Ερμής σε σύνοδο με τον Πλούτωνα – Η δύναμη της σκέψης και του λόγου

Featured

29 Ιανουαρίου 2022

Ερμής φαινομενικά ανάδρομος στον Αιγόκερω σε σύνοδο με τον Πλούτωνα (η όψη πραγματοποιείται τρείς φορές: η πρώτη σύνοδος πραγματοποιήθηκε στις 30/12/2021, η δεύτερη σύνοδος 29/1/2022 και η τρίτη στις 11/02/2022):

Όταν ο νους και η νοητική δραστηριότητα μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη ισχύ, να διεισδύσει βαθύτερα σε θέματα, ο άνθρωπος να συνδεθεί και να εξελίξει δεξιότητες, να επικοινωνήσει με πειθώ και να επηρεάσει, να εμψυχώσει και να εξυγιάνει. Η ουσία είναι να ενσωματώσει κανείς την ενέργεια του Πλούτωνα στο νοητικό, μαθησιακό, επικοινωνιακό και εκφραστικό του πεδίο δραστηριότητας με σκοπό την εξέλιξη του, και όχι να της επιτρέψει να το παραβιάσει: αν έρχομαι σε επαφή με σκοτεινές πλευρές του εαυτού μου, αν έχω κολλήσει σε μια εμμονή που την αφήνω να με κυριεύει, αν κάτι φοβάμαι, ή κάτι σκέφτομαι να αλλάξω, έχω την δυνατότητα να το ενδυναμώσω σε τέτοιο βαθμό που να μπορεί να γίνει η πραγματικότητα μου.

Continue reading

VENUS CONJUNCT PLUTO in Capricorn

Featured

Do you feel empowered or disempowered by love? How can we empower or disempower others and ourselves through our actions. An opportunity to explore our boundaries, limitations, endurance and the ways we claim love (Capricorn is the sign of exaltation of Mars). Feelings and desires get intensified so that we go deeper, below the surface and face our shadows, but also examine our commitments and the true essense of what we desire and gives us pleasure.. Issues with trust and sharing of power in relationships will come to the surface. The need to overthrow existing patterns and structures, so that we liberate ourselves is emphasised. Relationships may struggle between commitment and freedom, and also values and rigid attitudes to do with expectations. Everything will be under close scrutiny, but this is an oportunity to do things differently and experience a surprising sense of deeper connection with our soul. What really gives us pleasure, how does love and how we are being appreciated affect our self worth, and how it can trigger our deepest yearnings. It is time for deep trasnformation and cleansing in relationships with significant others and ourselves. Creativity and indulgence in subjects that interests us can be healing and empowering.

A new cycle begins and this is the first round as this conjunction will happen three times: December 11, December 25, March 3, @ 25-28 degrees Capricorn. The ruler of Capricorn, Saturn is making a square with Uranus on December 24th, so the second conjunction will most likely be the most powerful of the three.

If you have planets or points at these degrees this conjunction will have a more personal feel for you. Besides our perosnal relationships, love matters and self worth, these energies will also affect and generate unions, alliances and finances on a personal and collective level and also bring serious hidden matters to light. that will alter the existing course or plan of action.

© Eleni Kostika 2021

The power of standing one’s ground

Featured

Mars in dignity in Scorpio, Saturn in dignity in Aquarius: who is defending who and what, and how does that look in the eyes of the collective. Every position will be scrutinised from the perspective of one’s position within a specific group, may ignite crusades about justice or just causes (mars will square jupiter soon). Let us not lose perspective of what we are fighting for, and forget we are human and also depend on each other, while being anxious to stand our own ground, and fight for our personal cause. Positive energy for defending betterment for all, and for the greater good. The recent lunar eclipse at 28 Taurus, on Novemeber 19th, pointed at our values and how those are communcated. It is the ending of a cycle. There is something of value in terms of accumulated experience that needs to be communicated (North Node in Gemini). There is a need to protect and respond through our values and connect with others. Also let things rise, insted of blocking or being fixated on them. A need to communicate an extensive accumulated body of creative work or creative experience, and spread the message. Watch our mind and body connection, treat ourselves better and refrain from obsessive rigid thoughts and projection of anger about right and wrong in every direction. We are getting ready for a new emotional chapter that quite discreetly and through all the ‘noise’ opens up new territories for personal exploration, and is seeding new ideas and connections.

© Eleni Kostika 2021

8.11.2021 After Sunset (Northern Hemisphere)

Featured

After sunset looking southwest we see venus and moon (occidental accidentally dignified), saturn and jupiter (occidental – accidentally debilitated)- our work is mostly spiritual at this time. our capacity to form relationships, value and receive on a sensual or material level becomes exclusive and noteworthy, and depends on our spiritual growth, inner faith, and resilience, and the acceptance and familiarisation of limitations, on a day to day level context. Problems and limitations may force us to consciouly cultivate more exclusivity in unions or in unconventional ways (Venus Out of Bounds – Moon in Capricorn).

Stellarium snapshot – Location Athens, Greece

© Eleni Kostika 2021

8.11.2021 Before Sunrise (Northern Hemisphere)

Featured

If you get up early in the morning before sunrise looking south east you may just catch a glimpse of spica, mercury and mars – important announcements may be coming up. Mental sharpness and virility, but also impatience may cause disputes. Need to solve problems, heal body and mind and overcome. Skills and dexterity. Alchemical process at work. Speaking about our passions and new initiatives. How do we connect with ‘a’ world?

Stellarium snapshot – Location Athens, Greece

© Eleni Kostika 2021