Δίας εξάγωνο Πλούτωνας

Featured

joseph-anson-706416-unsplash

12 Σεπτεμβρίου 2018

Ηθική και αντίληψη εξουσίας, ανάπτυξη γνώσης, αποκαλύψεις, ισχυρά οικονομικά εγχειρήματα, ώθηση σχεδίων και ευκαιρίες για αύξηση επιρροής, συσσώρευση πλούτου, ψυχική συγκρότηση και επίτευξη μέσα από το πάθος και τη συνένωση δυνάμεων. Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης διαπραγματεύονται θέματα εμπιστοσύνης, και διαχείρισης της αλήθειας. Επέκταση σε βάθος και μέσα από την εγγύτητα. Αντίληψη εξουσίας. Η ανάπτυξη και η στήριξη κάθε οράματος απαιτεί έρευνα, βαθύτερη γνώση, συνειδητή μεταμόρφωση του ψυχισμού, ενώ διαπραγματεύεται θέματα εμπιστοσύνης. Εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε αυτή την όψη εξαγώνου ως την τελευταία ευκαιρία που μας δίνεται να ενισχύσουμε κάτι που θέλουμε, μέσα σε έναν ευρύτερο κύκλο ανάπτυξης (υλικό ή πνευματικό) αλλά και ώθησης ενδυνάμωσης στόχων που ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώνεται το 2020.

(Είναι η τρίτη κατά σειρά ενεργοποίηση της όψης κατά την διέλευση του Δία στον Σκορπιό.)

Η όψη αυτή έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Σκορπιός ή Αιγόκερως με γενέθλια 10-13 Νοεμβρίου, και 8-11 Ιανουαρίου ή αν έχεις ωροσκόπο, ακμές γωνιακών οίκων ή προσωπικούς πλανήτες στις 18  (+/-3) μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου. Επίσης πλανήτες ή σημεία στον Καρκίνο, στους Ιχθύς, στην Παρθένο και στον Ταύρο στις 18 μοίρες δέχονται την ευνοϊκή επιρροή της όψης.

Οι ημερομηνίες ενεργοποίησης της όψης αναλυτικά:

1η ενεργοποίηση: 16 Ιανουαρίου 2018 – 19 μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου

2η ενεργοποίηση: 14 Απριλίου 2018, 21 μοίρες Σκορπιού/ Αιγόκερου

3η ενεργοποίηση: 12 Σεπτεμβρίου, 18 μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου

© Eleni Kostika 2018

Photo by Joseph Anson on Unsplash

Άρης στάσιμος στις 28 μοίρες Αιγόκερω και 36′ 

Featured

GoatsInTress02-e-0302

27 Αυγούστου 2018
Ο Άρης σε στάση και στην απόλυτη έξαρση του πριν ξεκινήσει την ορθόδρομη πορεία του.

Πολύ ισχυρή μέρα για όσους Αιγόκερους έχουν γεννηθεί στις 18-20 Ιανουαρίου (Ήλιος στις 28 μοίρες Αιγόκερω). Στιγμή να διεκδικήσετε κάτι που θέλετε, να πετύχετε σε κάποιον τομέα, να κάνετε κάτι που σας παθιάζει, να αποφασίσετε κάτι σημαντικό για την ζωή σας, να ενεργοποιήσετε ένα δυναμικό ξεκίνημα ή ένα στόχο, και πιθανόν κάτι έξω από συμβατικά πλαίσια. Κάτι το οποίο ενεργοποιήθηκε μεταξύ 12-16 Μαΐου μπορεί τώρα να προχωρήσει δυναμικά, να τεθεί σε εφαρμογή και να οριστικοποιηθεί. Οι πλανήτες σε στάση πριν την ορθοδρόμηση έχουν μεγάλη δύναμη και υπόσχονται διάρκεια στον χρόνο. Επηρεάζει και όσους έχουν πλανήτες οι ακμές γωνιακών οίκων στις 28 μοίρες Αιγόκερω. Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί (19-20 Μαρτίου, 21-22 Ιουλίου, 22-23 Οκτωβρίου) ή όσοι έχετε πλανήτες στις 28 (+/-1) μοίρες των ζωδίων αυτών πιθανόν να αντιμετωπίσετε προκλήσεις, αντιπαραθέσεις ή ένταση και συνίσταται ψυχραιμία στον τρόπο που θα ανταποκριθείτε ή θα δράσετε. Ό,τι ενεργοποιηθεί τώρα πιθανότατα σχετίζεται με τα μέσα Μαΐου που ο Άρης διέσχιζε την ίδια μοίρα. Ο Άρης θα διασχίσει τις τελευταίες μοίρες του Αιγόκερω μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

