About elenikostika

I am a self-employed professional consulting astrologer based in Athens Greece. Diploma Graduate of International Academy of Astrology, where I also currently teach two courses. For personal consultations or any other enquiry you can contact me at: ariespointastrology@gmail.com

Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες 54′ Αιγόκερου

aaron-burden-267491

17 Ιανουαρίου 2018,  04:17 τοπική ώρα

Καθώς αναδύεται μια νέα τάξη πραγμάτων εστιάζουμε στις αξίες και τις σχέσεις που θα μας προσφέρουν καλύτερα στηρίγματα, πρόοδο, ποιότητα και ουσία ζωής.

Αποκαλύψεις, συνειδητοποιήσεις, απελευθέρωση. Τι πραγματικά αξίζει στην ζωή.

Πως το απόσταγμα των εμπειριών του παρελθόντος μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους στόχους μας και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή μας.

Τι αξία αποκτά η επιβεβαίωση, η αναγνώριση και η κοινωνική αποδοχή στις σχέσεις και σε προσωπικούς μας στόχους.

Πόσο ώριμοι είμαστε στις σχέσεις μας, και πως οι εμπειρίες και τα μαθήματα του παρελθόντος μας στηρίζουν ή μας περιορίζουν στην διαδικασία αυτή.

 

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει στις 26 μοίρες και 59′ λεπτά του Αιγόκερω, όπου για τις επόμενες 29 μέρες ενεργοποιείται μια νέα πρόθεση, σε σχέση με την αντίληψη της πραγματικότητας, στόχων και δομών που την στηρίζουν. Ο Αιγόκερως είναι το ζώδιο που αντιλαμβάνεται με ρεαλισμό, περισσότερο από κάθε άλλο τη ουσία της πραγματικότητας, αλλά και της “μορφής” κάθε κατάστασης μέσα από την οξύτητα της παρατήρησης αυτού που συμβαίνει στον φυσικό κόσμο. Αυτή η δυνατότητα του επιτρέπει να διαισθάνεται που μπορεί να βασιστεί και που όχι, για να προχωρήσει και να εξελιχθεί. Η Νέα Σελήνη είναι ιδιαίτερα σημαίνουσα, καθώς είναι σε σύνοδο με την Αφροδίτη, και είναι η πρώτη Νέα Σελήνη στον ζώδιο του Αιγόκερω μετά την είσοδο του Κρόνου στην κυριαρχία του. Η Αφροδίτη έχει πρωτίστως να κάνει με το τι έχει αξία στην ζωή μας, τι αγαπάμε, πως σχετιζόμαστε, πως αξιολογούμε, ενώ ο Κρόνος με τις δομές και τον χρόνο που επενδύουμε για να τις στηρίξουμε. Η Νέα Σελήνη θα μας δείξει πως θα επενδύσουμε σε ό,τι έχει αξία. Μέσα από αυτήν την συγκυρία μπαίνει ο σπόρος ουσιαστικά για ένα νέο ξεκίνημα που θα περιγράψει όχι μόνον τις επόμενες 29 μέρες, αλλά και της σημασίας της παρούσας διέλευσης του Κρόνου για την ζωή μας. Τα αποτελέσματα της οποίας θα αποτιμήσουμε συνολικά το 2020. Οι τελευταίες μοίρες των ζωδίων έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση ενός πεδίου εμπειρίας και έκφρασης, και εδώ ταυτόχρονα μπαίνει μια πρόθεση που μας συντονίζει με κάτι που τελειώνει ή ολοκληρώνεται ως διαδικασία. Συνειδητοποιούμε πως κάποια πράγματα έχουνε εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό, και τώρα μένει το απόσταγμα το οποίο μας προϊδεάζει για αλλαγές, που είτε έρχονται στην ζωή μας ή πρέπει να πραγματοποιήσουμε εμείς.

Continue reading

Super Full Moon at 11 degrees Cancer 37′

Featured

melissa-askew-6878

2 January, 2018 – 02:23 UT

Discovering new ways of responding to the experience of life

The first full moon of 2018 is special, critical, complex, intense and revealing. It has the potential to give meaningful  releasing and awareness of how we respond to life, and operate the subconscious part of ourselves: as the Moon is in great proximity to the Earth (perigee), we reflect on the need to return to what represents our notion of emotional security on a personal or collective level. The Moon in Cancer expresses our self-protective instincts, the need to feel secure and care for our familial environment, our very own notion of “family” and its ties. It externalises the maternal archetype, the power of habit, what gives us a sense of emotional continuity, the relationship with our place of origin, what we call “home” and our very own “experiences”.

