Πανσέληνος στις 16 μοίρες Λέοντα και 40’/Full Moon at 16 Leo 40′

Featured

5.02.2023 – 18:28 UTC / 20:28 EET

Η Πανσέληνος της μεταρρύθμισης, της δημιουργικότητας και της αμφισβήτησης.

Ποιά είναι η ορθή απόσταση απο τα πράγματα; Πως εκφράζουμε απόψεις χωρίς να είμαστε προκλητικοί; Που αντιστεκόμαστε και πως αυτή μας η στάση ορίζει την ατομική μας σχέση με το σύνολο και την ενέργεια της ομάδας.

Ποια η ατομική μας σχέση με την αποτελεσματικότητα, ποιά με την συνεργασία;

Περίοδος που θα μας απασχολήσει το πως θα αλλάξουμε κάτι στην ζωή μας, είτε σε σχέση με τα οικονομικά και τα επαγγελματικά ή σε σχέση με την προσωπική ζωή, ατομική έκφραση και τα περιβάλλοντα (ομάδες, φιλίες, οργανισμοί και οργανώσεις) που μας ενδιαφέρουν ή δραστηριοποιούμαστε. Χρειάζεται να διεισδύσουμε βαθύτερα στα προβλήματα, να πειραματιστούμε στον τρόπο που επικοινωνούμε, να αλλάξουμε κάτι ή να προσεγγίσουμε με δημιουργικότητα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ζητήματα αξιών, δημιουργικότητας, αισθητικής, αξιολογήσεων και σχέσων θα τροφοδοτήσουν το συναίσθημα και την ανταπόκρισή μας.

Η τελευταία όψη που πραγματοποιεί η Σελήνη πριν την είσοδό της στην Παρθένο είναι μία αντίθεση με τον Κρόνο. Όψη που ζητά σοβαρότητα και ωριμότητα κυρίως στις σχέσεις και συνεργασίες, και πιθανούς συμβιβασμούς. Ζητά δέσμευση και συνέπεια, και δημιουργεί πλαίσια σοβαρών διαπραγματεύσεων. Σε ένα αλλο επίπεδο αν κανείς έχει αντιδράσει σε κάτι, ή έχει έκφραστεί με απόλυτο τρόπο, τον φέρνει προ των ευθυνών του, ή δέχεται κριτικη, που θα είναι χρήσιμο να την επεξεργαστεί σε δέυτερο χρόνο. Καθήκοντα περιορίζουν, όπως και πιθανές απαιτήσεις λόγω συγκυριών. Αλλάγές στην καθημερινότητα, και τα εκτός προγράμματος μπορεί να μας αναγκάσουν να κάνουμε προσαρμογές στις προσδοκίες μας ή κάποιες θυσίες. Καθυστερήσεις και εμπόδια είναι πιθανά. Η απόσταση, η μοναχικότητα ή έστω λίγος χρόνος με τον εαυτό μας ίσως μας βοηθήσει να αφουγκραστούμε καλύτερα και με ψυχραιμία τις καταστάσεις,, ή τις συνθήκες εκείνες που πυροδοτούν συγκρούσεις. Μπορεί να είναι απλά αυτό που έχουμε ανάγκη. Η οργάνωση και τα πλαίσια θα καθορίσουν την ποιότητα της διασύνδεσης και επικοινωνίας με ό,τι ή οποιον μας ενδιαφέρει, έτσι ώστε να υπάρξει και ένα αποτέλεσμα.

Η Πανσέληνος αυτή μας καλεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους και να διορθώσουμε προβληματικά σημεία στον τρόπο που μοιραζόμαστε ή κάνουμε συναλλαγές με τους άλλους. Επίσης να σκεφτούμε ουσιαστικά την θέση και στάση μας σε κάθε κατάσταση. Μπορούμε να πειραματιστούμε με νέα πράγματα με δημιουργικό τρόπο και να κάνουμε καινοτομίες στην ζωή μας, όπως και ένα διάλειμμα από τις συνήθεις δραστηριότητες μας.

Επηρεάζονται κυρίως όσοι έχουν πλανήτες ή σημεία στις 14-17, και 26 μοίρες των σταθερών ζωδίων. Η παραπάνω θεματική είναι ενεργή μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου.

© Eleni Kostika 2023

Full Moon at 16 degrees Cancer 16’

Featured

January 7th, 2023

11 minute read

The path finder. Searching for the ‘missing piece’ – we realise there is something else we need to be doing.

What is the gesture and response that ensures that the seed of creation of life can continue to grow? What moves us, and how do we protect the essentials? There is this moment or strange synchronicity that will intuitively connect us with a ‘missing piece’, and liberate creative potentials, that will promote a new perspective, mission or direction.

How do we respond to the manifest world and it’s demands? Re-examining our sense of authority and life choices. Making a difference. A heightened intuition on how to make a positive gesture through a negative situation. We may all be exposed to some kind brokenness or sensitive situation in our immediate environment, in our engagement with social issues, our public or social life or through the current  world affairs in one way or another. We start to recognise patterns, habits and become more conscious of the need to repair this or gain wisdom that can assist or unblock others and ourselves. Instinctual forces that carry wisdom and relate to problem solving are at play.

