Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες 54′ Αιγόκερου

aaron-burden-267491

17 Ιανουαρίου 2018,  04:17 τοπική ώρα

Καθώς αναδύεται μια νέα τάξη πραγμάτων εστιάζουμε στις αξίες και τις σχέσεις που θα μας προσφέρουν καλύτερα στηρίγματα, πρόοδο, ποιότητα και ουσία ζωής.

Αποκαλύψεις, συνειδητοποιήσεις, απελευθέρωση. Τι πραγματικά αξίζει στην ζωή.

Πως το απόσταγμα των εμπειριών του παρελθόντος μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους στόχους μας και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή μας.

Τι αξία αποκτά η επιβεβαίωση, η αναγνώριση και η κοινωνική αποδοχή στις σχέσεις και σε προσωπικούς μας στόχους.

Πόσο ώριμοι είμαστε στις σχέσεις μας, και πως οι εμπειρίες και τα μαθήματα του παρελθόντος μας στηρίζουν ή μας περιορίζουν στην διαδικασία αυτή.

 

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει στις 26 μοίρες και 59′ λεπτά του Αιγόκερω, όπου για τις επόμενες 29 μέρες ενεργοποιείται μια νέα πρόθεση, σε σχέση με την αντίληψη της πραγματικότητας, στόχων και δομών που την στηρίζουν. Ο Αιγόκερως είναι το ζώδιο που αντιλαμβάνεται με ρεαλισμό, περισσότερο από κάθε άλλο τη ουσία της πραγματικότητας, αλλά και της “μορφής” κάθε κατάστασης μέσα από την οξύτητα της παρατήρησης αυτού που συμβαίνει στον φυσικό κόσμο. Αυτή η δυνατότητα του επιτρέπει να διαισθάνεται που μπορεί να βασιστεί και που όχι, για να προχωρήσει και να εξελιχθεί. Η Νέα Σελήνη είναι ιδιαίτερα σημαίνουσα, καθώς είναι σε σύνοδο με την Αφροδίτη, και είναι η πρώτη Νέα Σελήνη στον ζώδιο του Αιγόκερω μετά την είσοδο του Κρόνου στην κυριαρχία του. Η Αφροδίτη έχει πρωτίστως να κάνει με το τι έχει αξία στην ζωή μας, τι αγαπάμε, πως σχετιζόμαστε, πως αξιολογούμε, ενώ ο Κρόνος με τις δομές και τον χρόνο που επενδύουμε για να τις στηρίξουμε. Η Νέα Σελήνη θα μας δείξει πως θα επενδύσουμε σε ό,τι έχει αξία. Μέσα από αυτήν την συγκυρία μπαίνει ο σπόρος ουσιαστικά για ένα νέο ξεκίνημα που θα περιγράψει όχι μόνον τις επόμενες 29 μέρες, αλλά και της σημασίας της παρούσας διέλευσης του Κρόνου για την ζωή μας. Τα αποτελέσματα της οποίας θα αποτιμήσουμε συνολικά το 2020. Οι τελευταίες μοίρες των ζωδίων έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση ενός πεδίου εμπειρίας και έκφρασης, και εδώ ταυτόχρονα μπαίνει μια πρόθεση που μας συντονίζει με κάτι που τελειώνει ή ολοκληρώνεται ως διαδικασία. Συνειδητοποιούμε πως κάποια πράγματα έχουνε εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό, και τώρα μένει το απόσταγμα το οποίο μας προϊδεάζει για αλλαγές, που είτε έρχονται στην ζωή μας ή πρέπει να πραγματοποιήσουμε εμείς.

Continue reading

New Moon at 26 degrees Sagittarius 31′

Featured

suhyeon-choi-276057

18 December 2017, 06:30 UT

In review or while re-telling a story, we plant a seed for a new “journey”

Chasing time, we come into contact with the broader meaning of things.

What makes us feel optimistic? What gives a sense of perspective? How do we strengthen our visions?

Response to the “unfamiliar” and the gifts of life that are energised through knowledge and the philosophical attitude of our very own sense of existence.

 

The New Moon, at 26 degrees Sagittarius 31′ tunes our responses towards seeking truth, aiming further, feeling free and adventurous, philosophizing, nurturing  a vision, cultivating a sense of perspective and focusing on the big picture. Perhaps we can explore another viewpoint or approach to life. We focus on a new intention with enthusiasm and optimism. During this lunar cycle, we become more conscious of the way we relate with the “unfamiliar” experience of life, and this presupposes moving out of our comfort zone, on both material and spiritual levels. How open or tolerant are we to what is “different”? We are standing on a threshold. How ready are we to welcome a new dimension of experience in our lives?

The chart of the New Moon is dominated by a stellium of planets in Sagittarius (Sun, Moon, Venus, Mercury and Saturn). Sagittarius is the centaur, half-horse and half-man who holds his bow and arrow aiming high in the skies. This sign expresses the marriage of our material existence with our spiritual world, and in essence in this cycle we negotiate how our more material urges, desires and instincts are filtered through our spiritual perception and find purpose. Moon is nurturing, cultivating and responsive, Sun is self will, Venus has to do with our values ​​and unites, Mercury connects and processes, and Saturn builds and crystallizes. This energy may feel too much to express itself and we may have to go on the other side to balance it, Gemini may be the key. Communication and connecting in a more light-hearted, non-conclusive manner. The need for the “new”, the pursuit of aims,  is highly energised, and it forces us collectively and personally to cultivate experiences that will give us more freedom, truth and meaning. We need to do new things, respond in a promising way, and explore new horizons, new environments, relationships and contacts. At the same time as Saturn is in the last degree of Sagittarius (anaretic) and all the planets in Sagittarius are moving towards him, there is a dominant sense that this maybe the last effort to catch up with time: Some commitment, something from the past or even a goal that seems within reach, that has been strengthened, worked on or even hindered during  Saturn’s transit over Sagittarius over the past 2.5 years, may be in review (Mercury Rx). All these planets are in Jupiter’s natural realm, and as he is  the ruler of this lunar cycle now in Scorpio, gives all reason to reveal and magnify things  in an empowering way. In square with the Moon’s Nodes, Jupiter enlarges, expands and supports our connection with others. It may feel like a critical crossroad of evolutionary significance that inquires into making a transition, stabilising a change of orientation, exploring inner desires, and truths that lie beneath. Jupiter applies to a sextile with Pluto an aspect that will perfect in mid January, and it is as if Jupiter and his brother have some potential to join their worlds. This aspect gives opportunity to attract or connect resources either for spiritual or material purposes or both. These resources may start to become visible as the lunar month draws to a close. It is important to define motivation and ethos in this process (for more information, see Jupiter in Scorpio).

Continue reading

Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες και 31′ Τοξότη

Featured

suhyeon-choi-276057

18 Δεκεμβρίου 2017, 08:30 τοπική ώρα

Κατά την διάρκεια ενός απολογισμού, ή μιας αναδιήγησης, μπαίνει ο σπόρος για ένα καινούργιο “ταξίδι”

Κυνηγώντας τον χρόνο σε επαφή με το ευρύτερο νόημα των πραγμάτων.

Τι είναι αυτό που μας κάνει να νοιώθουμε αισιοδοξία; Τι μας δίνει προοπτική; Πως ενισχύουμε τα οράματά μας.

Μια εμψυχωτική Νέα Σελήνη, που ενισχύει τις βαθύτερες επιθυμίες και κίνητρά μας.

Η ανταπόκριση στο “ανοίκειο” και τα δώρα της ζωής που ενεργοποιούνται από την γνώση και την φιλοσοφική στάση προσέγγισης της ίδιας μας της ύπαρξης.

