Νέα Σελήνη στις 23 μοίρες και 17’ Σκορπιού

15 Νοεμβρίου 2020, 07:07 τοπική ώρα

Εμψύχωση, συνειδητοποιήσεις, εξέλιξη και ολοκλήρωση. Ενισχύοντας την εξασφάλιση της συνέχειας.

Εμβαθύνοντας σε σχέση με το τι ουσιαστικά μας ενώνει με τους άλλους. Ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε.

Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό περιλαμβάνει μια ευκαιρία να μεταβάλλουμε κάτι, να ολοκληρώσουμε κάτι, να ενισχύσουμε κάτι, που θα ξεκαθαρίσει, αλλά και θα ενισχύσει θέματα ή στόχους που προϋπάρχουν.  Η βάση του Σκορπιού είναι η διαδικασία της αναγέννησης, και η ενίσχυση. Η βαθύτερη σχέση με τον ψυχισμό και την εγγύτητα, εδώ αποκτά ίσως την μεγαλύτερη ένταση σε εύρος εμπειρίας και βίωμα συναισθήματος, και έχει υπαρξιακό χαρακτήρα. Εκεί που βρίσκεται το ζώδιο του Σκορπιού στο ωροσκόπιο μας, εκεί που βρίσκεται ο Πλούτωνας, αλλά και ο 8ος οίκος του γενέθλιου χάρτη μας, είναι οι τομείς της ζωής που βιώνουμε μεταμορφώσεις, θανάτους και αναγεννήσεις της ύπαρξης μας, αλλά και κατανοούμε τις δυνάμεις εκείνες που έχουν την δυνατότητα να μας εμψυχώσουν, να μας θεραπεύσουν, να διεισδύσουμε βαθύτερα στα υλικά, συναισθηματικά και πνευματικά πεδία, και να προκαλέσουν πολύ ουσιαστικές συνειδητοποιήσεις και προσωπική εξέλιξη.  Ο Σκορπιός είναι το πεδίο που ερχόμαστε σε επαφή με όλες εκείνες τις πτυχές του εαυτού μας που δεν ελέγχουμε ενώ παράλληλα ενδυναμώνουν την επιθυμία να διεκδικήσουμε και να αναμετρηθούμε με τις δυνάμεις μας. Είναι ο χώρος που και θα δράσουμε με περισσότερο πάθος, θα επιθυμήσουμε πιο έντονα, θα βιώσουμε τοξικότητα ή τις ‘σκιές’ του εαυτού μας, θα αναζωογονηθούμε με θεραπευτικό τρόπο, και θα επιχειρήσουμε διεργασίες ενίσχυσης, με σκοπό την εξασφάλιση της συνέχειας.   

Η μετάβαση από τον μήνα του Σκορπιού στον μήνα του Τοξότη σηματοδοτεί μια μετάβαση που είτε θα έχει χαρακτήρα τέλους ή ενίσχυσης που θα οδηγήσει σε ένα νέο επίπεδο κατανόησης και εμπειριών. Όλα αυτά εστιάζουν στην μεταμορφωτική διεργασία που προωθεί το ζώδιο του Σκορπιού μέσα από τα αιτήματα του Άρη και του Πλούτωνα, και αυτό είτε θα λάβει χώρα μέσα από το κομμάτι της ύλης – δηλαδή χρηματοοικονομικά ζητήματα ή/και των σχέσεων που επιχειρούν να δώσουν κάποιου είδους προοπτική.  Βαίνουμε σε περίοδο εκλείψεων και άρα πιο δυναμικών εξελίξεων σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο, που περιλαμβάνουν και ταχύτερη ώθηση αλλά και αποκαλύψεις που θα έχουν σχέση με το παρελθόν και διαπραγματεύονται θέματα επικοινωνίας, γνώσεων, διαχείρισης πληροφορίας και ευρύτερα αντίληψης.  Τα Φώτα είναι σε όψη εξάγωνου με τον Πλούτωνα τον Δία, και την Αθηνά Παλλάδα ενώ συγκλίνουν και προς το εξάγωνο με τον Κρόνο. Η ανάγκη να κινηθούμε στρατηγικά και μέσα από την χρήση της δημιουργικής ευφυΐας σε σχέση με ό,τι επιθυμούμε να αναπτύξουμε εκφράζεται με οργανωτικό πνεύμα, και θα συμπεριλάβει και δεσμεύσεις, αποκρυστάλλωση στόχων και συνειδητοποιήσεις για το τι ορθώς λειτουργεί και τι έχει εξαντλήσει την χρησιμότητά του. Θέματα που ήταν σε περίοδο αναστολής ή καθυστέρησης με αυτόν τον κύκλο θα αρχίσουν να κινούνται και να προωθούνται με σκοπό να ξεπεραστούν εμπόδια, ή να ορίσουν καλύτερα το πεδίο της στόχευσής τους σε σχέση με τον χρόνο, και μέσα από την διαδικασία του ξεκαθαρίσματος σκοπού ή στόχων ή/και του διαχωρισμού για πιο αποτελεσματική ενίσχυση των δράσεων αλλά και επιθυμιών μας.

