Πανσέληνος στις 16 μοίρες Λέοντα και 40’/Full Moon at 16 Leo 40′

5.02.2023 – 18:28 UTC / 20:28 EET

Η Πανσέληνος της μεταρρύθμισης, της δημιουργικότητας και της αμφισβήτησης.

Ποιά είναι η ορθή απόσταση απο τα πράγματα; Πως εκφράζουμε απόψεις χωρίς να είμαστε προκλητικοί; Που αντιστεκόμαστε και πως αυτή μας η στάση ορίζει την ατομική μας σχέση με το σύνολο και την ενέργεια της ομάδας.

Ποια η ατομική μας σχέση με την αποτελεσματικότητα, ποιά με την συνεργασία;

Περίοδος που θα μας απασχολήσει το πως θα αλλάξουμε κάτι στην ζωή μας, είτε σε σχέση με τα οικονομικά και τα επαγγελματικά ή σε σχέση με την προσωπική ζωή, ατομική έκφραση και τα περιβάλλοντα (ομάδες, φιλίες, οργανισμοί και οργανώσεις) που μας ενδιαφέρουν ή δραστηριοποιούμαστε. Χρειάζεται να διεισδύσουμε βαθύτερα στα προβλήματα, να πειραματιστούμε στον τρόπο που επικοινωνούμε, να αλλάξουμε κάτι ή να προσεγγίσουμε με δημιουργικότητα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ζητήματα αξιών, δημιουργικότητας, αισθητικής, αξιολογήσεων και σχέσων θα τροφοδοτήσουν το συναίσθημα και την ανταπόκρισή μας.

Η τελευταία όψη που πραγματοποιεί η Σελήνη πριν την είσοδό της στην Παρθένο είναι μία αντίθεση με τον Κρόνο. Όψη που ζητά σοβαρότητα και ωριμότητα κυρίως στις σχέσεις και συνεργασίες, και πιθανούς συμβιβασμούς. Ζητά δέσμευση και συνέπεια, και δημιουργεί πλαίσια σοβαρών διαπραγματεύσεων. Σε ένα αλλο επίπεδο αν κανείς έχει αντιδράσει σε κάτι, ή έχει έκφραστεί με απόλυτο τρόπο, τον φέρνει προ των ευθυνών του, ή δέχεται κριτικη, που θα είναι χρήσιμο να την επεξεργαστεί σε δέυτερο χρόνο. Καθήκοντα περιορίζουν, όπως και πιθανές απαιτήσεις λόγω συγκυριών. Αλλάγές στην καθημερινότητα, και τα εκτός προγράμματος μπορεί να μας αναγκάσουν να κάνουμε προσαρμογές στις προσδοκίες μας ή κάποιες θυσίες. Καθυστερήσεις και εμπόδια είναι πιθανά. Η απόσταση, η μοναχικότητα ή έστω λίγος χρόνος με τον εαυτό μας ίσως μας βοηθήσει να αφουγκραστούμε καλύτερα και με ψυχραιμία τις καταστάσεις,, ή τις συνθήκες εκείνες που πυροδοτούν συγκρούσεις. Μπορεί να είναι απλά αυτό που έχουμε ανάγκη. Η οργάνωση και τα πλαίσια θα καθορίσουν την ποιότητα της διασύνδεσης και επικοινωνίας με ό,τι ή οποιον μας ενδιαφέρει, έτσι ώστε να υπάρξει και ένα αποτέλεσμα.

Η Πανσέληνος αυτή μας καλεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους και να διορθώσουμε προβληματικά σημεία στον τρόπο που μοιραζόμαστε ή κάνουμε συναλλαγές με τους άλλους. Επίσης να σκεφτούμε ουσιαστικά την θέση και στάση μας σε κάθε κατάσταση. Μπορούμε να πειραματιστούμε με νέα πράγματα με δημιουργικό τρόπο και να κάνουμε καινοτομίες στην ζωή μας, όπως και ένα διάλειμμα από τις συνήθεις δραστηριότητες μας.

Επηρεάζονται κυρίως όσοι έχουν πλανήτες ή σημεία στις 14-17, και 26 μοίρες των σταθερών ζωδίων. Η παραπάνω θεματική είναι ενεργή μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου.

© Eleni Kostika 2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s