Ο Δίας στον Σκορπιό – Η εξερεύνηση του ψυχισμού μας

jez-timms-137309

10 Οκτωβρίου 2017 – 8 Νοεμβρίου 2018

Η εξερεύνηση του ψυχισμού μας και η εμβάθυνση γνώσης

Ανάπτυξη μέσα από κοινούς πόρους και βαθύτερες επιθυμίες

Η αλήθεια, η πίστη και η προοπτική στις σχέσεις αλληλεξάρτησης

 

Συνοπτικά μηνύματα της διέλευσης του Δία στον Σκορπιό. Η ανάπτυξη και η επέκταση εκφράζονται μέσα από την έρευνα, την δημιουργικότητα, τις βαθύτερες επιθυμίες, το πάθος, την θεραπευτική ενέργεια και το αίσθημα εγγύτητας. Η κοινωνία οραματίζεται και αναπτύσσεται με διάθεση να ελέγξει, να τελειώσει, να αναγεννηθεί, να ταπεινώσει, να εκδικηθεί, να εκμεταλλευτεί, να συσσωρεύσει, να εξυγιάνει, να αποκαλύψει, να διερευνήσει. Αντιλαμβάνεται και εξερευνά σε βάθος την κινητήριο δύναμη των πραγμάτων. Υποστηρίζει με σθένος, και σταθερότητα τα πιστεύω της.

Ο Δίας έκανε την είσοδό του στο ζώδιο του Σκορπιού στις 10 Οκτωβρίου, ολοκληρώνοντας την διέλευση του στον Ζυγό που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016.

Βασικά στοιχεία για τον Δία

Λέξεις κλειδιά: Επέκταση, Ανάπτυξη, Αύξηση, Γνώση, Προοπτική, Αλήθεια

Ο Δίας αλλάζει ζώδιο μία φορά το χρόνο, και αυτό συμβάλλει σε μια χαρακτηριστική μετατόπιση της χροιάς και της δυναμικής της ενέργειας του πολύ ευεργετικού αυτού πλανήτη, που στην αστρολογία ταυτίζεται με την επέκταση. Ο Δίας αυξάνει, μεγεθύνει και διαστέλλει το κάθε τι, επομένως συμβολίζει μεγάλα οφέλη αλλά και σπατάλη ή απώλειες. Σε κάθε περίπτωση μας βοηθάει να αντιληφθούμε. Ο αρχετυπικός ρόλος της ενέργειας του Δία, είναι να αυξήσει την συνειδητότητα, την κατανόηση και την επίγνωση, αλλά και να μεγεθύνει είτε τα θετικά ή τα προβλήματα που υφίστανται σε κάθε τομέα ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την μεγάλη εικόνα.

Κάθε 12 χρόνια συμπληρώνει ένα πλήρη κύκλο στο ζωδιακό. Κάθε 12-ετία σηματοδοτεί και έναν νέο επεκτατικό κύκλο ζωής. Η διέλευση του από κάθε ζώδιο, διαρκεί 1 περίπου χρόνο και κατά την διάρκεια του χρόνου είναι ανάδρομος 4 μήνες. Λόγω της παραμονής του για ένα έτος σε κάθε ζώδιο, μπορούμε να παρομοιάσουμε τον Δία ως έναν πλούσιο χορηγό, έναν δάσκαλο-μέντορα που σε προσωπικό επίπεδο μας ανοίγει έναν ορίζοντα σε κάποιο τομέα της ζωής για ένα έτος.  Με την έννοια αυτή μας υποστηρίζει στα θέματα του γενέθλιου οίκου που διελαύνει, ανοίγει ένα παράθυρο και μας βοηθάει να δούμε κάποια πράγματα μέσα από μια άλλη οπτική. Αναδεικνύει δυνατότητες ή μας δίνει τρόπους να εξερευνήσουμε ένα καινούργιο πεδίο εμπειρίας ή γνώσης. Ώς χορηγός υπόσχεται, προσφέρει και προστατεύει. Ανάλογα με την θέση και κατάσταση του γενέθλιου ωροσκοπίου μπορούμε να ερμηνεύσουμε και το σε πιο βαθμό η διέλευση του Δία θα είναι ουσιαστικά ωφέλιμη, ή θα τείνει στην υπερβολή και πιθανή σπατάλη. Ο Δίας κυβερνάει το ζώδιο του Τοξότη και παραδοσιακά και των Ιχθύων, είναι σε αδυναμία στους Διδύμους και την Παρθένο, σε έξαρση στον Καρκίνο, και σε πτώση στον Αιγόκερω.