 

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 26 μοίρες και 31′ στο ζώδιο του Τοξότη, ενεργοποιεί την ανάγκη να στοχεύσουμε ευρύτερα, να νιώσουμε ελεύθεροι, να φιλοσοφήσουμε, να γαλουχήσουμε ένα όραμα, το αίσθημα προοπτικής και να αντιληφθούμε την μεγάλη εικόνα. Ίσως να εξερευνήσουμε και μια άλλη άποψη ή προσέγγιση απέναντι στην ζωή. Βάζουμε ένα σπόρο, εστιάζουμε σε μια πρόθεση με ενθουσιασμό, αισιοδοξία και επεκτατική διάθεση. Σε αυτόν τον κύκλο της Σελήνης αντιλαμβανόμαστε την σχέση μας με το ανοίκειο κομμάτι της εμπειρίας της ζωής, και αυτό προϋποθέτει πως χρειάζεται να βγούμε από τα όρια της βολής μας, και τα υλικά και τα πνευματικά. Πόσο ανοιχτοί είμαστε λοιπόν στο “διαφορετικό”; Είμαστε σε ένα κατώφλι. Πόσο έτοιμοι είμαστε να υποδεχτούμε μια νέα διάσταση της ζωής μας;

Στον χάρτη της Νέας Σελήνης κυριαρχεί μια πολυαστρία στον Τοξότη (Ήλιος, Σελήνη, Αφροδίτη, Ερμής, Κρόνος). Ο Τοξότης είναι ο κένταυρος μισός άλογο, μισός άνθρωπος που στοχεύει με το τόξο και το βέλος του ψηλά στον ουρανό. Το ζώδιο εκφράζει το πάντρεμα του υλικού με τον πνευματικό κόσμο, και επι της ουσίας σε αυτόν τον κύκλο διαπραγματευόμαστε το πως οι πιο πηγαίες επιθυμίες και ένστικτα περνούν από το πνευματικό φίλτρο της αντίληψης για να στοχεύσουν κάπου. Η Σελήνη γαλουχεί, καλλιεργεί και ανταποκρίνεται, ο Ήλιος είναι η βούληση, η Αφροδίτη έχει να κάνει με τις αξίες μας και ενώνει, ο Ερμής συνδέει και επεξεργάζεται και ο Κρόνος κτίζει και αποκρυσταλλώνει. Η ανάγκη για καινούργιες εμπειρίες, αναζήτησης στόχου και εξερεύνησης είναι μεγάλη και μας στρέφει συλλογικά και προσωπικά μέσα απο αφορμές και γεγονότα στο να καλλιεργήσουμε τις εμπειρίες που θα μας δώσουν περισσότερη ελευθερία και νόημα. Θέλουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, ανταποκρινόμαστε σε ερεθίσματα, και επιθυμούμε να υπερβούμε τα όρια, εξερευνώντας νεα περιβάλλοντα, σχέσεις και επαφές. Ταυτόχρονα καθώς ο Κρόνος βρίσκεται στην τελευταία μοίρα του Τοξότη (αναιρετική) και όλοι οι πλανήτες στον Τοξότη κινούνται προς αυτόν, κυριαρχεί η αίσθηση μιας ύστατης προσπάθειας να προλάβουμε τον χρόνο. Κάποιες δεσμεύσεις, κάτι από το παρελθόν ή ακόμα και να αγγίξουμε έναν στόχο, μια κατάκτηση που ενισχύθηκε και στην οποία δουλέψαμε μέσα από την διέλευση του Κρόνου στον Τοξότη τα προηγούμενα 2,5 χρόνια.  Όλοι οι πλανήτες βρίσκονται στον φυσικό χώρο του Δία, και ο Δίας κυβερνήτης της Νέας Σελήνης από τον Σκορπιό δίνει ισχυρό κίνητρο μεγενθύνοντας όλα αυτά που μας υποκινούν. Σε τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης, αποκαλύπτει, μεγεθύνει, υποστηρίζει με έναν ενστικτώδη και σταθερό τρόπο τον συγχρονισμό μας με άλλους. Είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι εξελικτικής σημασίας που μας βοηθάει να πραγματοποιήσουμε μια μετάβαση, μια σταθεροποίηση της αλλαγής προσανατολισμού που πραγματοποιείται, αν εμπιστευτούμε την αλήθεια και την βαθύτερη εσωτερική μας επιθυμία. Επίσης ο Δίας συγκλίνει σε ένα εξάγωνο με τον Πλούτωνα μια όψη που θα γίνει ακριβείας στα μέσα Ιανουάριου και μας δίνει ευκαιρίες να προσελκύσουμε ή να συνδέσουμε πόρους με βαθύτερες επιθυμίες. (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σχετικό άρθρο Δίας στον Σκορπιό) Continue reading

Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες και 19′ Σκορπιού

jian-xhin-281513

18 Νοεμβρίου 2017, 13:42 τοπική ώρα

Όλα αυτά που δεν ελέγχουμε. Στο μεταίχμιο μιας μεταμορφωτικής συνάντησης με τον εαυτό μας.

Πως διεκδικούμε; Πως εξασκούμε έλεγχο; τι είναι τελικά αυτό που μας συνδέει ουσιαστικά με τους άλλους.

Οι αόρατες δυνάμεις και τα συναισθήματα που μας κινητοποιούν.

Η αυτοκυριαρχία, η εμπιστοσύνη και η σχέση με τις εμμονές και προσκολλήσεις.

Η ώθηση να ξεπεράσουμε, να ξεκαθαρίσουμε, να εξυγιάνουμε όλα όσα δεν είναι πλέον χρήσιμα και δρουν υπονομεύοντας την εξέλιξη, απαιτεί να εμπιστευτούμε, και να αποχωριστούμε.

Ευκαιρίες και ευκολίες στην δυνατότητα καλύτερης ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων, εγχειρημάτων και επαφών σε σχέση με άλλους.

 

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 26 μοίρες και 19′ στο ζώδιο Σκορπιού, ενεργοποιεί την ανάγκη να κυριαρχήσουμε, να έρθουμε αντιμέτωποι με τον βαθύ ψυχισμό, αλλά και να διαπιστώσουμε τι μας υποκινεί ή τι είναι το βαθύτερο υπαρξιακό κίνητρο  που συντηρεί τελικά τις σχέσεις με τους άλλους. Ο Σκορπιός είναι ζώδιο του Νερού και ανήκει στην σταθερή ποιότητα. Εστιάζει στην εγγύτητα και η θέληση να κυριαρχήσει, να ελέγχει και να διατηρήσει την σύνδεση του με τους ανθρώπους και το υλικό πεδίο της ζωής αποκτά υπαρξιακή σημασία. Η ζωή βιώνεται μέσα από ένταση εμπειριών και συναισθήματος. Το εγώ επιβεβαιώνεται μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεων, το πάθος, την διαχείριση κρίσεων και την μεταμορφωτική διάσταση της διείσδυσης στον ψυχικό κόσμο του εαυτού και των άλλων.  Αναζωογονείται από την δημιουργία, το σέξ και την ψυχανάλυση. Θέλει να ενωθεί και να μοιραστεί.

Ο Νέος λοιπόν κύκλος της Σελήνης συντονίζει με την ανάγκη μας να ελέγξουμε ή να κυριαρχήσουμε με ό,τι πηγάζει στο υποσυνείδητο, εξωτερικεύεται μέσα από κρίσεις, ίσως κι από εμμονές και προσκολλήσεις. Γινόμαστε συλλογικά ισχυροί δέκτες των εντάσεων, των δομών εξάρτησης της ζωής από ανεξέλεγκτους παράγοντες, μέσα από την εμπλοκή του Ουρανού σε όψη χιαστί, και καθώς γίνονται πιο συνειδητά όλα τα ερεθίσματα και οι μηχανισμοί ελέγχου, δίνεται ώθηση να αντιδράσουμε ώστε να ξεπεράσουμε προβλήματα, να αποχωριστούμε καταστάσεις, ή να ενισχύσουμε την βούληση.  Ο Σκορπιός είναι το φίλτρο έκφρασης που εξωτερικεύει όλα όσα έχουν να κάνουν με την ύπαρξη, τον υλικό κόσμο, τις βαθύτερες επιθυμίες και την ανάγκη συμφιλίωσης με τους φυσικούς κύκλους της ζωής. Συμβολίζει την αναγέννηση, αλλά και τον θάνατο που προηγείται αυτής. Είναι μια κρίσιμη περίοδος, ίσως και μεταιχμιακή, που φέρει την δυνατότητα να μεταμορφώσουμε, να αλλάξουμε ριζικά, να θεραπεύσουμε ή να τελειώσουμε θέματα με τον βαθύτερο ψυχικό εαυτό μας. Μπορεί να μας ενεργοποιήσει ένα προσωπικό θέμα, ή ένα συλλογικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση αλλά και η χρήση της βούλησης και της ενέργειας είναι κρίσιμη. Επι της ουσίας κάνουμε μια ανασκαφή στο τι τελικά μας συνδέει με τους άλλους στην ζωή, και ανακαλύπτουμε πράγματα για τον εαυτό μας και τον συναισθηματικό μας κόσμο. Μπορεί να αναβιώσουμε εμπειρίες μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Continue reading

Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες και 35′ Ζυγού

shwetha-shankar-137724

19 Οκτωβρίου 2017, 22:11 τοπική ώρα

Ανατρέποντας κοινωνικές συμβάσεις και στερεότυπα

Ανορθόδοξες σχέσεις – Εναλλακτικές συνεργασίες και συμφωνίες

Περισσότερη ανεξαρτησία και δημιουργικότητα στις σχέσεις μας – Ξαφνικές συναντήσεις και φιλίες

