Πανσέληνος στις 29 μοίρες και 07′ Ζυγού

Featured

jason-dent-1373560-unsplash (1)

19 Απριλίου, 2019 – 14:13 τοπική ώρα

Το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου εμπειρίας στις σχέσεις μας. Η συμφιλίωση με το αναπόφευκτο.

Τι είναι αυτό που θα μας οδηγήσει σε αλλαγές που θα σταθεροποιήσουν περισσότερο την ζωή μας και θα βοηθήσουν τις σχέσεις μας να βρουν άλλο νόημα. Αφήνοντας πίσω συναισθηματικά βάρη.

Ολοκλήρωση και απελευθέρωση από κρίσιμα ζητήματα. Επείγουσες αποφάσεις και συμφωνίες. Το τέλος του συμβιβασμού.

Η Πανσέληνος του Απριλίου είναι η δεύτερη κατά σειρά φέτος που γίνεται στον άξονα Ζυγού/Κριού, και κλείνει ένα κεφάλαιο εμπειρίας διαπραγμάτευσης σχετικά με την εξισορρόπηση του τι μοιραζόμαστε και πως διατηρούμε την αυτονομία μας. Αυτό μπορεί να αφορά σχέσεις, γάμους, συμμαχίες, συμβάσεις, συνεργασίες και συμφωνίες κάθε είδους. Ακόμα και στην σχέση με τον εαυτό μας. Προσπαθούμε να βρούμε ισορροπίες στο τι κρατάμε για μας, που συμβιβαζόμαστε και πως τελικά μοιραζόμαστε τον εαυτό μας. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε να γίνεται ιδιαίτερα συνειδητή, και μας ενεργοποίησε περισσότερο στο να δούμε που είναι τελικά το κοινό έδαφος μεταξύ των δύο άκρων, από τις 21 Μαρτίου (Πανσέληνος στην μηδενική μοίρα Ζυγού/Κριού) αλλά και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα που προωθήθηκε πιο δυναμικά και μέσα ίσως από δυσκολίες και εντάσεις με την έναρξη του παρόντος σεληνιακού κύκλου στις 4 Απριλίου. Τα θέματα που φωτίζει η Πανσέληνος στις κρίσιμες τελευταίες μοίρες στον άξονα Ζυγού/Κριού, αφορούν συμφωνίες και συμβάσεις που έχουμε με άλλους και κλείνουν οριστικά τις επόμενες δύο εβδομάδες, αλλά πηγάζουν από ουσιαστικότερες διαδικασίες με κίνητρο αλλαγές που προωθούν την ελευθερία και την αυτονομία μας, και που νιώθουμε εδώ και καιρό πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στην ζωή μας. Έτσι από 28 Απριλίου και μέχρι 15 Μαίου του 2018, και στην συνέχεια από τις 6 Φεβρουαρίου μέχρι τις 5 Μαρτίου του 2019 που ο Ουρανός ήταν στην 29η μοίρα του Κριού, πιθανόν να βιώσαμε την επείγουσα ανάγκη να πάρουμε πρωτοβουλίες και να σχετιστούμε περισσότερο με την ατομικότητα και την δημιουργική μας επιθυμία ή πολύ πιεστικά θέματα μας εξώθησαν να προχωρήσουμε σε δραστικές κινήσεις αποστασιοποίησης ή απεμπλοκής από σχέσεις ή σχήματα που δεν ικανοποιούσαν την ανάγκη μας για ελευθερία, αυτονομία και ανανέωση. Ακόμα και η αναμονή να τελειώσει κάτι φέρνει αναστάτωση. Η πανσέληνος λοιπόν αυτή φωτίζει το κλείσιμο ενός σημαντικού κεφαλαίου ζωής που μας οδηγεί σε πολύ σημαντικές αλλαγές στην συνέχεια. Είναι σαν η εμπειρία που έχουμε συλλέξει σχεδόν από όλη την χρονική περίοδο της διέλευσης του Ουρανού στον Κριό (2010-2019) που σηματοδότησε κυρίως ένα ξύπνημα της ελευθερίας μας, μια επανάσταση, νέα ξεκινήματα και μια ανάγκη να αλλάξουμε ριζικά κατεύθυνση σε έναν τομέα της ζωής μας (βλ. τον οίκο που καταλαμβάνει ο Κριός στον γενέθλιο χάρτη σου, τον οίκο που βρίσκεται ο Ουρανός αλλά και αυτόν κυβερνάει ο Ουρανός για περισσότερες πληροφορίες) παίρνοντας κυρίως πρωτοβουλίες και βάζοντας προσπάθεια, να έφτασε στο τέλος της, να πήραμε ότι είχαμε να αποκομίσουμε και να μας ωθεί να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της μορφοποίησης, της σταθεροποίησης, αλλά και της έλξης πραγμάτων μέσα πάντοτε από καινοτομία και αλλαγές. Οι σχέσεις μέσα σε αυτό το διάστημα της ζωής μας προσανατολίστηκαν περισσότερο στην ανάγκη να κάνουμε νεωτερισμούς, να ξεπεράσουμε εμπόδια μαζί, να ξεκινήσουμε κάτι συναρπαστικό, να ενώσουμε δυνάμεις ενάντια στο πνεύμα των καιρών και της πίεσης. Μας ένωσαν περισσότερο οι ανάγκες τις επιθυμίας, και της αναζήτησης ενός νέου δρόμου, η διάθεση να βρούμε συμπολεμιστές σε ένα σκοπό, ή να βιώσουμε την δημιουργικότητά μας με πάθος. Τώρα αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσε τον σκοπό της. Η Πανσέληνος λέει λοιπόν: αν ξέρεις να μάχεσαι για αυτά που θέλεις για δες μήπως τελικά έχεις φτάσει στο αμήν με τους συμβιβασμούς και την τήρηση των ισορροπιών προκειμένου να διατηρείς συμβάσεις που δεν είναι πλέον χρήσιμες ή δημιουργούν όλο και περισσότερες υποχρεώσεις, φόβους και δυσκολίες. Όλα έχουν σχέση με το παρελθόν, και τις συνέπειες πράξεων που τώρα πλέον ξεκαθαρίζουν την ουσία τους. Η σχέση μας με κάποιους ανθρώπους και πράγματα, τελειώνει ή αλλάζει πρόσημο, και αυτό απαιτεί να απαλλαγούμε από βάρη, αλλά και να πάψουμε να ενεργούμε με τον ίδιο τρόπο. Ίσως αυτά που έχουμε κτίσει να είναι μέρος της ιστορίας μας, είτε είναι δεσμεύσεις ή υλικά αγαθά και αποκτήματα, τώρα έρχεται η στιγμή που θα πρέπει να αφήσουμε μερικά από αυτά είτε εθελούσια ή εξαναγκαστικά και να αντιληφθούμε τι έχει όντως αξία για εμάς. Continue reading

Jupiter Stations Retrograde at 24 Sagittarius 21’

Featured

 

richard-lee-518621-unsplash

April  10th, 2019

Jupiter Stations Retrograde today until August 11.

It will return to the same degree on November 6th 2019. During the Retrograde period it’s time to expand inner vision, and gain experience and wisdom from more esoteric processing. Mind travels and soul searching can be very prosperous at this time. It’s the inner truth that carries more weight, and can support growth and spiritual development. Any project or goal that has been activated from January until now, needs to be re- judged and re-confirm or even shift its purpose and mission in light of new information, gained experience or understanding. It’s time to find our guru within and ask the big questions. A time to regain inner faith, review our understanding, ethos and opinions, or process how our social environment resonates with our dogma, knowledge and sense of justice. Does this goal or that goal serve our inner fulfilment or advancement? In the sign of Sagittarius this process has the capacity to expand our spiritual cognition, show us new directions, present opportunities to fine tune our inner moral compass while it helps us gain inner perspective of which beliefs are really worth fighting or aiming for. We can feel we can cross boundaries in our understanding of things and expand our inner dialogue by pondering on what significance our experiences have in sharing viewpoints with others.

As Jupiter Stations, it is opposite the Moon in Gemini and squaring Mercury in Pisces forming a Mutable T-square configuration. The need to share opinions, beliefs and ideology, even speak about ethos, personally or collectively is heightened. How does this reflect in other’s responses, how has it affected our sense of belonging, did we feel a strong need to speak about things that really matter?  As we voiced opinions and shared them with others in the past few days, we may have noticed a tension between “what I mean and what I say” and a kind of discourse taking place that needs refining. Questions revolve around what is meaningful. There is an opportunity now to reflect on the rights and wrongs, or perhaps think about how our ‘truths’ and idealism need some adjusting or present tensions that need some sort of resolution when we are casually engaging in dialogue. More wisdom is to be gained from this process.

It is certainly a time to tune into the things that  we believe in, on a spiritual level but also get a heightened awareness or reflect on revelations on what others think. We may ponder on a quest to promote ideas and knowledge and become aware that we need to do some some shifting, and some appropriations. Whatever the mission it has variety, flexibility and can take one to new territories.  During the Retrograde period, create space for this to happen, flourish, and return to the knowledge that was previously gathered to lay better plans that will carry yourself or a project further and support its betterment. Share more openly and honestly, and refrain from dogmatism as it may get blown a little out of proportion. At times being hospitable to other’s point of view may have an educational effect to our understanding. If you have planets @ 23-24 Sagittarius this may be a very revealing time for you, manifesting through challenges in your understanding and philosophy of life.

 

 Jupiter Rx from April 10-August 11 2019 (24-14 Sagittarius)

 

© Eleni Kostika 2019

 

Photo by Richard Lee on Unsplash

 

New Moon at 15 Aries 17’

Featured

tom-coe-436154-unsplash

5 April 2019, 08:51 UTC

Beginnings toward new directions, managing challenges and accepting responsibility.

The New Moon cycle that begins today is in the interval between January and July’s Eclipses, thus we find ourselves at this very point when eclipse seeds have matured and beginnings as well as dynamic forward action are going to manifest. It is the month that creates the necessary tension to take initiative, manage crises, and overcome obstacles while reminding us that we must eliminate fears and release all  “excess weight”. Aries, is about immediate response and highlights the consciousness of the present moment; the here and now.  

Leaving a period (Mercury retrograde in Pisces) that may have been dominated by ambiguity, elusiveness and fusion of ideas, thoughts, and data, we are entering into the phase where we need to focus on the present actively. Each period has its purpose and we still have some more time until Mercury enters Aries, to process what will ultimately emerge out of this meandering  process of re-examination which was not necessarily intended for reaching a clearly defined conclusion. It seemed more like a mind travel in seeking solutions and engaging with unresolved matter. In the previous lunar month, we may have taken something apart in order to recompose something new, or may have been lost in  bureaucratic conundrums, multiple thoughts, ideas, facts, contacts and stimuli. A kind of creative re-thinking that is not concerned in carrying out, but considers paths, transcends, develops, refines and perceives. Brexit talks may come to mind, and whatever else we engaged with on a  personal or collective level. There are plenty of examples in the news and in our personal lives that resonate with the infinite combinations that were present, while we absorbed signals, and information from all sort of directions. Learning, thinking or communicating tapped into foreign territories, and gestation seeds will potentially emerge soon, with acuity,  a sense of aliveness of spirit and cognition, to promote agreements, conclusions and new directions. Mercury will enter Aries on April 17. Until then, Mercury is gradually gaining speed, leaving its Neptunian experience and applies to a sextile with Saturn in Capricorn, which will assist in ordering things or crystallize agreements. It’s sextile with Pluto may engage the mind into specialised fields of research or handling joined finances.

Continue reading

Νέα Σελήνη στις 15 μοίρες και 17’ Κριού

Featured

tom-coe-436154-unsplash

5 Απριλίου 2019, 11:51 τοπική ώρα

Εκκινήσεις προς νέες κατευθύνσεις, διαχείριση προκλήσεων και ανάληψη ευθύνης.

