About elenikostika

I am a self-employed professional consulting astrologer based in Athens Greece. Diploma Graduate of International Academy of Astrology, where I also currently teach two courses. For personal consultations or any other enquiry you can contact me at: ariespointastrology@gmail.com

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 20 μοίρες Καρκίνου 41′

Featured

saffu-218726-unsplash

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 20 μοίρες Καρκίνου 41′

13 Ιουλίου 2018, 4:48 τοπική ώρα

Από την πλημμυρίδα στην άμπωτη. Tα πάνω κάτω της ζωής, τι μας συγκινεί, τι μας αποκαλύπτεται, τι μετασχηματίζεται και τι γίνεται ανάμνηση.

Σημαντικές αλλαγές, συνειδητοποιήσεις και κάθαρση ριζικού χαρακτήρα.

Παρατηρώντας τις αρχές που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και τους κύκλους της φύσης μπορούμε να αντλήσουμε σοφία και συλλογικά και προσωπικά στην συναισθηματική μας σχέση με την πραγματικότητα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές στην ζωή μας. Κάθε εξελικτική αλλαγή προϋποθέτει και ένα είδος αφαίρεσης, κάποια απώλεια, την αποδοχή όσων δεν ελέγχουμε. Είναι δύσκολη η συνειδητότητα αυτής της διαδικασίας, που μιλάει για τον θάνατο και την αναγέννηση. Αυτό μας λέει η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο μέσα από την αντίθεση της με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω που φέρνει στο φώς σημαντικές αποκαλύψεις στην σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά και τα ριζικά συστήματα της ζωής.  Όπως με την παλίρροια αλλάζει το τοπίο έτσι κι εμείς συλλογικά και προσωπικά βρισκόμαστε εμπρός σε καταστάσεις που αλλάζουν και επηρεάζουν τις διαθέσεις και τον ψυχισμό μας, με κάποια αφορμή γινόμαστε ισχυροί δέκτες και οι έννοιες της μνήμης και της λήθης έρχονται στο προσκήνιο. Κάθε γεγονός όσο μακριά κι αν είναι μπορεί να μας αγγίξει σε ένα προσωπικό χρόνο μια ευαίσθητη χορδή που εξωτερικεύει αναμνήσεις με διάθεση να πούμε πολύ προσωπικά πράγματα και να αποκαλύψουμε δύσκολες και ίσως σκιώδεις πτυχές του ψυχισμού μας. Είναι μέσα από δικά μας βιώματα που έχουν εγγραφεί βαθειά στο υποσυνείδητο που ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα και στον έξω κόσμο.  Είναι πολύ δυνατή η Σελήνη στον Καρκίνο και μπορεί να μαγνητίσει και να ενεργοποιήσει τη συλλογική συνείδηση ιδιαίτερα συγκινησιακά, όταν αγγίξει παιδικά βιώματα και πυροδοτήσει συναισθήματα ανασφάλειας. Όλα αυτά που θέλουμε να ξεχάσουμε όλα εκείνα που φέρνουν αναμνήσεις δημιουργούν ένα σύνθετο σκηνικό που αλλάζει τις διαθέσεις μας ενώ μας δίνονται σημαντικά ευρήματα που θα μας ενώσουν και θα τα επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και στους άλλους. Η αλήθεια είναι η μη-λήθη και είναι σημαντικό ότι και αν έρθει στο φώς να μετουσιωθεί σε συνέχεια που επικοινωνεί την αλήθεια μας και δρα ενωτικά και προστατευτικά, και όχι πολωτικά. Η ανάγκη για φροντίδα και εξυγίανση, οι ρίζες και η ιστορία μας, η γονιμότητα και αναγέννηση, είναι θέματα που φωτίζει η Νέα Σελήνη. Όλα αυτά που μας φοβίζουν, που βιώνουμε ως απειλή είναι μέσα μας, και καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις προβολές μας, αποκαλύπτουμε την αθέατη πλευρά των συναισθημάτων και δημιουργούμε πανίσχυρες συνδέσεις που φέρνουν κρίσεις και κάθαρση.