 

© Eleni Kostika 2018

 

Jupiter trine Neptune

Featured

aaron-burden-199005-unsplash

Assistance in harmony with our wishes

Spirituality, gifts, help from nowhere and alignment of aspirations with dreams and ideals. Harmonizing inspiration and knowledge. Spiritual trips. Integration of archetypal symbolism into teaching. Far away destinations. Generosity. A transcendental or healing experience. Finding our mentor.

The aspect is active: July 12 – September 7, 2018, 13-18 degrees Scorpio / 15-16 degrees Pisces (3 degree orb of influence)

  • Perfection: August 19, 2018, 15-16 degrees Scorpio / Pisces

An aspect that helps us to envision, to be inspired, to compose a dream. It brings revelations, greatly expands spirituality and knowledge, benefits art and creation, but also sets imagination on a higher vibration. It magnifies expectations, the expression of empathy, as well as intuition. It cultivates the metaphysical aspect of research and abstract concepts. It helps transitions, or transcendence,  healing and charity work. It favours good intentions and conscious harmonization with groups of people who deal with social welfare or spiritual activities. The spread of beliefs is easier or any publication that deals with symbolism, esoteric work and higher concepts. We can see something important spreading or magnifying which can have resonance in the collective sphere, as well as a more socially sensitive political movement developing. On another level we could be seeing speculative moves for easy profit. There is more acceptance and sensitivity with this aspect. It can help create conditions of harmony between ideology, knowledge, morality and aspirations or ideals, either collectively or personally. Exhilarating experiences on a spiritual, healing or creative level. We can envision the integration of experience and knowledge in the larger scheme of things. Lets tune in with our wishes and ideals.

This aspect has a more personal feel for you:

If you are a Scorpio or Pisces Sun born on November 7-9, and March 5-7, have an ASC, angular house cusp or personal planet at 15 (+/- 2) degrees Scorpio / Pisces. You may also be affected by this aspect if you have personal planets or angular house cusps in Cancer, or any of the Earth signs at 15 degrees.. 

Mars and Pluto rulers of Scorpio are currently Rx so what is manifesting with this aspect will eventually unfold in stages after the end of August and within the Fall. (Mars turns direct on August 27, and Pluto turns direct on October 2.)

© Eleni Kostika 2018

Photo by Aaron Burden on Unsplash

 

Δίας τρίγωνο Ποσειδώνας

Featured

aaron-burden-199005-unsplash

Υποστήριξη εναρμόνισης με όσα ευχόμαστε

Πνευματικότητα, δώρα, βοήθεια από το πουθενά και συντονισμός με προσδοκίες και όνειρα ζωής. Εναρμόνιση έμπνευσης και γνώσης. Πνευματικά ταξίδια. Μακρινοί προορισμοί. Ενσωμάτωση αρχετυπικών συμβολισμών στην γνώση. Γενναιοδωρία. Μια υπερβατική εμπειρία. Συναντώντας τον μέντορά μας.

