστε να αντιληφθούμε το σύνδρομο θύματος/σωτήρα μέσα από αλλαγή στάσης απέναντι στις μορφές εξουσίας στο κοινωνικο-πολιτικό στερέωμα.

 

Στον χάρτη της Πανσελήνου υπάρχει απουσία του στοιχείου του Αέρα, και αυτό τονίζει πως εστιάζουμε περισσότερο, στο συναίσθημα και σε ό,τι απαρτίζει το υλικό στερέωμα της ζωής.

Ίσως είναι πιο δύσκολο να αποστασιοποιηθούμε από τις πράξεις μας, ή να είμαστε ανοιχτοί σε καινούργιες ιδέες, καθώς απαιτείται να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη προσωπικών σχεδίων και να διερευνήσουμε όρια. Όλα έχουν να κάνουν με την δική μας οπτική γωνία, και η έμφαση στην παρορμητική και μεταβλητή ενέργεια για κάποιους είναι φυσικός χώρος πρωτοβουλίας, δράσης, ευαισθητοποίησης και τελειοποίησης και για άλλους είναι τοπίο αλλαγών που προκαλεί σύγχυση και στρές. Μόνον ο Άρης είναι σε σταθερό ζώδιο, και αυτό δείχνει πως η ενέργεια μας επενδύεται στην σταθεροποίηση και μορφοποίηση καταστάσεων, και πως είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε τον δικό μας ρυθμό στον τρόπο που κάνουμε τα πράγματα και στις δράσεις μας. Αυτό θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε πιο εύκολα από το τι μας είναι χρήσιμο και τι όχι. Η επιμονή και η αντίσταση του Άρη στον Ταύρο είναι γειωτική και ευνοεί την ενίσχυση των οικονομικών και την έκφραση της αισθησιακής πλευράς των επιθυμιών. Σε αμοιβαία υποδοχή με την Αφροδίτη (κυβέρνηση και έξαρση), μας φέρνει κοντά με άλλους για να ενισχύσουμε έργα, στόχους και να εδραιώσουμε ισχυρότερα τις επαγγελματικές και προσωπικές μας δεσμεύσεις.

Ζητήματα εργασίας, παροχής υπηρεσιών, υποχρεώσεων, υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, βασικών αγαθών, προστασίας των ζώων, υλοποίησης  και εφαρμογής έργων, είναι θεματικές της Πανσελήνου.

Μια Πανσέληνος που μας συντονίζει με την ακρίβεια της παρατήρησης και της διαίσθησης και εν δυνάμει εξωτερικεύει τις πιο αγνές και ουσιαστικές προθέσεις και δυνατότητες μας. Μας δίνει το απόσταγμα και την εκτίμηση της συγκομιδής ενός κύκλου εργασιών στην σχέση μας με την αυθεντική δημιουργία και μας δείχνει πως  τα περιττά και τοξικά στοιχεία στην ζωή μας μπορούν να αλλάξουν και να αρχίσουμε να βλέπουμε βελτίωση. Ευκαιρίες να εργαστούμε πάνω σε αυτό που μας εμπνέει.  

Η πανσέληνος έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Παρθένος με γενέθλια 24-27  Αυγούστου, Ιχθύς με γενέθλια 19-22 Φεβρουαρίου, Δίδυμος με γενέθλια 22-25 Μαΐου και Τοξότης με γενέθλια 23-26  Νοεμβρίου. Επίσης αν είσαι Λέων ή Υδροχόος, με γενέθλια την τελευταία μέρα του ζωδίου, ή/και αν έχεις ωροσκόπο, ακμές γωνιακών οίκων και προσωπικούς πλανήτες στις 29 μοίρες των παρορμητικών ζωδίων, στις 00-03 μοίρες των μεταβλητών  ζωδίων, στις 3 μοίρες Ταύρου, και 15 μοίρες Ιχθύ και Αιγόκερου, όπως και στην μηδενική μοίρα Κριού. Την επιρροή της πανσελήνου επεξεργαζόμαστε μέχρι και τις 4 Μαρτίου.

Εύχομαι να απολαύσουμε ένα υπέροχο φεγγάρι.

 

© Eleni Kostika 2019

(Στην ανάλυσή μου λαμβάνω υπόψη μου περισσότερο τις συγκλίνουσες όψεις των πλανητών)

Photo by Jono Hislop on Unsplash

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s