Οι λύσεις έρχονται απρόσμενα και από εκεί που δεν το περιμένουμε

Η απελευθέρωση έρχεται μέσα από υπερβάσεις – Ανακαλύπτουμε την βαθύτερη αλήθεια στον τρόπο που επικοινωνούμε – Περισσότερη διεκδίκηση και επιμονή στον τρόπο που δρούμε στις συναλλαγές μας – Συζητήσεις και επικοινωνία μας φέρνουν πιο κοντά και μας βοηθούν να βρούμε λύσεις, να ξεπεράσουμε ή να απαλλαγούμε από προβλήματα που μας έχουν κουράσει

 

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 26 μοίρες και 15′ στο ζώδιο Ζυγού, ενεργοποιεί μια καινούργια πρόθεση στο πεδίο των σχέσεων, ή συμβάσεων με τους άλλους, και δηλώνει την ανάγκη να προστατεύσουμε την αρμονία, και να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στην ζωή μας.  Ανατροπές και απρόβλεπτα μας οδηγούν στην ανάγκη να βρούμε την μέση λύση ή να συμφιλιώσουμε καταστάσεις, ενώ βιώνουμε ένα είδος εσωτερικής αβεβαιότητας, αστάθειας ή ευαισθησίας στις διαθέσεις και στα συναισθήματα. Το βασικό αίτημα: Πώς απελευθερώνουμε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης στις σχέσεις και στις συνεργασίες με τους άλλους.

Ο Ζυγός είναι το ζώδιο που ενσωματώνει αντιθέσεις, και προωθεί δεσμεύσεις μέσα από την διάσταση του ισότιμου πάρε-δώσε. Εδώ συνειδητοποιούμε πως προβλήματα και συγκρούσεις στην πραγματικότητα της ζωής, μας αποκαλύπτουν ή πυροδοτούν έναν νέο τρόπο επικοινωνίας που υποστηρίζει την αλήθεια, και λειτουργεί περισσότερο διεκδικητικά. Ο Σεληνιακός κύκλος της Παρθένου στις 20 Σεπτεμβρίου τόνισε θέματα που είχαν να κάνουν με εξυγίανση, αλλά και προσήλωση σε λεπτομέρειες στην εργασία και καθημερινότητα, και εστίασε περισσότερο στις λεπτομέρειες και τα λάθη ή προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη σαφήνειας. Μας ζήτησε να διευκρινίσουμε περισσότερο πόσο αυτό που κάνουμε και ο τρόπος που δραστηριοποιούμαστε ταυτίζεται με τις αξίες μας και το πως βλέπουμε τον εαυτό μας. Η διαδικασία αυτή ίσως ενεργοποίησε και κούραση παράλληλα με μια ουσιαστική συνειδητοποίηση του τι θέλουμε τελικά να εξυπηρετήσουμε, και πως θα τελειώσουμε έναν κύκλο προσφοράς και παροχής υπηρεσίας ώστε να περάσουμε στην φάση πιο ισότιμων σχέσεων που θα μας επιτρέψουν να λειτουργήσουμε σε καλύτερη επαφή με την ατομικότητα και τις προσωπικές μας ανάγκες. Να επιδιώξουμε έναν εναλλακτικό τρόπο να σχετιστούμε. Ο Νέος κύκλος της Σελήνης στον Ζυγό, στα όρια του Άρη, και στον δεκανό του Δία, ενισχύει την διάθεση να επιδιώξουμε και να καταλάβουμε πως για να τηρηθούν ισορροπίες αλλά και να επιτύχουμε ισότιμες και δίκαιες σχέσεις, θα πρέπει να απαλλαγούμε από την σύμβαση του “φαίνεσθαι”, και να εστιάσουμε στο να ανατρέψουμε στερεότυπα επικοινωνίας και συναλλαγών που δεν στηρίζουν την αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ δημιουργική Νέα Σελήνη, που είτε ανατρέπωντας δεδομένα ή δημιουργώντας μια πιο ανεξάρτητη και προοδευτική στάση στις σχέσεις μας θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε το πως μπορούμε να συνδεθούμε πιο ουσιαστικά με άλλους στην ζωή μας. Κυβερνήτης της Νέας Σελήνης η Αφροδίτη σε κυριαρχία στον Ζυγό, ενεργοποιεί την κοινωνικότητα, την τέχνη και πάσης φύσεως συμφωνίες που σκοπό έχουν να ενσωματώσουν και αντιθέσεις. Νομικά ζητήματα, όπως και γάμοι ή συμμαχίες έρχονται στο προσκήνιο. Ζητήματα ισότητας αλλά και διαφορετικότητας ή άλλης αντίληψης θα αφυπνίσουν την ανάγκη να διευκρινίσουμε περισσότερα αλλά και να καταλάβουμε πως τελικά οι άλλοι μας βλέπουν ή μας αποδέχονται. Ας μην ξεχνάμε πως πολύ πρόσφατα ο Δίας πέρασε από τις τελευταίες μοίρες του Ζυγού και στην αντίθεσή του με τον Ουρανό φώτισε σημαντικά την ανάγκη να αλλάξουμε αντίληψη ή να διευκρινίσουμε έναν εναλλακτικό τρόπο κατανόησης ακόμα και με αυτό που διαφωνούμε. Τώρα στην σύνοδό του με τον Ερμή στις 03 μοίρες Σκορπιού αναπτύσσεται και υποστηρίζεται η επικοινωνία που κινητοποιείται από την επιθυμία και την διεκδίκηση και λειτουργεί σε βάθος ενώ προωθεί μεγαλύτερη εγγύτητα. Βλέπουμε κάτω από τα πράγματα, και παίρνουμε μια ώθηση ή να εξελίξουμε σχέσεις σε ένα βαθύτερο επίπεδο ή να ολοκληρώσουμε τον κύκλο τους. Είναι ένα σεληνιακός μήνας που θα μας βοηθήσει να πούμε αλήθειες, να βρούμε λύσεις σε προβλήματα, αλλά και να θεραπεύσουμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε και επικοινωνούμε.  Ο Ερμής σε αμοιβαία υποδοχή με τον Άρη, υπόσχεται δραστηριότητα, και ανάπτυξη συναλλαγών με την βοήθεια του Δία, είτε σε οικονομικό ή σε προσωπικό επίπεδο. Η Νέα Σελήνη επιχειρεί να γεφυρώσει τραύματα στις σχέσεις με τους άλλους, και να μας ωθήσει να βρούμε δημιουργικούς τρόπους να εξελίξουμε τον τρόπο που υποστηρίζουμε τις σχέσεις μέσα από ψυχική  ή οικονομική εγγύτητα. Η ερωτική ζωή ενισχύεται και μπορούμε να καλλιεργήσουμε την επικοινωνία σ’ αυτόν τον τομέα σε βάθος,  μόνο με όσους δεν τηρούνται επιδερμικά προσχήματα, γιατί είμαστε πιο έτοιμοι να υποστηρίξουμε την αλήθεια μας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να δούμε ανθρώπους στην ζωή μας ή στις συναλλαγές μας να θίγονται, ή ακόμη και να σοκάρονται από την διάθεση να εκφραστούμε ουσιαστικά, μαχητικά και συγκεκριμένα. Μεγάλη οξύτητα στο νου, αλλά και ανάπτυξη δράσεων που έχουν σχέση με τον λόγο. Αρκετές συναλλαγές που ψάχνουν κοινό έδαφος, αλλά και αποστασιοποιήσεις από ανθρώπους που δεν θέλουν να ακούσουν, ή να αντιληφθούν την άλλη πλευρά.

Ο Χείρωνας εμπλέκεται στην Νέα Σελήνη με την αποκλίνουσα όψη χιαστή, και μέσα από αντιπαραλληλία με την Αφροδίτη, και παραλληλία με τον Άρη, αλλά και το εν ενεργεία τετράγωνο με τον Κρόνο πράγμα που κάνει τις σχέσεις ένα πεδίο ιδιαίτερα πολύπλοκο και αρκετά ευάλωτο. Δεν μας αφήνει να αποδεχτούμε κάποια πράγματα που μας ενοχλούν, ενώ παράλληλα μας δείχνει πως αξίζει να ανιχνεύσουμε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης. Ο Ουρανός μας βοηθάει να ξεπεράσουμε αναστολές και να ενεργοποιήσουμε ένα περισσότερο μαχητικό και ανατρεπτικό εαυτό. Η τάση να γοητευτούμε ή να πατήσουμε στις αδυναμίες φέρνει κάθαρση, ίαση αλλά και μια άλλη προσέγγιση στον τρόπο που αξιολογούμε επιθυμίες και την έννοια της αγάπης στην ζωή μας.