Μία όψη που βοηθάει να οραματιστούμε, να εμπνευστούμε, να συνθέσουμε ένα όνειρο. Φέρνει αποκαλύψεις, αναπτύσσει σημαντικά την πνευματικότητα και τις γνώσεις, ωφελεί την τέχνη και την δημιουργία, αλλά και την ανάπτυξη της φαντασίας. Διευκολύνει την ροή της έμπνευσης. Μεγεθύνει τις προσδοκίες, και την έκφραση της ενσυναίσθησης, όπως και της ενόρασης. Καλλιεργεί την μεταφυσική πτυχή της αναζήτησης και των αφηρημένων εννοιών. Βοηθάει τις υπερβάσεις κάθε είδους, την φιλανθρωπία, και την ενσυναίσθηση, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί καλές προθέσεις και μια συνειδητή εναρμόνιση με ομάδες ανθρώπων που αναπτύσσουν κοινωφελές έργο, ή πνευματικές δραστηριότητες. Η πίστη ενισχύει τα ιδανικά και μπορεί να δούμε κάτι σημαντικό να διαδίδεται και να αποκτά σημαντική απήχηση στην συλλογική σφαίρα, όπως επίσης και μια περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική κίνηση να αναπτύσσεται. Σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να δούμε κινήσεις εναρμόνισης με το εύκολο κέρδος. Οι επιδιώξεις εξιδανικεύονται, αλλά βλέπουμε να εκφράζονται περισσότερο και η αλληλεγγύη και η κατανόηση. Υπάρχει περισσότερη αποδοχή και ευαισθησία.  Το ευρύτερο νόημα της όψης είναι η βοήθεια να δημιουργηθούν ευμενείς συνθήκες μεταξύ ιδεολογίας, γνώσης, ηθικής και προσδοκιών ή ιδανικών, είτε σε συλλογικό ή σε προσωπικό επίπεδο. Ένα όνειρο μας μπορεί να διαδοθεί και να αναπτυχθεί με ευκολία. Η αλήθεια διευκολύνει υπερβάσεις. Οι εμπειρίες που μας εξυψώνουν πνευματικά, θεραπευτικά και δημιουργικά έρχονται και απο μέσα και απ’ έξω. Μια δυνατότητα να οραματιστούμε πως οι εμπειρίες και η γνώση ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο. Ας συντονιστούμε με όσα ευχόμαστε.

Η όψη είναι ενεργή από τις 12 Ιουλίου – 7 Σεπτεμβρίου 2018 με ανοχή 3 μοίρες,

(13-18 μοίρες Σκορπιού/15-16 μοίρες Ιχθύ)

και γίνεται ακριβείας στις 19 Αυγούστου 2018, στις 15 μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ

 

Η όψη αυτή έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Σκορπιός ή Ιχθύς του δεύτερου δεκαημέρου με γενέθλια 7,8,9 Νοεμβρίου, και 5,6,7 Μαρτίου, ή αν έχεις ωροσκόπο, ακμές γωνιακών οίκων ή προσωπικούς πλανήτες στις 15 (+/-2) μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ. Επηρεάζει επίσης όσους έχουν προσωπικούς πλανήτες ή ακμές γωνιακών οίκων στον Καρκίνο, και τα ζώδια της Γής στις 15 μοίρες.

Η αναδρομή πορεία του Άρη και του Πλούτωνα κυβερνητών του Σκορπιού,  συμβολικά μας εξηγούν πως τα αποτελέσματα της όψης πιθανόν να ξεδιπλωθούν σταδιακά από το τέλος Αυγούστου και μετά που θα ορθοδρομήσουν οι πλανήτες. (Άρης ορθοδρομεί 27 Αυγούστου και Πλούτωνας στις 2 Οκτωβρίου).

© Eleni Kostika 2018

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Jupiter Stations Direct @ 13 degrees Scorpio

Featured

 

4418613858_90af7c78ac_o

July 10th, 2018

This apparent station of Jupiter is on the fixed star Alphecca in the constellation of Corona Borealis. Corona Borealis represents the garland given by Venus to Ariadne on the occasion of her marriage to Bacchus after she had been forsaken by Theseus. [V. Robson, p.40.]

