Consultations/Συνεδρίες

(Check for English further below)

Συνεδρίες μπορούν να προγραμματιστούν είτε μέσω Zoom ή στο χώρο γραφείου μου, και προσαρμόζονται ανάλογα με τα ερωτήματα και τα θέματα που σας απασχολούν.

Οι συνεδρίες μέσω Zoom προπληρώνονται.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τον προγραμματισμό και το κόστος συνεδρίας επικοινωνήστε μαζί μου εδώ:

Email: ariespointastrology@gmail.com or use this contact form

Phone: +30 2103240180

Ακολουθεί ενημερωτική περιγραφή για τα είδη συνεδριών αλλά και για τους τομείς που μπορεί να επικεντρωθεί μια συνεδρία με μένα:

  1. Ανάλυση γενέθλιου χάρτη:

Η ανάλυση γενέθλιου χάρτη ως σημείο αναφοράς, ξεκλειδώνει την δυναμική των ενεργειακών τάσεων που διαχειρίζεστε και τις διάφορες μορφές εκδήλωσής τους σε ψυχολογικό ή πρακτικό επίπεδο μέσα από το πρίσμα της δικής σας εμπειρίας. Αυτή είναι μια συμβουλευτική διαδικασία που μέσα από διάλογο μπορεί να επικεντρωθεί στα ζητήματα που σας απασχολούν  και να παρέχει συμβουλές σε σχέση με την αυτοβελτίωση ή την λειτουργικότερη διαχείριση θεμάτων στους διάφορους τομείς της ζωής σας. (90 λεπτά)

2.  Τρέχουσες επιρροές και κατευθύνσεις / Επισκόπηση ~18 μηνών και πρόγνωση:     

Επισκόπηση κύκλων εξέλιξης και ανάπτυξης, επιρροες τρέχουσας χρονιάς με προβλέψεις που καλύπτουν περίπου ενάμιση χρόνο. Για όσους χρειάζονται ένα ετήσιο αστρολογικό check-up. Εστιάζουμε σε συγκεκριμένα θέματα που σας απασχολούν, και στα βασικά θέματα και τομείς που προβλέπονται αλλαγές, ή καλείστε να διαχειριστείτε για τον επόμενο ενάμιση χρόνο. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τους δίνεται προτεραιότητα σε σχέση με τον διαθέσιμο χρόνο. (90 λεπτά)

3. Σημαντικά γεγονότα ζωής:

Ξεκλειδώνοντας την σημασία γεγονότων του παρελθόντος μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον ρόλο που έπαιξαν στην προσωπική μας ανάπτυξη και εξέλιξη. (60-90 λεπτά)

4. Σχέσεις και προοπτική:

Εστιάζουμε στις πρωταρχικές σας ανάγκες όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, και φωτίζουμε τις τάσεις που κυριαρχούν στον τρόπο που βιώνετε εμπειρίες σε αυτόν τον τομέα. Μέσα από έναν δημιουργικό διάλογο χαρτογραφούμε τα τρωτά και τα ισχυρά σημεία έτσι ώστε να διευκρινίσουμε τους τρόπους που μπορείτε να υποστηρίξετε καλύτερα αυτόν τον τομέα της ζωής σας. Η πρόβλεψη για το μέλλον μας δίνει τις τάσεις και προοπτική της δυναμικής και της εξέλιξης σε αυτόν τον τομέα. (90 λεπτά)

5. Σχέσεις: Συναστρία & Σύνθετος χάρτης:

