Νέα Σελήνη στις 15 μοίρες και 45′ Υδροχόου

Featured

ali-arif-soydas-212102-unsplash

4 Φεβρουαρίου 2019 – τοπική ώρα 23:03

Η σχέση με τις επιδιώξεις μας. Οργάνωση και ισχυροποίηση στόχων. Επικοινωνία και συλλογική συνεισφορά.

Που αποστασιοποιούμαστε και που συμμετέχουμε. Η οργάνωση μιας ομάδας, μιας επικοινωνιακής δομής. Ευκαιρίες για ανάπτυξη ιδεών, διευκρινήσεις, συζητήσεις, εγχειρήματα, συμφωνίες, συναλλαγές.

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει στις 15 μοίρες και 45′ λεπτά του Υδροχόου, όπου για τις επόμενες 29 μέρες ενεργοποιείται μια νέα πρόθεση, σε σχέση με όσα μας φέρνουν πιο κοντά με αυτά που ευχόμαστε και ελπίζουμε. Ο Υδροχόος βρίσκει την επιβεβαίωση μέσα από τους άλλους, μέσα από την πρόοδο, και μας υπενθυμίζει πως μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της πραγματικότητας, άρα έχει σχέση και με την πολιτική και την μεταρρυθμιστική της διάσταση. Ένα ζώδιο που έχει ανάγκη να συνδέσει την ύπαρξη του με την έννοια του αλτρουισμού, της μεταρρύθμισης, της ελευθερίας και της ουμανιστικής αγάπης. Για να το επιτύχει αυτό είναι απαραίτητο να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική επαφή, και να μεταφέρει την δημιουργική του έκφραση, και την βούληση στην ομάδα και στην συλλογική σφαίρα της κοινωνίας. Από τις 04 Φεβρουαρίου μέχρι τις 05 Μαρτίου είναι ο κύκλος της Σελήνης που μπορούμε να εστιάσουμε στις ελπίδες, κοινούς σκοπούς και τα όνειρά μας, και να αναζωογονηθούμε μέσα από κοινωνικές συναναστροφές ή καινούργιες δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν και άλλους. Αν έχουμε κάτι να προσφέρουμε, κάτι που πιστεύουμε, κάτι να πούμε, κάποιο δημιούργημα μας, τώρα θα έχουμε τις ευκαιρίες να το μοιραστούμε, να το ισχυροποιήσουμε ή να το αναδείξουμε. Είναι μήνας να βγούμε από το σύνηθες και το οικείο και να ενισχύσουμε προθέσεις αλλαγής στην ζωή μας, αλλά και απελευθέρωσης από ό,τι δρα περιοριστικά. Να εργαστούμε κυρίως πάνω σε κάτι που αφορά και άλλους, ή την θέση μας σε ένα συλλογικό χώρο, να εκφέρουμε γνώμες και απόψεις και να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Πως μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα την  σχέση με την κοινωνική σφαίρα της ζωής μας; Πως οι άλλοι μας βοηθούν να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην ζωή μας; Πως η φιλία δρά στην ζωή μας; Νέες σχέσεις δημιουργούνται ή υπάρχουσες σχέσεις αναπτύσσουν ενδυναμώνουν την φιλική τους διάσταση, μέσα από κάποιο κοινό σκοπό.

Ο Υδροχόος βρίσκει το κέντρο του, την καρδιά του, δηλαδή την “αγάπη”, όταν μετέχει, όταν συνεισφέρει, όταν δρά συλλογικά, ή μεταρρυθμιστικά. Δύσκολο να είναι κοινωνικά ή πολιτικά αμέτοχος, και είναι σύμμαχος της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του ατόμου. Ενδιαφέρεται επίσης να δει αποτέλεσμα.