Η Νέα Σελήνη ευνοεί να εμβαθύνουμε στις σχέσεις και σχεδιά μας τον τρόπο που μοιραζόμαστε. Αναδυκνείει θέματα ρύθμισης και ολοκλήρωσης οικονομικών θεμάτων και άντλησης πόρων και μέσα από συνεργασίες, οργανισμούς, επαγγελματικά  ή διαπροσωπικές σχέσεις (κοινοκτημοσύνη, δάνεια, ασφαλιστικά, επιδόματα, κληρονομικά, επενδύσεις, αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις). Σε ένα άλλο επίπεδο ενισχύει την διαδικασία συνειδητοποίησης, αντίληψης και του τρόπου που θέλουμε να μοιραστούμε με σημαντικούς άλλους συναισθήματα, γνώση, επιθυμίες. Ως εκ τούτου σχέσεις οι οποίες διευκρίνιζαν την κατεύθυνση τους, την ουσιαστική βάση τους, αλλά και τα επίπεδα επιθυμίας μέσα σε αυτές, όλη την χρονιά θα εισέλθουν σε μια πιο δυναμική φάση ξεκαθαρίσματος που είτε στοχεύει στην εμβάθυνση, στον καλύτερο έλεγχο και ενίσχυσή τους ή στο οριστικό τέλος που θα λάβει χώρα μέσα στο επόμενο τρίμηνο. Καταλυτικός παράγοντας σε όλα αυτά είναι το αίσθημα κάλυψης, κοινών στόχων, ασφάλειας, αλήθειας, εμπιστοσύνης και ο τρόπος επικοινωνίας. Η όψη εξαγώνου με τον Πλούτωνα, Δία και την Αθηνά Παλλάδα δηλώνει μια συνειδητοποίηση, σοφία, στρατηγική αλλά και μια υποστήριξη και βοήθεια  σε θέματα οικονομικής φύσεως ή προώθησης στόχων ή/ και πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε πόρους  αλλά και την ανάγκη να απελευθερωθούμε από ‘λιμνάζοντα νερά’ συναισθηματικά ή ψυχολογικά. Μας βοηθάει να ανακαλύψουμε νέους τρόπους έκφρασης και σύνδεσης αλλά και την ισχύ που φέρει η γνώση και το πάθος μας να έλξουμε.