Η Νέα Σελήνη είναι ο σπόρος της γέννησης μιας νέας πρόθεσης στο ζώδιο του Καρκίνου εκφράζει το μητρικό αρχέτυπο, την θηλυκή ενέργεια που είναι ενωτική, συνδέει, διαισθάνεται, καλλιεργεί, φροντίζει, προστατεύει, βάζει τον σπόρο που κυοφορεί την γέννηση, εξελίσσει και συνθέτει την εμπειρία του παρελθόντος. Continue reading

Jupiter Stations Direct @ 13 degrees Scorpio

Featured

 

4418613858_90af7c78ac_o

July 10th, 2018

This apparent station of Jupiter is on the fixed star Alphecca in the constellation of Corona Borealis. Corona Borealis represents the garland given by Venus to Ariadne on the occasion of her marriage to Bacchus after she had been forsaken by Theseus. [V. Robson, p.40.]

It is 2 days prior the New Moon/Solar Eclipse and Jupiter’s Station on Alphecca holds a potent message that is like a prelude to a story that will gradually unfold to do with an inner process of transformative understanding that has been taking place since March 9th, and is preceding a deeply purifying experience.

This is not a superficial year, and the planetary energies are not  promoting the preservation of things for appearances sake. This particular period with Mars Rx, Jupiter in Scorpio turning direct and the first Eclipse of the season in Cancer opposite Pluto, is an opportunity for a deep purification process, a soul and emotional detox that will lead to a very transformative renewal in an area of our lives. It is a challenge to transformation. The challenge lies with identifying or reconciling with what we need to abandon, or that we may feel abandoned in areas we had expected things. Since March 9th when Jupiter Stationed Retrograde, we went through a process of internal understanding of a vision, a truth or faith that was of a strengthening nature. This kind of journey is temporarily over and will start to gradually manifest conclusions or results. It may have felt like Zeus had an intense meeting with his brother Hades where they discovered the underlying truths and revealed what is of actual value both above and below. Hopefully we have become  a little wiser and possess a clearer view of why we seek what we seek, why we are where we are on the truths we profess and what needs to go.

As Jupiter stations on fixed star Alphecca we are reminded of the myth of Ariadne marrying Dionysus after she was abandoned by Theseus on the island of Naxos. After a great disappointment she is found by Dionysus who falls in love with her. Dionysus throws the garland that Venus had given Ariadne into the sky where Ariadne is remembered forever as a heroine. There is something to be abandoned yet not forgotten as we transcend and proceed into a cathartic new chapter of life. Jupiter on Alphecca is speaking of honour and preferment, a compensation reminder for all the potential hardships or inner stirring we have been going through.

© Eleni Kostika 2018

References:

*[Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923].

-Painting by Titian, 1522-23, this work was based on a poem by Ovid and commissioned by Alfonso Del’ Este. You can see the garland up on the top left as the constellation of Corona Borealis

Full Moon at 06 degrees and 28′ Capricorn

Featured

36308917_10156506854011182_5210187048245264384_n

June 28, 2018 – 05:52 UT

The evaluation of our efforts and the way towards a radical purging in our lives.

Practical responses motivated by emotional or nurturing intentions of life. The need to see results, to commit, to showcase our work, , to cultivate the structure for solid long-term goals through care and the creative dimension of who we are.

The Sun represents where we give and the Moon where we receive. The Moon is illuminated by the Sun in the phase of the Full Moon. There is something that emerges from the deeper emotional or creative self that wants to take care of, give birth to, protect, connect and give others something that is tangible and has form. The notion of recognition of what we have to offer will concern us, as is the relationship between giving and receiving that is most relevant and crucial to the core of our emotional and material world. With Cardinal Earth and Water, we focus on fertility and essence that is measured through result mainly through what is visible in the world we live in, the sense of belonging, continuity and the form and structure of things. Earth and Water are the heaviest of elements, and this resonates seriousness, emphasising the need to settle down and to synthesise experience by giving it direction. As with a tree, we nurture the roots and prune its branches to see it grow. In this Full Moon we are able to discern the problems and the results of those things that prevent us to grow the way we intended to. We may also have to set limits, cut down excess, exercise some serious “pruning” in order to sharpen forms and structures. The Full Moon illuminates the need to evaluate what is of worth so that we can follow by strengthening its root system in the following cycle. It is as if we are working on setting a capstone on a collaboration, a marriage, a deal, an undertaking, an effort, a project, a goal. Can we rise to the occasion? Are we on top of things?

