Πανσέληνος στην  01 μοίρα και 59′ Κριού

Featured

dulcey-lima-665501-unsplash

25 Σεπτεμβρίου, 2018 – 05:50 τοπική ώρα

Χαράσσοντας νέους δρόμους με πρωτοβουλίες και νέα ξεκινήματα που μας βοηθούν να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκαθαρίσουμε θέματα από το παρελθόν. Οι σχέσεις που πρέπει να αλλάξουν, εμείς που αλλάζουμε στις σχέσεις μας. Ανάδειξη ταλέντων και ευκαιριών που εναρμονίζονται με τους άλλους και λειτουργούν αποσυμφορητικά ή καταλυτικά στις δυσκολίες. 

Η Πανσέληνος στον Κριό το πρώτο σε σειρά ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, μιλάει για ξεκινήματα. Στην 2η μοίρα του Κριού για ξεκινήματα με κάπως πρώιμο χαρακτήρα που απαιτούν προσπάθεια ή εμπεριέχουν κάποια πρόκληση (τετράγωνο με Κρόνο), και που αφετηρία τους έχουν την εναρμόνιση (Ήλιος στον Ζυγό). Ο Κριός μιλάει κυρίως για το έναυσμα που πυροδοτεί την ανάφλεξη, την ανάγκη να διεκδικήσουμε, να αυτονομηθούμε, να αναδείξουμε κάτι για πρώτη φορά, να εκφράσουμε την συνειδητότητα της “αφετηρίας”. Είναι το συναίσθημα στην πιο πρωτογενή του μορφή έκφρασης, που ενθουσιάζεται, ανταποκρίνεται άμεσα στη επιθυμία, ο αυτοματισμός της επικοινωνίας που φτάνει απ’ ευθείας με οξύτητα και ανυπομονησία στην καρδιά του κάθε θέματος. Εδώ δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου, της ιεράρχησης, ούτε ενσωμάτωση του τι μπορεί να θέλει η άλλη πλευρά, παρά μόνον ακαριαία ανταπόκριση σε κάθε επιθυμία. Ο Κρόνος όμως κατευθύνει και περιορίζει αυτήν τη παρόρμηση, και επιβάλλει συνέπειες.  Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί κυρίως την διάθεση, και καθώς χορηγός της είναι ο Άρης που βρίσκεται στον Υδροχόο και σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό, η επιθυμία εκφράζεται με ανορθόδοξο τρόπο, με διάθεση αλλαγής και απελευθερωτικό πνεύμα σε σχέση με Δεσμούς του παρελθόντος. Μπορεί να σηματοδοτεί μια ανάγκη να ανταποκριθούμε σε κάτι που πηγάζει στο παρελθόν με διαφορετικό τρόπο.  Ο Κριός είναι επίσης και το ζώδιο της έξαρσης του Ήλιου, άρα η Σελήνη στον Κριό έχει την δυνατότητα να εκφράσει την βούληση και το εγώ, και ταυτίζεται με αυτό που θέλει ανά πάσα στιγμή. Η Πανσέληνος είναι μια αντίθεση Σελήνης-Ήλιου (Κριός/Ζυγός – άξονας των σχέσεων) και άρα εδώ εκφράζεται πολύ περισσότερο εμφατικά η ανάγκη να σχετιστούμε με έναν νέο τρόπο. Η Πανσέληνος λοιπόν υπόσχεται την πρωτογενή δυναμική έναρξης σχέσεων κάθε είδους η οποία είτε θα εκφραστεί μέσα από την συνείδηση της φόρτισης της εσωτερικής ανάγκης μας να ισορροπήσουμε καλύτερα με τον εαυτό μας πρωτίστως, ή  θα  δημιουργήσει ένα timing, μια συγχρονικότητα που θα μας φέρει κοντά μέσα από συνομιλίες και συναλλαγές (Ερμής σε σύνοδο με τον Ήλιο) με ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη είτε σε ερωτικό, προσωπικό ή θεμελιώνοντας έναν στόχο.  Η συνάντησή μας έχει κάποιο αμοιβαίο όφελος. Ο Ήλιος στον Ζυγό εστιάζει στην κοινωνική σφαίρα, στις ισότιμες σχέσεις και στην ανάγκη για αρμονία και ισορροπία που την επιβεβαιώνει μέσα από τους άλλους, και σχέσεις σύμβασης κάθε είδους.  Με την Αφροδίτη στον Σκορπιό  χορηγό του Ήλιου, που ετοιμάζεται να κάνει την ανάδρομη πορεία της στις 5/10 δίνεται ακόμη περισσότερο η έμφαση της δυναμικής ενός γυρισμού και επανεξέτασης της έννοιας της αγάπης, των αξιών και της αξίας της χαράς στην ζωή μας, που θα λειτουργήσει επίμονα και επιθυμητικά, αλλά και πιθανόν διεκδικητικά, εκδικητικά ή και μεταμορφωτικά διεισδύοντας βαθύτερα και διερευνώντας ή αναγεννώντας τον δικό μας ψυχισμό, αλλά και των άλλων. (Ας συναντηθούμε ορμητικά στο δυσκολότερο σημείο της συνεύρεσης μας; ας δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε τελικά να επιτύχουμε μαζί, τι μας χωρίζει και τι πρέπει να ξεπεράσουμε. Ποια είναι η πραγματικότητα του μοιράσματος και των αποστάσεων μας; Είναι ρεαλιστικό το να μοιραζόμαστε και να υπάρχουμε αυτόνομα και με πιο τρόπο; Μπορούμε να συναντηθούμε για να χτίσουμε κάτι μαζί και να διατηρούμε την αυτονομία μας; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν συμμαχίες στην κοινωνικοπολιτική σφαίρα, αλλά και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και συνεργασίες σε προσωπικό επίπεδο.) Continue reading