Ο Δίας στον Σκορπιό

Στο ζώδιο του Σκορπιού ο Δίας δεν διαθέτει κάποια δύναμη αλλά εξαρτάται από τον χορηγό του, που στην περίπτωση αυτή είναι ο παραδοσιακός κυβερνήτης του Σκορπιού Άρης. Περισσότερη δύναμη θα κατέχει ο Δίας όταν θα βρίσκεται στα όρια του από τις 14-20 μοίρες Σκορπιού. Αυτές είναι περίπου και οι μοίρες που θα διανύσει κατά το διάστημα της αναδρομής του. Η περίοδος που θα αναδείξει ή θα έχει την δυνατότητα να εκπληρώσει περισσότερο την έκφραση της ενέργειας του, και τα θέματα που εκπροσωπεί είναι λοιπόν από 15 Δεκεμβρίου μέχρι 25 Σεπτεμβρίου. Ο χορηγός του Δία Άρης, αμέσως μας φωτίζει πως μπορούμε να περιμένουμε μια δραστήρια και ενεργητική χρονιά, μια μαχητική χρονιά, που θα ενισχύσει προσωπικούς στόχους και σχέδια, που μιλάει για σημαντικές εκκινήσεις σε πνευματικό ή υλικό επίπεδο, όπως επίσης θα ενεργοποιήσει βαθύτερες επιθυμίες, έντονη σεξουαλικότητα, θα επιχειρήσει την κατάκτηση περισσότερης εγγύτητας στις σχέσεις, και θα βοηθήσει να διαχωρίσουμε την θέση μας ή να αποκοπούμε από θέματα, καταστάσεις και ανθρώπους που δεν μας βοηθούν να ολοκληρώσουμε πράγματα ή να εξελιχθούμε. Με τον Δία στον Ζυγό χρησιμοποιήσαμε ή εκφράσαμε την γενέθλια Αφροδίτη μας περισσότερο, ενώ με τον Δία στον Σκορπιό θα εκφράσουμε τον γενέθλιο Άρη. Είναι σημαντικό να κινητοποιηθούμε, και θα νοιώσουμε την ανάγκη, και την επιθυμία να το κάνουμε περισσότερο.

Ο Σκορπιός ανήκει στο στοιχείο του Νερού στα ζώδια του σταθερού σταυρού. Το Νερό στην σταθερή ποιότητα διατηρεί, σταθεροποιεί, και αποτελεί ένα ισχυρά ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι είτε εξαιρετικά γόνιμο ή μπορεί να γίνει ιδιαίτερα τοξικό καθώς δεν ανανεώνεται, αλλά ανακυκλώνεται.  Είναι μια πιο δεκτική στάση, που εξωτερικεύει υπεροχή. Χωρίς αυτό να σημαίνει αδυναμία ή αδράνεια, μιλάει για μια δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και ενσωμάτωσης. Το Νερό είναι το ισχυρότερο από τα τέσσερα στοιχεία (η κινητήριος δύναμη της ζωής) καθώς μπορεί να μεταβάλλει όλα τα υπόλοιπα, και έτσι αντιλαμβανόμαστε και την δύναμη του. Το στοιχείο του Νερού δίνει γονιμότητα στην Γή, και η Γη κατεύθυνση στο Νερό, και αυτό θα το αντιληφθούμε περισσότερο με την είσοδο του Κρόνου στον Αιγόκερω από τον Δεκέμβριο και μετά, αλλά και με την όψη εξαγώνου που πραγματοποιεί ο Δίας με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω το 2018, όπως και από τις αρμονικές όψεις που θα κάνει ο Άρης (κυβερνήτης του Σκορπιού) με τον Δία τον Ιανουάριο, και τον Απρίλιο του 2018 (βλέπε πιο κάτω ημερομηνίες και επιρροές). Φυσικά οι μήνες όπου υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση των γρήγορών πλανητών σε ζώδια της Γής θα βοηθήσουν επίσης να δοθεί κατεύθυνση και θα ενεργοποιήσουν περισσότερη γονιμότητα και προϋποθέσεις ευφορίας (Ιανουάριος-Απρίλιος/Μάιος-Σεπτέμβριος 2018). Η υπόσχεση της ανάπτυξης λοιπόν εξαρτάται και από το περιβάλλον, αλλά και την βάση (Γή-διαθέσιμοι πόροι), και πως αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όποιοι περιορισμοί, δουλειά και οργάνωση ή καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε με την διέλευση του Κρόνου στον Σκορπιό (2012-2014), έρχεται τώρα ο Δίας να βοηθήσει να αναπτύξουμε, να εξελίξουμε ή να προσφέρει μια βοήθεια, ένα άνοιγμα. Εδώ βέβαια πρέπει να αντιληφθούμε πως βρισκόμαστε στο κλείσιμο ενός 20-ετούς κύκλου ανάπτυξης, διαχείρισης γνώσης και πόρων, και ωρίμανσης εμπειρίας που ξεκίνησε το 2000 (συνοδικός κύκλος Δία-Κρόνου), και θα ολοκληρωθεί το πολύ σημαντικό αστρολογικά έτος 2020. Μέσα από αυτό το πρίσμα κινούμαστε προς την ενεργοποίηση μιας σημαντικής δομικής ολοκλήρωσης αξιών, σε προσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο. Οι δύο πλανήτες δεν πραγματοποιούν κύριες όψεις μεταξύ τους μέσα στο 2018, που σημαίνει πως η αντίληψη και η επέκταση έχει να κάνει περισσότερο με πόρους που είναι ήδη στην διάθεσή μας και στο οπτικό μας πεδίο (ιδέες, γνώση, δεξιότητες, σχέδια). Αυτό αλλά και η δευτερεύουσα όψη 45 μοιρών που πραγματοποιείται μεταξύ Δία και Κρόνου, τους μήνες Δεκέμβριο, Μάρτιο, Σεπτέμβριο δηλώνει πως πρέπει να υιοθετήσουμε μια επιφυλακτική διαχείριση και προσήλωση σε ένα σκοπό με υπομονή, και στην εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης της με υπομονή και επιμονή όσον αφορά στις δυσκολίες και στην πραγμάτωση, αλλά και μέσα από την βαθύτερη συνείδηση της φθοράς, και της έννοιας του τέλους που συμβολίζει και η φάση του κύκλου που διανύουμε. Ίσως πρέπει να κάνουμε ή να αποδεχτούμε και πράγματα που δεν μας αρέσουν στην διαδικασία αυτή.