Cancer promotes life, emotional security, and that sense of belonging; it looks after its “root system”. It is motivated by it. As a Water sign, it is a great synthesiser of emotion and experience and transforms it into life. The Sun in Cancer motivates the Moon in Capricorn to work, to do something practical and useful, to set a goal, or to cultivate structures and tools, test things out. It is a Full Moon with seriousness and substance that crystallizes something within us with conscience and realism. The basic need emphasised by this Full Moon is to manifest results, to give something of ours that is appreciated and recognised in the tangible world. Continue reading

Πανσέληνος στις 06  μοίρες και 28′ Αιγόκερου

Featured

36308917_10156506854011182_5210187048245264384_n

28 Ιουνίου, 2018 – 07:52 τοπική ώρα

Η αξιολόγηση των προσπαθειών μας και ο δρόμος προς την ριζική εξυγίανση της ζωής μας

Η έμπρακτη ανταπόκριση μέσα από την συναισθηματική και προστατευτική πρόθεση της ζωής.  Η ανάγκη να δούμε αποτέλεσμα, να δεσμευθούμε, να ανταποκριθούμε προς την πρακτική πλευρά της ζωής, να αναδείξουμε το έργο μας, να οικοδομήσουμε τις βάσεις για στέρεους μακροπρόθεσμους στόχους μέσα από την φροντίδα και την δημιουργική διάσταση του ποιοι είμαστε.

Ο Ήλιος είναι εκεί που δίνουμε και η Σελήνη εκεί που λαμβάνουμε. Η Σελήνη φωτίζεται από τον Ήλιο στην φάση της Πανσελήνου. Υπάρχει κάτι που πηγάζει από τον βαθύτερο συναισθηματικό ή δημιουργικό εαυτό που θέλει να φροντίσει, να δημιουργήσει, να προστατεύσει, να επικοινωνήσει και να δώσει στους άλλους κάτι που αξίζει, με απτό τρόπο.  Η έννοια της αναγνώρισης της προσφοράς μας θα μας απασχολήσει, όπως και η σχέση του δούναι και λαβείν που αφορά περισσότερο τον υλικό μας κόσμο. Στα παρορμητικά ζώδια της Γής και του Νερού, μας ενδιαφέρει το χειροπιαστό, η γονιμότητα που μετριέται μέσα από το αποτέλεσμα και το τι είναι ορατό στον κόσμο που ζούμε, η μορφή και η δομή των πραγμάτων. Γή και Νερό είναι τα βαρύτερα των στοιχείων, κι αυτό προσδίδει μια σοβαρότητα, και περιγράφει την ανάγκη να κατασταλάξουμε αλλά και να βάλουμε το “νερό στο αυλάκι”.  Όπως και σ’ ενα δέντρο, δίνουμε τροφή στις ρίζες για να το δούμε να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει, τώρα με την Πανσέληνο βλέπουμε πρωτίστως τα προβλήματα αλλά και τα αποτελέσματα όσων δεν μας επιτρέπουν να αναπτυχθούμε όπως θα θέλαμε.  Επίσης καλούμαστε να κόψουμε, να περιορίσουμε τα περιττά, να κλαδέψουμε και να αναδείξουμε την μορφή, ωστε να διακρίνουμε την δομή της πραγματικότητας μας. Φωτίζει την ανάγκη να αξιολογήσουμε τι αξίζει από αυτό που έχουμε για να ενισχύσουμε τις ρίζες.  Είναι σαν να χρειάζεται να επιστεγάσουμε κάτι στην ζωή μας, μια συνεργασία, ένα γάμο, ένα εγχείρημα, μια προσπάθεια, ένα έργο. Μπορεί να χρειάζεται να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Καρκίνος προωθεί την ζωή, την γέννηση της συναισθηματική ασφάλεια και είναι σημαντικό να αισθάνεται πως ανήκει, πως φροντίζει το “ριζικό του σύστημα”. Κινητοποιείται από αυτό. Ως ζώδιο του Νερού συνθέτει εμπειρία και την μετουσιώνει σε ζωή, κι έτσι εδώ ο Ήλιος στον Καρκίνο δίνει κίνητρο στην Σελήνη στον Αιγόκερω να εργαστεί, να κάνει κάτι πρακτικό και χρήσιμο, να θέσει ένα στόχο, ή να καλλιεργήσει δομές και εργαλεία για κάτι μακροπρόθεσμο και στέρεο. Είναι μια Πανσέληνος με σοβαρότητα και ουσία που αποκρυσταλλώνει κάτι μέσα μας με συνείδηση και ρεαλισμό. Η βασική ανάγκη που φωτίζει η Πανσέληνος είναι να δούμε αποτέλεσμα, να δώσουμε κάτι από μας που έχει να κάνει με τον απτό κόσμο και βρίσκει αντίκρισμα σε αυτόν.  Σε αυτήν την Πανσέληνο η ασφάλεια είναι κάτι που μετριέται από την ανταπόκριση σε ευθύνες, την εργασία μας, και η αποτελεσματικότητα είναι αυτή που θα ικανοποιήσει το αίσθημα ασφάλειας, αναζωογόνησης αλλά και ένταξης που επιθυμούμε.  Continue reading