Full Μoon at 03 degrees Pisces 12′

Featured

vincent-van-zalinge-38365-unsplash

August 26, 2018 – 12:56 UT

The August Full Moon highlights the  Pisces / Virgo axis, which has to do with boundaries; the capacity to discern and have faith. It is the healing and service axis that deals with issues of idealism and perfection. Fact and truth, as well as learning and expansion are prominent as traditional rulers of Virgo and Pisces are Mercury and Jupiter. Virgo is a mutable Earth sign that seeks perfection, and through Mercury uses critical ability to serve, help, cultivate, improve, apply and treat imperfections in the tangible world of everyday life. Pisces is mutable Water that through Jupiter seeks to “erase” boundaries, idealize, imagine, expand, transfigure, synthesize or escape, in order to achieve some sort of transcendence or experience in connection with the whole. Pisces substitutes the perfection that Virgo seeks in the material world, with an ideal or a dream that will inspire and restore faith in the spiritual, collective and creative spheres life. Both signs work through opposing views to provide, contribute and dedicate through making connections between things. Virgo with practical analytical spirit, and Pisces through emotion, synthesis and fusion.

So, under this Moon in Pisces, we will resonate more with imagination, intuitive patterns, the energy around us, be capable of making connections, that could potentially express a  talent and get us inspired. Moon receives the light from the Sun in Virgo, so coming in contact with nature, or indulging passion in the mundane and practical matters that matter to us, can illuminate a sense of connectedness of a more transcendental nature. We may find that something we do well can resonate more with other people.