Ο νέος Σεληνιακός κύκλος που ξεκινάει σήμερα, βρίσκεται στο μεσοδιάστημα μεταξύ των Εκλείψεων Ιανουαρίου και Ιουλίου και αποτελεί ένα μεταιχμιακό χρονικό διάστημα που επικεντρώνεται στις ενάρξεις και ζητά να δράσουμε, αλλά και να μην αναβάλλουμε ότι εκκρεμεί ή καθυστερούσε. Είναι ο μήνας που δημιουργεί την απαραίτητη ένταση ώστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να διαχειριστούμε κρίσεις, και να ξεπεράσουμε εμπόδια, ενώ μας υπενθυμίζει πως πρέπει να αποβάλλουμε φόβους και να ξεκαθαρίσουμε  «περιττά βάρη». Στο ζώδιο του Κριού, ξυπνάει η ανταπόκριση και η συνείδηση του παρόντος, του εδώ και τώρα.  

Μέτα από ένα διάστημα (Ερμής ανάδρομος στου Ιχθύς) που πιθανόν να κυριάρχησε η αοριστία, η ασάφεια και ο μετασχηματισμός ιδεών, σκέψεων, και δεδομένων, περνάμε στην φάση όπου χρειάζεται να εστιάσουμε στο παρόν ενεργητικά. Κάθε περίοδος έχει το νόημα της και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα ώσπου να δούμε τι τελικά αναδύεται από αυτή την συνθετική διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης στην οποία δεν χώρεσε το απόλυτα οριστικό συμπέρασμα. Τον μήνα που προηγήθηκε μπορεί να αποσυνθέσαμε κάτι για να επανασυνθέσουμε κάτι καινούργιο, ή να χαθήκαμε στην θολούρα της γραφειοκρατείας, των πολλαπλών σκέψεων, απόψεων, επαφών και ερεθισμάτων, ή εκείνης της δημιουργικής σκέψης που δεν λογίζει πρακτικά αλλά δημιουργικά, υπερβατικά, διαισθητικά, και ενδιαφέρεται να αναπτύξει και να αντιληφθεί, παρά να καταλήξει. Μπορείτε να σκεφτείτε το Brexit, και ότι άλλο θέλετε προσωπικό ή συλλογικό, υπάρχει πλειάδα παραδειγμάτων άπειρων συνδυασμών που ενώ συλλέξαμε πληροφορίες από διαφορετικές πιθανόν κατευθύνσεις και μάθαμε, σκεφτήκαμε ή επικοινωνήσαμε σε περιοχές νέες ή αλλιώτικες, μπήκαν σπόροι κυοφορίας που θα αναδυθούν με περισσότερη οξύτητα και δημιουργικό πνεύμα και θα προωθήσουν συμφωνίες, συμπεράσματα και νέες κατευθύνσεις. Ο Ερμής απομακρύνεται από την σύνοδο με την Ποσειδώνια εμπειρία και συγκλίνει προς ένα εξάγωνο με τον Κρόνο που θα βάλει κάποια πράγματα σε τάξη και θα αποκρυσταλλώσει συμφωνίες, ενώ στην συνέχεια θα μπεί στο ζώδιο του Κριού στις 17 Απριλίου λίγο πριν την Πανσέληνο του παρόντος Σεληνιακού κύκλου.

Είναι η στιγμή που κάνουμε ένα βήμα εμπρός προς μια νέα κατεύθυνση της οποίας οι βάσεις άρχισαν να ενεργοποιούνται τον Ιανουάριο. Στο πνεύμα της ανάληψης πρωτοβουλιών αλλά και της επιθυμίας να ελευθερωθούμε από περιορισμούς ή να βρούμε μια νέα σχέση με το πλαίσιο της πραγματικότητας μας, έρχεται στην συνειδητότητα μας η ανάγκη να  επισφραγίσουμε τον ζωτικό και δημιουργικό μας χώρο έκφρασης, και να διευκρινίσουμε την πορεία μας σε σχέση με σημαντικούς δεσμούς και ομάδες ανθρώπων. Εδώ κοινοποιούμε και εξωτερικεύουμε προθέσεις, έργα,  αναδεικνύουμε την ικανότητα να φέρουμε εις πέρας υποχρεώσεις και ευθύνες που μας έχουν ανατεθεί ή πρόκειται να αναλάβουμε στην συνέχεια. Continue reading

Full Moon at 00 degrees and 09 ‘Libra

Featured

full moon

March 21, 2019 – 01:42 UT

How do we maintain balance when our desires or values ​​are conflictual? How we share and how we maintain our autonomy.

Change of direction – Entering new territories. Reinforcement of ties and collective activities.

The opportunities on offer and our contracts with others.

Alienation and the bridges that unite us. The distance that we have travel to meet with others.

Collective sphere: The emergence of new and alternative ways of expressing leadership and how they reflect on the sense of fairness and equality of the collective mood.

The March Full Moon, which takes place a few hours after the Spring Equinox (Ingress of Sun in Aries), on the Libra/Aries axis, directs energy towards externalizing desires and reinforcing actions, making changes, and primarily focusing on balancing of relationships.

We are presented with the cosmic signal of a dynamic source of active expression where something new emerges on the horizon. The emphasis on cardinal quality, and several applying aspects (dialogues) nearing perfection, that do not include the luminaries, and above all the Venus-Mars square in fixed signs, describe an energetic and creative fortnight ahead. The manifestation of events can be expected, as well as negotiating decisions in relation to forces that have conflicting objectives, with a practical or grounding effect  (emphasis on the element of the Earth). Venus in Aquarius ruler of Libra will assist in socialising and networking or promoting goal oriented unions as is indicated by the Moon in Libra. The Air element will help things rise or let off steam depending on what one is dealing with. Venus in Aquarius will provide opportunities or assistance, through the sextile with Jupiter in Sagittarius, for new directions that seem to offer some kind of optimism and generosity, promote judicial procedures in alliances and contracts, or connect  people from afar. If time has been invested in something that has assumed a shape and form, it will find the environment to reach more exposure and grow or gain a new perspective. Creative energy is evident as well as tension, passion (erotic or other) that push action towards follow up (Mars in Taurus), through effort and potential difficulties (square) that have to do with the conflicting character of desires or values.

 

The zero degrees of cardinal signs highlight the World axis – Aries Point, while the zero degrees of all signs signify the point of entry, a new territory of expression, that has began unfolding since the first Full moon / Lunar Eclipse of the year on January 21 at 00 Leo / Aquarius. This particular Full Moon is therefore potent for world events and developments, the public nature of activities, and on a personal level one is affected if the 00 degrees of cardinal signs trigger planets or points in the natal chart. There seems to be a three-fold sequence of events as the Full Moons of the last three months happened at the 00 degrees of Leo / Aquarius, Virgo / Pisces axis which rounds up this process with this current one in  Libra / Aries. The Leo/Aquarius axis is very much about leadership and creative potential in relation to collective contribution and integrity; it seems like a “fresh” ground of expression has begun to emerge since January, while everyone may feel this rather differently according to the field of life (house) it activates in their chart and planets engaged. It generally negotiates the relationship of the authentic self and its integration or involvement with social group territories. This theme, with Uranus entering Taurus, assumes a drastic and reformist attitude in the way talents and skills are expressed and assume a form, but also a general need to change how we attract things in our lives. With the following Full Moon on the Virgo / Pisces axis last February, there was an emphasis on adaptation, utilisation and implementation of these intentions and plans, and finally in this current Full Moon we are getting a glimpse of a more  dynamic and energetic manifestation through sharing or mediating processes. All kinds of relationships in our lives are called upon to negotiate meeting points, to resolve discord and conflicting desires, to cover distances and to engage in balancing acts.

 

A change of environment is indicated and this marks a new era or chapter that begins, that assumes a new social filter. Changes are always a product of an internal process. In trying to manage or deal with life, we often perceive change as something that comes from the outside and happens to us. Many times we feel we have no choice, and it may be so. But we always have a choice in the way we focus and manage what is happening to us, and it is in the effort to make something  “our own”, to reconcile with it, that we become conscious of the conflict and we change from within. What this Full Moon emphasises and is of essence is, there is a change of expression and attitude in the way we share ourselves with others. In the way we share. Continue reading

Υπερπανσέληνος στην 00  μοίρα και 09′ Ζυγού

Featured

 

 

full moon

21 Μαρτίου, 2019 – 03:42 τοπική ώρα

 

Πως διατηρούμε ισορροπίες όταν οι επιθυμίες ή οι αξίες μας είναι συγκρουσιακές; Πως μοιραζόμαστε και πως διατηρούμε την αυτονομία μας.

Αλλαγή πλεύσης- Είσοδος σε νέα περιβάλλοντα. Επένδυση ενέργειας σε δεσμούς και συλλογικές δραστηριότητες.

Οι ευκαιρίες που μας προσφέρονται και οι συμβάσεις μας με τους άλλους.

Η αποξένωση, οι γέφυρες που μας ενώνουν, αλλά και οι αποστάσεις που πρέπει να διανύσουμε για να συναντηθούμε με τους άλλους.

Συλλογική σφαίρα: Ανάδυση νέων και εναλλακτικών τρόπων έκφρασης της ηγετικής βούλησης και πως αυτοί φωτίζουν το αίσθημα δικαίου και ισότητας του κοινού αισθήματος.

 

Η Πανσέληνος του Μαρτίου που πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά την Εαρινή Ισημερία (είσοδος του Ήλιου στον Κριό) και γίνεται στον άξονα Ζυγού/Κριού, μας τροφοδοτεί με ένταση και ενέργεια να εξωτερικεύσουμε επιθυμίες και να ενισχύσουμε δράσεις, να κάνουμε αλλαγές και κυρίως να εστιάσουμε στην εξισορρόπηση των σχέσεων. 

Έχουμε την κοσμική επισήμανση ενός  δυναμικού διαστήματος όπου ξεπροβάλλει κάτι νέο στον ορίζοντα. Η έμφαση στην παρορμητική ποιότητα, η πλειάδα των συγκλινουσών όψεων (συνομιλίες) που όμως δεν περιλαμβάνει τα φώτα  και κυρίως το τετράγωνο Αφροδίτης-Άρη στα σταθερά ζώδια, περιγράφει ένα δραστήριο και δημιουργικό δεκαπενθήμερο που θα εκδηλώσει γεγονότα, και θα διαπραγματευτεί αποφάσεις σε σχέση με συγκρουσιακές δυνάμεις, που όμως θα έχουν πρακτικό χαρακτήρα (έμφαση στο στοιχείο της Γής). Η Αφροδίτη στον Υδροχόο κυβερνήτης του Ζυγού, θα βοηθήσει την διάθεση κοινωνικότητας, της δημιουργικότητας, της δικτύωσης και των σχέσεων καθώς αυτό είναι και το αίτημα της Πανσελήνου, και θα δώσει ευκαιρίες μέσα από εξωστρέφεια, από το εξάγωνο με τον Δία στον Τοξότη, για νέες κατευθύνσεις που μοιάζουν να προσφέρουν ανάπτυξη και γενναιοδωρία. Κάτι στο οποίο έχουμε επενδύσει ενέργεια και χρόνο, και έχει αποκτήσει μορφή, βρίσκει το περιβάλλον να αναπτυχθεί και να επικοινωνηθεί, αλλά και να προχωρήσει σε μια νέα προοπτική. Η δημιουργική ενέργεια είναι έκδηλη, όπως επίσης η ένταση και το πάθος (ερωτικό ή άλλο), που μας ωθούν σε δράση, πάντα μέσα από προσπάθεια και πιθανές δυσκολίες (τετράγωνο) οι οποίες έχουν να κάνουν με τον συγκρουσιακό χαρακτήρα επιθυμιών ή αξιών.