Ένα ακόμη αίτημα του κοσμικού σκηνικού είναι να ξεπεράσουμε αρνητικές σκέψεις, όπως επίσης να πούμε ό,τι έχουμε να πούμε με λιγότερα λόγια και περισσότερες πράξεις. Η ακρίβεια εξακολουθεί να έχει σημασία σε ό,τι κάνουμε, όπως και η ανάγκη να καλλιεργήσουμε ένα είδος αλτρουιστικής αγάπης που τιμά την ατομικότητα ή διαφορετικότητα μας, χωρίς να υπονομεύει τις δεσμεύσεις μας και την ενσωμάτωση της άλλης πλευράς ή άποψης. Ο κύκλος των επόμενων 29 ημερών θα μας δείξει που ενδεχομένως αυτο-σαμποτάρουμε τις σχέσεις μας με τον τρόπο που δρούμε ή μέσα από το πως σκεφτόμαστε και επικοινωνούμε. Με τον Δία όλα διαστέλλονται και μπορεί να κάνουμε ή να πούμε πράγματα με υπερβολικό τρόπο ή χωρίς ιδιαίτερο τακτ, όμως σε κάθε περίπτωση είναι πιο σημαντικό το να εκφέρουμε αυτό που πιστεύουμε.

 

 

Ό,τι και αν είναι αυτό που ξεκινάει στην ζωή μας αυτόν τον σεληνιακό μήνα με μια έμφαση στον Ζυγό και στον Σκορπιό, μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά με τους άλλους, αλλά και να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε κάποιες σχέσεις, ή να συζητήσουμε το επόμενο βήμα σε υπάρχουσες σχέσεις και συμφωνίες στην ζωή μας. Έχει ήδη λειτουργήσει ένα είδος αφύπνισης καθώς η Νέα Σελήνη αποκλίνει από την αντίθεση της με τον Ουρανό στον Κριό, είτε μέσα από απρόσμενα γεγονότα ή μια εσωτερική ανάγκη να απελευθερωθούμε, να κάνουμε την διαφορά, να ανανεωθούμε ή να λειτουργήσουμε εναλλακτικά στην στάση μας απέναντι στους άλλους. Αλλαγές στην καθημερινότητα, στο πρόγραμμα και στις ρουτίνες μας, στο σπίτι ή στην οικογενειακή ζωή, πιθανόν να ενεργοποίησαν ανασφάλειες και αστάθεια στις σχέσεις με τον εαυτό μας και τους άλλους. Τώρα καλούμαστε να βρούμε περισσότερη ισορροπία, και η ανάπτυξη της κοινωνικότητας όπως και αναζήτηση μιας πιο αντικειμενικής στάσης δημιουργούν ένα βοηθητικό κλίμα.

Στην συλλογική σφαίρα και σε πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο ζητήματα ισότητας αλλά και αντιμετώπισης της διαφορετικότητας ενεργοποιούνται περισσότερο. Συμμαχίες ή συμφωνίες περνούν σε ένα στάδιο ανάπτυξης και διαπραγμάτευσης οικονομικών σχέσεων ή διερευνούν το έδαφος και τον σχεδιασμό ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, και θα δούμε αυτή τους την διάσταση να προβάλλεται περισσότερο από τα ΜΜΕ.

 

Είναι ένας μήνας με ισορροπία και στα στοιχεία και στις ποιότητες, γεγονός που αναδεικνύει την δυνατότητα να σταθεροποιήσουμε καταστάσεις που είχαν ανατραπεί ή μας αποσταθεροποίησαν. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από ουσιαστική και ειλικρινή επικοινωνία. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε πράγματα, και να συναναστραφούμε ανεξάρτητα από όσα μας δεσμεύουν ή μας περιορίζουν και να νιώσουμε μια ανάταση. Μπορεί να δημιουργήσουμε συνθήκες και να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά που αφορούν οικονομικές διαπραγματεύσεις ή συμβάσεις για την ολοκλήρωση συμφωνιών. Θα χρειαστούμε τις παύσεις και την ξεκούραση καθώς ο Ποσειδώνας από τους Ιχθύς με την δευτερεύουσα όψη ενάμιση τετραγώνου προς την Νέα Σελήνη, μας υποδεικνύει πως μπορεί να νοιώθουμε και λίγο αδύναμοι ή ασταθείς στις διαθέσεις μας. Μπορεί να είμαστε επιρρεπείς σε εντυπώσεις ή να βιώνουμε μια ανασφάλεια στην ζωή μας. Μας θυμίζει επίσης   πως υπάρχει διαφορά μεταξύ ανιδιοτελούς προσφοράς και εκμετάλλευσης. Σημασία έχει να αναπτύξουμε μια καλύτερη οπτική της μεγάλης εικόνας όσων μας προβληματίζουν, και να αντιληφθούμε πως έχουμε την δυνατότητα  να αλλάξουμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε, αποκαλύπτοντας αυθεντικές πτυχές του εαυτού μας. Ο Δίας φέρνει τύχη και περισσότερη αισιοδοξία, ιδιαιτέρως την επόμενη εβδομάδα στην ετήσια σύνοδό του με τον Ήλιο στις 26/10, δίνοντας το έναυσμα να καταλάβουμε αλλά και να υποστηρίξουμε την πνευματική και υλική διάσταση της βούλησης. Ο Ουρανός ενισχύει και την δημιουργικότητα όπως και την εκδήλωση των ιδιαίτερων ταλέντων μας που μοιραζόμαστε με τους άλλους.

(Αν γνωρίζεις τον γενέθλιο χάρτη σου ο οίκος που βρίσκεται η 26η μοίρα του Ζυγού είναι ο τομέας που ενεργοποιείται περισσότερο μια νέα πρόθεση.)

 

 

 

Η ενέργεια του Σεληνιακού μήνα έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν έχεις γεννηθεί 17 – 21 Οκτωβρίου (Ζυγός), 14-18 Απριλίου (Κριός), 16 – 19 Ιουλίου (Καρκίνος), 14 – 18 Ιανουαρίου (Αιγόκεροι). Επίσης επηρεάζονται οι εκπρόσωποι των μεταβλητών ζωδίων του τρίτου δεκαημέρου. Οι Σκορπιοί που έχουν γενέθλια στις 25-26 Οκτωβρίου. Αν έχεις ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στις 26 μοίρες (+/-2) των παρορμητικών. Όσοι έχουν πλανήτες στον Ζυγό θα ενισχυθούν ιδιαίτερα από την διέλευση της Αφροδίτης στον Ζυγό μέχρι τις 6/11.

 

Τα ζητούμενα: Αρμονία και Ισορροπία χωρίς καταπάτηση της ελευθερίας και της αυτονομίας

Συμβουλή: Μην προσποιείσαι, πάρε τα πράγματα αλλιώς. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να σχετιστείς με τους άλλους, έξω από τα στερεότυπα των κοινωνικών συμβάσεων.

 

(Η Νέα Σελήνη είναι η σύνοδος Σελήνης/Ήλιου που σηματοδοτεί ένα σημείο άφιξης και αφετηρίας ταυτόχρονα, ενός αέναου κύκλου 29.5 ημερών, μέσα στη συνεχή κίνηση των πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Συμβολίζει την εσωτερική επεξεργασία της εμπειρίας που είναι ίσως η πιο κοντινή στην ιδιοσυστασία και στην ατομικότητα μας. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο, οι φάσεις της Σελήνης λειτουργούν ως δείκτες συγχρονισμού του συναισθήματος με την βούληση: αυτός ο συγχρονισμός είναι που ουσιαστικά καθορίζει τις αποφάσεις στη ζωή.)

 

© Eleni Kostika 2017

Photo by Shwetha Shankar on Unsplash

Νέα Σελήνη στις 27 μοίρες και 27′ Παρθένου  

trung-pham-quoc-148093

20 Σεπτεμβρίου 2017, 08:30 τοπική ώρα

Η ικανότητα να διακρίνουμε και η συνείδηση της καλλιέργειας μιας εναλλακτικής στάσης. 

Σύνδεση με ό,τι μας γειώνει.

Εξετάζοντας σχολαστικά τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες ενός ονείρου, ενός οράματος, μιας ευχής, ή μιας “αλήθειας” που ακόμα μας διαφεύγει.

Η συνειδητοποίηση του μέχρι ποιου σημείου τελικά μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους.

Το τελετουργικό μέρος της ζωής. Απλότητα, ουσία, προσφορά, φροντίδα.