It is 2 days prior the New Moon/Solar Eclipse and Jupiter’s Station on Alphecca holds a potent message that is like a prelude to a story that will gradually unfold to do with an inner process of transformative understanding that has been taking place since March 9th, and is preceding a deeply purifying experience.

This is not a superficial year, and the planetary energies are not  promoting the preservation of things for appearances sake. This particular period with Mars Rx, Jupiter in Scorpio turning direct and the first Eclipse of the season in Cancer opposite Pluto, is an opportunity for a deep purification process, a soul and emotional detox that will lead to a very transformative renewal in an area of our lives. It is a challenge to transformation. The challenge lies with identifying or reconciling with what we need to abandon, or that we may feel abandoned in areas we had expected things. Since March 9th when Jupiter Stationed Retrograde, we went through a process of internal understanding of a vision, a truth or faith that was of a strengthening nature. This kind of journey is temporarily over and will start to gradually manifest conclusions or results. It may have felt like Zeus had an intense meeting with his brother Hades where they discovered the underlying truths and revealed what is of actual value both above and below. Hopefully we have become  a little wiser and possess a clearer view of why we seek what we seek, why we are where we are on the truths we profess and what needs to go.

As Jupiter stations on fixed star Alphecca we are reminded of the myth of Ariadne marrying Dionysus after she was abandoned by Theseus on the island of Naxos. After a great disappointment she is found by Dionysus who falls in love with her. Dionysus throws the garland that Venus had given Ariadne into the sky where Ariadne is remembered forever as a heroine. There is something to be abandoned yet not forgotten as we transcend and proceed into a cathartic new chapter of life. Jupiter on Alphecca is speaking of honour and preferment, a compensation reminder for all the potential hardships or inner stirring we have been going through.

© Eleni Kostika 2018

References:

*[Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923].

-Painting by Titian, 1522-23, this work was based on a poem by Ovid and commissioned by Alfonso Del’ Este. You can see the garland up on the top left as the constellation of Corona Borealis

New Moon at 24 degrees Taurus 36′

Featured

kai-brune-270250-unsplash

May 15, 2018, 11:47 UT

The heroic act as a means of activating stability and fertility in life.

Values, attachments and our relationship to change

A new lunar cycle begins with an emphasis on values ​​and the tangible reality of our lives. It is a fertile circle that urges us to communicate what we “possess” through alternative or unorthodox conditions, environments or relationships. The process will bring forth the power of our “voice”, the potentiality of socializing and encountering others, but will also show the resonance or the significance, of those things we believe, we love, we receive pleasure from and think to be our very own. This requires courage and subversive actions.

Taurus (fixed earth) is the expression filter that responds to art, aesthetics, money, stability, security, values, self-esteem, and sensuality. It responds to the fertility of the earth that provides sustenance. The Sun in Taurus focuses on and honours all of this, while the Moon in Taurus speaks of emotional responses or protection of those things.

The objective is communicative, as Venus ruler of Taurus is in Gemini, and unites through mental stimuli or exchange of data. Venus is out of bounds and in mutual reception with Mercury in Taurus. They are great allies! The love of words, speech or writing, and the joy of connecting and communicating dominates in this lunar cycle, while stimulating and giving motive to decisions that promote shaping, stabilization and evaluation from the point of view of appreciation. Before we convince others, we have to convince ourselves. Taurus like all fixed signs has to do with “attachments”. When something we own or have is communicated, we are confronted with our value system and our own way of appreciating things. It is a cosmic moment of great dynamic in communicating and connecting with others through what we value and love. Communication blooms in alternative ways, and contexts  or any unconventional “voice”, value or work can find some kind of wider resonance, and help. The Moon in the sign of her exaltation marks the need for stability, through what we enjoy with our senses, and is well treated. Any threat to our value system at a collective or personal level may externalize combative responses and a kind of passing  on the torch to Mars in order to reinforce reforms, completion, and promotion of radical actions towards a new order of things. Continue reading

Doing things differently – Realising limitations – Creative and Revolutionary acts

daniel-josef-540635-unsplash

We are affected by the Mars-Uranus square above and we may already be feeling a kind of accelerated action and sense of urgency or restlessness building up. This square coincides with some rare and special celestial events this week.