Η φιλία και η συλλογική ενέργεια είναι κυρίαρχο αίτημα και καθορίζεται από την ταύτιση ιδεών, αντιλήψεων και σκοπών. Η σταθερή ποιότητα του Αέρα, πέρα από την ροπή στην κοινωνικότητα, εκφράζει την συνέπεια που βοηθάει στο να εξελίξει τις ιδέες και τα όνειρά, αλλά τονίζει και τις προσκολλήσεις, ή την έλλειψη ευελιξίας κυρίως σε θέματα αντιλήψεων, καθώς συνδέει άρρηκτα την βούληση και τις ανάγκες με ευρύτερες έννοιες και πιστεύω που επιβεβαιώνει μέσα από την συμμετοχική διαδικασία και μαζί με άλλους. Τα όρια είναι μέρος της διαδικασίας. Το εγώ φωτίζεται μέσα από το εμείς, και για να συγκροτηθεί ένα ισχυρότερο εμείς θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν απόψεις, να δοκιμαστούν, για να οικοδομηθεί ένας ανθεκτικός οργανισμός.  Η εκάστοτε κοινωνική κατάσταση, αλλά και οι δεσμοί με την κοινωνική του σφαίρα,  όπως και η δυνατότητα να μπορεί να αντι-δράσει ώστε να ανατρέψει την πραγματικότητα επηρεάζουν βαθειά την προσωπικότητα γιατί επιβεβαιώνουν ή ακυρώνουν ανάλογα με την περίσταση την δυνατότητα του να ελπίζει και να αισθάνεται πως έχει λόγο στο μέλλον του. Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που χρωματίζουν την ενεργειακή ατμόσφαιρα στον κύκλο που ακολουθεί. Εδώ μπορούμε να φανταστούμε τον επιχειρηματία που συγκροτεί καλύτερα την δομή της εταιρείας του, τον ιδεολόγο-μεταρρυθμιστή που επιχειρεί να οργανώσει και να προβάλλει τα επιχειρήματα του και να απευθυνθεί στους ομοιδεάτες, τον πολιτικό που επιχειρεί να επικοινωνήσει και να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του, τον ακτιβιστή που συγκροτεί έναν οργανισμό ή μια ομάδα, τον συγγραφέα, τον στοχαστή ή τον δημιουργό που προβάλει το έργο που αποκτά κοινωνική διάσταση. Είτε καθόμαστε γύρω απο ένα τραπέζι και κάνουμε brainstorming, ή επισκεπτόμαστε ένα αρχαίο μνημείο με έναν ξεναγό, επικοινωνούμε τις ιδέες μας δημόσια, ή μέσω ενός υπολογιστή, η σχέση με την ομάδα και η σύνδεση με άλλους αποκτά περιεχόμενο και κάτι μας διδάσκει, ενώ παράλληλα υποκινεί την επιθυμία μας για πρόοδο.  Continue reading

New Moon / Partial Solar Eclipse at 15 degrees Capricorn 25′

Featured

markus-spiske-38639-unsplash

January 6, 2019, 01:41 UT

Reviews – The wisdom of time – Our Relationship with the past – What we keep and what we leave behind