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 27 μοίρες και 27′ στο ζώδιο της Παρθένου, δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόθεση μιας νέας αφετηρίας σε ένα πεδίο έκφρασης που μας προετοιμάζει, και μας εφοδιάζει για μια νέα εποχή. Το βασικό ερώτημα: Τι είναι χρήσιμο στην ζωή μας, και τι ουσιαστικά αξίζει να κρατήσουμε, που πρέπει να εργαστούμε για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο;

Η Παρθένος ανήκει στην ποιότητα της Γής που είναι καλλιεργήσιμη. Κάτι προετοιμάζεται, και είτε είναι συνειδητό, είτε όχι, είναι απαραίτητο να μπει σε μια πιο πρακτική βάση. Η Παρθένος συμβολίζει την γη η οποία με την κατάλληλη φροντίδα, και εργασία θα αποφέρει “καρπούς” και αποτελέσματα που έχουν χρησιμότητα, αλλά και μια αίσθηση σκοπού που ικανοποιεί τις πιο λεπτές, αγνές και εξευγενισμένες πτυχές της αυτο-εκτίμησης μας.

Ό,τι και αν είναι αυτό που ξεκινάει στην ζωή μας αυτόν τον σεληνιακό μήνα με μια πολυ-αστρία στην Παρθένο, μπορεί να ενεργοποιήσει συναισθήματα ταπεινότητας, μια έντονη ανάγκη να παρέχουμε κάτι ή να φροντίσουμε κάποιον, ή ακόμη και να εργαστούμε ώστε να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε, έναν έρωτα, μια δημιουργία, την φυσική μας κατάσταση, τις δεξιότητες μας ή ευρύτερα τον κόσμο και την γή που μας παρέχει. Εν γένει να βάλουμε τάξη, και να γειωθούμε. Όλα όσα συνέβησαν στον προηγούμενο κύκλο, τώρα δοκιμάζονται στην πρακτική τους πλευρά, και στην βιωσιμότητά τους μέσα στην κανονικότητα του προγράμματος της καθημερινής ζωής, αλλά και στην ανάγκη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των άλλων ή σε ένα ιδανικό. Η διασπορά των δεδομένων και της πληροφορίας, όπως και της επικοινωνίας που δρά κριτικά είναι ανεξέλεγκτη καθώς ο Ποσειδώνας κάνει αισθητή την παρουσία του ακόμη περισσότερο μέσα από την αντίθεση του με τον Ερμή χορηγό της Νέας Σελήνης.

Θα μας δοθεί η δυνατότητα να διακρίνουμε τις πιο φίνες λεπτομέρειες που εστιάζονται στην συρραφή αποσπασματικών πληροφοριών, ή φαινομενικά διάσπαρτων σκέψεων, δραστηριοτήτων και συναισθημάτων. Είναι μια περίοδος για να οργανωθούμε, να θέσουμε προτεραιότητες, και να εξακριβώσουμε τα επίπεδα “υγείας” και πρακτικότητας κάθε κατάστασης. Μια περίοδος που απαιτούμε νοητική και συναισθηματική ακρίβεια. Η στιγμή όπου οι κεραίες της συναισθηματικής κριτικής ικανότητας συντονίζονται σε πολύ λεπτές και ευαίσθητες συχνότητες ενώ παράλληλα όμως είμαστε ευάλωτοι και ευαίσθητοι σε εντυπώσεις. Η Παρθένος αναλύει και διυλίζει, αλλά μπορεί και να κολλήσει σε λεπτομέρειες χάνοντας την συνολική εικόνα. Αυτό μπορεί να εξωτερικευθεί ως υπερβολικό άγχος, εργασιομανία, τελειοθηρία ή στην πιο θετική εκδοχή ως εξαιρετική οξυδέρκεια και διεξοδική παραγωγικότητα που θα θέσει βάσεις για μελλοντική “συγκομιδή”. Η Σελήνη αποκλίνει από μια αντίθεση με τον Χείρωνα στους Ιχθείς, και συγκλίνει προς μια όψη χιαστή με τον Ουρανό στον Κριό. Αυτό μιλάει για κάτι που πιθανόν μας πλήγωσε και μας αναστάτωσε συναισθηματικά. Εξωτερίκευσε αδυναμίες και τρωτά σημεία, και μας προτρέπει στην ανάγκη να απελευθερωθούμε ή να ανατρέψουμε κάποια δεδομένα τα οποία διαμορφώνουν ένα βελτιωμένο πεδίο εργασίας και δραστηριότητας, αλλά και εξυγίανσης προβλημάτων. Ρουτίνες και συνήθειες στην οικεία ζώνη της ζωής απαιτείται να αναπροσαρμοστούν προς μια πιο αποτελεσματική κατεύθυνση, που θα μας προσφέρει περισσότερη αυτονομία.

Ο Χείρωνας από τους Ιχθύς σε ένα συγκλίνων τετράγωνο με τον Κρόνο μια όψη που ενεργοποιήθηκε και τον Απρίλιο του 2017, και θα γίνει ακριβείας μέσα στον Νοέμβριο, πιστεύω θα είναι αρκετά αισθητή αυτόν τον σεληνιακό μήνα μέσα από τις επαφές με τους γρήγορους πλανήτες. Θέματα που εκδηλώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, που η Αφροδίτη ήταν ανάδρομη, θα ενεργοποιηθούν ως “μάθημα”, ή θα δείξουν συνέπειες, και πιθανά λάθη ή εκτιμήσεις να μπουν τώρα στο μικροσκόπιο.  Επί της ουσίας η όψη αυτή δημιουργεί ένα μεταβλητό Ταφ-τετράγωνο με την Νέα Σελήνη, ενώ παράλληλα ο Χείρωνας σχηματίζει όψη χιαστή με τον Δία, και συνολικά δίνεται αρκετή έμφαση σε θέματα αξιών, και αξιολόγησης, κοινής γνώμης, αλήθειας, ηθικής και ιδεολογήματος, της υπόληψης και της φήμης που πιθανόν να έχει πληγεί ή αποκτά ευαισθησία, που μας αφορούν είτε προσωπικά ή συλλογικά. Η κριτική, αλλά και η διάκριση της πληροφορίας είναι κάτι που θα ενεργοποιήσει τις όψεις των πιο αργών πλανητών αυτόν τον μήνα. Η Νέα Σελήνη γίνεται στην μοίρα της απόλυτης πτώσης της Αφροδίτης, και ο Χείρωνας βρίσκεται στην μοίρα της απόλυτης έξαρσης της. Θέματα αξιολόγησης αλλά και αξιών που αφορούν και σε χρήματα, και σε σχέσεις ενεργοποιούνται πολύ έντονα. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε αλλά και να συμφιλιωθούμε με τις αδυναμίες μας, και εφόσον κάνουμε ό,τι μπορούμε το τι πιστεύουν οι άλλοι για μας δεν έχει τόση σημασία. Ο Χείρωνας σε αντίθεση με την Νέα Σελήνη, μας μιλάει για τα τρωτά μας, το αίσθημα αποξένωσης, αλλά και τους εναλλακτικούς τρόπους που μπορούμε να βρούμε την κρυμμένη αρμονία στις αντιθέσεις, να διαπραγματευθούμε τις αδυναμίες μας, ή να εστιάσουμε σε ένα πάντρεμα των προβλημάτων με εναλλακτικές ή θεραπευτικές λύσεις. Μας ζητάει να δούμε τι θυσιάζουμε, και πόσο αυτο-σαμποτάρουμε τους εαυτούς μας  προσπαθώντας να ανταποκριθούμε σε κοινωνικά πρότυπα, και ιδεολογίες ή δόγματα χωρίς ανοχή στο διαφορετικό. Αν έχουμε χτίσει μια φήμη σε έναν χώρο, μπορεί να πληγωθεί αυτό το διάστημα από πιθανές δικές μας αδυναμίες να βάλουμε όρια. Η τροχιά του αστεροειδή που διαπερνά την τροχιά του Κρόνου και του Ουρανού που πραγματοποιούν τρίγωνο μεταξύ τους επίσης τον Νοέμβριο, μας υπενθυμίζει πως ίσως έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε γέφυρες κάνοντας υπερβάσεις μεταξύ υφιστάμενων δομών και να μεταρρυθμίσουμε αυτά που μας περιορίζουν, αλλά και θυσιάζοντας κάποια πράγματα ή ανταλλάσοντας γνώση χωρίς να χάνουμε την αυτονομία μας.

Ο Χείρωνας λέει αντί να αποξενώνεσαι δημιούργησε τις γέφυρες, μεταξύ αυτού που είναι ουσιαστικό για σένα και αυτού που μπορείς να κάνεις για τους άλλους. Το παρελθόν και τα τραύματά του δεν είναι απαραίτητα οι καλύτεροι σύμβουλοι στις αποφάσεις ή στις αποκρίσεις του παρόντος. Υπάρχουν κάποια όρια μεταξύ της δυνατότητάς σου να προσφέρεις και της δυνατότητας να “σώσεις” ή να βοηθήσεις τους άλλους.