New Moon at 22 degrees Gemini 44 ‘

Featured

dawid-zawila-279998-unsplash

June 13, 2018, 20:43 UT

Saying farewell, intuitive thinking and the transition to a new season.

Our reality, our achievements and our past can be defined by the way we communicate them to ourselves and to others.

A new lunar cycle begins in the sign of Gemini, which places great emphasis on communication. Communication is not just logos, but every signal we emit in order to make a connection. So the basic intention of this new cycle of the Moon is to intuitively connect data, ideas, thoughts, information, translate and communicate them in some way. There is a message that is passed on to us this lunar month, so be attentive.

(Transactions, communication of all kinds, news, documents, signatures, means of transport, books, documents, media, negotiations, commerce, relations with siblings, learning, schools and our familiar environment are the objects or people belonging to the territory of Gemini’s  filter of expression.).

Mutable signs define transitions to a new season, and with Gemini (mutable air) we witness the transition from Spring to Summer that officially begins with the Summer Solstice on June 21, but is also highly influenced by the cathartic July New Moon / Solar Eclipse at 21 degrees Cancer. This Lunar month speaks about re-orientation  that centres on processing data while saying “farewell” to a previous chapter of life or experience. We are in an in-between space and what is emphasized in this cycle is the need to clarify thoughts and discover alternative ways of communicating, feeling and listening. Intuitive ability and emotional intelligence are heightened and unlock messages that allow us to see reality and the way we think about it in new terms. Continue reading

Νέα Σελήνη στις 22 μοίρες και 44′ Διδύμων

Featured

dawid-zawila-279998-unsplash

13 Ιουνίου 2018, 22:43 τοπική ώρα

Τι είναι αυτό που μένει καθώς λέμε αντίο. Η διαισθητική σκέψη και η μετάβαση προς μια νέα εποχή.

Η πραγματικότητα, τα επιτεύγματά και το παρελθόν μας, προσδιορίζονται από τον τρόπο που θα τα εξιστορήσουμε στον εαυτό μας και στους άλλους.

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει στο ζώδιο των Διδύμων που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία. Η επικοινωνία δεν είναι μόνο ο λόγος, αλλά κάθε σήμα που εκπέμπουμε με σκοπό να πραγματοποιήσουμε μια σύνδεση. Έτσι η βασική πρόθεση αυτόν τον νέο κύκλο της Σελήνης είναι να συνδεθούμε ή να συνδέσουμε δεδομένα, ιδέες, σκέψεις, πληροφορίες, να τα μεταφράσουμε και να τα επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο.