In this Full Moon, responsive mechanisms are fast, impulsive, and protective. The Sun from the sign of Capricorn speaks of self-will and choices that are motivated by realism, availability of resources and structures that support life. The Sun in Capricorn focuses on issues with seriousness and sense of responsibility. It honours ​form, and perceives symbolism, tracing the history of people and things as part of an evolutionary continuum. It centres the will in a mature and practical spirit while being motivated by a sense of duty. Any decision with the Sun in Capricorn has to do with what we see as viable, feasible, and judged by the rules and limitations of what this world is, in its most tangible, and accomplished form.  Moon in Cancer collects light from the Sun and aligns our need for security in an intuitive way, while attempting a reconciliation with practical decisions that must work within conditions and imperatives of reality. What has been recorded in our personal or collective subconscious as self-protection, nostalgic and caring behaviour, is externalised in its most dominant expression, as the Moon is in its domicile in Cancer. Continue reading

Υπερ-πανσέληνος στις 11 μοίρες και 37′ Καρκίνου

Featured

melissa-askew-6878

2 Ιανουαρίου, 2018 – 04:23 τοπική ώρα

Ανακαλύπτοντας νέους τρόπους έκφρασης και ανταπόκρισης στην εμπειρία της ζωής.

H πρώτη Πανσέληνος του 2018 είναι ιδιαίτερη, κρίσιμη, σύνθετη, έντονη και αποκαλυπτική. Εξωτερικεύει και δίνει σημαντικές διεξόδους σε συνειδητοποιήσεις όσον αφορά στον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στην ζωή, εκφραζόμαστε ή λειτουργούμε το υποσυνείδητο κομμάτι του εαυτού: καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο σε μεγάλη εγγύτητα με την Γή, βλέπουμε και μνημονεύουμε συλλογικά και προσωπικά με μεγαλύτερη ευκρίνεια την ανάγκη της επιστροφής σε ό,τι συμβολικά αντικατοπτρίζει την έννοια της συναισθηματικής ασφάλειας. Η Σελήνη στον Καρκίνο εκφράζει το ένστικτο αυτοσυντήρησης, την ανάγκη να προστατέψουμε  και να φροντίσουμε το οικείο περιβάλλον, την “οικογένεια μας” (όπως την ορίζει ο καθένας) και τους δεσμούς της. Εξωτερικεύει το μητρικό αρχέτυπο, την σημασία των συνηθειών και εθίμων που είτε μας καθιστούν δέσμιους ή μας δίνουν αίσθηση της συνέχειας, την σχέση με τον τόπο μας, την προέλευσή μας, ό,τι αισθανόμαστε σπίτι μας και απόλυτα δικό μας “βίωμα”.

Η Σελήνη εν γένει, ενεργοποιεί εκείνες τις αυτόματες αντιδράσεις και μοτίβα συμπεριφοράς που πηγάζουν από το υποσυνείδητο και έχουν καταγραφεί στην παιδική ηλικία. Στην συγκεκριμένη Πανσέληνο το συναισθηματικό μας μυαλό είναι γρήγορο, παρορμητικό, και δρα προστατευτικά. Ο Ήλιος από τον Αιγόκερω μιλάει για την βούληση και τα θέλω μέσα από την διάκριση της διαθεσιμότητας πόρων και δομών που θα στηρίξουν την ζωή και θα μετουσιώσουν στόχους. Επικεντρώνεται σε θέματα με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Τιμά την μορφή, και αντιλαμβάνεται τους συμβολισμούς στην ιστορία των ανθρώπων και των πραγμάτων ως μέρος μια εξελικτικής συνέχειας. Εστιάζει την διαδικασία αναζωογόνησης μέσα από την ολοκλήρωση ενός έργου, ή εγχειρήματος και εστιάζει την βούληση με ωριμότητα και πρακτικό πνεύμα, ενώ κινητοποιείται από το αίσθημα του καθήκοντος. Το τι θέλω με τον Ήλιο στον Αιγόκερω, έχει να κάνει με αυτό που βλέπω πως είναι βιώσιμο, εφικτό, και αντιληπτό μέσα από τους κανόνες αλλά και περιορισμούς της πραγματικότητας. Η Σελήνη λοιπόν στον Καρκίνο συλλέγει φώς και συντονίζει την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση με τρόπο διαισθητικό ενώ έρχεται αντιμέτωπη με πρακτικές κυρίως αποφάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν με τους όρους και τις επιταγές της πραγματικότητας. Το τι έχει καταγραφεί στο υποσυνείδητο ως αυτοματισμός συμπεριφοράς αυτοπροστασίας αλλά και φροντίδας, εξωτερικεύεται στην πιο κυρίαρχη του εκδοχή, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο που κυβερνά, τον Καρκίνο. Continue reading