Με την διέλευση του Δία στον Σκορπιό, ό,τι  επιχειρούμε να επεκτείνουμε, δεν υφίσταται διακυμάνσεις, ό,τι αναδεικνύεται δεν αλλάζει, αλλά επιχειρεί να ολοκληρωθεί. Η ενέργεια του Δία εστιάζει, επικεντρώνεται και ενισχύει. Όποια σχέση, σχέδιο, ιδέα αναπτύχθηκε ως ξεκίνημα μέσα από το πέρασμα του Δία στον Ζυγό (2016-2017) κυρίως μέσα από κοινωνικές σχέσεις και διασύνδεση,  τώρα επιχειρεί περισσότερη εγγύτητα, σταθερότητα, δέσμευση και προσήλωση. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει αυτό που “φαίνεται” καλό, δεν αρκούμαστε σε συμβιβασμούς, αλλά σε αυτό που πραγματικά και ουσιαστικά επιθυμούμε να κατακτήσουμε. Θέλουμε να αναπτύξουμε και θα διεκδικήσουμε με σταθερότητα, πείσμα, σθένος και πάθος ισχυρότερες σχέσεις, βαθύτερη γνώση, ουσιαστική ένωση είτε συναισθημάτων ή υλικών πόρων. Αναπτύσσουμε την δυνατότητα να μαγνητίσουμε ή να φέρουμε πράγματα και άλλους κοντά μας. Αναζητούμε την ολοκλήρωση, το αντίκρισμα, το αποτέλεσμα, εστιάζοντας στον σκοπό και στοχεύοντας σε σταθερότητα. Δεν υπάρχει ανοχή σε αλλαγές, ή παλινδρομήσεις. Η επιμονή, και η εμμονή εντείνονται και αυξάνονται. Αν αναζητούμε περισσότερη εγγύτητα, χρήματα, αλήθεια θα επιμείνουμε περισσότερο, και θα έχουμε ευκαιρίες να προσεγγίσουμε, ακόμη και να προσκολληθούμε όπου μας είναι απαραίτητο για να τα αποκτήσουμε. Η επικοινωνία δεν εξωτερικεύεται τόσο εύκολα σε αυτή τη θέση, αλλά εντείνεται ο ψυχισμός και η διαίσθηση από τον οποίο αντλούμε πληροφορία και δύναμη. Ο Σκορπιός  εκφράζει τις πιο μύχιες πτυχές της ύπαρξης, του ψυχισμού, διαθέτει ένταση, μια ακατανίκητη επιθυμία να διεισδύσει σε βάθος, να κατέχει, να λειτουργήσει ενωτικά, να παθιαστεί. Είναι θηλυκό ζώδιο και αυτό θα βοηθήσει να αναπτυχθούν σχέδια, ενέργειες εγχειρήματα συμπεριλαμβάνοντας άλλους, ή μέσα από το μοίρασμα και την σύνδεση κοινών πόρων. Η διαίσθηση, η ενδοσκόπηση, η έρευνα σε βάθος, η αντίληψη της ζωής και του θανάτου, μέσα από τα πιο σημαντικά υπαρξιακά ερωτήματα γίνονται πιο συνειδητά μέσα από αυτήν την διέλευση. Εδώ μπορούμε να δούμε ένα όνειρο να γεννιέται, να συνειδητοποιήσουμε ριζικά και μεταμορφωτικά τα μεγάλα γιατί, να ανακαλύψουμε ή να διαδώσουμε αλήθειες που ήταν καλά κρυμμένες, να δούμε έναν πλούτο να αναδύεται από την άντληση γνώσης, να κατανοήσουμε την ακατανίκητη δύναμη της επιθυμίας και του πάθους, ή ακόμα και να βρούμε την επέκταση επενδύοντας σ’ ένα κληροδότημα, μια κληρονομιά.