 

Η μηδενική μοίρα των παρορμητικών ζωδίων είναι ο άξονας του Κόσμου – Aries Point, ενώ οι μηδενικές μοίρες όλων των ζωδίων σηματοδοτούν και το σημείο εισόδου μιας νέας περιοχής έκφρασης ενέργειας που έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται από την πρώτη Πανσέληνο/Έκλειψη της χρονιάς στις 21 Ιανουαρίου που έγινε στην μηδενική μοίρα Λέοντα/Υδροχόου). Η Πανσέληνος είναι επομένως συντονισμένη με το συλλογικό τοπίο εξελίξεων, τον δημόσιο χαρακτήρα δράσεων, και σε προσωπικό επίπεδο μας επηρεάζει εφόσον αγγίζει πλανήτες ή σημεία του χάρτη μας. Υπάρχει μια αλληλουχία ενεργειών που εξελίσσεται σε 3 φάσεις ή στάδια καθώς οι Πανσέληνοι του τελευταίου τριμήνου έγιναν στις μηδενικές μοίρες του άξονα Λέοντα/Υδροχόου, Παρθένου/Ιχθύων και ολοκληρώνονται με την συγκεκριμένη στον άξονα Ζυγού/Κριού. Μια καινούργια και αυτούσια ενέργεια έχει ξεκινήσει να αναδύεται λοιπόν από τον Ιανουάριο που για τον καθένα ίσως τονίζει κάτι διαφορετικό σύμφωνα με τον τομέα ζωής που ενεργοποιεί, αλλά που γενικότερα διαπραγματεύεται την σχέση του αυθεντικού εαυτού με το συλλογικό τοπίο που εμπεριέχει τις έννοιες της πρόθεσης της βούλησης και της ακεραιότητας. Αυτό, με την είσοδο του Ουρανού στον Ταύρο, συνοδεύεται από δραστικές και μεταρρυθμιστικές αλλαγές και σε σχέση με τον τρόπο που εξωτερικεύουμε ταλέντα και δεξιότητες, αλλά και έλκουμε πράγματα στην ζωή μας. Στην συνέχεια, με την Πανσέληνο στον άξονα Παρθένου/Ιχθύων τον Φεβρουάριο, ρύθμισε και ανέπτυξε την προσαρμογή, χρησιμότητα και την εφαρμογή των προθέσεων αυτών, και με την παρούσα Πανσέληνο αποκτά έναν πιο δυναμικό και ενεργητικό χαρακτήρα εξωστρέφειας και εξωτερίκευσης μέσα από το φίλτρο των διαπροσωπικών σχέσεων. Οι πάσης φύσεως σχέσεις της ζωής μας καλούνται να διαπραγματευτούν σημεία συνάντησης, να επιλύσουν δυσαρμονίες και συγκρουσιακές επιθυμίες,  να καλύψουν αποστάσεις και να βρούν εκ νέου μηχανισμούς εναρμόνισης. 

  Continue reading

New Moon at 15 degrees Pisces 47’

Featured

pahala-basuki-4829-unsplash

March 6, 2019, 16:03 UT

Between two worlds, through curious synchronicities, we find opportunities to develop our perception, seek alternate routes, and manage solutions. Reflections and memories from the universe. The world of spirit, promise, creation and imagination, and the world of matter. Where do they meet? What we wish for and the sensitivity to life itself. The need to turn our attention, but also to return to a broader understanding of things. Revelations. How can we help or inspire others through our beliefs and values.

This New Moon is about how we help, our faith and our ideals. It is time to respond to everything that inspires us, to become aware of our sensitivities and vulnerabilities in life, and to explore the great picture. It is about the glamour and the illusion of things, as well as an opportunity to set boundaries and seek clarity to all that escapes us. To give space to the creative and spiritual content of our lives and to commit ourselves to our dreams. Through this process we may find companions and assistance in our efforts.

 A lunar cycle that will help us to clarify many things, to communicate about what we believe and moves us, to create fascinating connections between things, to return to issues and people from the past to find solutions that are sustainable, to engage in what we are interested in, and ponder on concepts and the big picture. It may sound like an oxymoron to find clarification when Neptune is present, yet this may be of a different kind. We may be using this lunar month to gradually emerge from the depths of intellectual or psychological uncertainty of the past, and permeate into new fields and environments, re-connect through an explorative spirit in our cognitive quests.

The stand outs in the New Moon chart, are the luminaries in conjunction with Neptune, Mercury Station Rx in the last degree of Pisces (in its sign of exile and fall) conjunct fixed star Scheat, and Uranus at zero Taurus. This may describe fantasy land, or a nebulous landscape that may prove difficult to process mentally, or in order to do so, it can not necessarily rely on common consensus logic. Thinking patterns may tackle other than usual tasks or matters. We may see a need to combine different factors, and may need to use our intuition or sensibilities to do so. Empathy and insight may be part of the equation. It speaks of the need to find peace, to devote ourselves to something, to make sense of data noise, to become more aware about the side effects of toxicity, addictions, prescribed medication, or seek outlets to voice and share all these thoughts and experiences that were either exhilarating or devastating. Neptune either glamorises or sensitises. We may be using our imagination, synthesis capacity or engage in spiritual matters. The sensitivities and sensibilities are heightened  (physical-mental-emotional) and susceptibility to environmental issues and influences may be considered the central theme of this lunation cycle through the oceanic realm of Neptune. Fixed star Scheat has some very negative and some positive connotations. It relates to sorrows, but also the creativity of the mind and the challenges of logic, the intellect and its blessings. In combination with Mercury, this is emphasised so all Mercurial matters will be affected. B. Brady, mentions “independent thought, the need to break the conventional processes of mind or philosophy and says that Scheat represents the essence of intellect”1. V. Robson, speaks of accidents, the relationship with water, trouble through writing2. The last degrees of signs are critical, 29 Pisces is in Saturn’s terms, and this also may emphasise the crystallisation of ideas, thoughts or mental work that is completed, is focused in a limited territory, or a mental process, speaking or writing dealing with something critical. This may be more visible or assume a more public character. We may see this feature prominently in communications, the news and media. We may see people sharing their personal crises or disseminate critical information especially about the past. Mercury’s Retrograde motion indicates potentiality for misunderstandings, delays and reversals, yet it may also indicate a return to the past in order to re-thing a situation, gain new insight and understanding. Revisiting old matters is always a theme with Mercury Rx and it can be very positive too. Continue reading

Νέα Σελήνη στις 15 μοίρες και 47’ Ιχθύων

Featured

pahala-basuki-4829-unsplash

6 Μαρτίου 2019, 18:03 τοπική ώρα

Ανάμεσα σε δύο κόσμους, και μέσα από περίεργες συγχρονικότητες βρίσκουμε ευκαιρίες να αναπτύξουμε την αντίληψή μας, να βρούμε διεξόδους και να δώσουμε λύσεις. Αντανακλάσεις και αναμνήσεις από το σύμπαν. Ο κόσμος του πνεύματος, της υπόσχεσης, της δημιουργίας και της φαντασίας, και ο κόσμος της ύλης. Που συναντιούνται; Τι είναι αυτό που ευχόμαστε και η ευαισθησία προς την ίδια την ζωή. Η ανάγκη να στρέψουμε την προσοχή μας, αλλά και να επιστρέψουμε στην ευρύτερη κατανόηση των πραγμάτων. Αποκαλύψεις. Πως μπορούμε να προσφέρουμε και να γοητεύσουμε άλλους μέσα από όσα πιστεύουμε και αξίζουν για μας.

Αυτή η Νέα Σελήνη μιλάει για τον τρόπο που βοηθάμε, την πίστη και τα ιδανικά μας. Είναι ώρα να ανταποκριθούμε σε όλα όσα μας εμπνέουν, ευχόμαστε και πιστεύουμε, να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι στην ζωή, αλλά και να διερευνήσουμε την μεγάλη εικόνα. Να δώσουμε χώρο στο δημιουργικό και πνευματικό περιεχόμενο της ζωής μας και να δεσμευτούμε απέναντι στα όνειρα μας. Με αυτόν τον τρόπο θα βρούμε συνοδοιπόρους και αρωγούς στις προσπάθειές μας.

 Ένας σεληνιακός κύκλος που θα μας βοηθήσει, να ξεκαθαρίσουμε πολλά πράγματα, να επικοινωνήσουμε για όσα πιστεύουμε και μας συγκινούν, να δούμε πρόοδο, να δημιουργήσουμε νέες συνδέσεις μεταξύ πληροφοριών και δεδομένων, να επιστρέψουμε σε θέματα και ανθρώπους από το παρελθόν για να βρούμε λύσεις βιώσιμες, να δεσμευθούμε, και να δούμε εξέλιξη σε αυτά που μας ενδιαφέρουν, μέσα από την αντίληψη της μεγάλης εικόνας. Μπορούμε σταδιακά να αναδυθούμε από το βάθος της ψυχικής ή νοητικής αβεβαιότητας του παρελθόντος, να διεισδύσουμε σε νέα περιβάλλοντα, και να πραγματοποιήσουμε επανασυνδέσεις μέσα από νέες περιοχές εξερεύνησης στα εγχειρήματα και τις γνωστικές μας αναζητήσεις. Continue reading

Full Moon at 00 Virgo 42’

Featured

jono-hislop-637-unsplash

February 19, 2019 – 15:53 UT (Super Moon)

Unlocking the authenticity of our skills in collective life, and clarifying their reflection through others.

Adjustments, refinement, discernment and the theme of purification in our lives.

Intuitive growth and inspiration help us to crystallise conclusions pursuing accuracy at the culmination of a cycle of “harvest”. Sense and sensibility assist in reconciling the relationship between our capacity to discriminate and to have faith.

An especially potent full moon for humanity expressing an awakening, and a reformist attitude towards improvement of life, and the relationship between assistance, service and sacrifice. How does solving collective problems call for alternative approaches and who on a leadership level chooses to act with solidarity fostering earthly and common good.

The beginning of the lunar cycle on February 4, in the sign of Aquarius has highlighted new intentions in relation to our aspirations and our relationship with collective contribution. The climax of the full moon cycle on Virgo / Pisces axis gives us the opportunity to work and shape the way we provide in our  lives and to carry out a consolidation through reforms aiming at a more essential but also healthy relationship with ourselves. This axis has to do with healing, perfecting and consciousness that is triggered by the practical application of what we think, discern and finally believe in, shaping the system of our ideals and perceptions. It is through the usefulness of things that we become conscious of our beliefs and ideals. Issues that concern our work, being of service, and how we attend, care and provide for, are coming to light with this Full Moon. We need to reconcile them with the notion of sacrifice, empathy,  and idealism.  Virgo expresses the improvement and usefulness of things, and the Moon in Virgo intuits, responds and collects with sensibility and accuracy stimuli and messages, analyzing and promoting a distillation process.  A symbiosis of potential to resolve problems with a meticulous focus on perfecting, scrutinising and becoming sensitive to nuances. The luminaries make harmonious applying aspects with Mars at 3 degrees Taurus (the highest exaltation of the Moon) and we are given the opportunity to promote our desires, energy and talents and implement them with some material, practical or physical benefit. We can gain clarity on things we have assimilated, either material or spiritual, and discern how they may help or prove useful to others. We may even explain the relationship between provision and contribution in a new territory with a higher purity of expression. We observe that all three Full Moons from January to March 2019 are occurring at zero degrees of the Leo / Aquarius, Virgo / Pisces, Libra / Aries axes. We are dealing with a fresh energy that states a new and very pure form of expression, a new field of activity that calls for balancing acts, decisions, and reconciliations and perhaps more practice. Anything new springs from the reflection of a creative /authentic oriented source and its relation to the collective sphere (January Lunar eclipse in Leo). In this current Full Moon, we begin to clarify how we become functional and useful, exploring the flow of our inspiration, perception and ideals in a practical way. An appraisal of our harvest from something we have expressed begins to show prime results, or we perceive problems that seek clarification through practical procedures. Continue reading

Υπερπανσέληνος στις 00  μοίρες και 42′ Παρθένου/Ιχθύων

Featured

jono-hislop-637-unsplash

19 Φεβρουαρίου, 2019 – 17:53 τοπική ώρα

Ξεκλειδώνοντας την αυθεντικότητα των δεξιοτήτων μας στην συλλογική ζωή, και διευκρινίζοντας την αντανάκλαση τους στους άλλους.