Μελέτη και συμβουλευτική πάνω σε μια σχέση σας (σύντροφος, φίλος, συνεργάτης ή άλλο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει). Σκοπός είναι να φωτίσουμε τους συνδετικούς κρίκους που δημιουργούν τον ενεργειακό  ιστό της σχέσης και από τις δύο πλευρές. Να κατανοήσουμε τα σημεία   αρμονίας και τριβής ώστε να αντιληφθούμε πως δρουν και εξωτερικεύονται στη δυναμική της σχέσης, και τους παράγοντες που αποτελούν τομείς εξέλιξης και για τα δύο μέρη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα φωτίσουμε την οπτική γωνία και των δύο πλευρών σε σχέση με την κάλυψη βασικών αναγκών και προσδοκιών στο είδος της σχέσης. Η μελέτη εξετάζει τον κάθε γενέθλιο χάρτη ξεχωριστά, αλλά και μέσα από την τεχνική της συναστρίας και τον σύνθετο χάρτη, όπως και συμπληρωματικές τεχνικές, εξετάζουμε την σχέση συνολικά στο παρόν και στο άμεσο μέλλον.(Στην συνεδρία μπορούν να συμμετέχουν και τα δύο μέρη εφόσον το επιθυμούν. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται συναίνεση για την χρήση των στοιχείων γέννησης). (90 λεπτά)

6. Επαγγελματικός προσανατολισμός, ταλέντα και οικονομικά:

Εστιάζουμε στο δυναμικό δυνατοτήτων σας στην επαγγελματική σφαίρα και διευκρινίζουμε τις εναλλακτικές σε επίπεδο κατευθύνσεων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται περισσότερο με την έκφραση του αυθεντικού εαυτού. Εξετάζουμε τους τρόπους που μπορείτε να επενδύσετε την ενέργεια σας ώστε να στηρίξετε πιο λειτουργικά τον υλικό τομέα της ζωής σας. Ταλέντα, δεξιότητες και η ικανότητα να τα  εκφράσετε παραγωγικά σε συνάρτηση με την ψυχική σας πρόθεση είναι μέρος της διαδικασίας. Μελετώντας τις τρέχουσες τάσεις μπορούμε να δράσουμε συμβουλευτικά σε σχέση με τον προσανατολισμό των άμεσων και μελλοντικών επαγγελματικών προθέσεων και κινήσεων. (90 λεπτά)

7. Επιλογή ημερομηνίας για προγραμματισμό γεγονότων:                                       Επιλέγουμε την κατάλληλη στιγμή (ημερομηνία, ώρα) σε συνάρτηση με τον γενέθλιο χάρτη μέσω της τεχνικής της επιλεκτικής αστρολογίας, για προγραμματισμό σημαντικών γεγονότων που σας ενδιαφέρουν.  Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται συνεργασία κατά την διάρκεια της μελέτης. (η διάρκεια κυμαίνεται από 15-45 λεπτά).

8. Πρόσθετα ερωτήματα/Μεμονωμένες ερωτήσεις:

Μετά από μια συνεδρία, πολύ συχνά μπορεί να γεννηθεί ένα πρόσθετο ερώτημα στο οποίο να χρειάζεστε καθοδήγηση. Αυτή η συνεδρία απαντά σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν ένα τομέα της ζωής.  (30-45 λεπτά)

Για μια προσωπική συνεδρία θα χρειαστώ την ημερομηνία, ώρα και τόπο γέννησής σας. Η ακρίβεια της ώρας γέννησης είναι απαραίτητη για την μελέτη. Θα χρειαστώ επίσης κάποια βασικά στοιχεία για σάς σχετικά με το θέμα που σας απασχολεί. Κάθε συνεδρία απαιτεί αρκετό χρόνο προετοιμασίας που συμπεριλαμβάνεται στο κόστος. Για την μελέτη χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές-εργαλεία της αστρολογίας (πρόοδοι, διελεύσεις, ηλιακά τόξα, παραδοσιακές τεχνικές πρόβλεψης, ηλιακή επιστροφή, συναστρία κλπ)  ανάλογα με το θέμα που σας απασχολεί.

Η συνεδρία  διαρκεί όσο περιγράφεται πιο πάνω ανάλογα με το είδος της συνεδριάς που θα επιλεγεί, και εφόσον το επιθυμείτε ηχογραφείταισε μορφή mp3, ώστε να μπορείτε να την ξανακούσετε.