Τομείς που αναμένεται να αναπτυχθούν κατά την διάρκεια της διέλευσης του Δία στον Σκορπιό:

Έρευνα, γενετική, χειρουργική, κυτταρική ανάπλαση, τομέας ασφάλισης, θεσμοθετήσεις και δικαστική αντιμετώπιση τραπεζικών δανείων, πλειστηριασμοί ακινήτων (Δίας στο ζώδιο της πτώσης της Σελήνης), ψυχοθεραπεία, ψυχιατρική, σεξουαλικότητα και θεσμοθέτηση θεμάτων αυτής, μυστικές υπηρεσίες, κατασκοπεία, ορυκτός πλούτος, πολύτιμοι λίθοι, οτιδήποτε βρίσκεται κάτω από την γή, φορολογικό σύστημα, κληρονομικά θέματα, δικαιώματα και θεσμοθέτηση που αφορούν τον θάνατο και τα κληρονομικά ζητήματα, ότι έχει σχέση με το χρήμα και τις τράπεζες, crypto currencies, ανακύκλωση πόρων και επεξεργασία λημμάτων ή τοξικών αποβλήτων, οικονομικές συμμαχίες και ευρύτερα εγχειρήματα, συγχωνεύσεις εταιριών ή θεσμοθέτηση νέων τύπων εταιρικών σχημάτων και χρηματοδότησης, εγκληματικότητα, εισπρακτικοί μηχανισμοί, μυστικισμός, αποκρυφισμός, θεραπείες αναζωογόνησης,  υπόγειες επιχειρήσεις, τομέας ενέργειας, θεραπείας και εξυγίανσης.

 

Ο Δίας από το ζώδιο που κυβερνάει η Αφροδίτη πέρασε στο ζώδιο που κυβερνάει ο Άρης (και ο Πλούτωνας):

Αμέσως αντιλαμβανόμαστε πως αυτή η μετάβαση του Δία από τον Ζυγό στον Σκορπιό, μιλάει για μια μετάβαση από το πεδίο της αντίληψης των σχέσεων σε κοινωνικό επίπεδο, στο πεδίο της αντίληψης των δράσεων αλλά και της ισχύος της διεκδίκησης. Η διέλευση του παραδοσιακά μεγάλου “ευεργέτη” πλανήτη, που βρισκόταν σε ζώδιο που κυβερνάται από τον άλλο “ευεργέτη” πλανήτη (Αφροδίτη), φώτισε και ανέδειξε το είδος της ευεργεσίας και της συνέργειας που προκύπτει μέσα από τις αξίες και τις σχέσεις. Σίγουρα αντιληφθήκαμε πολλά για τις αξίες μας, το κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και της σημασίας της αγάπης ή του χρήματος στην ζωή μας και πως αυτά συνδέονται με τα περιβάλλοντα που κινούμαστε. Σε ένα άλλο επίπεδο μας έδειξε τις αντιθέσεις, τις ανισορροπίες σε σχέσεις και συμμαχίες, όπως και μάθαμε περισσότερα μέσα από αυτά που ήταν ενδεχομένως ασύμφωνα ή δυσαρμονικά ως προς εμάς. Το ισότιμο πάρε-δώσε ίσως ήταν κριτήριο σύναψης σχέσεων ή ακόμα και αποχωρισμού από ανθρώπους και καταστάσεις. Μας έμαθε πως να λειτουργούμε πιο διπλωματικά, μέσα από τις διαφωνίες μας, ή ακούγοντας και βλέποντας μια εντελώς άλλη άποψη. Μπορεί να επιλέξαμε να συμβιβαστούμε, να βρούμε μια μέση οδό διαχείρισης προς χάριν τήρησης ισορροπιών. Κάποια πράγματα μας σόκαραν μέσα από την αντίθεση Δία – Ουρανού, κάποια μας αφύπνισαν, και κάποια μας αποκάλυψαν πως υπάρχει και η οδός της πιο ανεξάρτητης αντιμετώπισης σχέσεων. Επίσης το τετράγωνο με τον Πλούτωνα όλη τη χρονιά βοήθησε να καταλάβουμε τις εμμονές μας, αλλά και τις δυνατότητες να ξεπεράσουμε προβλήματα αντίληψης, ή έφερε μια δυναμική όπου άλλοι λειτούργησαν τοξικά, διαμεσολαβητικά ή παρεμβατικά και μας ώθησαν να καταλάβουμε την διάσταση της ηθικής μέσα στα περιβάλλοντα που κινούμαστε: θέματα αξιών, σχέσεων, ύλης, και χρημάτων εκδηλώθηκαν με έμφαση στην αρμονία, την αντικειμενικότητα, την αισθητική, το αμοιβαίο συμφέρον, και γενικότερα την έννοια της ισότητας και της ισορροπίας. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε στην φάση επένδυσης ενέργειας, και διεκδίκησης, και παράλληλα αντίδρασης, αντίστασης, ενίσχυσης αυτού που έχει προηγηθεί. Εδώ το κίνητρο είναι η προώθηση περισσότερης σταθερότητας και εξυγίανσης. Συμβιβαστικές λύσεις δεν αρκούν. Θέλουμε και επιθυμούμε την ολοκλήρωση, την επίτευξη της βαθύτερης ένωσης ή της κατάκτησης, είτε αυτό είναι γνώση, ή μέσα σε μια σχέση, ή ένα έργο, μέσα από άντληση πόρων, επιθυμιών και δυνάμεων, και  θα επιμείνουμε σε αυτό. Αυτό είναι μια υπενθύμιση πως ό,τι αναπτύσσουμε μπορεί να μας παθιάσει, να μας απορροφήσει, να φέρει εμμονές και προσκολλήσεις. Ο Σκορπιός είναι το ζώδιο της αδυναμίας της Αφροδίτης. Οι αξίες και πως τις διατηρούμε είναι ένα κρίσιμο θέμα μέσα σε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης.