Κρόνος στον Αιγόκερω

curtis-macnewton-317636

Εξορθολογισμός, ευθύνη και η συνείδηση του “να πράξουμε το σωστό”  

20 Δεκεμβρίου 2017 – 23 Μαρτίου 2020 / 2 Ιουλίου – 17 Δεκεμβρίου 2020

Ο Κρόνος αρχετυπικά συμβολίζει ό,τι έχει να κάνει με την απτή πραγματικότητα, και τις δομές που την στηρίζουν, όπως και με τα όρια, τους κανόνες και τους περιορισμούς που διέπουν κάθε δομικό σύστημα είτε είναι θεσμικό ή έχει φυσική υπόσταση:  οι κυβερνήσεις, η έννοια του κράτους, εταιρικά σχήματα, η κάθε μορφής εξουσία, οι ηγεσίες, τα κοινωνικά κριτήρια και οι θεσμοί, κτίρια σύμβολα, μνημεία, και το μυο-σκελετικό σύστημα του ανθρώπινου σώματος εκφράζονται από τον Κρόνο.  Συμβολίζει επίσης τους πόρους, αλλά και την ιστορία και την εξέλιξη των γενεών. Η αντίληψη της συνέχειας και της διαχρονικότητας των πραγμάτων εξαρτώνται απόλυτα από τον χρόνο. Είναι ο κοσμικός χρονοκράτορας, που μετράει ό,τι κάνουμε μέσα από προσπάθεια και πράξη, μέσω του αποτελέσματος, αλλά δοκιμάζει και την αντιστοιχία επένδυσης χρόνου, προσπάθειας και ανταμοιβής.  Μας θυμίζει πως οι πράξεις έχουν συνέπειες. Όπου δουλέψαμε μας ανταμείβει. Όπου χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερο μας περιορίζει. Όπως επίσης μας δείχνει και τα σημεία φθοράς σε ό,τι προϋπάρχει. Στο ζώδιο του Αιγόκερου, όπου ο Κρόνος έχει κυριαρχία του, η ενέργεια αυτή εκφράζεται μέσα από αυτο-πειθαρχία, κριτική διάθεση, αυστηρότητα, έλεγχο, ανάγκη να πράξουμε το σωστό, ακεραιότητα, συνέπεια, συντηρητισμό, ουσία, οργάνωση, σκληρή δουλειά, πρακτικό πνεύμα, και αίσθημα ευθύνης.

Η συνείδηση του “να πράξουμε το σωστό”  