Απρόβλεπτα είναι μέσα στο πρόγραμμα της καθημερινότητας μέσα από την εμπλοκή του Ουρανού στον χάρτη της Νέας Σελήνης. Εστιάζουμε στην βελτίωση και στην εξυγίανση μέσα από την ανάγκη να απεμπλακούμε ή να ξεπεράσουμε καταστάσεις. Η Σελήνη κάνει επίσης ένα εξάγωνο με τον αστεροειδή Ceres (Δήμητρα) στον Καρκίνο μερικές ώρες μετά την σύνοδο με τον Ήλιο, φέρνοντας στην επιφάνεια μια αρμονική σύνδεση με πιο γήινες και υλικές δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την ανάγκη να παρέχουμε ή να αλλάξουμε δομές (στο σπίτι, στην οικογένεια ή οικεία ζώνη της ζωής μας). Μπορεί να αποχωριστήκαμε κάποιον, ή απλώς να αρχίσουμε να δίνουμε περισσότερη έμφαση στο πως παρέχουμε. Μια γυναίκα, ή φιγούρα πάροχος/κηδεμόνας μπορεί να μας βοηθήσει. Ο γονεϊκός μας ρόλος φωτίζεται ιδιαίτερα με την Ceres στον Καρκίνο, καθώς η υποχρέωση να φροντίσουμε την οικογένεια, τα παιδιά μας σε πρακτικό επίπεδο μπορεί να μας απασχολήσει. Εναλλακτικά, η όψη αυτή μιλάει για το πως παρέχω σε αυτά που κατέχω, πως φροντίζω τα δημιουργήματά μου, και πως τα προστατεύω.

 

Ο Ερμής ως χορηγός της Νέας Σελήνης στην Παρθένο είναι πολύ ισχυρός, και ενεργοποιεί την αναλυτική διαδικασία. Ό,τι έχει σχέση με τον λόγο διαδίδεται και εξαπλώνεται γρήγορα, αλλά και προσαρμόζεται ανάλογα λόγω της μεταβλητής ποιότητας. Τα μηνύματα είναι ίσως πολλαπλά και σε καταιγιστικούς ρυθμούς καθώς ο Θεός του Λόγου, αγγελιοφόρος Ερμής βρίσκεται σε αντίθεση  με τον Ποσειδώνα, Θεό των Ωκεανών. Η επικοινωνία εξαπλώνεται και διασπείρει, παρασύρει, παραπλανά ή εμπνέει και γοητεύει, φαντάζεται ή δαιμονοποιεί, εκστασιάζεται και συγκινείται, συγκαλύπτεται ή εξαπατά. Κάθε πληροφορία, ή κάθε στοιχείο μεταφέρει χίλια μηνύματα, που μπορεί να αλλοιώνουν την εικόνα και αυτό που οραματιζόμαστε είτε να θολώνει ή να μας απογοητεύει στην προσπάθεια να βάλουμε σε τάξη τα δεδομένα. Η σωστή διάκριση είναι δύσκολη αλλά διευκολύνεται ίσως κάθε δραστηριότητα του λόγου, χωρίς ανάγκη οριστικοποίησης ή στεγανά απόλυτα πλαίσια λογικής: δημιουργική, πνευματική, ή θεραπευτική. Στην καλύτερη περίπτωση εικάζουμε, και αυτό έχει ένα νόημα και μια υψηλότερη συχνότητα, καθώς η ανάγκη να γειωθούμε και να ταξινομήσουμε δεδομένα λειτουργεί ως ένα βαθμό βελτιωτικά, μας ωθεί όμως να βάλουμε όρια σε ό,τι μας αποπροσανατολίζει, και να εστιάσουμε στην ουσία και στο απόσταγμα.  Με την βοήθεια του Πλούτωνα στον Αιγόκερω σε όψη τριγώνου με τον Ερμή, δημιουργείται μια ιδιαίτερα γόνιμη σχέση που αφορά κάθε είδους ενδοσκόπηση, θεραπευτική εργασία-συνεργασία, και μεταφορά της γνώσης ως θεραπευτικό ή δημιουργικό εργαλείο. Με το τρίγωνο Ερμή-Πλούτωνα μπορούμε να πείσουμε και να δούμε σημαντικές ιδέες και σχέδια να παίρνουν μορφή και να υλοποιούνται. Ο νούς είναι πολύ ισχυρός και η νοητική διεργασία φέρνει αποτέλεσμα, λειτουργεί θεραπευτικά, δημιουργικά, αλλά και βοηθάει να προχωρήσουμε εγχειρήματα, όμως πρωτίστως να θέσουμε τα σημαντικά και ουσιώδη ερωτήματα. Περισσότερο θα πρέπει να μας απασχολήσει η ουσία και η μακροπρόθεσμη εικόνα. Ευνοείται ο γραπτός λόγος η μαθητεία, και ό,τι έχει να κάνει με παραγωγή, υλοποίηση και εφαρμογή σχεδίων. Μπορούμε να πείσουμε άλλους, να ασκήσουμε επιρροή ή να μεταλλάξουμε και να μετασχηματίσουμε έργα. Είναι πάρα πολύ βοηθητικές οι ενέργειες για καλλιτέχνες, θεραπευτές, δασκάλους, συγγραφείς και συμβούλους,  αλλά και για όσους σχετίζονται με την εικόνα και τον λόγο σε κάθε του μορφή. Ερμής και Άρης σε σύνοδο αποκλίνουσα δίνουν ορμή στο λόγο, και οξύτητα στο πνεύμα, και καυστικότητα στην κριτική. Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε μια υπερδραστήρια κυψέλη δράσεων και ιδεών που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, να επικοινωνήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή.

Στην συλλογική σφαίρα και σε πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο βέβαια αυτές οι όψεις υποβοηθούν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, μηνύματα που γίνονται viral, ή ακόμα και “δούρειους ίππους” που δρούν υπονομευτικά, βγάζουν στο φώς σκάνδαλα, ξεθάβοντας πληροφορίες και θεωρίες συνομωσίας, ανακυκλώνουν φόβο και εν δυνάμει παρασύρουν με μαζικό τρόπο.

 

Ενώ λοιπόν η Νέα Σελήνη στην Παρθένο συνεχίζει να μιλάει για την ανάγκη να γειωθούμε, και να αφοσιωθούμε σε ό,τι είναι ουσιαστικό, τα γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο εκπέμπουν μια φύση που “ουρλιάζει”  μέσα από τον συνεχή βιασμό της από τον άνθρωπο, και καθώς τα σαρωτικά καιρικά φαινόμενα ή σενάρια κακοποίησης της γίνονται περισσότερο ορατά γινόμαστε μάρτυρες και συνειδητοποιούμε περισσότερο και πιο οδυνηρά την αλληλένδετη σχέση αλλά και εξάρτησή μας με το όλο. Οι γρήγοροι πλανήτες Σελήνη, Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης στην Παρθένο, βρίσκονται  απέναντι από τον Ποσειδώνα και τον Χείρωνα στους Ιχθύς. Τους αντίκρισαν ή τους αντικρίζουν ένας προς ένας σταδιακά την περίοδο που διανύουμε. Συμβολικά μας στέλνουν ένα μήνυμα πως είναι στα εφήμερα, τα τρέχοντα και τα καθημερινά, που πρέπει να αφοσιωθούμε για να συνεισφέρουμε στην υγεία του ευρύτερου όλου. Στην καθημερινότητα πηγάζουν όλες οι λύσεις, και απο κει ξεκινούν και όλα τα προβλήματα. Η συνείδηση πως είμαστε μέρος ενός συστήματος, το οποίο αποσταθεροποιείται πλέον είτε από μεγάλες ή από μικρότερες παρ-ενέργειες γίνεται σιγά-σιγά τρόπος ζωής. Είμαστε μέρος ενός συστήματος, του οποίου η βελτίωση εξαρτάται και από τα μικρά καθημερινά που ο καθένας μπορεί να κάνει, είναι όχι μονο αναγκαία αλλά και επιτακτική, μέσα από τον συμβολισμό του έντονου μεταβλητού στοιχείου καθώς μεταβαίνουμε στην νέα εποχή με την Φθινοπωρινή Ισημερία, και την είσοδο του Ήλιου στο Ζυγό που εστιάζει στην αρμονία και την εξισορρόπηση.