Ο Άρης κυβερνήτης του Σκορπιού είναι πλεόν ορθόδρομος και κάθε τι που θέλουμε να κατακτήσουμε ή να υπερασπίσουμε αρχίζει να ενεργοποιείται πολύ πιο δυναμικά και θα εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια και με οποιοδήποτε τίμημα με σκοπό την μεταρρύθμιση και ατομικά και συλλογικά για να ενισχύσει σε πρώτη φάση αποφάσεις και την βούληση (Κριός έξαρση του Ήλιου) (τετράγωνο με τον Πλούτωνα – Δεκέμβριος). Αυτό αναδιεκνύει την προσπάθεια και την τροφοδοσία με καύσιμο ώστε να ξεπεραστούν κρίσεις και προβλήματα.  Η μαχητικότητα με θάρρος, αξιοπρέπεια και σε συνδυασμό με ψυχραιμία, οργανωτικότητα, αίσθημα ευθύνης και συνέπεια θα αποδώσουν, αλλά θα πρέπει να καταστεί σαφές σε κάθε δέσμευση μας, πως η διαδικασία μετάβασης από το υφιστάμενο καθεστώς σε ένα νέο θα είναι απαιτητική, θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει διάθεση για δημιουργικό πνεύμα στην ενσωμάτωση νέων πραγμάτων, αλλαγή στάσης ή αντίληψης που θα μας βγάλει από την ζώνη της βολής μας σε θέματα κυρίως αξιών και ιδεολογικού περιεχομένου, και θα έχει να αντιμετωπίσει απαιτήσεις και προκλήσεις στην φάση της εφαρμογής ή σταθεροποίησης. Αυτά αφορούν και το 2021 και θα αναλυθούν περισσότερο σε επόμενο άρθρο. Μια γενική συμβουλή είναι να μην θέτουμε πολύ υψηλά στάνταρ ή να εμμένουμε απόλυτα σε ό,τι επιχειρήσουμε ή όπου δεσμευθούμε μέσα στον σεληνιακό μήνα που διανύουμε. Αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την θέση μας στον κόσμο ή τα περιβάλλοντα που κινούμαστε, επαγγελματικά ή μέσα από τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, γιατι ο κόσμος αλλάζει ριζικά και οι δυνατότητες μας μέσα σε αυτόν επίσης. Περισσότερα για αυτό θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε μέσα στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021, και με σημαντικές νέες ανακοινώσεις, μεταβολές και πληροφορίες που θα έχουμε σε συλλογικό επίπεδο και γεωπολιτικά  γύρω στις 20-22 Δεκεμβρίου.

Η Αφροδίτη από το ζωδιο του Ζυγού συγκλίνει σε τετράγωνα με τον Πλούτωνα, Δία, Κρόνο, όψεις φύσεως Αιγόκερου (Κρόνος), και αυτό δηλώνει πως σε θέματα οικονομικών, έρωτα, και σχέσεων εκδηλώνονται κρίσεις συνειδητότητας σε σχέση με στόχους που θα ζητήσουν έναν νέο προσανατολισμό. Όσον αφορά στις σχέσεις αναδεικνύονται κρίσιμα ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνικής αποδοχής ή δημόσιας εικόνας που βγάζουν στην επιφάνεια υπόγειους ανταγωνισμούς, χειριστικές συμπεριφορές ή που εμπεριέχουν παιχνίδια εξουσίας. Αυτά πάντα με το ‘γάντι’, λόγω φύσεως Ζυγού. Μπορεί να διαφωνήσουμε, αλλά θα τηρήσουμε κόσμια, διπλωματική και ίσως ψυχρή συμπεριφορά σε μεγάλο βαθμό, για να εξυπηρετήσουμε τα αιτήματα και των δύο πλευρών.  Παρ’ όλα αυτά θα αντιληφθούμε πως και μέσα από ένταση σε όσα διαπραγματευόμαστε και μέσα από την αδυναμία να μπορούμε να μοιραστούμε λόγω έλλειψης κοινωνικής συναναστροφής οι αξίες μας αλλάζουν και ξεκαθαρίζουν μέσα μας αυτά που έχουν πραγματική αξία.  Οι όψεις αυτές εξαναγκάζουν ή ωθούν να αφήσουμε ό,τι έχει εξαντλήσει τον σκοπό του και με κάποιο τίμημα, και αυτό θα οδηγήσει και σε μια αλλαγή τρόπου ζωής σε σχέση με τα παραπάνω. Επίσης κλείνουμε θέματα ώστε να προχωρήσουμε με τις δικές μας αξίες, ακόμα και αν αυτό σημαίνει μια σταδιακή απομάκρυνση από κάποια πράγματα που στο παρελθόν θεωρούσαμε σημαντικά. Οι σχέσεις που πραγματικά και ουσιαστικά μοιράζονται τώρα καλούνται να κάνουν ένα σημαντικό και ίσως δύσκολο εξελικτικό βήμα για να εξασφαλίσουν την μακροβιότητά τους.  Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Δία φέρνει κάτι καλό που μπορεί να ωφελήσει αλλά δηλώνει ταυτόχρονα πως θα αλλάξει και την ζωή μας από δω και στο εξής.