Ρυθμίσεις, προσαρμογές, διευκρινίσεις και η θεματική της εξυγίανσης στην ζωή μας.

Διαισθητική ανάπτυξη και ροή έμπνευσης μας βοηθούν να αποκρυσταλλώσουμε συμπεράσματα με ακριβείς εκτιμήσεις, καθώς κορυφώνεται ένας κύκλος «συγκομιδής». Λογική και ευαισθησία μας βοηθούν να αντιληφθούμε την σχέση μεταξύ ορθής διάκρισης και πίστης.

Μια ιδιαίτερα σημαίνουσα πανσέληνος για την ανθρωπότητα που εκφράζει μια αφύπνιση, και μεταρρυθμιστική στάση απέναντι στην εξυγίανση της ζωής αλλά και την σχέση μεταξύ παροχής βοήθειας και θυσίας. Πως η επίλυση συλλογικών προβλημάτων ζητάει εναλλακτικές προσεγγίσεις και ποιοι σε επίπεδο ηγετικό επιλέγουν να θυσιαστούν ή να δράσουν αλληλέγγυα ώστε να προάγουν τα ύψιστα αγαθά της διαβίωσης, και το κοινό καλό.
Η αρχή του κύκλου στις 4 Φεβρουαρίου στο ζώδιο του Υδροχόου τόνισε νέες προθέσεις σε σχέση με τις επιδιώξεις μας αλλά και την σχέση μας με την συλλογική συνεισφορά. Η κορύφωση του κύκλου με την Πανσέληνο στον άξονα Παρθένου/Ιχθύων μας δίνει την δυνατότητα να εργαστούμε και να μορφοποιήσουμε έμπρακτα πλέον τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε στην ζωή μας, αλλά και να πραγματοποιήσουμε μια εξυγίανση μέσα από μεταρρυθμίσεις στοχεύοντας σε μια πιο αυθεντική αλλά και υγιή σχέση με τον εαυτό μας. Ο άξονας αυτός έχει να κάνει με την υγεία, την τελειοποίηση και την συνειδητότητα που ενεργοποιείται από την έμπρακτη εφαρμογή των όσων σκεπτόμαστε, διακρίνουμε και τελικά πιστεύουμε μορφοποιώντας το σύστημα των ιδανικών και αντιλήψεων μας. Ειναι μέσα από την χρησιμότητα των πραγμάτων που ενεργοποιείται το αξιακό τους περιεχόμενο. Θέματα που θα μας απασχολήσουν αφορούν την εργασία, την προσφορά, και το πώς φροντίζουμε και παρέχουμε.  Διαπραγματευόμαστε την  σχέση τους με την θυσία, και την ιδανική μορφή των πραγμάτων.  Η Παρθένος εκφράζει  την βελτίωση και την χρησιμότητα των πραγμάτων και η Σελήνη στην Παρθένο διαισθάνεται, ανταποκρίνεται και συλλέγει με ευαισθησία και ακρίβεια ερεθίσματα και μηνύματα, αναλύοντας το απόσταγμα τους.  Εδώ συνυπάρχει η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με την σχολαστική προσήλωση αλλά και ευαισθησία σε λεπτομέρειες και προβλήματα. Τα φώτα συγκλίνουν σε αρμονικές όψεις με τον Άρη στις 03 μοίρες Ταυρου (μοίρα της απόλυτης έξαρσης της Σελήνης) και μας δίνεται μια δυνατότητα να προσανατολίσουμε το πάθος μας, την ενέργεια μας και τα ταλέντα μας και να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Να ξεκαθαρίσουμε με πράγματα που έχουμε συλλέξει, να δούμε έμπρακτα πως κάτι που έχουμε ή κατέχουμε, μπορεί να βοηθήσει και να αποδειχθεί χρήσιμο σε άλλους. Να συγκεκριμενοποιήσουμε την σχέση μεταξύ παροχής και προσφοράς σε ένα νέο τοπίο ακέραιης  έκφρασης. Παρατηρούμε πως και οι τρείς Πανσέληνοι από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο του 2019, γίνονται στις μηδενικές μοίρες των αξόνων Λέοντα/Υδροχόου, Παρθένου/Ιχθύ, Ζυγού/Κριού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια φρέσκια ενέργεια, που δηλώνει μια καινούργια και πολύ αγνή μορφή έκφρασης, ένα νέο πεδίο δραστηριότητας που ζητάει εξισορροπήσεις, αποφάσεις, και συμφιλιώσεις. Κατι νέο σχηματοποιείται με αφετηρία την αντανάκλαση του δημιουργικού/αυθεντικού εαυτού στην σχέση του με την συλλογική σφαίρα (Σεληνιακή έκλειψη Ιανουαρίου). Στην παρούσα Πανσέληνο λοιπόν αρχίζουμε να διευκρινίζουμε το πως γινόμαστε λειτουργικοί και χρήσιμοι, εξερευνώντας την ροή της έμπνευσης, της αντίληψης και των ιδανικών μας με έμπρακτο πλέον τρόπο. Μια αποτίμηση της συγκομιδής μας από κάτι που εκφράσαμε αρχίζει να μας δείχνει τα αποτελέσματα, ή αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που ζητούν διευκρίνιση μέσα από πρακτικές διαδικασίες. Διερωτόμαστε για την χρησιμότητα και τις προτεραιότητες των πραγμάτων και το πώς αυτή βελτιώνει την υπόσχεση προς τον αυθεντικό μας εαυτό, αλλά και τα αιτήματα των άλλων με βάσει ιδανικά και αξίες.
Continue reading

Mars at 26 Aries squaring the Lunar Nodes at 26 Capricorn/Cancer

Featured

rohan-makhecha-408615-unsplash

February 9, 2019

Are you ready to utilise your warrior archetype in service to the group or are you seeking a way out? Take all your capacity for discipline, responsibility, integrity, and past experience and fertilise a sense of connectedness that has a nurturing and comforting effect by just being who you are. Without knowing it, you may just have found your tribe. This may have stemmed from a need to shake or overthrow an existing order. A two year Mars-Uranus cycle in the pioneering sign of Aries is drawing to a close on February 14. Something urges you to reach the limits of your individual creative self. A time of critical impact, surprises and revolutionary acts.

This may have a more personal effect on you, if you have planets, angular houses cusps or points at 26-29 Aries, Capricorn, Cancer, Libra.

© Eleni Kostika 2019

Photo by Rohan Makhecha on Unspla

 

Νέα Σελήνη στις 15 μοίρες και 45′ Υδροχόου

Featured

ali-arif-soydas-212102-unsplash

4 Φεβρουαρίου 2019 – τοπική ώρα 23:03

Η σχέση με τις επιδιώξεις μας. Οργάνωση και ισχυροποίηση στόχων. Επικοινωνία και συλλογική συνεισφορά.

Που αποστασιοποιούμαστε και που συμμετέχουμε. Η οργάνωση μιας ομάδας, μιας επικοινωνιακής δομής. Ευκαιρίες για ανάπτυξη ιδεών, διευκρινήσεις, συζητήσεις, εγχειρήματα, συμφωνίες, συναλλαγές.

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει στις 15 μοίρες και 45′ λεπτά του Υδροχόου, όπου για τις επόμενες 29 μέρες ενεργοποιείται μια νέα πρόθεση, σε σχέση με όσα μας φέρνουν πιο κοντά με αυτά που ευχόμαστε και ελπίζουμε. Ο Υδροχόος βρίσκει την επιβεβαίωση μέσα από τους άλλους, μέσα από την πρόοδο, και μας υπενθυμίζει πως μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της πραγματικότητας, άρα έχει σχέση και με την πολιτική και την μεταρρυθμιστική της διάσταση. Ένα ζώδιο που έχει ανάγκη να συνδέσει την ύπαρξη του με την έννοια του αλτρουισμού, της μεταρρύθμισης, της ελευθερίας και της ουμανιστικής αγάπης. Για να το επιτύχει αυτό είναι απαραίτητο να αποστασιοποιηθεί από την προσωπική επαφή, και να μεταφέρει την δημιουργική του έκφραση, και την βούληση στην ομάδα και στην συλλογική σφαίρα της κοινωνίας. Από τις 04 Φεβρουαρίου μέχρι τις 05 Μαρτίου είναι ο κύκλος της Σελήνης που μπορούμε να εστιάσουμε στις ελπίδες, κοινούς σκοπούς και τα όνειρά μας, και να αναζωογονηθούμε μέσα από κοινωνικές συναναστροφές ή καινούργιες δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν και άλλους. Αν έχουμε κάτι να προσφέρουμε, κάτι που πιστεύουμε, κάτι να πούμε, κάποιο δημιούργημα μας, τώρα θα έχουμε τις ευκαιρίες να το μοιραστούμε, να το ισχυροποιήσουμε ή να το αναδείξουμε. Είναι μήνας να βγούμε από το σύνηθες και το οικείο και να ενισχύσουμε προθέσεις αλλαγής στην ζωή μας, αλλά και απελευθέρωσης από ό,τι δρα περιοριστικά. Να εργαστούμε κυρίως πάνω σε κάτι που αφορά και άλλους, ή την θέση μας σε ένα συλλογικό χώρο, να εκφέρουμε γνώμες και απόψεις και να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Πως μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα την  σχέση με την κοινωνική σφαίρα της ζωής μας; Πως οι άλλοι μας βοηθούν να πραγματοποιήσουμε αλλαγές στην ζωή μας; Πως η φιλία δρά στην ζωή μας; Νέες σχέσεις δημιουργούνται ή υπάρχουσες σχέσεις αναπτύσσουν ενδυναμώνουν την φιλική τους διάσταση, μέσα από κάποιο κοινό σκοπό.

Ο Υδροχόος βρίσκει το κέντρο του, την καρδιά του, δηλαδή την “αγάπη”, όταν μετέχει, όταν συνεισφέρει, όταν δρά συλλογικά, ή μεταρρυθμιστικά. Δύσκολο να είναι κοινωνικά ή πολιτικά αμέτοχος, και είναι σύμμαχος της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του ατόμου. Ενδιαφέρεται επίσης να δει αποτέλεσμα.