Η σταθερή ποιότητα απουσιάζει από τον χάρτη της Νέας Σελήνης, και η παρουσία της εντοπίζεται μόνον στους Δεσμούς της Σελήνης (Ήλιος-Υδροχόος). Είναι οι δεσμοί μας με τους άλλους αυτό που θα διατηρήσει ή θα στηρίξει, αλλά και θα δοκιμάσει την σταθερότητα;

Η διαχείρηση ίσως είναι μια πρόκληση αυτό το μήνα, καθώς θα υπάρξει και φόρτιση και υπερ-πληροφόριση. Η Νέα Σελήνη μας ζητά πάνω από όλα να αισθανθούμε την επαφή με τη ουσία την βελτίωσης, και της προσφοράς που έχει άμεση σχέση με τον υλικό μας κόσμο, την φυσική μας υπόσταση, τις δεξιότητες μας, την ανάγκη να είμαστε συντονισμένοι και υγιείς, και πάνω από όλα χρήσιμοι και όχι τοξικοί στο “περιβάλλον” μας, είτε αυτός είναι ο μικρόκοσμός μας, ή ο πλανήτης που κατοικούμε όλοι μαζί.  Η Νέα Σελήνη λέει κάνε αυτό που μπορείς, αλλά ενεργοποιήσου (στα όρια του Άρη). Πάλεψε, εργάσου, διεκδίκησε την ουσία, την βελτίωση που επιθυμείς και την χρησιμότητα σε ό,τι κάνεις. Κάνε ό,τι μπορείς, όσο πιο καλά μπορείς. Μην χάνεσαι στην ατέρμονη πληροφορία της λεπτομέρειας, και του θορύβου, μην επιτρέπεις σε φοβίες ή απαιτήσεις άλλων να πληγώνουν την αυτοπεποίθηση σου, και διαχειρίσου την ελευθερία σου, τον αλτρουισμό σου, την ανάγκη σου να διορθώσεις τον εαυτό σου με εναλλακτικούς, και δημιουργικούς τρόπους, κι όχι μέσα απο συνθήκες ή αίσθημα ανεπάρκειας, προσήλωση στην αποφυγή του λάθους ή της αποτυχίας, ή ακόμα και της κριτικής.

Μπορείς και μέσα από την έκφραση της Παρθένου να γίνεις τολμηρός ή να διατηρήσεις επίπεδα αυτονομίας, να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου. Με ποιό τρόπο; Μέσα απο αυτά που ξέρεις να κάνεις, και καθώς η βεβαιότητα του ότι δεν τα ξέρεις όλα, ή δεν τα μπορείς και όλα, μπορεί να παρεισφρέει στην ψυχολογία σου, να προκαλεί σύγχυση και να σε αποσταθεροποιεί, προσπάθησε σε ό,τι κι άν καταπιάνεσαι να στρέψεις την προσοχή σου και σε όλα εκείνα τα απλά, καθημερινά πράγματα που μπορείς να ελέγξεις και σε κάνουν να συντονίζεσαι με την πιο αγνή, αυθεντική και ιδιαίτερη μορφή της ύπαρξης σου.

Η έμφαση στο στοιχείο της Γής και της Φωτιάς μας θυμίζει πως χρειαζόμαστε περισσότερο νερό ως οργανισμός γιατι ο συνδυασμός στεγνώνει, και περισσότερη φροντίδα στα στοιχεία που δρούν ενωτικά (όπως το συναίσθημα), στην προσπάθειά μας να ξεχωρίσουμε και να αναλύσουμε δεδομένα ή να προχωρήσουμε στη υλοποίηση και εφαρμογή εγχειρημάτων, και εκπλήρωσης καθηκόντων. Ό,τι δημιουργεί η Φωτιά, η Γή το υλοποιεί: δίνεται έμφαση στις διαδικασίες παραγωγής, εργασίας και αναγκαιότητας υλοποίησης όσων έχουμε δημιουργικά ενεργοποιήσει το προηγούμενο διάστημα. Θα δούμε την προσοχή μας να εστιάζει σε λεπτομέρειες και προβλήματα που χρειάζεται να επιλυθούν, σε συνδυασμό με μια νοητική ενεργειακή φόρτιση που μπορεί να προκαλέσει στρες, αυτο-κριτική, ή τάση να περιπλέξουμε τα θέματα, όπως και πιθανές κρίσεις αναποφασιστικότητας αν έχουμε αναλάβει υπερβολικά πολλές υποχρεώσεις. Μπλοκαρίσματα σε αυτούς τους τομείς μπορεί να πυροδοτήσουν ψυχοσωματικά συμπτώματα ή σωματική δυσφορία. Είναι σημαντικό να φροντίσουμε την διατροφή μας σε επίπεδο ρουτίνας και συνηθειών, καθώς η Παρθένος κυβερνάει το πεπτικό σύστημα, και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο για ένα πρόγραμμα καθημερινότητας το οποίο μπορούμε να τηρήσουμε. Θα μας ανακουφίσει το ξεκαθάρισμα από περιττά πράγματα στον χώρο της εργασίας και της κατοικίας μας, η αναδιοργάνωση του τρόπου που εργαζόμαστε, αλλά και η απεμπλοκή από οτιδήποτε παρεμβάλλεται ως “ενόχληση” στον οπτικό και νοητικό μας χώρο.

Το πιο πιθανόν είναι πως δεν είναι και τόσο εύκολο να ολοκληρώσουμε εντελώς οριστικά θέματα πρακτικής φύσεως αυτον τον μήνα, αλλά μπορούμε ίσως να φανταστούμε και να οραματιστούμε μέσα και στο “θόρυβο” την ιδανική μορφή των πραγμάτων. Να συντονιστούμε με πιο υψηλές συχνότητες ευαισθησίας και ακρίβειας όσων δημιουργούμε, να επικεντρωθούμε τις  μικρές χαρές και να συνειδητοποιήσουμε το μεγάλο τους πολύτιμο αντίκρισμα.

Η διάκριση και η κριτική ικανότητα θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Σημαντικό είναι να εργαστούμε κάπου, ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την φύση, με τα ζώα, με τον νού, χειρονακτικά, να φτιάξουμε κάτι απτό και να το προσφέρουμε είτε στον εαυτό μας ή σε άλλους.  (Αν γνωρίζεις τον γενέθλιο χάρτη σου ο οίκος που βρίσκεται η 27η μοίρα της Παρθένου είναι ο τομέας που ενεργοποιείται περισσότερο μια νέα πρόθεση.)

Η προσαρμοστικότητα και η ευελιξία μέσα στα ζητούμενα, αλλά και το να βάλουμε κάποια όρια ως ασφαλιστικές δικλείδες στην ανάγκη μας να επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες μας.  Η Πανσέληνος στις 5/10 θα αναδείξει πως αυτή η προετοιμασία εξασφαλίζει μια νέα αρχή που σέβεται τον ζωτικό μας χώρο και τις πρωτογενείς ανάγκες έκφρασης μέσα στις σχέσεις που θέλουμε να διατηρήσουμε ή να ξεκινήσουμε με τους άλλους.  

Η όψη που είναι ενεργή για μεγαλύτερο διάστημα και είναι ευρύτερης σημασίας: Ο Δίας στον Ζυγό θα δημιουργήσει την τρίτη και τελευταία όψη αντίθεσης με τον Ουρανό στον Κριό στις 28 Σεπτεμβρίου, που σχηματίστηκε τρεις φορές λόγω της αναδρομής και ήταν ενεργή τον Δεκέμβριο του 2016, τον Φεβρουάριο – Μάρτιο 2017. Μια όψη που δημοσιοποιεί καινοτόμες ιδέες, προκαλεί ξαφνικές συμμαχίες και συναντήσεις ενισχύοντας δυνατότητες  ανανέωσης τους.  Ανατρέπει όμως και με απρόβλεπτο τρόπο διαπροσωπικές σχέσεις, διεθνή πρωτόκολλα και εκδηλώνει απρόβλεπτες πρωτοβουλίες που σε συλλογικό επίπεδο ίσως δυναμιτίζουν κάθε δυνατότητα εξεύρεσης διπλωματικών λύσεων. Είναι μια όψη που μπορεί να απελευθερώσει, να φέρει σημαντικές ανακαλύψεις στην επιστήμη, να συμφιλιώσει γνώση με ομαδικές προσπάθειες ή να αναπτύξει πλατφόρμες διδασκαλίας στο διαδίκτυο. Με τον Δία στον Ζυγό και για ένα χρόνο, ίσως καταλάβαμε  περισσότερο την αξία της διαφωνίας και του διαλόγου. Μάθαμε περισσότερα από όσους βρίσκονται απέναντί μας. Κατανοήσαμε την αξία του αντικειμενικού διαλόγου διατυπώνοντας τις απόψεις μας πιο ισορροπημένα ανιχνεύοντας μια θέση συμφιλίωσης με ό,τι μας φέρνει αντιμέτωπους με εχθρικές συμπεριφορές, διαφωνίες και ανισότητες στις σχέσεις μας με τον κόσμο και τους άλλους. . Αυτή είναι και η πραγματική ουσία της όψης.  Σε κοινωνικό επίπεδο ή σε επίπεδο διακρατικών σχέσεων η όψη εκδήλωσε και τώρα ίσως στο τελευταίο σχηματισμό της, αποσταθεροποιητικές ενέργειες, αποστασιοποίηση καθώς ο Δίας βρίσκεται στον Ζυγό, ζώδιο της έξαρσης του Κρόνου, και υπόσχεται την τιμωρία και την επιβολή κυρώσεων ή όρια και περιορισμούς σε όποιον διαταράσσει και αποσταθεροποιεί την κανονικότητα, σύμφωνα με την δική του οπτική, ή δόγμα. Ατυχήματα, τρομοκρατία και εξτρεμιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες πιθανόν να πάρουν και πάλι διάσταση καθώς η όψη οδεύει προς την ακρίβειά της. Νομικές διαδικασίες σχετικά με το διαδύκτιο ή την τρομοκρατία μπορεί να προχωρήσουνε σε θεσμοθέτηση. Την ίδια μέρα ο Πλούτωνας κάνει επίσης την φαινομενική του στάση στις 16 μοίρες Αιγόκερου πριν ξεκινήσει την ορθόδρομη πορεία του, και πιθανόν να συνεισφέρει στο να βγούν στο “φώς” περισσότερα.