Ο μυθολογικός Κρόνος, ήταν ίσως και η πρωταρχική συλλογική θύμηση της αποκοπής του Ουρανού από την Γή. Ο Κρόνος ως θεότητα ήταν ο μικρότερος από τα αδέλφια του τους Τιτάνες, φιλόδοξος, και το αγαπημένο παιδί της μαμάς του Γαίας, που ανέλαβε την μεγάλη ευθύνη και έπραξε αυτό που του ζήτησε, δηλαδή εφάρμοσε το “σωστό’ αίτημα για την εκπλήρωση της ιστορίας του μύθου. Η Γαία όπλισε τον γιό της με ένα δρεπάνι, και αυτός υπάκουσε και με την σειρά του ευνούχισε τον πατέρα του Ουρανό, για να απελευθερώσει τα αδέρφια του από τον Τάρταρο. Αν αναλογιστούμε την πράξη του, έχουμε να κάνουμε με ένα έγκλημα που έπρεπε να γίνει ώστε να σωθούν τα αδέλφια του και να εξασφαλιστεί η έννοια της συνέχειας με άλλους όρους. Από την πράξη του αυτή χωρίς να το γνωρίζει, γεννήθηκε η Αφροδίτη, και οι Ερινύες. Η γέννηση της Αφροδίτης, θεάς της Ομορφιάς και της Αγάπης συμβολίζει και την πρώτη μετουσίωση των αξιών και της έννοιας της απόλαυσης του υλικού κόσμου, στην Ελληνική μυθολογία. Άρα ο Κρόνος και η Αφροδίτη έχουν μια έμμεση συγγένεια.  Εδώ ο μύθος περιγράφει την αποφασιστική πράξη που εμπεριέχει ένα υψηλό τίμημα και που σηματοδοτεί μια νέα αρχή που ανατρέπει την προσδοκώμενη συνέχεια της ιστορίας, τουλάχιστον από την πλευρά του Ουρανού. Ο Κρόνος επιτυγχάνει μια δραστική παρέμβαση  στην μέχρι τότε οργάνωση του κόσμου. Αλλάζει τους κανόνες. Ο Κρόνος ως μυθολογική θεότητα βασίλεψε τη λεγόμενη μυθική χρυσή εποχή, της σοδειάς και της συγκομιδής, ενώ επιτηρούσε την πρόοδο των ανθρώπων. Η λέξη σοδειά ετυμολογικά προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη είσοδος από το εις και οδός. Κάθε καρπός μιας προσπάθειας σηματοδοτεί και την χάραξη ενός νέου δρόμου. Και ο Κρόνος στον Αιγόκερω συμβολίζει ακριβώς αυτό. Την αλλαγή των κανόνων, και την είσοδο σε μια καινούργια εποχή. Ο μύθος ξεκάθαρα μεταφέρει το δίδαγμα πως κάθε πράξη έχει και συνέπειες, αλλά και πως η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται, ίσως όχι ακριβώς με τον ίδιον τρόπο. Η συνέχεια ήταν πανομοιότυπη, καθώς κυριεύτηκε και ο ίδιος από τους φόβους για την μοίρα του, κι έτσι άρχισε να καταπίνει τα παιδιά του για να αποφύγει να πάθει τα ίδια. Η γυναίκα του Ρέα, έσωσε τον Δία, ο οποίος τον εκθρόνισε και διαμοίρασε τον κόσμο στα τρία με τα αδέλφια του Άδη και Ποσειδώνα.

Ο πλανήτης Κρόνος λοιπόν στον Αιγόκερω, καθώς θα βρίσκεται στο πρώτο από τα δύο ζώδια της κυριαρχίας του, τον Αιγόκερω για τα επόμενα 2 χρόνια, θα εκφράσει με μεγαλύτερη άνεση και σαφήνεια όλους τους παραπάνω συμβολισμούς. Continue reading

New Moon at 26 degrees Sagittarius 31′

Featured

suhyeon-choi-276057

18 December 2017, 06:30 UT

In review or while re-telling a story, we plant a seed for a new “journey”

Chasing time, we come into contact with the broader meaning of things.

What makes us feel optimistic? What gives a sense of perspective? How do we strengthen our visions?

Response to the “unfamiliar” and the gifts of life that are energised through knowledge and the philosophical attitude of our very own sense of existence.

 

The New Moon, at 26 degrees Sagittarius 31′ tunes our responses towards seeking truth, aiming further, feeling free and adventurous, philosophizing, nurturing  a vision, cultivating a sense of perspective and focusing on the big picture. Perhaps we can explore another viewpoint or approach to life. We focus on a new intention with enthusiasm and optimism. During this lunar cycle, we become more conscious of the way we relate with the “unfamiliar” experience of life, and this presupposes moving out of our comfort zone, on both material and spiritual levels. How open or tolerant are we to what is “different”? We are standing on a threshold. How ready are we to welcome a new dimension of experience in our lives?