The essential supports of life

The need for autonomy and the search for a new direction

 The New Moon / Partial Solar Eclipse in Capricorn sets new intentions in alignment with the notions of, integrity, responsibility, limits, maturity, work, power and authority. Urges us to strengthen ourselves and take initiatives. The past is a strong theme, and we may observe ourselves reflecting on the past, pondering on experiences or people who have had an impact on our lives. There is a parallel theme of assertion, call for initiative and action, that would energise a particular field of life.  This is a South Node Eclipse  and asks us to eliminate negative patterns, obsessions, feelings of inadequacy, rejection and release things from the past. We become more conscious of the need to bring closure and gain more wisdom. We may reflect on ties that we share a history with through the years, that have either passed away or we have grown apart, and review our connection with them in the present. We may get in touch with some people we haven’t seen in a long time and illuminate facets of ourselves in a different light. Either way this is a cycle that has to do with our engagement in a social context in some way, and perhaps gaining more clarity and wisdom regarding our position in the world. It is an opportunity for a reality check at self-negating patterns, guilt, fears that burden, to reject things in order to build, clarify or implement plans, to find the right relationship between realism and expectation, between commitment and freedom. A time to take responsibility for our lives and choices. This is a cycle that asks us to make a new beginning of a structural content, that instils seriousness, sense of responsibility and the need to do the right thing, change the rules regarding our commitments, our professional obligations and goals, but also the way in which we organize our lives. We may be more aware that limitation, and discipline helps us to focus on the essence of things. We will be concerned with resources and co-dependent commitments and how they support us. The Cancer/Capricorn eclipses until mid 2020 will eventually push towards a radical re-structuring, and transformation of all essential support systems and also affect our emotional attachments, levels of security and living conditions. We may feel that our relationship with time begins to become more accurate and meaningful, but also to gradually exert more pressure that is intensified so that we become more effective, do the right thing, or  change attitudes. The need to develop our relationships and goals is pushing us towards clarifying our emotional or tribal affinity with others. There are people in our lives that connect us  with the past, with certain goals or professional endeavours, now we may become aware that this is not enough, so we either attempt to strengthen our position, or say goodbye. So, how do we connect with our past to define our relationship with our perception of reality with more clarity, maturity and wisdom? How do we define this reality? Where do we place ourselves in this reality? Surely this cycle has nothing to do with concessions and compromises, it touches critical issues. It helps us to see what we keep and what we leave behind. We take a step forward by demanding a better relationship with ourselves that will lead to a better relationship with others and will illuminate our creative existence in the environments we operate in. Continue reading

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 15 μοίρες και 25′ Αιγόκερου

Featured

markus-spiske-38639-unsplash

6 Ιανουαρίου 2019, 03:41 τοπική ώρα

Απολογισμοί – Η σοφία του χρόνου – Η σχέση μας με το παρελθόν – Τι κρατάμε και τι αφήνουμε πίσω μας