Λίγο πριν το επίσημο καλωσόρισμα της εποχής του Φθινοπώρου, με την Φθινοπωρινή Ισημερία, θυμόμαστε την θεά Δήμητρα και τον μύθο της Περσεφόνης, που αναπαριστά με πολύ γλαφυρό τρόπο τις αλλαγές των εποχών.   Η Παρθένος έρχεται να μας θυμίσει και πως μπαίνει  τάξη στα πράγματα, πως υπάρχουν και οι νόμοι της φύσης, και πως πρέπει να εξασκήσουμε την κριτική μας ικανότητα. Αυτή η τάξη που έχει να κάνει με τους κύκλους της φύσης, δηλώνει και μια απαραίτητη προετοιμασία. Ανάλογα με το που βρίσκεται ο καθένας η προετοιμασία αυτή αποκτά και διαφορετική έκφραση. Είναι ένας θετικός μήνας εφόσον συνδέσουμε την πνευματική πρόθεση με την λειτουργικότητα, την ενσυνείδητη διάσταση της προσφοράς μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μας, και καταφέρουμε να περιφρουρήσουμε τον εαυτό μας από τον καταιγισμό πληροφορίας που θα ακολουθήσει, και συνεχώς θα μεγαλώνει την εικόνα. Από την άλλη αν έχεις ένα έργο, ένα σκοπό, μια δημιουργία να προβάλλεις ή να μεταδώσεις γνώση είναι ένας πολύ ευνοϊκός μήνας να το πράξεις. Η δημιουργία, η ανιδιοτελής αγάπη και φροντίδα των οικείων, και η  υγεία του σώματος και του νου είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, και ίσως το συνειδητοποιήσουμε περισσότερο καθώς οι ενέργειες φορτώνουν και μας αναγκάζουν να προσαρμοστούμε σε διάφορους και πολυποίκιλους εξωγενείς θορύβους. 

 

Η ενέργεια του Σεληνιακού μήνα έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν έχεις γεννηθεί 18 – 22 Σεπτεμβρίου (Παρθένος), 17-21 Δεκεμβρίου (Τοξότης), 16 – 20 Ιουνίου (Δίδυμοι), 16 – 20 Μαρτίου (Ιχθύς). Επίσης επηρεάζονται όλοι οι εκπρόσωποι των μεταβλητών ζωδίων του δεύτερου δεκαημέρου. Αν έχεις ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στις 27 μοίρες (+2) των μεταβλητών, ή ανήκεις στα ζώδια του παρορμητικού σταυρού (Ζυγός, Κριός Αιγόκερος, Καρκίνος) του 3ου δεκαημέρου.

 

Τα ζητούμενα: Προσωπική ανάπτυξη, βελτίωση, εξάσκηση κριτικής διαδικασίας

Συλλογικό τοπίο: Κάθε οργανωμένο σύστημα πρέπει να υποστεί αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις. Η εσωτερική ώθηση για καθαρτικές αλλαγές κινητοποιεί την βούληση (Rudyard για την 28η μοίρα Παρθένου).

Συμβουλή: Επικεντρώσου στα στοιχεία που έχεις στην διάθεσή σου. Μην ενδίδεις στην πίεση και στην βιασύνη να τελειώσεις με πράγματα, αν δεν έχεις όλα τα δεδομένα. Φρόντισε το νου και το σώμα. Οι απόλυτες βεβαιότητες μπορεί να είναι και παραπλανητικές. Βάλε όρια και φέρσου στους άλλους με ενσυναίσθηση, και κατανόηση. Παραδέξου τι δεν μπορείς να κάνεις και μην αλλάξεις ηθική στάση για να αντιμετωπίσεις απαιτήσεις άλλων ή προβλήματα.

 

(Η Νέα Σελήνη είναι η σύνοδος Σελήνης/Ήλιου που σηματοδοτεί ένα σημείο άφιξης και αφετηρίας ταυτόχρονα, ενός αέναου κύκλου 29.5 ημερών, μέσα στη συνεχή κίνηση των πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Συμβολίζει την εσωτερική επεξεργασία της εμπειρίας που είναι ίσως η πιο κοντινή στην ιδιοσυστασία και στην ατομικότητα μας. Μέσα σε αυτόν τον κύκλο, οι φάσεις της Σελήνης λειτουργούν ως δείκτες συγχρονισμού του συναισθήματος με την βούληση: αυτός ο συγχρονισμός είναι που ουσιαστικά καθορίζει τις αποφάσεις στη ζωή.)

 

© Eleni Kostika 2017

Photo by Trung Pham Quoc on Unsplash

Νέα Σελήνη / Ολική Έκλειψη Ηλίου στις 28 μοίρες και 52′ Λέοντα

henry-be-239191

21 Αυγούστου 2017, 21:30 τοπική ώρα

Η συνειδητότητα της ενήλικης στάσης.

Κλείνοντας την ανασκόπηση ενός κεφαλαίου εμπειρίας ζωής.

Ξαναγράφοντας τον “επίλογο” ενός “έργου”

Σημαντική αφύπνιση και εσωτερική απελευθέρωση μέσα από προβλήματα ή περιοριστικές επιρροές.

Η ώριμη επένδυση ενέργειας ολοκληρώνει και θέτει σε εφαρμογή σχέδια και στόχους.

Η κρισιμότητα της διαχείρισης βούλησης και εξουσίας. Οριστικά ξεκαθαρίσματα.

Η ανάγκη να κάνουμε αυτό που πρέπει, να αναλάβουμε ευθύνες ή να αντιμετωπίσουμε την κριτική μπορούν να μας βοηθήσουν να κλείσουμε σημαντικά θέματα με τον εαυτό μας,  και να προχωρήσουμε στην εξυγίανση της ζωής μας.

Ένας νέος σεληνιακός μήνας ξεκινάει στο πύρινο ζώδιο Λέοντα, με μια ιδιαίτερη και δυναμική χροιά λόγω της Έκλειψης Ηλίου. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας με μεγάλη έμφαση στις ποιότητες του ζωδίου αυτού, αλλά και στο στοιχείο της φωτιάς, καθώς και ο προηγούμενος κύκλος έγινε στην μηδενική του Λέοντα, με την διέλευση του Άρη στον Λέοντα, όπως επίσης και ο Ερμής στην ανάδρομη πορεία του αγγίζει τις τελευταίες μοίρες του ζωδίου και την μοίρα της έκλειψης. Έχουμε ταυτόχρονα άλλους δύο πλανήτες Κρόνο και Ουρανό σε ζώδια της φωτιάς (Τοξότη-Κριό). Ο Λέοντας και το στοιχείο της Φωτιάς μας μιλούν για δημιουργία, για την επαφή με το “εγώ”, το θυμικό μας, την ανάγκη να ζήσουμε με όλο μας το είναι, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσαν και συνεχίζουν να φορτίζουν ένα ιδιαίτερα θερμό τοπίο, που είτε μας εξωθεί σε αντιδράσεις ή μας ζητά να μάθουμε να ελέγχουμε την κατεύθυνση της φλόγας που μας ενεργοποιεί, ώστε να δούμε κάτι να υλοποιείται. Οι εκλείψεις μέσα από τους Δεσμούς της Σελήνης συνδέουν τις ενέργειες με τον εξελικτικό μας δρόμο, την σχέση με ομάδες ανθρώπων και κοινωνικά σύνολα, τους γονείς. Continue reading