Continue reading

Πανσέληνος στις 03  μοίρες και 12′ Ιχθύων

Featured

vincent-van-zalinge-38365-unsplash

26 Αυγούστου, 2018 – 14:56 τοπική ώρα

 Η Πανσέληνος του Αυγούστου γίνεται στον άξονα Ιχθύ/Παρθένου, ο οποίος έχει να κάνει με τα όρια, την έννοια της διάκρισης και της πίστης. Είναι επίσης και άξονας της υγείας, της παροχής υπηρεσίας αλλά και των ιδανικών και της τελειοποίησης. Η Παρθένος είναι μεταβλητή Γή που αναζητά την τελειότητα, και χρησιμοποιεί την κριτική ικανότητα ώστε να υπηρετήσει, να βοηθήσει, να καλλιεργήσει, να βελτιώσει, να εφαρμόσει και να γιατρέψει τις ατέλειες στον απτό κόσμο της καθημερινότητας. Οι Ιχθύς είναι Νερό που αναζητά να “σβήσει” τα όρια, να εξιδανικεύσει, να φανταστεί, να μετουσιώσει, να συνθέσει ή να αποδράσει, ώστε να πετύχει ένα είδος κάθαρσης ή υπέρβασης σε σύνδεση με το όλο. Οι Ιχθύς αντικαθιστούν την τελειότητα που έχει ανάγκη η Παρθένος στον υλικό κόσμο, με το ιδανικό ή το όνειρο που θα εμπνεύσει και θα αποκαταστήσει την πίστη στην πνευματική και δημιουργική σφαίρα της αντίληψης. Και τα δύο ζώδια επιχειρούν μέσα από αντίθετη οπτική να παρέχουνπροσφέρουν  και αφοσιώνονται μέσα από την σύνδεση στοιχείων και πραγμάτων. Είναι τα μικρά και τα καθημερινά που θα μας ευαισθητοποιήσουν. Η Παρθένος με πρακτικό πνεύμα και αφοσίωση, και οι Ιχθύς μέσα από την συγκίνηση, την σύνθεση και την συγχώνευση.

Μπορούμε λοιπόν κάτω από αυτό το φεγγάρι στους Ιχθύς εν δυνάμει να αισθανθούμε τα πάντα γύρω μας, να πραγματοποιήσουμε συνδέσεις, αλλά και να βρούμε διέξοδο έκφρασης σε ταλέντα, να εξωτερικεύσουμε γόνιμα την έμπνευση, να γειωθούμε ερχόμενοι σε επαφή με την φύση, με τις αισθήσεις μας, με άλλους, να συγκινηθούμε και να αποφορτιστούμε. Η Πανσέληνος πάντοτε κάτι φέρνει στο φως, ενώ μας φορτίζει ενεργειακά ώστε να βρούμε ισορροπίες με τον εαυτό και τις σχέσεις μας. Η εξισορρόπηση έχει να κάνει με το τι μας γοητεύει και η ορθή κρίση του τι είναι ουσιαστικό και χρήσιμο (Ήλιος στην Παρθένο).  Continue reading

Πανσέληνος/Ολική Έκλειψη  Σελήνης στις 04 μοίρες και 44′ Υδροχόου

Featured

jason-rosewell-60014-unsplash

27 Ιουλίου 2017 – 20:21 UT (23:21 τοπική ώρα)

“In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order.” – C. G. Jung

Η συνείδηση της έλλειψης διορατικότητας, και η ανάγκη να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς.

Αφύπνιση και επανασύνδεση με την δημιουργική διάσταση του θυμού.

Εμείς και το μέλλον του κόσμου μας.