Τα ουσιαστικά στηρίγματα της ζωής

Η ανάγκη για περισσότερη αυτονομία και η αναζήτηση μιας νέας κατεύθυνσης

Η Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στο ζώδιο του Αιγόκερω μας προτρέπει να συντονιστούμε με την έννοια της εξουσίας, της ακεραιότητας, της ευθύνης, να θέσουμε όρια, να ωριμάσουμε, να εργαστούμε. Να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και να πάρουμε πρωτοβουλίες. Το παρελθόν είναι μια ισχυρή θεματική, και ίσως παρατηρήσουμε τους εαυτούς μας να ανατρέχουμε στο παρελθόν μας, να κάνουμε απολογισμούς, να αναλογιζόμαστε τις εμπειρίες εκείνες ή τους ανθρώπους που μας σημάδεψαν συλλογικά και προσωπικά, και ενεργοποιούν την δύναμη και την γονιμοποιό ενέργεια της ζωής μας στο τώρα.  Η Έκλειψη είναι Νότιου Δεσμού και μας ζητάει να αποβάλουμε τον αρνητισμό, τις εμμονές και να απελευθερωθούμε από το παρελθόν, ό,τι μας δεσμεύει, να κλείσουμε κεφάλαια ζωής, να αντιληφθούμε αισθήματα ανεπάρκειας και απόρριψης. Να κάνουμε απολογισμούς σε σχέση με δεσμούς που ενώ μας συνδέει μια ιστορία και ο χρόνος, μπορεί να αποστασιοποιούμαστε ή να μην είναι πια κοντά μας, για να διευκρινίσουμε την ουσία τους στο παρόν. Επίσης να δούμε τους μηχανισμούς αυτοακύρωσης, τις ενοχές και τους φόβους που μας βαραίνουν, να εξαιρέσουμε πράγματα ώστε να κτίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε ή να θέσουμε σε εφαρμογή σχέδια, να ξαναβρούμε την ορθή σχέση μεταξύ ρεαλισμού και προσδοκίας, μεταξύ δέσμευσης και ελευθερίας. Να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής και των επιλογών μας. Ένας κύκλος που μας ζητάει να κάνουμε μια καινούργια αρχή δομικού περιεχομένου και ανασυγκρότησης, και μας φορτίζει με το αίσθημα της σοβαρότητας, της ευθύνης και της ανάγκης να πράξουμε το σωστό που εμπεριέχει θάρρος, τόλμη και αλλαγή των κανόνων που αφορούν τις δεσμεύσεις, τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις και στόχους αλλά και την οργάνωση της ζωής μας. Αντιλαμβανόμαστε πως ο περιορισμός, η οριοθέτηση και η πειθαρχία μας βοηθά να εστιάσουμε στην ουσία. Θα μας απασχολήσουνε οι πόροι και σχέσεις αλληλεξάρτησης αλλά και το πως μας στηρίζουν και βαίνουν διεξοδικά μέσα από τις εκλείψεις στον άξονα Καρκίνου/Αιγόκερου μέχρι και το 2020 προς μια ριζική εκκαθάριση, και πολύ ουσιαστικά αποστάγματα σοφίας. Η σχέση μας με τον χρόνο, αρχίζει να γίνεται ακριβής και ουσιαστική, αλλά και να ασκεί μια πίεση που θα νιώσουμε πως εντατικοποιείται, ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να πράξουμε το σωστό, να διεκδικήσουμε, να αλλάξουμε στάση. Η ανάγκη να εξελίξουμε τις σχέσεις και τους στόχους μας γίνεται περισσότερο μέσα από το πρίσμα της συναισθηματικής “συγγένειας” και λιγότερο του στηρίγματος, μας ωθεί να πάρουμε πρωτοβουλίες και να ορίσουμε καλύτερα το τι επιθυμούμε, τι μας κινητοποιεί, αλλά και να ξεκαθαρίσουμε συναισθηματικές προσκολλήσεις. Με κάποιους ανθρώπους μας συνδέει ένα παρελθόν, με κάποιους στόχους επίσης, τώρα ίσως διαπιστώνουμε πως αυτό δεν μας αρκεί και ερχόμαστε να βάλουμε τάξη, να ενισχύσουμε την θέση μας, να πούμε αντίο. Πως λοιπόν συντονιζόμαστε με το παρελθόν μας, ώστε να προσδιορίσουμε με περισσότερη σαφήνεια και ωριμότητα την σχέση μας με την πραγματικότητα; Πως ορίζουμε αυτήν την πραγματικότητα; Πως τοποθετούμε τον εαυτό μας απέναντι σ’ αυτήν; Σίγουρα αυτός ο κύκλος δεν έχει να κάνει με υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, αγγίζει θέματα κρίσιμης σημασίας και ουσίας. Μας βοηθάει να δούμε τι κρατάμε και τι αφήνουμε πίσω και να κάνουμε ένα βήμα μπρος διεκδικώντας μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας, που θα οδηγήσει σε μια καλύτερη σχέση και με τους άλλους, και θα φωτίσει την δημιουργική μας ύπαρξη στα περιβάλλοντα που δραστηριοποιούμαστε. Continue reading

New Moon at 15 degrees Sagittarius 07′

Featured

thom-masat-715701-unsplash

7 December 2018, 07:20 UTC

 

Chasing time, focusing on the broader meaning and perception of things.

The cosmic moment to tell truths, open our hearts and activate our dreams and ideals.

New horizons, experiences and knowledge, after a crisis. Dream, truth or illusion?  

