Λίγα λόγια για την σημασία των εκλείψεων στην αστρολογία:

Οι εκλείψεις σαν αστρονομικά φαινόμενα, είναι σημαντικές για την αστρολογία γιατί λειτουργούν μέσα από περιοδικούς κύκλους που ανάλογα με την οικογένεια στην οποία ανήκουν φέρουν συμβολικά εξελικτικά μηνύματα καθώς επαναλαμβάνονται κάθε 18+ χρόνια, τους λεγόμενους Saros cycles. Ειδικότερα, οι εκλείψεις εκείνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερη εξελικτική σημασία σε προσωπικό επίπεδο και σηματοδοτούν σημαντικά σημεία μετάβασης στην ζωή, είναι οι Ηλιακές εκλείψεις που ανήκουν στον κύκλο Saros της προγενέθλιας και μεταγενέθλιας έκλειψης (για περισσότερες πληροφορίες και ερμηνείες του κάθε κύκλου βλ. Bernadette Brady, The Eagle and the Lark, Weiser Books).

Η έκλειψη σαν φαινόμενο παρατηρείται από την ταύτιση της τροχιάς της Σελήνης και του Ήλιου, που φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με την Γή, από το γήινο οπτικό μας πεδίο. Στην μία περίπτωση η Σελήνη βρίσκεται ανάμεσα στην Γη και τον Ήλιο και άρα η σκιά της εμποδίζει την θέαση του Ήλιου(Ηλιακή Έκλειψη), και στην άλλη η Γή είναι ανάμεσα στην Σελήνη και τον Ήλιο και άρα η σκιά της εμποδίζει την θέαση της Σελήνης (Σεληνιακή Έκλειψη). Τα σημεία ταύτισης διαγραμματικά των δύο τροχιών, της εκλειπτικής (τροχιά του Ήλιου) και της Σελήνης ονομάζουμε στην αστρολογία Βόρειο και Νότιο Δεσμό.  Continue reading