 

Όψεις της διέλευσης του Δία στον Σκορπιό και πως μας επηρεάζουν:

Δίας τρίγωνο Ποσειδώνας

 

18 Νοεμβρίου 2017-19 Δεκεμβρίου 2017, 08-14 μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ

1η ενεργοποίηση 3 Δεκεμβρίου 2017, 11 μοίρες Ιχθύ

4 Μαΐου -2 Ιουλίου 2018, 13-18 μοίρες Σκορπιού/15-16 μοίρες Ιχθύ

2η ενεργοποίηση: 25 Μαίου 2018, 16 μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ

12 Ιουλίου – 7 Σεπτεμβρίου 2018, 13-18 μοίρες Σκορπιού/15-16 μοίρες Ιχθύ

3η ενεργοποίηση: 19 Αυγούστου 2018, 15-16 μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ

 

Πνευματικότητα, δώρα, βοήθεια από το πουθενά και συντονισμός με προσδοκίες και όνειρα ζωής. Εναρμόνιση έμπνευσης και γνώσης. Πνευματικά ταξίδια. Μακρινοί προορισμοί. Γενναιοδωρία. Πως οι άλλοι εμπλέκονται σε όσα ευχόμαστε.  

Μία όψη που βοηθάει να οραματιστούμε, να εμπνευστούμε, να συνθέσουμε ένα όνειρο. Φέρνει αποκαλύψεις, αναπτύσσει σημαντικά την πνευματικότητα και τις γνώσεις, ωφελεί την τέχνη και την δημιουργία, αλλά και την ανάπτυξη της φαντασίας.  Μεγεθύνει τις προσδοκίες, και την έκφραση της ενσυναίσθησης, όπως και της ενόρασης. Καλλιεργεί την μεταφυσική πτυχή της αναζήτησης και των αφηρημένων εννοιών. Βοηθάει τις υπερβάσεις κάθε είδους, την φιλανθρωπία, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί καλές προθέσεις και μια συνειδητή εναρμόνιση με ομάδες ανθρώπων που αναπτύσσουν κοινωφελές έργο, ή πνευματικές δραστηριότητες. Η πίστη ενισχύει τα ιδανικά και μπορεί να δούμε κάτι σημαντικό να διαδίδεται και να αποκτά σημαντική απήχηση στην συλλογική σφαίρα, όπως επίσης και μια περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική κίνηση να αναπτύσσεται. Σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να δούμε κινήσεις εναρμόνισης με το εύκολο κέρδος. Οι επιδιώξεις εξιδανικεύονται, αλλά βλέπουμε να εκφράζονται περισσότερο και η αλληλεγγύη και η κατανόηση. Υπάρχει περισσότερη αποδοχή και ευαισθησία.  Το ευρύτερο νόημα της όψης είναι η βοήθεια να δημιουργήσουμε συνθήκες εναρμόνισης μεταξύ ιδεολογίας, γνώσης, ηθικής και προσδοκιών ή ιδανικών, είτε σε συλλογικό ή σε προσωπικό επίπεδο.

Η όψη αυτή έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Σκορπιός ή Ιχθύς του δεύτερου δεκαημέρου, ή αν έχεις ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στις 11 (+/-3) μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ, ή 15-16 (+/-2) μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ. Επηρεάζει επίσης τους Καρκίνους, και τα ζώδια της Γής του 2ου δεκαημέρου. Περισσότερο όσους έχουν γενέθλια 3,7,8 Νοεμβρίου, και 2,6,7 Μαρτίου, τα διαστήματα που αναφέρονται πιο πάνω.

 

Δίας εξάγωνο Πλούτωνας

27 Δεκεμβρίου 2017-6 Μαΐου 2018, 16-21 μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου

1η ενεργοποίηση: 16 Ιανουαρίου 2018 – 19 μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου

2η ενεργοποίηση: 14 Απριλίου 2018, 21 μοίρες Σκορπιού/ Αιγόκερου

27 Αυγούστου -26 Σεπτεμβρίου 2018, 16-21 μοίρες Σκορπιού/18-19 Αιγόκερου

3η ενεργοποίηση: 12 Σεπτεμβρίου, 18 μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου

 

Ηθική και αντίληψη εξουσίας, ανάπτυξη γνώσης, αποκαλύψεις, ισχυρά οικονομικά εγχειρήματα, ώθηση σχεδίων και ευκαιρίες για αύξηση επιρροής, συσσώρευση πλούτου, ψυχική συγκρότηση και επίτευξη μέσα από το πάθος και τη συνένωση δυνάμεων. Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης διαπραγματεύονται θέματα εμπιστοσύνης, και διαχείρισης της αλήθειας. Επέκταση σε βάθος και μέσα από την εγγύτητα. Αντίληψη εξουσίας. Η ανάπτυξη και η στήριξη κάθε οράματος απαιτεί έρευνα, βαθύτερη γνώση, συνειδητή μεταμόρφωση του ψυχισμού, ενώ διαπραγματεύεται θέματα εμπιστοσύνης. Εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε αύτη την όψη εξαγώνου ως την τελευταία ευκαιρία που μας δίνεται να ενισχύσουμε κάτι που θέλουμε, μέσα σε έναν ευρύτερο κύκλο  ανάπτυξης γνώσης αλλά και ώθησης ενδυνάμωσης στόχων που ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώνεται το 2020.