 

The New Moon, at 15 degrees Sagittarius 07 ‘, activates the need to aim higher, to feel free, and gain an overview of things. Our sense of faith arises from within.  We may be inclined to explore another view or approach to life. We set a new intention, with enthusiasm, optimism, adventurous and expansive spirit. What motivates us: faith, a vision, justice, truth, and the lack of tolerance to limitations. Sagittarius is gifted with the ability have a broader vision and illuminates it’s passions with a generosity that is contagious. In this cycle we say “yes” to the unfamiliar, as self-will is fuelled by an inexhaustible desire to explore life. In this cycle of the Moon we engage with “the foreign”, and generate momentum to get out of our comfort zone, both in the material and spiritual side of life. The desire to travel, to escape, to feel good, to connect with people, to overcome things is zealous, fervent, uncontrollable, sweeping, contagious and exploratory. And that has tremendous power to expand. If you want to convey something that you believe in, you envision, you know, you feel is important, this the lunar cycle to externalise it. If you seek support in your endeavours, it is the month to transcend boundaries, expand your dreams and ideas, and meet with others who can sponsor or help you. The dimensions that any (collective or personal) endeavour, action, mission or movement can take is grand, and the challenge would depend on the context and the quality of the vibration, its ethos and intention. We are on a threshold before winter (Capricorn) in the Northern hemisphere, and the Sun in Sagittarius centres spirit and will, on turning inwards, seek inner truth and take prepare for a new season, while the Moon in Sagittarius aligns collective mood by disseminating the vibration during the cycle, towards improvement and a better future within a societal context.

  Continue reading

Νέα Σελήνη στις 15 μοίρες και 07′ Τοξότη

Featured


7 Δεκεμβρίου 2018, 09:20 τοπική ώρα

Κυνηγώντας τον χρόνο εστιάζουμε στο ευρύτερο νόημα και την αντίληψη των πραγμάτων.

Η στιγμή να πούμε αλήθειες, να ανοίξουμε την καρδιά και να ενεργοποιήσουμε τα όνειρα και τα ιδανικά μας.

Νέοι ορίζοντες, εμπειρίες και γνώση μετά την κρίση. Όνειρο, αλήθεια ή ψευδαίσθηση.  

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 15 μοίρες και 07′ στο ζώδιο του Τοξότη, ενεργοποιεί την ανάγκη να στοχεύσουμε ευρύτερα, να νιώσουμε ελεύθεροι, και να αντιληφθούμε την μεγάλη εικόνα. Η πίστη έρχεται πρώτα από μέσα μας.  Ίσως να εξερευνήσουμε και μια άλλη άποψη ή προσέγγιση απέναντι στην ζωή. Βάζουμε ένα σπόρο, εστιάζουμε σε μια πρόθεση με ενθουσιασμό, αισιοδοξία, περιπετειώδη και επεκτατική διάθεση. Τι μας κινητοποιεί: η πίστη, ένα όραμα, η δικαιοσύνη, η αλήθεια αλλά και η έλλειψη ανοχής σε κάθε τι που μας περιορίζει ή καταπιέζει. Ο Τοξότης είναι προικισμένος με την δυνατότητα να βλέπει μακριά και το πάθος του για την ζωή είναι μεταδοτικό. Σε αυτόν τον κύκλο λέμε “ναι” στο διαφορετικό, καθώς η βούληση τροφοδοτείται από μια αστείρευτη επιθυμία να εξερευνήσουμε την ζωή. Σε αυτόν τον κύκλο της Σελήνης αντιλαμβανόμαστε την σχέση μας με το ανοίκειο κομμάτι της εμπειρίας της ζωής, και αυτό μας σπρώχνει να βγούμε από τα όρια της βολής μας, και τα υλικά και τα πνευματικά. Η επιθυμία να ταξιδέψουμε, να αποδράσουμε, να νιώσουμε καλά, να συνδεθούμε με ανθρώπους, αλλά και να ξεπεράσουμε πράγματα είναι έντονη, ανεξέλεγκτη, σαρωτική, μεταδοτική και διερευνητική. Και αυτό έχει τεράστια ισχύ και δύναμη. Αν θες να μεταδόσεις κάτι που πιστεύεις που οραματίζεσαι, που γνωρίζεις, που αισθάνεσαι είναι ένας κύκλος για να το κάνεις. Αν θές να αναζητήσεις υποστήριξη είναι ο μήνας για να υπερβείς τα όρια, να επεκτείνεις τα όνειρα, και τις ιδέες σου και να συναντηθείς με άλλους που μπορούν να σε βοηθήσουν. Οι διαστάσεις που μπορεί να πάρει οποιοδήποτε εγχείρημα, δράση ή κίνηση συλλογικά και προσωπικά είναι μεγάλες, και εδώ είναι το στοίχημα ανάλογα με το πλαίσιο αλλά και την υφή της δόνησης στην πρόθεση που εξωτερικεύεται. Είμαστε σε ένα κατώφλι, πριν την είσοδο στον χειμώνα (Αιγόκερως), και ο Ήλιος στον Τοξότη ζητάει να στραφούμε στην δική μας αλήθεια και να πάρουμε ρίσκα, ενώ η Σελήνη στον Τοξότη επηρεάζει το συλλογικό αίσθημα και εξαπλώνει την δόνηση για βελτίωση και ένα καλύτερο αύριο μέσα στην κοινωνία. Η ανάγκη να καλλιεργήσουμε την πνευματική  πλευρά της ζωής και να δούμε προοπτική είναι το αίτημα της Νέας Σελήνης. Continue reading