Οι Σεληνιακές Εκλείψεις αστρολογικά σηματοδοτούν ένα είδος ολοκλήρωσης ή κορύφωσης μιας κατάστασης και φέρουν μηνύματα που απηχούν στην συλλογική μας συνειδητότητα ξεκλειδώνοντας εξελικτικά μηνύματα μέσα από την επανάληψή τους μέσα στο χρόνο. Η συγκεκριμένη έκλειψη έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν μια σημαίνουσα κοσμική συγκυρία. Είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια τον 21ο αιώνα (η Σελήνη θα σκοτεινιάσει για 103 λεπτά, και το φαινόμενο θα διαρκέσει συνολικά 6 ώρες και 14 λεπτά). Ανήκει στον κύκλο Saros 129 που ξεκίνησε το 1351 και τελειώνει το 2613. Είναι έκλειψη Νότιου Δεσμού, και άρα δίνει το στίγμα της ανάγκης να αφήσουμε κάτι από την οικεία ζώνη της ζωής μας, το παρελθόν ή να εντείνουμε την προσοχή μας σε σχέση με όσα κάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Η Σελήνη είναι σε σύνοδο με τον Άρη σε ανάδρομη πορεία και στην μεγαλύτερη εγγύτητα του με την Γή καθώς σχηματίζει την αντίθεση του με τον Ήλιο στον Λέοντα. Ένας συνοδικός κύκλος διετίας επίσης στην κορύφωσή του. Η φωτεινότητα του Άρη στον ουρανό αυτήν την περίοδο είναι μοναδική. Αστρολογικά μας ζητιέται να εστιάσουμε στο πως δρούμε, πως εκφράζουμε θυμό, πως αντιδρούμε. Στην αντίθεση των φώτων συμμετέχει λοιπόν ο Άρης πλανήτης που συμβολίζει την δράση, τον θυμό, την διεκδίκηση, το ένστικτο της επιβίωσης. Σε σύνοδο με την Σελήνη δίνει ένταση στα συναισθήματα και προτρέπει σε δράση. Ο Υδροχόος είναι συντονισμένος με την ανατροπή, την αμφισβήτηση, την αποστασιοποιημένη αλλά αλτρουιστική διάσταση της μεταρρύθμισης του κόσμου. Η επανάσταση και κάθε αλλαγή έπεται μιας αφύπνισης και προϋποθέτει θυσίες. Ο συντονισμός με την συλλογική σφαίρα και η διαχείριση της δραστηριοποίησης προκαλεί ανανέωση, ανάδειξη δημιουργικότητας και ηρωικής στάσης ή εκδηλώνει έλλειψη διορατικότητας και έμφαση σε όσα σκεφτόμαστε εκ των υστέρων.  Η αναδρομή του Άρη μπορεί να εκδηλώσει αστάθεια, ένταση και έλλειψη συγχρονισμού στην επένδυση ενέργειας.

Ο Ουρανός από τον Ταύρο σε όψη τετραγώνου με Σελήνη-Άρη και Ήλιο, ολοκληρώνει ένα Ταυ-τετράγωνο. Οι πλανήτες είναι σε σταθερά ζώδια, και ο Ουρανός είναι στην κορυφή του σχηματισμού. Εδώ μπορεί να έχουμε ή την πολύ δημιουργική ενεργοποίηση της διάστασης του θυμού και της έκφρασης ενέργειας που μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα ή την σπασμωδική, πεισματική, ανελαστική και βίαια εκτόνωση ενέργειας που προκαλεί χάος, δεν κατευθύνεται στοχευμένα και εκθέτει σε κίνδυνο. Μια στάση παρατηρητικής ψυχραιμίας ενδείκνυται αν αντιμετωπίζουμε προκλήσεις αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα η ενεργοποίηση της ανταπόκρισης αποκτά σκοπό και κοινωνική διάσταση μέσα από περιορισμούς, ή ευρύτερες συνειδητοποιήσεις προβλημάτων. Continue reading

Full Moon at 06 degrees and 28′ Capricorn

Featured

36308917_10156506854011182_5210187048245264384_n

June 28, 2018 – 05:52 UT

The evaluation of our efforts and the way towards a radical purging in our lives.

Practical responses motivated by emotional or nurturing intentions of life. The need to see results, to commit, to showcase our work, , to cultivate the structure for solid long-term goals through care and the creative dimension of who we are.