Η όψη αυτή έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Σκορπιός ή Αιγόκερως του δεύτερου και αρχών του τρίτου δεκαημέρου, ή αν έχεις ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες στις 18  (+/-3) μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου. Σε επηρεάζει επίσης κυρίως αν έχεις γενέθλια στις 10-13 Νοεμβρίου, και 8-11 Ιανουαρίου

Ποιούς επηρεάζει η διέλευση του Δία στον Σκορπιό:

Η διέλευση αυτή θα είναι ενισχυτική κυρίως για τους Σκορπιούς αλλά και για όλα τα ζώδια του Νερού (Ιχθύς και Καρκίνους) και της Γής (Παρθένους, Αιγόκερους, Ταύρους), αλλά και Υδροχόους, Λέοντες του δευτέρου και τρίτου δεκαημέρου, όπως και όσους έχουν ωροσκόπο και προσωπικούς πλανήτες στα ζώδια αυτά. Σκορπιοί και Αιγόκεροι, όπως και οι Ταύροι θα δουν σταδιακά ενεργοποίηση στην ζωή τους και εξέλιξη σε κάποιο τομέα. Οι Αιγόκεροι φυσικά ακόμη περισσότερο όπου για την επόμενη διετία θα έχουν τον Κρόνο στο ζώδιο τους.

Σκορπιοί, Ταύροι, Υδροχόοι και Λέοντες μπορούν να αναμένουν πιο δυναμικές εξελίξεις και βοήθεια να ολοκληρώσουν θέματα, αλλά και να κατανοήσουν ζητήματα προσκολλήσεων σε απόψεις, διαχείρισης και αξιοποίησης εξουσίας, πόρων και γνώσης. Ο Δίας στον Σκορπιό θα δώσει επίσης σημαντική ώθηση είτε να διεκδικήσουν είτε να προωθήσουν εγχειρήματα όπως και βαθύτερη συνείδηση στόχων σε όσους έχουν γεννηθεί με τον Πλούτωνα στον Σκορπιό (1984-1994). Όσοι έχουν γεννηθεί με τον Δία στον Σκορπιό (1946-47, 1958-59, 1970-71, 1981-82, 1993-94), φέτος ξεκινάνε έναν νέο κύκλο επέκτασης 12-ετίας στην ζωή τους.

Ο Δίας θα είναι ανάδρομος από τις 23-13 μοίρες του Σκορπιού (9/3-10/7/2018). Αυτό σημαίνει πως θα παραμείνει μεγαλύτερο διάστημα σε αυτές τις μοίρες, και θα επηρεάσει περισσότερο όσους έχουν γεννηθεί τις εξής ημερομηνίες: Σκορπιούς 5-15/11, Ταύρους 3-13/05 και Υδροχόους 02-11/02, Λέοντες 05-15 Αυγούστου. Επίσης θα επηρεάσει τους Ιχθύς που έχουν γεννηθεί 28/2-13 Μαρτίου και τους Αιγόκερους που έχουν γεννηθεί 6-14 Ιανουαρίου.  Τα πρώτα δεκαήμερα των ζωδίων θα δεχθούν την επιρροή του Δία από 10/10 -26/11. Ενώ το τέλος του 3ου δεκαήμερου των ζωδίων θα δεχθεί την επιρροή του κυρίως Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2018.

Το περιβάλλον στο οποίο θα εστιάσει η ενέργεια του Δία για τον καθένα προσωπικά, και θα σημάνει και έναν νέο κύκλο επέκτασης έχει να κάνει με τον οίκο (δηλαδή τον τομέα της ζωής) που διελαύνει στο γενέθλιο χάρτη μας.

Για όσους ξέρετε κάτι παραπάνω ή είστε εξοικειωμένοι με το γενέθλιο χάρτη σας δείτε σε ποιόν οίκο βρίσκεται ο Σκορπιός στο ωροσκόπιο σας, ή ποιος οίκος έχει ακμή στον Σκορπιό.  Επίσης και όπου βρίσκεται ο γενέθλιος Άρης είναι ο τομέας που θα δείτε περισσότερη δραστηριότητα στην ζωή σας. Ακόμα μπορείς να κοιτάξεις και που βρίσκεται ο γενέθλιος Πλούτωνας. Οι τομείς που θα επηρεαστούν είναι αυτοί που κυβερνάει ο Δίας, δηλαδή ο οίκος που έχει ακμή στον Τοξότη και στους Ιχθύς.  