New Moon at 15 degrees Scorpio 11′

Featured

ameen-fahmy-150733-unsplash

7 November 2018, 16:02 UTC

 What we share and where we focus.

Completion and development of significant changes. Our responsibilities in relationships.

The New Moon in Scorpio activates a new intention in relation to shared resources. Reinforcement of continuity is a theme while a process of death and renewal is taking place. This theme through the Scorpio filter may include any co-dependent relationship, proximity issues, in personal or professional relationships, and anything engaging with joined efforts. Through this New Moon cycle we come into contact mainly with our psyche in managing any subject and we become more conscious of the need to focus more deeply on what matters. The Sun in Scorpio illuminates our coordination with a process of radical transformation that has to do with a cycle of completion, while showing us how we can see the continuity of life through the process of elimination, rejection, purification, and reconstitution. The passage of the Sun through Scorpio correlates to the cycle in nature that has to do with the process of survival of the most essential and enduring elements that will become a seed. Death and regeneration are part of a natural cycle. It is not a moment to focus on attachment and control, but on what is of essence and can be regenerated to substantiate a stronger continuity. This calls for truth and sincerity, but also for the need to see the great picture and to free ourselves from attachments and obsessions that do not serve this process. This is not necessarily a painless process, it can be critical, it requires effort and stamina, and it involves trust and letting go. Some things flow with ease and are facilitated through the support and help of others, and some things get an urgent, and unpredictable dimension that is not necessarily negative.

 

Shared resources, financial projects,  contracts, legal issues, tax, insurance, debts or inheritance. As well as intimacy, sexuality, passion, toxic habits are issues and themes that go with the territory.

 

All three water signs, become carriers and agents that engage with the totality of our existence. They are synthesisers of experience. They are receptive, endoscopic and synergistic.  Scorpio in particular archetypically negotiates the achievement of a more fundamental understanding of the human psyche that seeks to deeply penetrate, to confront and unfold, strip down any shadow matter to get to the very core of an issue. It can thrive with research and science as well as anything that uncovers truths. Thus, to experience the grandiose dimension of the intensity of emotion, through conquering truths, achieving ultimate understanding, through the continuous renewing cycle of death and re-birth. This is a purely creative and therapeutic process. The New Moon helps us in some area of life to really strengthen through what we intent to share. The middle degrees of any sign (15 degrees) represent the area that is the most stable expression of the sign, while also heralding that any changes activated during this cycle will have a fixed nature and will be irreversible. The feeling of great intensity of an energy that is demanding to be released to give shape to something that lasts, is emphasised. All this has to do with issues that we already know and seek to develop or important issues of the past that will come to rise with the intention for closure and further integration. Continue reading

Νέα Σελήνη  στις 15 μοίρες Σκορπιού και 11′

Featured

ameen-fahmy-150733-unsplash

07 Νοεμβρίου 2018, 18:02 τοπική ώρα

Αυτά που μοιραζόμαστε και πως εστιάζουμε.  Ολοκλήρωση θεμάτων και προώθηση σημαντικών αλλαγών. Οι ευθύνες μας στις σχέσεις.