Η φιλία και η συλλογική ενέργεια είναι κυρίαρχο αίτημα και καθορίζεται από την ταύτιση ιδεών, αντιλήψεων και σκοπών. Η σταθερή ποιότητα του Αέρα, πέρα από την ροπή στην κοινωνικότητα, εκφράζει την συνέπεια που βοηθάει στο να εξελίξει τις ιδέες και τα όνειρά, αλλά τονίζει και τις προσκολλήσεις, ή την έλλειψη ευελιξίας κυρίως σε θέματα αντιλήψεων, καθώς συνδέει άρρηκτα την βούληση και τις ανάγκες με ευρύτερες έννοιες και πιστεύω που επιβεβαιώνει μέσα από την συμμετοχική διαδικασία και μαζί με άλλους. Τα όρια είναι μέρος της διαδικασίας. Το εγώ φωτίζεται μέσα από το εμείς, και για να συγκροτηθεί ένα ισχυρότερο εμείς θα πρέπει να αποκρυσταλλωθούν απόψεις, να δοκιμαστούν, για να οικοδομηθεί ένας ανθεκτικός οργανισμός.  Η εκάστοτε κοινωνική κατάσταση, αλλά και οι δεσμοί με την κοινωνική του σφαίρα,  όπως και η δυνατότητα να μπορεί να αντι-δράσει ώστε να ανατρέψει την πραγματικότητα επηρεάζουν βαθειά την προσωπικότητα γιατί επιβεβαιώνουν ή ακυρώνουν ανάλογα με την περίσταση την δυνατότητα του να ελπίζει και να αισθάνεται πως έχει λόγο στο μέλλον του. Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που χρωματίζουν την ενεργειακή ατμόσφαιρα στον κύκλο που ακολουθεί. Εδώ μπορούμε να φανταστούμε τον επιχειρηματία που συγκροτεί καλύτερα την δομή της εταιρείας του, τον ιδεολόγο-μεταρρυθμιστή που επιχειρεί να οργανώσει και να προβάλλει τα επιχειρήματα του και να απευθυνθεί στους ομοιδεάτες, τον πολιτικό που επιχειρεί να επικοινωνήσει και να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του, τον ακτιβιστή που συγκροτεί έναν οργανισμό ή μια ομάδα, τον συγγραφέα, τον στοχαστή ή τον δημιουργό που προβάλει το έργο που αποκτά κοινωνική διάσταση. Είτε καθόμαστε γύρω απο ένα τραπέζι και κάνουμε brainstorming, ή επισκεπτόμαστε ένα αρχαίο μνημείο με έναν ξεναγό, επικοινωνούμε τις ιδέες μας δημόσια, ή μέσω ενός υπολογιστή, η σχέση με την ομάδα και η σύνδεση με άλλους αποκτά περιεχόμενο και κάτι μας διδάσκει, ενώ παράλληλα υποκινεί την επιθυμία μας για πρόοδο.  Continue reading

Total Lunar Eclipse at 00 Leo 51′

Featured

 

msh-foto-559905-unsplash

21 January 2019 – 5:12 UT

(total duration of phenomenon 5 hours)

Change of attitude towards self and collective contribution.

A step in a new field of activity and personal expression.

Expressing creativity and talents

Love, creations and emotional stimulation

Love – Friendship / Giving and receiving love

January is definitely an active month with two Eclipses that sets the stage for important beginnings for the next four months with major developments unfolding  during the whole of 2019. A Lunar Eclipse is a highly charged Full Moon that either helps us to “end” with something or triggers a significant transition. This particular one, signifies a first step to externalise and stabilise something that concerns us, and stems from our “core”. It could be read as an evolutionary step in a new direction, the basic intention to consolidate a situation, to give a particular goal, or project a formal or public attribute. It also shows us a more complete picture of a previous situation that originates either at the beginning of the lunar month (January 6,2019) or has an evolutionary message that can be traced in the previous eclipse of this Saros cycle which occurred on January 9, 2001 (Saros 134).

Themes of the Full Moon:

We are attuned  personally and collectively, to self-expression, passion, loyalty, pleasure, and issues which touch our core being, or “affairs of the heart”. Receiving validity and attention is a theme that the  Leo / Aquarius axis highlights, which reflects the very relationship of an individual with love, talent and creation, and the way it engages or integrates within a wider collective experience. The need to be out there, is reflecting the Sun’s light in the sign of Aquarius that symbolizes the origin of this need, and primarily has to do with the intellect and commitment  to collective ideals. The Sun in a sign with a social aptness, promises a phase of social engagement that has a kind of formality or structure (Saturn -the traditional ruler of Aquarius), or a liberating effect (Uranus the modern ruler of Aquarius). It is like entering a public stage for a purpose. Expressing our “heroic”, self-expressive, and creative side are part of the agenda, plus issues we believe in, hope for, and involve those friends, groups of people, social context, or like-minded affiliations that confirm “contribution”.

In a Lunar eclipse, the Earth is between the Sun and the Moon, and it obscures the visibility of the Moon from our vintage point. Astronomy speaks both literally and metaphorically: The symbolic interpretation is that events (on the terrestrial field) become prominent and engage with the energies of the Luminaries that “intent” to exchange “data.”. Earthly concerns, activities, or attachments somehow disrupt or manifest into something through charging and tension. We witness earth’s reflection/shadow on the Moon. We are given an impetus to accelerate processes, gain consciousness of a particular matter or change our response  and attitude in a certain area of life.

The Moon in Leo says I need to be happy, to create, to live, to fall in love, to be excited, to play, to assume a role, and I have difficulty in responding to what I do not like. It also dramatizes, opens the heart and strengthens emotional generosity, and heroism. It is a touchy Moon with a high sense of pride. So all those things  describe our collective vibration. We are going to respond more intensely to anything that affects our pride and dignity, anything that we feel passionate about, feels expressive and exciting. In the element of fire and the fixed modality, the Moon responds with warmth and loyalty towards life. The “shadow” acts as a charging mechanism or as a means to “remove” the elements that prevent this need from being fulfilled. The first degrees of signs signify a new activity, a new way of expression activated by the above themes, which is mobilized through Sun, and in turn objectified by Saturn and Uranus (rulers of  Aquarius). We develop a new attitude towards some existing structure. Continue reading

Υπερπανσέληνος / Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 00 μοίρες και 51′ Λέοντα/Υδροχόου

Featured

 

21 Ιανουαρίου 2019 – 7:12 τοπική ώρα

(συνολική διάρκεια φαινομένου 5 ώρες)

Αλλαγή στάσης απέναντι στον εαυτό και την συλλογική συνεισφορά.

Ένα βήμα σε ένα νέο πεδίο δραστηριότητας και προσωπικής έκφρασης.

Εξωτερίκευση δημιουργικότητας και ταλέντων

Έρωτας, δημιουργία και συναισθηματική τόνωση

Έρωτας – Φιλία / Πως παίρνω και πως δίνω αγάπη

Ο Ιανουάριος με δυο Εκλείψεις είναι σίγουρα ένας δραστήριος μήνας που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό σημαντικές ενάρξεις για το επόμενο τετράμηνο με σημαντικές εξελίξεις που θα αναπτυχθούν κατά την διάρκεια της χρονιάς. Η Σεληνιακή έκλειψη είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη Πανσέληνος που είτε μας βοηθάει να “τελειώσουμε” με κάτι ή να ενεργοποιήσουμε μια σημαντική μετάβαση. Στη συγκεκριμένη κάνουμε ένα πρώτο βήμα να εξωτερικεύσουμε και να σταθεροποιήσουμε κάτι που μας αφορά, και πηγάζει από το “κέντρο” μας  Θα μπορούσε να αναγνωσθεί ως ένα εξελικτικό βήμα προς μια νέα κατεύθυνση, που ως βασική πρόθεση είναι να παγιώσει μια κατάσταση, να εξωτερικεύσει δημόσια έναν στόχο. Μας δείχνει ακόμη μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από μια προηγούμενη κατάσταση που έχει βάση είτε στην αρχή του σεληνιακού μήνα (6/01) ή φέρει ενέργεια εξελικτικής σημασίας από το παρελθόν (κύκλος Saros 134 – προηγούμενη έκλειψη του κύκλου έγινε στις 9 Ιανουαρίου 2001).  

Θεματικές της Πανσελήνου:

Έχουμε ανάγκη να χαρούμε προσωπικά και συλλογικά, και να λάβουμε επιβεβαίωση και αυτό μας φωτίζει η Πανσέληνος στον άξονα Λέοντα/Υδροχόου, που αντικατοπτρίζει την κατεξοχήν σχέση του ανθρώπου με τον έρωτα και την δημιουργία, και αυτό το πάρε δώσε που συστήνει τελικά την σχέση που διαπράττεται μεταξύ του θέλω/είμαι και του τρόπου που αυτό εντάσσεται και επιβεβαιώνεται σε ένα ευρύτερο σύνολο. Αυτή η συναισθηματική ανάγκη είναι έντονη και την φωτίζει ο Ήλιος από τον Υδροχόο που συμβολίζει την προέλευση αυτής της ανάγκης: Η σχέση και θέση μας με την πρόθεση να ονειρευτούμε και να ελπίσουμε που εξαρτάται από εκείνους που αναγνωρίζουν ή ταυτίζονται με τις αντιλήψεις και τα πιστεύω μας (φίλοι, ομάδες ανθρώπων, κοινωνικός περίγυρος, κοινωνία).

Κατά το φαινόμενο της Έκλειψης η Γή βρίσκεται ανάμεσα από τον Ήλιο και την Σελήνη, και επισκιάζει την άλλοτε ορατή σε εμάς Πανσέληνο. Η αστρονομία μιλάει και παραστατικά και μεταφορικά μέσω της αστρολογίας: Η συμβολική ερμηνεία είναι πως ένα γεγονός ή τα γεγονότα (στο γήινο πεδίο), επισκιάζουν το αντίκρισμα δύο ενεργειών-στοιχείων (Σελήνη/Ήλιος) που έχουν “πρόθεση” να ανταλλάξουν “δεδομένα”. Αυτό συμβολικά μεταφράζεται στην πιθανή εμπλοκή αυτής της συνομιλίας από τα γήινα γεγονότα και ό,τι ορίζει ο καθένας από το σημείο παρατήρησης στο οποίο βρίσκεται. Οι επίγειες ανησυχίες, δραστηριότητες ή προσκολλήσεις κατά κάποιο τρόπο αποπροσανατολίζουν  από την πραγμάτωση ενός διαλόγου, κι έτσι ως συνέπεια το φαινόμενο αστρολογικά διαμορφώνει τις συνθήκες μέσα από φόρτιση και ένταση και ώθηση, ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και να απεμπλακούμε ή να απομακρύνουμε όλα εκείνα που θα διευκολύνουν ένα “αντίκρισμα”.

Το αίτημα της Σελήνης στο Λιοντάρι είναι πρωταρχικής σημασίας. Λέει έχω ανάγκη να χαρώ, να δημιουργήσω, να ζήσω, να ερωτευθώ, να ενθουσιαστώ, να ζωντανέψω, να παίξω, και δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ σε ό,τι δεν με ευχαριστεί. Επίσης δραματοποιεί, ανοίγει την καρδιά και ενισχύει την συναισθηματική γενναιοδωρία, και τον ηρωισμό. Επίσης και την ευθιξία. Είναι μια περήφανη θέση. Στο στοιχείο της φωτιάς και την σταθερή ποιότητα η Πανσέληνος εκφράζει την συναισθηματική παιδικότητα που όλοι έχουμε μέσα μας, και ανταποκρίνεται με θέρμη και σταθερότητα, στην ερωτική διάθεση απέναντι στην ζωή. Ακόμα ίσως δεν βλέπουμε ακριβώς την προέλευση ή το πώς θα φτάσουμε στην πηγή αυτής της ανάγκης  λόγω της “σκιάς”, η οποία λειτουργεί ως μηχανισμός φόρτισης και ενίσχυσης ή ως μηχανισμός “αφαίρεσης” των στοιχείων που εμποδίζουν την ικανοποίησή της. Οι πρώτες μοίρες των ζωδίων δηλώνουν μια νέα δραστηριοποίηση, έναν καινούργιο τρόπο έκφρασης που ενεργοποιείται με βάση τις παραπάνω θεματικές, η οποία κινητοποιείται μέσα από τον Κρόνο και τον Ουρανό (κυβερνήτες του Υδροχόου). Η αλλαγή της τάξης πραγμάτων, η μεταρρύθμιση και η ανάγκη να ανατρέψουμε κάποιες δομές στην ζωή είναι που κινητοποιούν μια νέα έκφραση στην ζωή μας. Continue reading

Ο Δίας στον Τοξότη

Featured

9 Νοεμβρίου 2018 – 2 Δεκεμβρίου 2019

Πως ενσταλάζουμε το πνεύμα στη δημιουργία και στη ζωή

Η μεγάλη εικόνα, και τα δώρα της “φιλοξενίας”

Η εξερεύνηση της ιδεολογίας και των πεποιθήσεων μας. Ανοίγοντας φτερά και στοχεύοντας ευρύτερα στην εξερεύνηση του κόσμου μας. Η διεύρυνση της εμπειρίας, της γνώσης, της φιλοσοφίας και της στοχαστικής μας ικανότητας, και πως αποκτά έμπρακτα δημιουργικό περιεχόμενο.