 

Συνοπτικά η επιρροή του Δία στον Σκορπιό ανάλογα με τον ωροσκόπο σας ή τον οίκο που θα διανύσει:

Ωροσκόπος Κριός ή Δίας στον 8ο οίκο: Κατανόηση του ψυχισμού σας και της διαχείρισης κοινών πόρων φέρνει επέκταση σε εγχειρήματα αλλά και στην σχέση εγγύτητας με τον σύντροφο σας. Βρίσκετε υποστήριξη από τους άλλους, αναπτύσσετε καλύτερα τα οικονομικά σας ή μια “κληρονομιά” σας βοηθάει να επεκταθείτε και γενικότερα αισθάνεστε πως μοιράζεστε περισσότερα, και μπορείτε να ισχυροποιήσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους. Μεγαλώνει το αίσθημα κοινοκτημοσύνης και της ανάγκης να ανακαλύψετε σε βάθος τον εαυτό σας. Εξερευνείτε την σεξουαλικότητα σας και τα πάθη σας.

Ωροσκόπος Ταύρος ή Δίας στον 7ο οίκο: Υποστήριξη και ευκαιρίες για νέες σχέσεις και συνεργασίες που σας επιτρέπουν αυτονομία και εξελίσσουν τις γνώσεις και τις επαγγελματικές προοπτικές. Κατανοείτε καλύτερα τις έννοιες της διαπραγμάτευσης και της συναλλαγής. Απόκτηση μεγαλύτερης συνειδητότητας σε σχέση με το τι μπορεί να σας μάθουν και να σας προσφέρουν οι άλλοι και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συνεργασιών. Ενεργοποίηση νομικών θεμάτων. Μπορείτε να βρείτε τους κατάλληλους συμβούλους.

Ωροσκόπος Δίδυμος ή Δίας στον 6ο οίκο: Υποστήριξη και επέκταση στον τομέα της εργασίας και της προσφοράς. Αύξηση δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων. Αναπτύσσεται τον τρόπο δουλειάς σας. Αντιλαμβάνεστε καλύτερα πως μπορείτε να γίνετε πιο παραγωγικοί και να εξοικονομήσετε και χρήματα. Περισσότερη χαρά στην καθημερινότητα και αίσθημα προοπτικής. Αντιλαμβάνεστε καλύτερα την αξία του τρόπου διαβίωσης και εξερευνάτε τρόπους εξυγίανσης της ζωής σας.

Ωροσκόπος Καρκίνος ή Δίας στον 5ο οίκο: Ανάπτυξη της προσωπικότητας και του δημιουργικού εαυτού. Μια χρονιά που μπορείτε να εκφραστείτε δημιουργικά, να προωθήσετε τις δημιουργίες σας, να ερωτευτείτε, να νιώσετε πως θέλετε να ρισκάρετε περισσότερο. Τα παιδιά σας δίνουν χαρά, μπορείτε να αποκτήσετε και να εξελίξετε ένα χόμπι, ένα ταλέντο ή μια δημιουργία σας και να οραματιστείτε καλύτερα την σχέση σας με το κοινωνικό σύνολο. Κατανοείτε καλύτερα ό,τι σας ευχαριστεί και μπορείτε να μάθετε πολλά δίνοντας αγάπη.

Ωροσκόπος Λέων ή Δίας στον 4ο οίκο: Αποκτάτε αίσθημα συναισθηματικής ασφάλειας μέσα από επέκταση και αλλαγές στην οικογένεια ή στο χώρο του σπιτιού. Αντλείτε γνώση από το παρελθόν, και αναπτύσσετε ένα συναισθηματικό άνοιγμα που σας δίνει την απαραίτητη σιγουριά για να κάνετε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας. Κατανοείτε πως μπορείτε να οργανώσετε καλύτερα την ζωή και την καθημερινότητά σας και να ανατρέψετε πιέσεις που δέχεστε ή απαραίτητες αλλαγές που απαιτείται να κάνετε στους επαγγελματικούς στόχους σας και τον τρόπο που βλέπετε την κατεύθυνση της ζωής σας. Μπορεί να ανακαλύψετε πράγματα για το παρελθόν σας, ή να αντιληφθείτε θέματα από το παρελθόν.

Ωροσκόπος Παρθένος ή Δίας στον 3ο οίκο: Επέκταση της επικοινωνίας, της διαχείρισης πληροφορίας και της αντίληψης στο οικείο περιβάλλον. Αρκετές επαφές στην ζωή σας βοηθούν να εκτιμήσετε την αξία της επικοινωνίας, αλλά και να μάθετε πολλά από το κοντινό περιβάλλον. Εξελίσσετε τις γνώσεις σας και μαθαίνετε να επικοινωνείτε καλύτερα με αδέλφια και στενούς φίλους. Ολοκληρώνετε ένα κύκλο ανάπτυξης που έχει σχέση με την οικογένεια ή το συναισθηματικό σας υπόβαθρο.

Ωροσκόπος Ζυγός ή Δίας στον 2ο οίκο: Κατανοείτε την αξία του χρήματος και των αποκτημάτων σας, όπως και αποκτάτε ένα υψηλότερο αίσθημα αυτοεκτίμησης. Χαίρεστε την ζωή περισσότερο και απολαμβάνεται το αισθησιακό κομμάτι ανακαλύπτοντας καινούργιους τρόπους να απελευθερωθείτε από αναστολές και συμπλέγματα στον ψυχισμό σας. Καταλαβαίνετε περισσότερα για το πως θα σταθεροποιήσετε συναισθηματικά την ζωή σας.