The Sun represents where we give and the Moon where we receive. The Moon is illuminated by the Sun in the phase of the Full Moon. There is something that emerges from the deeper emotional or creative self that wants to take care of, give birth to, protect, connect and give others something that is tangible and has form. The notion of recognition of what we have to offer will concern us, as is the relationship between giving and receiving that is most relevant and crucial to the core of our emotional and material world. With Cardinal Earth and Water, we focus on fertility and essence that is measured through result mainly through what is visible in the world we live in, the sense of belonging, continuity and the form and structure of things. Earth and Water are the heaviest of elements, and this resonates seriousness, emphasising the need to settle down and to synthesise experience by giving it direction. As with a tree, we nurture the roots and prune its branches to see it grow. In this Full Moon we are able to discern the problems and the results of those things that prevent us to grow the way we intended to. We may also have to set limits, cut down excess, exercise some serious “pruning” in order to sharpen forms and structures. The Full Moon illuminates the need to evaluate what is of worth so that we can follow by strengthening its root system in the following cycle. It is as if we are working on setting a capstone on a collaboration, a marriage, a deal, an undertaking, an effort, a project, a goal. Can we rise to the occasion? Are we on top of things?

Cancer promotes life, emotional security, and that sense of belonging; it looks after its “root system”. It is motivated by it. As a Water sign, it is a great synthesiser of emotion and experience and transforms it into life. The Sun in Cancer motivates the Moon in Capricorn to work, to do something practical and useful, to set a goal, or to cultivate structures and tools, test things out. It is a Full Moon with seriousness and substance that crystallizes something within us with conscience and realism. The basic need emphasised by this Full Moon is to manifest results, to give something of ours that is appreciated and recognised in the tangible world. Continue reading

Πανσέληνος στις 06  μοίρες και 28′ Αιγόκερου

Featured

36308917_10156506854011182_5210187048245264384_n

28 Ιουνίου, 2018 – 07:52 τοπική ώρα

Η αξιολόγηση των προσπαθειών μας και ο δρόμος προς την ριζική εξυγίανση της ζωής μας

Η έμπρακτη ανταπόκριση μέσα από την συναισθηματική και προστατευτική πρόθεση της ζωής.  Η ανάγκη να δούμε αποτέλεσμα, να δεσμευθούμε, να ανταποκριθούμε προς την πρακτική πλευρά της ζωής, να αναδείξουμε το έργο μας, να οικοδομήσουμε τις βάσεις για στέρεους μακροπρόθεσμους στόχους μέσα από την φροντίδα και την δημιουργική διάσταση του ποιοι είμαστε.