Ανάπτυξη μέσα από ταξίδια, σπουδές, πνευματικότητα και η επαφή με το “ξένο”.

Η αλήθεια, η πίστη και η προοπτική μέσα από προκλήσεις, αναζήτηση ευκαιριών, και διάθεση για περιπέτεια.

Συνοπτικά μηνύματα της διέλευσης του Δία στον Τοξότη. Η ανάπτυξη και η επέκταση εκφράζονται μέσα από την εξερεύνηση του ανοίκειου, τις αρετές της φιλοξενίας, την ελευθερία βούλησης και πνεύματος, το ρίσκο, την επαφή με άλλους πολιτισμούς, ιδεολογίες και κουλτούρες, την ανάγκη αντιληφθούμε  την αλήθεια και την ευρύτερη εικόνα μέσα από την ένωση της ύλης με το πνεύμα. Η αντίληψη και κατανόηση του “γιατί ζούμε”, “γιατί είμαστε”. Η κοινωνία οραματίζεται, πράττει και αναπτύσσεται με διάθεση να διευκρινίσει, να διδάξει, να στοχαστεί, να εξερευνήσει, να πολεμήσει για ιδανικά, δικαιοσύνη, αλήθεια και ήθος, να βρει την αποστολή της, να φιλοσοφήσει, να ρισκάρει, να αντιμετωπίσει προκλήσεις, να οραματιστεί το μέλλον της ζωής. Αντιλαμβάνεται και εξερευνά πέρα από σύνορα και όρια, και δρά υπερβατικά και επεκτατικά. Υποστηρίζει με δογματισμό, και ανάγκη να διαδώσει τα πιστεύω της.

Ο Δίας έκανε την είσοδό του στο ζώδιο του Τοξότη στις 9 Νοεμβρίου 2018, ολοκληρώνοντας την διέλευση του στον Σκορπιό που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017.

Βασικά στοιχεία για τον Δία

Λέξεις κλειδιά του Δία: Επέκταση, Ανάπτυξη, Δικαιοσύνη, Αύξηση, Γνώση, Πίστη, Προοπτική, Αλήθεια, Γενναιοδωρία

Ο Δίας αλλάζει ζώδιο μία φορά το χρόνο, και αυτό συμβάλλει σε μια χαρακτηριστική μετατόπιση της χροιάς και της δυναμικής της ενέργειας του πλανήτη που ανήκει στους αγαθοεργούς, και ταυτίζεται με την επέκταση, την τύχη και την γενναιοδωρία. Ο Δίας αυξάνει, μεγεθύνει και διαστέλλει το κάθε τι, επομένως συμβολίζει οφέλη αλλά και σπατάλη ή απώλειες. Σε κάθε περίπτωση μας βοηθάει να αντιληφθούμε. Ο αρχετυπικός ρόλος της ενέργειας του Δία, είναι να αυξήσει την συνειδητότητα, την κατανόηση και την επίγνωση, αλλά και να μεγεθύνει είτε τα θετικά ή τα προβλήματα που υφίστανται σε κάποιο τομέα της ζωής μας ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα την μεγάλη εικόνα. Ανήκει στους κοινωνικούς πλανήτες.

Κάθε 12 χρόνια συμπληρώνει ένα πλήρη κύκλο στο ζωδιακό. Κάθε 12-ετία σηματοδοτεί και έναν νέο επεκτατικό κύκλο ζωής. Η διέλευση του από κάθε ζώδιο, διαρκεί 1 περίπου χρόνο και κατά την διάρκεια του χρόνου είναι ανάδρομος περίπου 4 μήνες. Λόγω της παραμονής του για ένα έτος σε κάθε ζώδιο, μπορούμε να παρομοιάσουμε τον Δία ως έναν πλούσιο χορηγό, έναν δάσκαλο-μέντορα που σε προσωπικό επίπεδο μας ανοίγει έναν ορίζοντα σε κάποιο τομέα της ζωής.  Με την έννοια αυτή μας υποστηρίζει στα θέματα του γενέθλιου οίκου που διελαύνει, ανοίγει ένα παράθυρο και μας βοηθάει, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα μέσα από μια ευρύτερη οπτική, μας ωθεί να εξερευνήσουμε καινούργιες εμπειρίες, και να ανακτήσουμε την πίστη μας, ή να ανακαλύψουμε κάτι καινούργιο για τον εαυτό μας. Αναδεικνύει δυνατότητες ή μας δίνει τρόπους να διδαχθούμε. Ώς χορηγός υπόσχεται, προσφέρει και προστατεύει, όπως και μας βοηθά να “χαιρετίσουμε” πράγματα και καταστάσεις που δεν είναι πλέον ωφέλιμες για την ανάπτυξή μας. Ανάλογα με την θέση και κατάσταση του γενέθλιου ωροσκοπίου και πιο συγκεκριμένα του γενέθλιου Δία, μπορούμε να ερμηνεύσουμε και το σε πιο βαθμό η διέλευση του Δία θα είναι ουσιαστικά ωφέλιμη, ή θα τείνει στην υπερβολή και πιθανή σπατάλη. Ο Δίας κυβερνάει το ζώδιο του Τοξότη και παραδοσιακά και των Ιχθύων, είναι σε αδυναμία στους Διδύμους και την Παρθένο, σε έξαρση στον Καρκίνο, και σε πτώση στον Αιγόκερω.

Ο Δίας στον Τοξότη

Ο Δίας στο ζώδιο της κυβέρνησής του τον Τοξότη, δεν εξαρτάται από κάποιον άλλον πλανήτη όσον αφορά στις λειτουργίες που εκπροσωπεί, συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε πως το αστρολογικό αρχέτυπο είναι στην πιο “ακέραια” και ισχυρή μορφή του. Έτσι μας δίνεται η ευκαιρία για μια συνοπτική αναφορά στην φιλοσοφία, και την ελληνική μυθολογία, που μας βοηθά στην ουσιαστική κατανόηση των συμβολισμών του στην αστρολογία.

Ετυμολογικά, το όνομά του είναι διττό, Δίας – Ζεύς. Το Δίας  δηλώνει την “αιτία”, αλλά και το “θείο” από την  Ινδοευρωπαϊκή ρίζα Dyēus, και το λατινικό deus,  ενώ το Ζευς σχετίζεται και με το ζην, την “ζωή/ζωογονία”. Ετυμολογικά την σημασία του ονόματος του Δία εξηγεί ο Πλάτωνας στον διάλογο “Κρατύλος” ή “Περί Ονομάτων Ορθότητος”, ως η αιτία της ζωής“.

Γιατί πραγματικά το όνομα του Διός είναι, σα να πούμε, ένας ακέριος ορισμός αφού ξεχωρίζοντας το σε δύο, μεταχειριζόμαστε άλλοι το ένα μέρος και άλλοι το άλλο. Άλλοι δηλαδή τον ονομάζουν Ζήνα και άλλοι Δία . Αν όμως ενωθούν σ’ ένα μόνο, φανερώνουν τη φύση αυτού του θεού, εκείνο πού λέμε πώς ταιριάζει στο όνομα να έχη την ικανότητα να κάνη. Γιατί δεν είναι δυνατόν σ’ εμάς και σε όλα τα άλλα οντά να είναι αίτιος της ζωής παρά ό άρχοντας και ό βασιλιάς του σύμπαντος. Αυτός λοιπόν ό θεός συμβαίνει να ονομάζεται σωστά : εκείνος έξ αιτίας του οποίου ή ζωή υπάρχει παντοτινά σε όλα τά ζώντα. Και είναι το όνομα του, ενώ ήταν ένα, μοιρασμένο, καθώς είπα, σε δύο, δηλαδή στο Δία και στο Ζήνα

Επίσης έχουμε και τα σχόλια του Πρόκλου για τον Δία: “Νους ανεπίδεκτος μεθέξεως και τέλειος και πληροί τα πάντα με όλα τα αγαθά και κυρίως με την ζωή” (Πρόκλος, Σχόλια στον Κρατύλο του Πλάτωνα, 99, 70-100).

Ο Δίας συμβολικά έχει και πνευματικό και υλικό περιεχόμενο στην ζωή, και η διχοτόμηση των δύο είναι κάτι που διαπραγματεύεται ο Πλάτωνας στον “Φαίδρο”. Εκεί ο Δίας αναφέρεται ως ο Θεός που κατέχει την υψηλότερη θέση και που φροντίζει τα πάντα από τον Ουρανό (τις περιοχές του νού – πνεύμα). (βλ. Φαίδρος 246e-247).

Στην ελληνική μυθολογία και σύμφωνα με την θεογονία του Ησίοδου, τον Όμηρο, αλλά και τους Ορφικούς ύμνους, αναφέρεται ως πατέρας όλων των θεών και ανθρώπων, καθώς ορίζει τα πάντα στον υπαρκτό κόσμο. Ένας θεός που μεγάλωσε με μέλι και γάλα, εκθρόνισε τον πατέρα του Κρόνο, και διαμοίρασε τον κόσμο σε τρία μέρη μαζί με τα αδέλφια του, Ποσειδώνα και Άδη. Ένας θεός που είχε εξουσία ανώτερη από τους άλλους θεούς, έκρινε τα πάντα, ενώ οι δυνάμεις του και η πληθωρική του διάθεση δεν φαίνεται να εμποδίστηκε σοβαρά από καμιά άλλη θεότητα σε κανέναν μύθο, με την εξαίρεση ίσως του Προμηθέα που κατάφερε να δώσει την φωτιά στην ανθρωπότητα, ξεγελώντας του θεούς. Κι αυτός όμως δεν έμεινε ατιμώρητος από τον Δία. Τον Δία, τον συναντούμε σε πολλούς ρόλους, ως δίκαιο, σοφό, μειλίχιο, τιμωρητικό, αδίστακτο, άπιστο προς την σύντροφό του Ήρα και τις ερωμένες του, πατέρα, αλλά και βίαιο στην προσπάθειά του, να βάλει σε τάξη άλλους θεούς, κακώς κείμενα στον κόσμο των θνητών και στην γη, ή να ικανοποιήσει τις ορέξεις του. Όλα χαρακτηριστικά και συνέπειες της απόλυτης δύναμης που κατείχε. Η προάσπιση της ζωής και η αυξητική του ικανότητα διαφαίνεται και μέσα από τους πολυάριθμους απογόνους, ήρωες, θνητούς και θεούς, που έφερε στον κόσμο, αλλά και μέσα από την ικανότητα του να ορίζει τον καιρό. Χαρακτηριστικά είναι τα επίθετα Κεραύνιος, Βρονταίος και Νεφεληγερέτης. Σύμβολά του το φτερωτό άλογο Πήγασος που μετέφερε τους κεραυνούς από το εργαστήριο του Ήφαιστου, το σκήπτρο του και ο αετός του που ήταν εκπαιδευμένος να φέρνει τους κεραυνούς πίσω.