Ωροσκόπος Σκορπιός ή Δίας στον 1ο οίκο: Ένας κύκλος επέκτασης 12-ετίας ξεκινάει για σας σε σχέση με τη προσωπική σας εικόνα, αλλά και τον τρόπο που σχετίζεστε με τους άλλους. Γνωρίζετε περισσότερα για τον εαυτό σας και τις ανάγκες σας μέσα από νέες σχέσεις και συνεργασίες, που είτε σας βοηθούν να ευτυχίσετε περισσότερο, είτε να αποκτήσετε γνώση και καινούργιες εμπειρίες. Ανοίγετε τα φτερά σας και ταυτόχρονα έχετε διάθεση να βοηθήσετε τον σύντροφό μας.

Ωροσκόπος Τοξότης ή Δίας στον 12ο οίκο: Επέκταση στην πνευματικότητα αλλά και ένα μεγάλο άνοιγμα σχετικά με το πως μπορείτε να αντιληφθείτε καλύτερα την σχέση σας με τον κόσμο, σας βοηθάει να απεγκλωβιστείτε από την κανονικότητα και την ρουτίνα. Ο Δίας εδώ σας βοηθά να καταλάβετε πως θα εξελίξετε τον εαυτό σας και να αποτοξινωθείτε από καταστάσεις που υπήρξαν κουραστικές στο παρελθόν, και επιβάρυναν την υγεία σας. Αποκτάτε ελπίδα και υπόσχεστε στον εαυτό σας να κάνετε τις απαραίτητες υπερβάσεις που έχετε ανάγκη. Βρίσκετε ηρεμία και σταθεροποιείται ο ψυχισμός και οι φόβοι σας για το άγνωστο. Ονειρεύεστε και πιθανόν να έχετε και μια τύχη από το πουθενά.

Ωροσκόπος Αιγόκερως ή Δίας στον 11ο οίκο: Επέκταση κοινωνικού κύκλου και επαφών σας μαθαίνουν περισσότερα για τον εαυτό σας και σας δίνουν ένα αίσθημα ανάτασης και δημιουργικότητας. Βρίσκετε την προοπτική μέσα από συλλογικές δραστηριότητες, και αντιλαμβάνεστε αυτά που εύχεστε στην ζωή σας. Ανάπτυξη ελπίδας, και βοήθεια να πραγματοποιήσετε πράγματα που θέλετε, αν κοινωνικοποιηθείτε. Μαθαίνετε πολλά συμμετέχοντας σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ομαδικές δράσεις για όλα αυτά που ονειρεύεστε.

Ωροσκόπος Υδροχόος ή Δίας στον 10ο οίκο: Έχετε την ευκαιρία να επεκτείνετε τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τους στόχους σας, αλλά και να γίνετε περισσότερο ορατοί στο δημόσιο βίο. Μαθαίνετε πολλά από τους ανωτέρους σας αλλά και μέσα από επαφές με τους γονείς σας. Αντλείτε γνώση για το που κατευθύνεται η ζωή σας και έτσι μπορείτε να αναπτύξετε μια καλύτερη σχέση με την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Γνώσεις και εμπειρίες, ενισχύουν την δημόσια εικόνα σας.  Θα βρείτε περισσότερους ανθρώπους να σας υποστηρίξουν στον επαγγελματικό σας χώρο.

 Ωροσκόπος Ιχθύς ή Δίας στον 9ο οίκο: Επέκταση γνώσεων και ανανέωση μέσα από επαφή με νέες ιδέες, ταξίδια και γνωριμίες με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς. Αγκαλιάστε το ξένο και το ανοίκειο και η ζωή σας θα γεμίσει με ελπίδα και προοπτική. Νέες εμπειρίες. Ευκαιρία να αντιληφθείτε τα πιστεύω και τρόπο σκέψης και να τα αναπτύξετε καλύτερα. ;Eχετε την δυνατότητα να δείτε την μεγάλη εικόνα.

 

Την τελευταία φορά που ο Δίας ήταν στο ζώδιο του Σκορπιού ήταν η περίοδος Οκτώβριος 2005 – Νοέμβριος 2006. (Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν εκείνη την περίοδο, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε κάποια μηνύματα σε σχέση με τον τομέα της ζωής μας που τότε βιώσαμε κάποιου είδους επέκταση, ανάπτυξη και που θα δούμε εξέλιξη μέσα από την επιρροή στην παρούσα ετήσια διέλευση).

Σημείωση: Μελετώντας την σημασία της επιρροής του Δία στον χάρτη μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως δεχόμαστε ταυτόχρονα και τις ενέργειες όλων των άλλων πλανητών. Ο συνδυασμός τους και η ερμηνεία τους συνθέτει και την συνολική εικόνα του ενεργειακού τοπίου που μας επηρεάζει σε προσωπικό επίπεδο σύμφωνα με τις όψεις στον γενέθλιο χάρτη.

© Eleni Kostika 2017

Photo by Jez Timms on Unsplash

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s