The chart of the New Moon is dominated by a stellium of planets in Sagittarius (Sun, Moon, Venus, Mercury and Saturn). Sagittarius is the centaur, half-horse and half-man who holds his bow and arrow aiming high in the skies. This sign expresses the marriage of our material existence with our spiritual world, and in essence in this cycle we negotiate how our more material urges, desires and instincts are filtered through our spiritual perception and find purpose. Moon is nurturing, cultivating and responsive, Sun is self will, Venus has to do with our values ​​and unites, Mercury connects and processes, and Saturn builds and crystallizes. This energy may feel too much to express itself and we may have to go on the other side to balance it, Gemini may be the key. Communication and connecting in a more light-hearted, non-conclusive manner. The need for the “new”, the pursuit of aims,  is highly energised, and it forces us collectively and personally to cultivate experiences that will give us more freedom, truth and meaning. We need to do new things, respond in a promising way, and explore new horizons, new environments, relationships and contacts. At the same time as Saturn is in the last degree of Sagittarius (anaretic) and all the planets in Sagittarius are moving towards him, there is a dominant sense that this maybe the last effort to catch up with time: Some commitment, something from the past or even a goal that seems within reach, that has been strengthened, worked on or even hindered during  Saturn’s transit over Sagittarius over the past 2.5 years, may be in review (Mercury Rx). All these planets are in Jupiter’s natural realm, and as he is  the ruler of this lunar cycle now in Scorpio, gives all reason to reveal and magnify things  in an empowering way. In square with the Moon’s Nodes, Jupiter enlarges, expands and supports our connection with others. It may feel like a critical crossroad of evolutionary significance that inquires into making a transition, stabilising a change of orientation, exploring inner desires, and truths that lie beneath. Jupiter applies to a sextile with Pluto an aspect that will perfect in mid January, and it is as if Jupiter and his brother have some potential to join their worlds. This aspect gives opportunity to attract or connect resources either for spiritual or material purposes or both. These resources may start to become visible as the lunar month draws to a close. It is important to define motivation and ethos in this process (for more information, see Jupiter in Scorpio).

Continue reading

Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες και 31′ Τοξότη

Featured

suhyeon-choi-276057

18 Δεκεμβρίου 2017, 08:30 τοπική ώρα

Κατά την διάρκεια ενός απολογισμού, ή μιας αναδιήγησης, μπαίνει ο σπόρος για ένα καινούργιο “ταξίδι”

Κυνηγώντας τον χρόνο σε επαφή με το ευρύτερο νόημα των πραγμάτων.

Τι είναι αυτό που μας κάνει να νοιώθουμε αισιοδοξία; Τι μας δίνει προοπτική; Πως ενισχύουμε τα οράματά μας.

Μια εμψυχωτική Νέα Σελήνη, που ενισχύει τις βαθύτερες επιθυμίες και κίνητρά μας.

Η ανταπόκριση στο “ανοίκειο” και τα δώρα της ζωής που ενεργοποιούνται από την γνώση και την φιλοσοφική στάση προσέγγισης της ίδιας μας της ύπαρξης.

 

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 26 μοίρες και 31′ στο ζώδιο του Τοξότη, ενεργοποιεί την ανάγκη να στοχεύσουμε ευρύτερα, να νιώσουμε ελεύθεροι, να φιλοσοφήσουμε, να γαλουχήσουμε ένα όραμα, το αίσθημα προοπτικής και να αντιληφθούμε την μεγάλη εικόνα. Ίσως να εξερευνήσουμε και μια άλλη άποψη ή προσέγγιση απέναντι στην ζωή. Βάζουμε ένα σπόρο, εστιάζουμε σε μια πρόθεση με ενθουσιασμό, αισιοδοξία και επεκτατική διάθεση. Σε αυτόν τον κύκλο της Σελήνης αντιλαμβανόμαστε την σχέση μας με το ανοίκειο κομμάτι της εμπειρίας της ζωής, και αυτό προϋποθέτει πως χρειάζεται να βγούμε από τα όρια της βολής μας, και τα υλικά και τα πνευματικά. Πόσο ανοιχτοί είμαστε λοιπόν στο “διαφορετικό”; Είμαστε σε ένα κατώφλι. Πόσο έτοιμοι είμαστε να υποδεχτούμε μια νέα διάσταση της ζωής μας;