Continue reading

New Moon / Partial Solar Eclipse at 15 degrees Capricorn 25′

Featured

markus-spiske-38639-unsplash

January 6, 2019, 01:41 UT

Reviews – The wisdom of time – Our Relationship with the past – What we keep and what we leave behind

The essential supports of life

The need for autonomy and the search for a new direction

 The New Moon / Partial Solar Eclipse in Capricorn sets new intentions in alignment with the notions of, integrity, responsibility, limits, maturity, work, power and authority. Urges us to strengthen ourselves and take initiatives. The past is a strong theme, and we may observe ourselves reflecting on the past, pondering on experiences or people who have had an impact on our lives. There is a parallel theme of assertion, call for initiative and action, that would energise a particular field of life.  This is a South Node Eclipse  and asks us to eliminate negative patterns, obsessions, feelings of inadequacy, rejection and release things from the past. We become more conscious of the need to bring closure and gain more wisdom. We may reflect on ties that we share a history with through the years, that have either passed away or we have grown apart, and review our connection with them in the present. We may get in touch with some people we haven’t seen in a long time and illuminate facets of ourselves in a different light. Either way this is a cycle that has to do with our engagement in a social context in some way, and perhaps gaining more clarity and wisdom regarding our position in the world. It is an opportunity for a reality check at self-negating patterns, guilt, fears that burden, to reject things in order to build, clarify or implement plans, to find the right relationship between realism and expectation, between commitment and freedom. A time to take responsibility for our lives and choices. This is a cycle that asks us to make a new beginning of a structural content, that instils seriousness, sense of responsibility and the need to do the right thing, change the rules regarding our commitments, our professional obligations and goals, but also the way in which we organize our lives. We may be more aware that limitation, and discipline helps us to focus on the essence of things. We will be concerned with resources and co-dependent commitments and how they support us. The Cancer/Capricorn eclipses until mid 2020 will eventually push towards a radical re-structuring, and transformation of all essential support systems and also affect our emotional attachments, levels of security and living conditions. We may feel that our relationship with time begins to become more accurate and meaningful, but also to gradually exert more pressure that is intensified so that we become more effective, do the right thing, or  change attitudes. The need to develop our relationships and goals is pushing us towards clarifying our emotional or tribal affinity with others. There are people in our lives that connect us  with the past, with certain goals or professional endeavours, now we may become aware that this is not enough, so we either attempt to strengthen our position, or say goodbye. So, how do we connect with our past to define our relationship with our perception of reality with more clarity, maturity and wisdom? How do we define this reality? Where do we place ourselves in this reality? Surely this cycle has nothing to do with concessions and compromises, it touches critical issues. It helps us to see what we keep and what we leave behind. We take a step forward by demanding a better relationship with ourselves that will lead to a better relationship with others and will illuminate our creative existence in the environments we operate in. Continue reading

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 15 μοίρες και 25′ Αιγόκερου

Featured

markus-spiske-38639-unsplash

6 Ιανουαρίου 2019, 03:41 τοπική ώρα

Απολογισμοί – Η σοφία του χρόνου – Η σχέση μας με το παρελθόν – Τι κρατάμε και τι αφήνουμε πίσω μας

Τα ουσιαστικά στηρίγματα της ζωής

Η ανάγκη για περισσότερη αυτονομία και η αναζήτηση μιας νέας κατεύθυνσης

Η Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στο ζώδιο του Αιγόκερω μας προτρέπει να συντονιστούμε με την έννοια της εξουσίας, της ακεραιότητας, της ευθύνης, να θέσουμε όρια, να ωριμάσουμε, να εργαστούμε. Να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και να πάρουμε πρωτοβουλίες. Το παρελθόν είναι μια ισχυρή θεματική, και ίσως παρατηρήσουμε τους εαυτούς μας να ανατρέχουμε στο παρελθόν μας, να κάνουμε απολογισμούς, να αναλογιζόμαστε τις εμπειρίες εκείνες ή τους ανθρώπους που μας σημάδεψαν συλλογικά και προσωπικά, και ενεργοποιούν την δύναμη και την γονιμοποιό ενέργεια της ζωής μας στο τώρα.  Η Έκλειψη είναι Νότιου Δεσμού και μας ζητάει να αποβάλουμε τον αρνητισμό, τις εμμονές και να απελευθερωθούμε από το παρελθόν, ό,τι μας δεσμεύει, να κλείσουμε κεφάλαια ζωής, να αντιληφθούμε αισθήματα ανεπάρκειας και απόρριψης. Να κάνουμε απολογισμούς σε σχέση με δεσμούς που ενώ μας συνδέει μια ιστορία και ο χρόνος, μπορεί να αποστασιοποιούμαστε ή να μην είναι πια κοντά μας, για να διευκρινίσουμε την ουσία τους στο παρόν. Επίσης να δούμε τους μηχανισμούς αυτοακύρωσης, τις ενοχές και τους φόβους που μας βαραίνουν, να εξαιρέσουμε πράγματα ώστε να κτίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε ή να θέσουμε σε εφαρμογή σχέδια, να ξαναβρούμε την ορθή σχέση μεταξύ ρεαλισμού και προσδοκίας, μεταξύ δέσμευσης και ελευθερίας. Να αναλάβουμε την ευθύνη της ζωής και των επιλογών μας. Ένας κύκλος που μας ζητάει να κάνουμε μια καινούργια αρχή δομικού περιεχομένου και ανασυγκρότησης, και μας φορτίζει με το αίσθημα της σοβαρότητας, της ευθύνης και της ανάγκης να πράξουμε το σωστό που εμπεριέχει θάρρος, τόλμη και αλλαγή των κανόνων που αφορούν τις δεσμεύσεις, τις επαγγελματικές μας υποχρεώσεις και στόχους αλλά και την οργάνωση της ζωής μας. Αντιλαμβανόμαστε πως ο περιορισμός, η οριοθέτηση και η πειθαρχία μας βοηθά να εστιάσουμε στην ουσία. Θα μας απασχολήσουνε οι πόροι και σχέσεις αλληλεξάρτησης αλλά και το πως μας στηρίζουν και βαίνουν διεξοδικά μέσα από τις εκλείψεις στον άξονα Καρκίνου/Αιγόκερου μέχρι και το 2020 προς μια ριζική εκκαθάριση, και πολύ ουσιαστικά αποστάγματα σοφίας. Η σχέση μας με τον χρόνο, αρχίζει να γίνεται ακριβής και ουσιαστική, αλλά και να ασκεί μια πίεση που θα νιώσουμε πως εντατικοποιείται, ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να πράξουμε το σωστό, να διεκδικήσουμε, να αλλάξουμε στάση. Η ανάγκη να εξελίξουμε τις σχέσεις και τους στόχους μας γίνεται περισσότερο μέσα από το πρίσμα της συναισθηματικής “συγγένειας” και λιγότερο του στηρίγματος, μας ωθεί να πάρουμε πρωτοβουλίες και να ορίσουμε καλύτερα το τι επιθυμούμε, τι μας κινητοποιεί, αλλά και να ξεκαθαρίσουμε συναισθηματικές προσκολλήσεις. Με κάποιους ανθρώπους μας συνδέει ένα παρελθόν, με κάποιους στόχους επίσης, τώρα ίσως διαπιστώνουμε πως αυτό δεν μας αρκεί και ερχόμαστε να βάλουμε τάξη, να ενισχύσουμε την θέση μας, να πούμε αντίο. Πως λοιπόν συντονιζόμαστε με το παρελθόν μας, ώστε να προσδιορίσουμε με περισσότερη σαφήνεια και ωριμότητα την σχέση μας με την πραγματικότητα; Πως ορίζουμε αυτήν την πραγματικότητα; Πως τοποθετούμε τον εαυτό μας απέναντι σ’ αυτήν; Σίγουρα αυτός ο κύκλος δεν έχει να κάνει με υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, αγγίζει θέματα κρίσιμης σημασίας και ουσίας. Μας βοηθάει να δούμε τι κρατάμε και τι αφήνουμε πίσω και να κάνουμε ένα βήμα μπρος διεκδικώντας μια καλύτερη σχέση με τον εαυτό μας, που θα οδηγήσει σε μια καλύτερη σχέση και με τους άλλους, και θα φωτίσει την δημιουργική μας ύπαρξη στα περιβάλλοντα που δραστηριοποιούμαστε. Continue reading

Πανσέληνος στην  00 μοίρα και 49′ Καρκίνου/Αιγόκερου

Featured

lauren-klassen-1216534-unsplash

22 Νοεμβρίου, 2018 – 19:48 τοπική ώρα

 Γυρίζοντας σελίδα!

Καθώς η εσωτερική δύναμη, η ανταπόκρισή στο περιβάλλον, αλλά και το αίσθημα ευθύνης ενδυναμώνονται, οι ουσιαστικές επιπτώσεις, η παρουσία της συμμετοχής μας στην συλλογική σφαίρα, και το πως εισπράττουμε αναγνώριση γίνονται περισσότερο συνειδητά.

Αυτό που μετράει, σε ανταμείβει, και έχει αντίκρυσμα στην ζωή, είναι αυτό για το οποίο πραγματικά νοιάζεσαι και φροντίζεις.

Η Πανσέληνος στην μηδενική μοίρα στον άξονα Καρκίνου/Αιγόκερου είναι μια ιδιαίτερη, ισχυρή και υψηλής ορατότητας κοσμική συγκυρία που τονίζει μέσα από αποφάσεις και την σχέση μας με άλλους, την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ζωής, αλλά και την πιθανή ενεργοποίηση γεγονότων που μας οδηγούν στην χάραξη της πορείας μας σε μια νέα εποχή. Η έννοια της δέσμευσης αλλά και του εξωτερικού περιβλήματος της ζωής μας, έρχεται στο προσκήνιο της συνειδητότητάς μας και φωτίζει την σύνδεσή μας με την φροντίδα και την συναισθηματική ζώνη του ζωτικού μας χώρου. Ποια είναι η σχέση μας με την κοινωνία ή το περιβάλλον που ανήκουμε; Ποιοι είναι τελικά οι σημαντικοί άλλοι και δεσμοί της ζωή μας που μας εξελίσσουν. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε μια Πανσέληνο στον άξονα Καρκίνου/Αιγόκερω. Η διαφορά της συγκεκριμένης Πανσελήνου, είναι πως συνδέεται με τους Δεσμούς της Σελήνης στον ίδιο άξονα που θα γίνουν και οι Εκλείψεις τον Ιανουάριο, τον Ιούλιο, και τον Δεκέμβριο του 2019 και μέχρι και την άνοιξη του 2020, ενώ ταυτίζεται και με το Χειμερινό Ηλιοστάσιο που σηματοδοτεί την αναγέννηση του Ήλιου. Οι μηδενικές μοίρες των παρορμητικών ζωδίων ορίζουν την αρχή μιας εποχής, και άρα ταυτίζονται με ξεκινήματα. Ταυτόχρονα θεωρούνται μοίρες υψηλής ορατότητας με αντίκτυπο στην δημόσια σφαίρα. Είναι η στιγμή που κάτι που προετοιμαζόταν ίσως από καιρό, εμφανίζει την πρώτη του μορφή και άρα γίνεται περισσότερο ορατό στο περιβάλλον. Οι μοίρες αυτές δημιουργούν μια ευκολία στο να αναδείξουμε κάτι, να προβάλλουμε κάτι και να λάβει προσοχή. Συγκεκριμένα με τον Αιγόκερω τονίζεται η “οικοδόμηση” και “αποκρυστάλλωση” πραγμάτων όπως και η σχέση μας με δομικά συστήματα. Επομένως εδώ έχουμε ένα πρώτο μήνυμα σχετικά με την αναγέννηση του προσωπικού μας φωτός – κέντρου – σκοπού  (Ήλιος) που έχει να κάνει με πόρους, δομές και δουλειά, που προβάλλεται πάνω στην Σελήνη στον Καρκίνο. Η αντίθεση της των Φώτων φέρει μια δυναμική που μας οδηγεί στο να γυρίσουμε σελίδα στον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στους σκοπούς μας, επενδύουμε τον χρόνο μας, και φροντίζουμε την δημόσια δραστηριοποίηση μας. Η Σελήνη σε συλλογικό επίπεδο είναι και “το κοινό”, επομένως αν έχεις κτίσει κάτι, αν δραστηριοποιείσαι κάπου είναι μια στιγμή που η σχέση με το “κοινό” σου, και αυτούς που σε ενδιαφέρουν αλλάζει χροιά, αλλά και μια συγκυρία που συνειδητοποιείς ταυτόχρονα πως κάτι αλλάζει στην προσέγγιση σου. Continue reading

Happy Solstice!