Ο Ήλιος είναι εκεί που δίνουμε και η Σελήνη εκεί που λαμβάνουμε. Η Σελήνη φωτίζεται από τον Ήλιο στην φάση της Πανσελήνου. Υπάρχει κάτι που πηγάζει από τον βαθύτερο συναισθηματικό ή δημιουργικό εαυτό που θέλει να φροντίσει, να δημιουργήσει, να προστατεύσει, να επικοινωνήσει και να δώσει στους άλλους κάτι που αξίζει, με απτό τρόπο.  Η έννοια της αναγνώρισης της προσφοράς μας θα μας απασχολήσει, όπως και η σχέση του δούναι και λαβείν που αφορά περισσότερο τον υλικό μας κόσμο. Στα παρορμητικά ζώδια της Γής και του Νερού, μας ενδιαφέρει το χειροπιαστό, η γονιμότητα που μετριέται μέσα από το αποτέλεσμα και το τι είναι ορατό στον κόσμο που ζούμε, η μορφή και η δομή των πραγμάτων. Γή και Νερό είναι τα βαρύτερα των στοιχείων, κι αυτό προσδίδει μια σοβαρότητα, και περιγράφει την ανάγκη να κατασταλάξουμε αλλά και να βάλουμε το “νερό στο αυλάκι”.  Όπως και σ’ ενα δέντρο, δίνουμε τροφή στις ρίζες για να το δούμε να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει, τώρα με την Πανσέληνο βλέπουμε πρωτίστως τα προβλήματα αλλά και τα αποτελέσματα όσων δεν μας επιτρέπουν να αναπτυχθούμε όπως θα θέλαμε.  Επίσης καλούμαστε να κόψουμε, να περιορίσουμε τα περιττά, να κλαδέψουμε και να αναδείξουμε την μορφή, ωστε να διακρίνουμε την δομή της πραγματικότητας μας. Φωτίζει την ανάγκη να αξιολογήσουμε τι αξίζει από αυτό που έχουμε για να ενισχύσουμε τις ρίζες.  Είναι σαν να χρειάζεται να επιστεγάσουμε κάτι στην ζωή μας, μια συνεργασία, ένα γάμο, ένα εγχείρημα, μια προσπάθεια, ένα έργο. Μπορεί να χρειάζεται να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Καρκίνος προωθεί την ζωή, την γέννηση της συναισθηματική ασφάλεια και είναι σημαντικό να αισθάνεται πως ανήκει, πως φροντίζει το “ριζικό του σύστημα”. Κινητοποιείται από αυτό. Ως ζώδιο του Νερού συνθέτει εμπειρία και την μετουσιώνει σε ζωή, κι έτσι εδώ ο Ήλιος στον Καρκίνο δίνει κίνητρο στην Σελήνη στον Αιγόκερω να εργαστεί, να κάνει κάτι πρακτικό και χρήσιμο, να θέσει ένα στόχο, ή να καλλιεργήσει δομές και εργαλεία για κάτι μακροπρόθεσμο και στέρεο. Είναι μια Πανσέληνος με σοβαρότητα και ουσία που αποκρυσταλλώνει κάτι μέσα μας με συνείδηση και ρεαλισμό. Η βασική ανάγκη που φωτίζει η Πανσέληνος είναι να δούμε αποτέλεσμα, να δώσουμε κάτι από μας που έχει να κάνει με τον απτό κόσμο και βρίσκει αντίκρισμα σε αυτόν.  Σε αυτήν την Πανσέληνο η ασφάλεια είναι κάτι που μετριέται από την ανταπόκριση σε ευθύνες, την εργασία μας, και η αποτελεσματικότητα είναι αυτή που θα ικανοποιήσει το αίσθημα ασφάλειας, αναζωογόνησης αλλά και ένταξης που επιθυμούμε.  Continue reading

Full moon at 08 degrees Sagittarius

Featured

hollie-harmsworth-392580-unsplash

May 29, 2018 – 15:19 UT

Reconciling knowledge with information, we shift direction.

The need to clarify and respond to the unfamiliar. How we emotionally align ourselves with the experience of synthesis and creation, and how our ideologies and beliefs alter as we mature.

The Sagittarius / Gemini axis is the axis of perception, beliefs, learning, understanding and generally  speaks of all the systems that support and shape this process, both at a cognitive and a practical level: Travelling, knowledge, education, ideology and philosophy, the relationship between familiar and unfamiliar, legal issues, ethos, information processing, truth and communication. The relationship between understanding and information we are exposed to is a foreground theme for the next two weeks. A Full Moon on the diurnal mutable signs of Fire and Air, speaks of extroverted active energy in the light of preparation for change. In combination with Mars in Aquarius also in an Air sign, projects a message about clarifying direction towards the stabilization of actions and energy investment. The changeability of our mental or physical journeys and the tendency to have to deal with many variables at the same time is highly activated. A theme that will also continue to unfold during the next lunar month of June 13 in the sign of Gemini. Moon in Sagittarius speaks about our response mechanisms to unexplored areas or experiences motivated by truths or revelations that may operate in investigative ways (Jupiter in Scorpio). There is an intense inquisitive nature to a quest of some sort.  This has to balance stimuli, and processing information, connecting the dots that springs from a curious self-will or decision making process  (Sun in Gemini). Asking the right questions and seeking meaning. A Full Moon is an opposition, so in case we are in a conflict of some kind facts and truth are something that is crucial to balance. This process has to do with our deeper psyche and ethical standards. Thus, the terrain of life maybe energised and communicative, and brings to light a need to refrain from long term decision making as we realise and come to accept that things are fluid and changeable. Even if we are dealing with difficulties or revelations (positive or negative), we can rely on an emotional protective zone and regain faith in the natural flow of developments around us while we become more intuitively attentive. Continue reading