Στον χάρτη της Νέας Σελήνης κυριαρχεί μια πολυαστρία στον Τοξότη (Ήλιος, Σελήνη, Αφροδίτη, Ερμής, Κρόνος). Ο Τοξότης είναι ο κένταυρος μισός άλογο, μισός άνθρωπος που στοχεύει με το τόξο και το βέλος του ψηλά στον ουρανό. Το ζώδιο εκφράζει το πάντρεμα του υλικού με τον πνευματικό κόσμο, και επι της ουσίας σε αυτόν τον κύκλο διαπραγματευόμαστε το πως οι πιο πηγαίες επιθυμίες και ένστικτα περνούν από το πνευματικό φίλτρο της αντίληψης για να στοχεύσουν κάπου. Η Σελήνη γαλουχεί, καλλιεργεί και ανταποκρίνεται, ο Ήλιος είναι η βούληση, η Αφροδίτη έχει να κάνει με τις αξίες μας και ενώνει, ο Ερμής συνδέει και επεξεργάζεται και ο Κρόνος κτίζει και αποκρυσταλλώνει. Η ανάγκη για καινούργιες εμπειρίες, αναζήτησης στόχου και εξερεύνησης είναι μεγάλη και μας στρέφει συλλογικά και προσωπικά μέσα απο αφορμές και γεγονότα στο να καλλιεργήσουμε τις εμπειρίες που θα μας δώσουν περισσότερη ελευθερία και νόημα. Θέλουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, ανταποκρινόμαστε σε ερεθίσματα, και επιθυμούμε να υπερβούμε τα όρια, εξερευνώντας νεα περιβάλλοντα, σχέσεις και επαφές. Ταυτόχρονα καθώς ο Κρόνος βρίσκεται στην τελευταία μοίρα του Τοξότη (αναιρετική) και όλοι οι πλανήτες στον Τοξότη κινούνται προς αυτόν, κυριαρχεί η αίσθηση μιας ύστατης προσπάθειας να προλάβουμε τον χρόνο. Κάποιες δεσμεύσεις, κάτι από το παρελθόν ή ακόμα και να αγγίξουμε έναν στόχο, μια κατάκτηση που ενισχύθηκε και στην οποία δουλέψαμε μέσα από την διέλευση του Κρόνου στον Τοξότη τα προηγούμενα 2,5 χρόνια.  Όλοι οι πλανήτες βρίσκονται στον φυσικό χώρο του Δία, και ο Δίας κυβερνήτης της Νέας Σελήνης από τον Σκορπιό δίνει ισχυρό κίνητρο μεγενθύνοντας όλα αυτά που μας υποκινούν. Σε τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης, αποκαλύπτει, μεγεθύνει, υποστηρίζει με έναν ενστικτώδη και σταθερό τρόπο τον συγχρονισμό μας με άλλους. Είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι εξελικτικής σημασίας που μας βοηθάει να πραγματοποιήσουμε μια μετάβαση, μια σταθεροποίηση της αλλαγής προσανατολισμού που πραγματοποιείται, αν εμπιστευτούμε την αλήθεια και την βαθύτερη εσωτερική μας επιθυμία. Επίσης ο Δίας συγκλίνει σε ένα εξάγωνο με τον Πλούτωνα μια όψη που θα γίνει ακριβείας στα μέσα Ιανουάριου και μας δίνει ευκαιρίες να προσελκύσουμε ή να συνδέσουμε πόρους με βαθύτερες επιθυμίες. (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σχετικό άρθρο Δίας στον Σκορπιό) Continue reading

Jupiter in Scorpio

Featured

jez-timms-137309

October 10th, 2017 – November 8th, 2018

Exploring our psyche. Deepening knowledge.

Growth through shared resources and deeper desires

Truth, Faith and Perspective in Relationships of Co-dependence.

 

The transit of Jupiter in Scorpio in brief: Growth and expansion are expressed through research, creativity, deeper desires, passion, healing energy and intimacy in relationships. Society envisions and grows in a controlling or empowered way. Jupiter in Scorpio, reveals, regenerates, humiliates, avenges, exploits, accumulates, purifies, explores the undercurrents of life. This transit is about understanding and exploring in depth the hidden driving force of things. Beliefs have a fixity of purpose, and a need for stabilisation.

Jupiter entered  Scorpio’s sign in October 10, completing his transit in Libra that began in September 2016.

Jupiter basics:

Key words of Jupiter: Expansion, Growth, Knowledge, Perspective, Truth, Excess

Jupiter changes sign once a year, and this contributes to a distinctive shift in the tone and energy dynamics of this very beneficial planet, which in astrology is synonymous to expansion. Jupiter increases, enlarges and expands everything, so it represents great benefits, but also waste or loss. In any case, it helps us to understand. The archetypal role of Jupiter’s energy is to increase consciousness, understanding, and awareness, but also to magnify either the positive or the problems that exist, so that we can gain a better overview.