Ο Ερμής συγκλίνει προς την αντίθεσή του με τον Ουρανό, όψη που μας επιστρέφει στην Πανσέληνο που έγινε στις 31 Οκτωβρίου, και φέρνει νέες πληροφορίες στο φώς, όπως και δηλώνει και μια νευρικότητα, σπασμωδικότητα στην επικοινωνία θεμάτων και λήψης αποφάσεων (όπως για παράδειγμα ο τρόπος που έγινε το κλείσιμο των σχολείων στην χώρα μας). Η ανάγκη να διαπραγματευθούμε με εναλλακτικούς τρόπους, ή/και μέσα απο πιο δημιουργικά κανάλια σκέψης, που επιχειρεί να γεφυρώσει και μέσα από συνειδητοποίηση τρωτών ή ευάλωτων καταστάσεων. Ο Ερμής από τον Σκορπιό κάνει όψη χιαστί με τον Χείρωνα. Τα δικά μας τρωτά επικοινωνούνται και βοηθούν άλλους, ή γινόμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε σχέση με το αίσθημα εγκατάλειψης ή αποξένωσης στις περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε βάθος τις επιθυμίες μας. Κατι χρειάζεται να διερευνήσουμε σε σχέση με τον τρόπο που επικοινωνούμε, και πως αυτό δημιουργεί προβλήματα στην σύνδεσή μας με τους σημαντικούς άλλους στην ζωή μας ή στην επίτευξη μεγαλύτερης εγγύτητας. Οι όψεις του Ερμή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και έχουν χαρακτήρα εξυγίανσης αλλά και ανάγκης μεταρρύθμισης του τρόπου που σκεφτόμαστε και ανταλλάσουμε με τους άλλους.

Μια ιδιαίτερα θεραπευτική και εξελικτική Νέα Σελήνη ξεκινάει σήμερα, που θα μας βοηθήσει και σε πρακτικό, πνευματικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο, να εξυγιάνουμε καταστάσεις και να ολοκληρώσουμε κάποια ζητήματα, ίσως και χρόνια. Κυρίως αφορά οικονομικά και επιθυμίες στις σχέσεις. Πέρα από τους σκληρούς περιορισμούς που βιώνουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε την αίσθηση πως κάπου έχουμε κατακτήσει κάτι, έχουμε κάνει κάποια σημαντική και ουσιαστική πρόοδο και που πηγάζει από βαθύτερες προθέσεις μας.

Με κάθε τι που εξελίσσεται εμπρός μας ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά, και πιο ουσιαστικά στο κέντρο του υπαρξιακού εαυτού μας, και αντιλαμβανόμαστε είτε την διάσταση της ατομικής ισχύος ή/και ποιες πτυχές του κατώτερου ψυχισμού μας λειτουργούν εν δυνάμει τοξικά ως προς την εξέλιξή μας.  

(Εάν γνωρίζεις τον γενέθλιο χάρτη σου, ο οίκος που βρίσκεται η 24η μοίρα Σκορπιού είναι και ο τομέας της ζωής  όπου θα εστιάσεις αυτόν τον σεληνιακό μήνα μέσα από την πιο πάνω θεματική, και θα μπορέσεις να ενισχύσεις θέματα ή πτυχές του εαυτού σου, μέσα από ευκαιρίες και συνέργεια δυνάμεων που θα προωθήσουν αλλαγές από τον τομέα που βρίσκονται οι 22-28 μοίρες Αιγόκερου. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσεις και η δράση είναι στους οίκους/τομείς της ζωής  που βρίσκονται οι 21-28 μοίρες Ζυγού και Αιγόκερου, όπως και στον τομέα του Κριού.)

Η Νέα Σελήνη εχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Σκορπιός με γενέθλια 13-18 Νοεμβρίου, Ταύρος με γενέθλια 12-18 Μαΐου, Λέων με γενέθλια 14-20 Αυγούστου, Υδροχόος με γενέθλια 11-17 Φεβρουαρίου.  Αν έχεις προσωπικούς πλανήτες ή σημεία στις 24 (+/- 3) μοίρες των σταθερών ζωδίων, στις 15, και 21-27 μοίρες των παρορμητικών, ή/και στις 7-9 μοίρες των σταθερών.

 © Eleni Kostika 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s