(Οι ηχογραφήσεις κάποιες φορές επηρεάζονται από απρόσμενα τεχνικά προβλήματα. Για αυτό το λόγο δεν αποτελούν τμήμα της παροχής υπηρεσίας)

Ηθική και δεοντολογία:

Όλα τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που μοιράζεστε κατά την διάρκεια της συνεδρίας, είναι άκρως απόρρητα και εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της συμβουλευτικής διαδικασίας μεταξύ εσάς και της αστρολόγου σας. Για συνεδρίες που αφορούν συναστρίες (τρίτο πρόσωπο) απαιτείται η συναίνεσή του για την μελέτη του γενέθλιου χάρτη του.

———————————————————————– 

Private Consultations are  offered via Zoom or in person and are customised to your needs and major concerns.

All Zoom consultations are prepaid, upon confirmation of the date. 

For inquiries on fees and scheduling a private consultation you can contact me at:

Email: ariespointastrology@gmail.com or use this contact form

Phone: +30 2103240180

This is a description of the type of astrological consultation services provided, and the areas that a session with me can focus on:

  1. Natal chart analysis:

A Natal Chart analysis  will give you insight about your unique birth chart’s energy dynamics within the context of your own life experience, potential and purpose. If there is a specific area of concern or question it will be given priority. (90 minutes)

2. Current and future cycles and trends:

For all returning clients, or new clients it can either focus on specific questions or issues and give an overview of prominent themes and trends for the next 1,5 years. (90 minutes)

3. Key Life Events Reading:

We will look back at your past or focus on specific life events to unlock their meaning or significance in the framework of your developmental journey. (60-90 min)

4. Relationship Potential:

Specifically focused on your relationship needs this reading will assist you in gaining insight on the way you are likely to process experience in relationships with significant others. Through a creative dialogue we will map out the weaknesses and strengths in that area, illustrate prominent themes and I will advice you in alternative ways to support this main area of your life. A projection in the near future will be included to give perspective on the prospects of your relationship potential and evolution. (90 minutes)

5. Relationship analysis:

If an existing relationship concerns you the session will focus more closely on the connective elements that form the energy fabric between you and your significant other. Areas of compatibility or friction will be indicated to understand how dynamics within your connection operate, and the factors that function as “a work in progress” for the evolution of both parties. Through this process we will examine the alternate points of view in terms of fulfilment of needs in reference to the individual natal charts, and also explore what patterns and themes are prominent in the relationship as a separate entity. (You can come to the session with your significant other). (90 minutes)

6. Vocation, Talent, Skills and Finances:

Specifically focused on your career potential, we will examine how you can best connect your options of vocational direction with the expression of your authentic self, and how to invest your energy in supporting the material plane of your life. Talent and capacity to express it productively in alignment to your soul purpose is part of this process. Current and future trends analysis will aim at further assisting you in gaining more clarity in relation to your vocational pursuits. (90 minutes)

7. Electional:

Selecting a favourable time for you to initiate any event. You set the parameters of the time frame and I will select the most auspicious date (and time) for the event in question, within that time frame. (time varies)

8. Follow up questions/any question:

After a reading you may have a specific follow up question that you need to clarify. Alternatively this is the type of consultation for any specific question that pertains to a particualr realm of life you need guidance on. The techniques used for this study vary.      (30-45 minutes).

For a private consultation I will need your birth date, birth time, and place and also an indication of the level of accuracy of this data. (i.e Birth certificate, memory, other sources). I will also need some basic information about you (i.e. vocation, general background, and main area of concern). All sessions require preparation time which is included in the fee charged. Various techniques are used to prepare for the consultation depending on the type of questions and concerns you have.

A session lasts 90 minutes, and you will also receive an mp3 recording by e-mail.

(Recordings may be disrupted due to unexpected computer glitches or technical problems, so they are not considered a part of the service. You can record the session yourself if you wish.)

 Ethics and confidentiality:

All info exchanged in a consultation and other data you share is strictly confidential and will only be used for the purpose of conducting the session. For relationship readings or with respect to a third party who will not be present I will need their consent to use their birth data.