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού, ενεργοποιεί μια καινούργια πρόθεση σε σχέση με αυτά που μας ενώνουν ή μοιραζόμαστε με τους άλλους. Κάτι ολοκληρώνεται και καλούμαστε εμείς να επιμείνουμε, να επιδείξουμε σθένος και αντοχή, να διεισδύσουμε βαθύτερα ώστε να ενισχύσουμε την συνέχεια. Αυτή η θεματική μέσα από το φίλτρο του Σκορπιού εκφράζει οποιαδήποτε σχέση αλληλεξάρτησης και εγγύτητας, είτε προσωπική ή επαγγελματική. Μέσα από τον Νέο κύκλο της Σελήνης ερχόμαστε σε επαφή κυρίως με τον ψυχισμό μας στην διαχείριση οποιουδήποτε θέματος και συνειδητοποιούμε πως είναι σημαντικό και κρίσιμο το πού εστιάζουμε. Ο Ήλιος στον Σκορπιό φωτίζει τον συντονισμό μας με μια διαδικασία ριζικής μεταμόρφωσης που αφορά το τέλος και την ολοκλήρωση ενός κύκλου που μας αλλάζει, ενώ μας δείχνει πως μπορούμε να δούμε την συνέχεια της ζωής μέσα από την διαδικασία της εξάλειψης, της απόρριψης, της κάθαρσης, της ανασύνθεσης και του τέλους. Η διέλευση του Ήλιου από τον Σκορπιό μας μεταφέρει στον συντονισμό της φύσης με την διαδικασία της επιβίωσης του πιο ισχυρού στοιχείου που θα γίνει σπόρος και θα αναπτυχθεί μετά την έλευση του χειμώνα. Ο θάνατος και η αναγέννηση είναι μέρος ενός φυσικού κύκλου. Δεν είναι στιγμή να δούμε τι μας ανήκει, ή τι κατέχουμε αλλά τι μοιραζόμαστε ή πως μπορούμε να διακρίνουμε, να διαχωρίσουμε, να ενισχύσουμε με ουσιαστικό τρόπο αυτά που μας ενώνουν. Αυτό ζητάει αλήθεια και ειλικρίνεια, αλλά και την ανάγκη να δούμε την μεγάλη εικόνα και να απελευθερωθούμε από προσκολλήσεις και εμμονές που δεν εξυπηρετούν. Αυτό δεν είναι μια ανώδυνη εμπειρία, εμπεριέχει κρίσεις, πάθος, επαφή με ό,τι δεν ελέγχουμε. Κάποια πράγματα ρέουν με ευκολία και διευκολύνονται μέσα από την υποστήριξη και την βοήθεια άλλων, και κάποια πράγματα αποκτούν μια επείγουσα, και απρόβλεπτη διάσταση που δεν είναι απαραίτητα αρνητική.

Κοινοί πόροι, οικονομικά εγχειρήματα, οικονομικές συμβάσεις, νομικά ζητήματα, φορολογικά και γενικότερα χρέη ή κληρονομικά. Όπως επίσης εγγύτητα, σεξουαλικότητα, πάθος, τοξικές συνήθειες είναι η θεματικές που μπορεί να απασχολήσουν και πάντα μέσα από την διαδικασία της εξυγίανσης, της εξάλειψης και της ουσιαστικότερης κατανόησης του τι τελικά προωθεί την συνέχεια.  Continue reading