Cardinal Water is needed, to grow and nurture life. It is concerned with issues around care, nurturing, security and protection, ensuring the continuation of life, in connection to home, food, family, domestic, shelter, to the roots of all plants and growing vegetation, and the living beings of the earth, our sense of belonging and emotional connectedness and sharing, our sense of collective cohesion, the origins of all things, the past. This Moon fully illuminates our needs for the above things (what may be lacking). It is completely liberated, uninhibited, innovative, wild, experimental, free of conditioning and it is also wise and successful in navigating unfamiliar paths and places, as long as we don’t exercise too much control. We need to be open to potentialities. We are in the process of birthing or nurturing ideas, reflecting on ways to repair situations, information, or deal with what is lacking. In search of the missing piece, we may intuit on a new way to navigate a certain territory, a new direction, that may liberate, innovate or break new ground in expressing ideas, skills or talents, while it is preparing us to work with consistency on long term goals.

(Moon in Cancer Out of Bounds, near fixed star Canopus, and conjunct Pallas Athena, in trine with Uranus in 15 Taurus Rx, exaltation of Jupiter at 2 Aries)

Continue reading

Total Eclipse of the Moon at 16 Taurus 00′

Featured

November 8th, 2022.

Key Themes:

Change of habits, emotional and social patterns. Awakenings, unrest, reform, experimentation, revelations, awareness of our limitations, stability tests, our power to resist, capacity to be consistent, need to set the right boundaries, show respect, issues around attachment and detachment. Dealing with pressures, setbacks or delays force us to review our goals and energy investment. Reinforcing a structure we can sustain, or a structure that others can follow. Improving our skills and talents, problem solving capacity, finding our own voice. Practice ways to quiet the mind, preserve energy and exercise discipline and self control are important and are going to promote new beginnings or intentions from January 15th, 2023 onwards. Themes of the past may re-surface.

Continue reading

Η σχέση μας με τα όρια – Πανσέληνος στις 16 μοίρες και 32’ Κριού και στάση προς ορθόδρομη πορεία του Πλούτωνα στις 26 μοίρες και 07’ Αιγόκερου.

Featured

9 Οκτωβρίου 2022

Ο βαθύτερος σκοπός της διέλευσης του Πλούτωνα στον Αιγόκερω 2008-2024, είναι να μετουσιώσει την πραγματικότητά μας ώστε να είναι, να γίνει κάτι που θα μας φέρει πιο κοντά στον εσωτερικό εαυτό μας, στις βαθύτερες επιθυμίες και αξίες μας, και στην σχέση μας με την συνέχεια και εξέλιξη της ζωής. Μπορεί να δώσει πλούτο και υπεραξία σε αυτά που πράττουμε και κατακτούμε αλλά και να τα καταστήσει αφόρητα βαριά ως προς την συνέχιση της διατήρησης και τροφοδοσίας τους. Μας δείχνει σε βάθος χρόνου αυτά για το οποία ουσιαστικά αξίζει να προσπαθούμε, και την σχέση μας με τον χρόνο. Επι της ουσίας αλλάζει ριζικά την σχέση μας με αυτό που ‘φαίνεται’, την δημόσια ή επαγγελματική εικόνα μας ή με αυτό που οι άλλοι προσδοκούν από εμάς. Μας ωθεί συνεχώς και μας αναγκάζει να εμβαθύνουμε, να διερωτόμαστε αν κάτι μας διαφεύγει, αν υπάρχει ουσία και πως μετριέται αυτό. Την σχέση μας με τον απτό υλικό κόσμο, την σχέση μας με τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης, αλλά και το χρέος απέναντι στον εαυτό μας. Είναι μια ενέργεια συλλογική, και αποκτά σημασία μέσα από την πίεση που ασκείται από τις ομάδες και τα σύνολα να ανταποκριθούμε. Αυτό το είδος της ανταπόκρισης ωθεί τον βαθμό συμμετοχής μας, αλλά και την ατομική μας εξέλιξη.

Continue reading

Υπερπανσέληνος στις 21 μοίρες Αιγόκερου και 21′

Featured

13 Ιουλίου 2022, 21:38 EEDT

H Υπερπανσέληνος στις 21 μοίρες Αιγόκερου φωτίζει την ανάγκη να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη, να διαπιστώσουμε προβλήματα, είτε μέσα μας ή σε συνάρτηση με εξωτερικές συνθήκες και γεγονότα. Να τακτοποιήσουμε υποχρεώσεις, να δούμε και να συντονιστουμε με την ορθή θέση των συναισθημάτων και καταστάσεων, αλλά και πληροφοριών στον σωστό χρόνο και στην σωστή τους βάση. Να εξισορροπήσουμε την σχέση δημόσιου και ιδιωτικού. Εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, οικογενιακής και δημόσιας ζωής. Να αντιληφθούμε τα όρια και την γεωπολιτική σημασία των γεγονότων. Μας δείχνει την ρίζα των θεμάτων που βλέπουμε, αλλά και των εμπειριών που βιώνουμε. Μας φέρνει σε επαφή με το αναπόφευκτο, και μας βοηθά να εξυγιάνουμε αλλά και να βλετιώσουμε την ζωή μας και μέσα απο συνειδητοποιήσεις, και αλλαγές συνηθειών έξω από τα δεδομένα. Μας επιβραβεύει μέ κάποιους τρόπους και ίσως χωρίς να το περιμένουμε ή να το προσπαθουμε πολύ. Φέρνει επίσης στο φώς κρίσεις, τοξικές παθογένειες είτε ατομικά ή συλογικά απο τις οποίες καλούμαστε να απελευθερωθούμε, ή θα πρέπει να πράξουμε για να ανατρέψουμε.

Continue reading