(Συναλλαγές, επικοινωνία κάθε είδους, ειδήσεις, έγγραφα, υπογραφές, μέσα μεταφοράς, μετακινήσεις, βιβλία, κείμενα, μέσα επικοινωνίας, διαπραγματεύσεις, εμπόριο, γειτνίαση, σχέσεις με αδέρφια, σχολεία, και γενικότερα το οικείο περιβάλλον είναι μέσα στα αντικείμενα που ανήκουν στην περιοχή του φίλτρου ανταπόκρισης των Διδύμων και θα απασχολήσουν την καθημερινότητα της ζωής μας).

Τα μεταβλητά ζώδια ορίζουν τις μεταβάσεις προς την νέα εποχή, κι εδώ με τους Διδύμους (μεταβλητός αέρας) έχουμε την μετάβαση από την Άνοιξη προς το Καλοκαίρι που επίσημα ξεκινάει με το Θερινό Ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου, αλλά και καθορίζεται από την ιδιαίτερα καθαρτική Νέα Σελήνη/Ηλιακή Έκλειψη του Ιουλίου στις 21 μοίρες Καρκίνου.  Ο Σεληνιακός μήνας που ξεκινάει σήμερα, μιλάει λοιπόν για μια αλλαγή προσανατολισμού με κέντρο την επεξεργασία δεδομένων, που μοιάζει να περιγράφει ένα είδος “αποχαιρετισμού” σε σχέση με ένα προηγούμενο κεφάλαιο ζωής ή εμπειρίας. Είμαστε στην μετάβαση και αυτό που τονίζεται σε αυτόν τον κύκλο είναι η ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε σκέψεις και να ανακαλύψουμε εναλλακτικούς τρόπους να επικοινωνήσουμε, να αισθανθούμε και να αφουγκραστούμε. Η διαισθητική ικανότητα αλλά και η συναισθηματική νοημοσύνη ξεκλειδώνουν μηνύματα που μας επιτρέπουν να δούμε ή να αποδώσουμε την πραγματικότητα και τον τρόπο που την σκεπτόμαστε με νέους όρους.   Continue reading

Full moon at 08 degrees Sagittarius

Featured

hollie-harmsworth-392580-unsplash

May 29, 2018 – 15:19 UT

Reconciling knowledge with information, we shift direction.

The need to clarify and respond to the unfamiliar. How we emotionally align ourselves with the experience of synthesis and creation, and how our ideologies and beliefs alter as we mature.

The Sagittarius / Gemini axis is the axis of perception, beliefs, learning, understanding and generally  speaks of all the systems that support and shape this process, both at a cognitive and a practical level: Travelling, knowledge, education, ideology and philosophy, the relationship between familiar and unfamiliar, legal issues, ethos, information processing, truth and communication. The relationship between understanding and information we are exposed to is a foreground theme for the next two weeks. A Full Moon on the diurnal mutable signs of Fire and Air, speaks of extroverted active energy in the light of preparation for change. In combination with Mars in Aquarius also in an Air sign, projects a message about clarifying direction towards the stabilization of actions and energy investment. The changeability of our mental or physical journeys and the tendency to have to deal with many variables at the same time is highly activated. A theme that will also continue to unfold during the next lunar month of June 13 in the sign of Gemini. Moon in Sagittarius speaks about our response mechanisms to unexplored areas or experiences motivated by truths or revelations that may operate in investigative ways (Jupiter in Scorpio). There is an intense inquisitive nature to a quest of some sort.  This has to balance stimuli, and processing information, connecting the dots that springs from a curious self-will or decision making process  (Sun in Gemini). Asking the right questions and seeking meaning. A Full Moon is an opposition, so in case we are in a conflict of some kind facts and truth are something that is crucial to balance. This process has to do with our deeper psyche and ethical standards. Thus, the terrain of life maybe energised and communicative, and brings to light a need to refrain from long term decision making as we realise and come to accept that things are fluid and changeable. Even if we are dealing with difficulties or revelations (positive or negative), we can rely on an emotional protective zone and regain faith in the natural flow of developments around us while we become more intuitively attentive. Continue reading