Every 12 years he completes a full cycle in the zodiac. Every 12 years marks a new life cycle of expansion. Jupiter transit through a  sign lasts about 1 year and over the course of this period it appears to be retrograde for 4 months. Jupiter’s transit through a natal house, indicates support on the issues of that house, expansion of issues of that house, increase of things of that house, or can open a window to help us view things form a different perspective. It highlights possibilities or gives us ways to explore a new field of experience or knowledge. As a “sponsor” Jupiter promises, offers and protects in some way. Depending on the placement of natal Jupiter and condition of the natal chart, we can interpret how much Jupiter’s transit will benefit, or will tend towards excess and potential waste. Jupiter traditionally rules the sign of Sagittarius and Pisces, is in detriment in Gemini and Virgo, in Exaltation in Cancer, and in Fall in Capricorn.

Jupiter in Scorpio

In Scorpio’s sign Jupiter does not have any strength in essential dignity, but depends on his dispositor, which in this case is Mars. Jupiter will have more strength when it will have dignity by Term, from 14-20 degrees Scorpio. These are approximately the degrees that he will travel during his Rx period. This is the period that we can expect the planet to have more power to fulfil its functions, and the issues he represents. This period is from December 15th  to September 25th 2018. Mars being the ruler of Scorpio, indicates that we can expect a more active and energetic year, a potentially polemic year that will reinforce personal goals, beliefs and plans that speak of significant spiritual or material intentions, as well as trigger deeper desires, intensify sexuality and in effect aim at defending proximity issues in relationships. We can expect that combination to assist separations,  or provide a cut off from issues, situations and people that do not help us to expand things or grow. With Jupiter in Libra, we were motivated to express our natal or collective Venus more, while with Jupiter in Scorpio we are activating our natal or collective Mars (or Pluto if one wishes to consider an outer). It will be more important for us to seek fortification in the areas of life affected by Jupiter, and our desire to do more is going to be intensified. Collectively, revelations are going to empower people, but possibly also depress. Scorpio is Moon’s Fall sign. As a God mythological Zeus had many facets and identities, which gave him a diversity of roles and epithets. This reveals the richness and depth of this deity’s persona, and also the broad range of realms of life he was specifically worshipped for, besides being the sky god. Jupiter in Scorpio, is in my opinion, closely identified with the worship of Zeus Chthonius or Katachthonius and Zeus Plousios (meaning of the earth, under the earth, and wealth bringing). We are going to dig deeper collectively, reveal more, and this is a “gift”, that will strengthen the will to resist, repel, or express aversion and contempt, as the era of keeping appearances is over.

Scorpio is a Fixed sign that belongs to the element of Water. Water in the fixed modality maintains, stabilises, and speaks of a highly controlled environment that is either extremely fertile or can become highly toxic. This describes a receptive attitude, that externalises superiority. Without this implying weakness or inertia, it speaks of a possibility of better control and integration. Water is the strongest of the four elements (the driving force of life) as it has the capacity to change all the rest, and so we can perceive its strength. The element of Water gives fertility to the Earth, and the Earth direction to Water, and this will be noticed more by Saturn’s entry into Capricorn from December 20th onwards. In addition, through the sextile aspect Jupiter will make with Pluto in Capricorn in 2018, as well as with the harmonious aspects that Mars (ruler of Scorpio) will make with Jupiter in January and April 2018 (see below for dates and influences). The months where we witness a greater concentration of fast planets in Earth signs will also help give direction and trigger more fertility and potentially productive conditions (January, April, May, August, September 2018). The promise of development therefore depends on the environment as well as on the quality of the foundation-ground we depend on (availability of resources), and how they can be exploited in the best possible way. Whatever restrictions, work and organisation or cultivation took place with Saturn’s  transit through Scorpio (2012-2014), Jupiter will now help expand, develop or clarify.

However, it is important to realise that we are in the final phase of closure of a 20-year cycle of development,  knowledge and resource management, and the maturation of experience that began in 2000 (Jupiter-Saturn synodic cycle)  will end in the very critical year 2020. Through this lense we are moving towards the activation of a significant structural integration of values, on a personal or collective level. The two planets do not form major aspects with each other in 2018, meaning that growth and expansion have more to do with the resources that are already available to us and are within our reach. The semi-square minor aspect between Jupiter and Saturn, being active in the months of December 2017, March, and September of 2018, states that we need to adopt a cautious attitude towards management of resources and goals, and commit  to any purpose exercising patience. Patience and persistence regarding any difficulties or the process of realisation of objectives and plans are important, in awareness of the “wear and tear” inherent in endings that symbolises the current phase of the cycle we are going through. Perhaps we have to do or accept things we do not like in this process. Continue reading