Some thoughts of what this may be about:

This square is part of a longer cycle: The Mars- Uranus synodic period lasts 1.9 years

This is a waning square (270o).

It will last longer due to the Mars Retrograde period (June, 26-August 26, 2018). It coincides with Uranus changing signs from Aries into Taurus, after 7 years. A sign it revisits after 84 years. We also have a New Moon in Taurus, placing emphasis on new beginnings. There is something very special and celestially extraordinary about this coming week so we may fluctuate between being distracted,  restless, or just purely wanting to take a bold risk or initiative in some new direction. Despite of what may manifest, the energy is shifting grounds and this may be literal or metaphoric in relation to one’s personal circumstances and vantage point. 

The waning square of the cycle is somewhat Saturnian in nature, it is about changing direction, letting go of things, and realising limitations or worn out structures. It heightens our awareness in the collective sphere, through crisis or tension.

I can’t help thinking that Mars now in the final degree of Capricorn represents Cronus’s actual sickle (the weapon) in the myth of castration of his father Ouranos: and from a severing act Aphrodite was born! values and love, the pleasure principle —-> and uranus changes signs after 7 years a day before the perfection of the square! it enters Taurus, a Venus ruled sign. The established order of things in an area of our world is going to change, and will be taking a new direction. The transit of Uranus in Taurus will reverberate this square in the 7 years to come. It is present in the Ingress chart. The two planets speak about autonomy and independence; disruption, yet also alternate and liberating action. So as Mars is in some conflict with Uranus, Venus is coming into “view” which energises the parts of our consciousness of what we appreciate and what we don’t; essentially what is of value to us!

Mars is ruled by Saturn (Cronos): Saturn is the hand holding the sickle

Something has to go, as the two planets are entering a new territory in new signs (Aquarius and Taurus). Figuring out what to do in a totally new territory may require bending some rules, or destabilise a previous order of things in order to seek a new direction. It may involve groups, organisations and collective endeavours, or just our very own sense of identity and autonomy. It may be the unknown factor that feels disruptive for a while, yet this is signifying the beginning of an effort for consistently pursuing change and reform. It is about activism and revolutionary acts, to do with innovation and value systems.

There is a sense of reaching one’s limits with one’s creative force, expression of individuality, autonomous rebellion or enthusiasm, or reaching a stage of shaping and giving form to something even almost by accident. There is no need for unnecessary risks or extremities, cause it seems we need to be alert and pay attention while the energy is shifting…

We may need to be brave and do the right thing. We may need to use our courage, strength, or pioneering acts in order to awaken or reform some part that is of value to us. Change the order of things. Become more conscious about what is worn out or is not serving its purpose anymore. This may be enforced or voluntary. It may be a surprise or a shock. It may be disruptive. It is an act of liberation. It is about an ultimate act, a revolution or an alternative course of action. This may be an urgent situation, a need to cut off something or detach from somewhere in order to enter new territory: An awakening of values, relationships and unions, that affects our sense of self-worth personally and collectively is being set in motion in new landscapes.

 

The 3 hits of Mars-Uranus square at 00-02 degrees Aquarius-Taurus:

May 16, 2018 – Mars Direct/Uranus Direct (00 Aquarius / Taurus)

August 2, 2018 – Mars Rx/Uranus Direct (02 Aquarius / Taurus)

September 19, 2018 – Mars Direct / Uranus Rx (01 Aquarius/Taurus)

Beginning of the cycle: February 27, 2017 at 22 Aries

End of cycle and beginning of new one: February 13, 2019 at 29 Aries

 

© Eleni Kostika 2018

 

Photo by Daniel Josef on Unsplash