Featured

 

monica-silva-144544-unsplash

Happy solstice! Sun’s Ingress into Capricorn, first day of winter. Enjoy the longest night of the year in the Northern hemisphere, by pausing from the excess of daylight activity. An opportunity to see what shines bright in the “dark” and focus on what is essentially supporting us. What structures the reality of our lives. This is a time of the year when time itself and how we invest it can become our central focal point, and the theme of responsibility, integrity, accountability and “doing the right thing” is already emphasised, since Saturn entered Capricorn in December 2017. Saturn is the master “builder”. There are two more years ahead to act and reflect on this theme. How far have we come, what are our limitations, what are we working on on an inner and outer level. Now that Sun enters Capricorn is the right time to check whether our  heart is in line with our reality.
To remember: not to swallow our inner child in the process 

Χειμερινό Ηλιοστάσιο, είσοδος του Ήλιου στον Αιγόκερω, ευκαιρία να χαρούμε την μεγαλύτερη νύχτα χρόνου, στο Βόρειο Ημισφαίριο. Αυτό που “λάμπει” το βλέπουμε στο σκοτάδι. Η αρχή του Χειμώνα. Ας κάνουμε μια παύση από τα περιττά. Είναι η στιγμή να αφιερώσουμε χρόνο στους στόχους μας, στο που θέλουμε να επενδύσουμε τον χρόνο μας, που θέλουμε να δεσμευθούμε. Είναι στιγμή να εστιάσουμε την ενέργειά μας στα ουσιαστικά. Όσα στηρίζουν την πραγματικότητα της ζωής μας. Όσα θέλουμε να υλοποιήσουμε και να επιτύχουμε. Αυτή η θεματική της ανάληψης ευθύνης, της ακεραιότητας, και του “να κάνω το σωστό” είναι κεντρική από την στιγμή που ο Κρόνος μπήκε στον Αιγόκερω, τον Δεκέμβριο του 2017. Ο πρωτομάστορας. Έχουμε αλλά δύο χρόνια μπροστά μας που θα μας απασχολήσει αυτή η θεματική. Τι απόσταση έχουμε διανύσει, ποιοι είναι οι περιορισμοί και οι αναστολές μας, πάνω σε τι δουλεύουμε σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο.Τώρα που ο Ήλιος κάνει την είσοδο του στον Αιγόκερω, είναι η στιγμή για να επεξεργαστούμε αν η καρδιά μας είναι ευθυγραμμισμένη με την πραγματικότητά μας. Τι βλέπουμε; Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως δεν χρειάζεται να “καταπιούμε” το εσωτερικό μας παιδί καθώς εργαζόμαστε στους στόχους, στις δημιουργίες και ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της πραγματικότητας μας.

Περισσότερες πληροφορίες για την διέλευση του Κρόνου στον Αιγόκερω

Κρόνος στον Αιγόκερω (2017-2020)

 

© Eleni Kostika 2018

Photo by Monica Silva on Unsplash

 

New Moon at 15 degrees Sagittarius 07′

Featured

thom-masat-715701-unsplash

7 December 2018, 07:20 UTC

 

Chasing time, focusing on the broader meaning and perception of things.

The cosmic moment to tell truths, open our hearts and activate our dreams and ideals.

New horizons, experiences and knowledge, after a crisis. Dream, truth or illusion?  

 

The New Moon, at 15 degrees Sagittarius 07 ‘, activates the need to aim higher, to feel free, and gain an overview of things. Our sense of faith arises from within.  We may be inclined to explore another view or approach to life. We set a new intention, with enthusiasm, optimism, adventurous and expansive spirit. What motivates us: faith, a vision, justice, truth, and the lack of tolerance to limitations. Sagittarius is gifted with the ability have a broader vision and illuminates it’s passions with a generosity that is contagious. In this cycle we say “yes” to the unfamiliar, as self-will is fuelled by an inexhaustible desire to explore life. In this cycle of the Moon we engage with “the foreign”, and generate momentum to get out of our comfort zone, both in the material and spiritual side of life. The desire to travel, to escape, to feel good, to connect with people, to overcome things is zealous, fervent, uncontrollable, sweeping, contagious and exploratory. And that has tremendous power to expand. If you want to convey something that you believe in, you envision, you know, you feel is important, this the lunar cycle to externalise it. If you seek support in your endeavours, it is the month to transcend boundaries, expand your dreams and ideas, and meet with others who can sponsor or help you. The dimensions that any (collective or personal) endeavour, action, mission or movement can take is grand, and the challenge would depend on the context and the quality of the vibration, its ethos and intention. We are on a threshold before winter (Capricorn) in the Northern hemisphere, and the Sun in Sagittarius centres spirit and will, on turning inwards, seek inner truth and take prepare for a new season, while the Moon in Sagittarius aligns collective mood by disseminating the vibration during the cycle, towards improvement and a better future within a societal context.

  Continue reading

Νέα Σελήνη στις 15 μοίρες και 07′ Τοξότη

Featured


7 Δεκεμβρίου 2018, 09:20 τοπική ώρα

Κυνηγώντας τον χρόνο εστιάζουμε στο ευρύτερο νόημα και την αντίληψη των πραγμάτων.

Η στιγμή να πούμε αλήθειες, να ανοίξουμε την καρδιά και να ενεργοποιήσουμε τα όνειρα και τα ιδανικά μας.

Νέοι ορίζοντες, εμπειρίες και γνώση μετά την κρίση. Όνειρο, αλήθεια ή ψευδαίσθηση.  

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 15 μοίρες και 07′ στο ζώδιο του Τοξότη, ενεργοποιεί την ανάγκη να στοχεύσουμε ευρύτερα, να νιώσουμε ελεύθεροι, και να αντιληφθούμε την μεγάλη εικόνα. Η πίστη έρχεται πρώτα από μέσα μας.  Ίσως να εξερευνήσουμε και μια άλλη άποψη ή προσέγγιση απέναντι στην ζωή. Βάζουμε ένα σπόρο, εστιάζουμε σε μια πρόθεση με ενθουσιασμό, αισιοδοξία, περιπετειώδη και επεκτατική διάθεση. Τι μας κινητοποιεί: η πίστη, ένα όραμα, η δικαιοσύνη, η αλήθεια αλλά και η έλλειψη ανοχής σε κάθε τι που μας περιορίζει ή καταπιέζει. Ο Τοξότης είναι προικισμένος με την δυνατότητα να βλέπει μακριά και το πάθος του για την ζωή είναι μεταδοτικό. Σε αυτόν τον κύκλο λέμε “ναι” στο διαφορετικό, καθώς η βούληση τροφοδοτείται από μια αστείρευτη επιθυμία να εξερευνήσουμε την ζωή. Σε αυτόν τον κύκλο της Σελήνης αντιλαμβανόμαστε την σχέση μας με το ανοίκειο κομμάτι της εμπειρίας της ζωής, και αυτό μας σπρώχνει να βγούμε από τα όρια της βολής μας, και τα υλικά και τα πνευματικά. Η επιθυμία να ταξιδέψουμε, να αποδράσουμε, να νιώσουμε καλά, να συνδεθούμε με ανθρώπους, αλλά και να ξεπεράσουμε πράγματα είναι έντονη, ανεξέλεγκτη, σαρωτική, μεταδοτική και διερευνητική. Και αυτό έχει τεράστια ισχύ και δύναμη. Αν θες να μεταδόσεις κάτι που πιστεύεις που οραματίζεσαι, που γνωρίζεις, που αισθάνεσαι είναι ένας κύκλος για να το κάνεις. Αν θές να αναζητήσεις υποστήριξη είναι ο μήνας για να υπερβείς τα όρια, να επεκτείνεις τα όνειρα, και τις ιδέες σου και να συναντηθείς με άλλους που μπορούν να σε βοηθήσουν. Οι διαστάσεις που μπορεί να πάρει οποιοδήποτε εγχείρημα, δράση ή κίνηση συλλογικά και προσωπικά είναι μεγάλες, και εδώ είναι το στοίχημα ανάλογα με το πλαίσιο αλλά και την υφή της δόνησης στην πρόθεση που εξωτερικεύεται. Είμαστε σε ένα κατώφλι, πριν την είσοδο στον χειμώνα (Αιγόκερως), και ο Ήλιος στον Τοξότη ζητάει να στραφούμε στην δική μας αλήθεια και να πάρουμε ρίσκα, ενώ η Σελήνη στον Τοξότη επηρεάζει το συλλογικό αίσθημα και εξαπλώνει την δόνηση για βελτίωση και ένα καλύτερο αύριο μέσα στην κοινωνία. Η ανάγκη να καλλιεργήσουμε την πνευματική  πλευρά της ζωής και να δούμε προοπτική είναι το αίτημα της Νέας Σελήνης. Continue reading

Ποσειδώνας στάσιμος προς ορθόδρομη πορεία στις 13 μοίρες και 41′ Ιχθύων

Featured


25 Νοεμβρίου 2018

Τι είναι το ψέμα; Τι είναι η απάτη; Τι είναι η ψευδαίσθηση; Η φαντασίωση; Μια φυγή. Μια τεχνητή πραγματικότητα που μας επιτρέπει να ονειρευόμαστε; ή να αποφεύγουμε αυτό που μας πονάει;  Αν πίστεψες σε κάτι και νοιώθεις εξαπατημένος, ίσως είναι επειδή υποσυνείδητα προσπαθούσες να ξεφύγεις από μια άλλη κατάσταση. Έψαχνες έναν σωτήρα, ένα ιδανικό, ένα ουράνιο τόξο, ένα θαύμα. Πόσο αυτό είχε ουσιαστική σχέση με σένα; Πόσο οι προσδοκίες  ή και οι θυσίες σου αλλοίωσαν την σχέση με τον εσωτερικό σου εαυτό και σε εγκλώβισαν;  Που έχεις χάσει τα όρια στην ζωή σου;  Ήρθε η ώρα να εγκαταλείψεις τα υποκατάστατα, να προσδιορίσεις τα ιδανικά σου και να ξαναπιστέψεις σε σένα.

Τα μεγαλύτερα δημιουργικά έργα έχουν σχέση με μια κατάσταση υπέρβασης. Προσφέρουν μια φυγή από την πραγματικότητα που σου επιτρέπει να συγκινείσαι και να ονειρεύεσαι.  Αν δεν κάνεις υπερβάσεις και δεν επιχειρήσεις αποδράσεις, δεν μπορείς να φανταστείς, να συνθέσεις και να συνδεθείς με το όλο.Μουσική, σινεμά, τέχνη, πνευματικότητα, αγάπη χωρίς όρια…Μας πλανεύουν και μας γοητεύουν, μας βοηθούν να πιστέψουμε πως μπορούμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα όταν αυτή μας περιορίζει. Να ενωθούμε με μια άλλη διάσταση του εαυτού και της ψυχής. Γι αυτό λέμε παραμύθια στα παιδιά. Πιο είναι το δικό σου παραμύθι, ο δικός σου ιδιωτικός μύθος, τι σε εμπνέει, τι σε γοητεύει, τι σε συγκινεί, που νοιώθεις πως η οντότητα σου και η ψυχή σου συνδέονται με κάτι ανώτερο ή λυτρωτικό;  Που γνωρίζεις κάτι που δεν μπορεί να ειπωθεί;

Ίσως κάτι που σου δημιουργεί σύγχυση, κάτι που σε απογοητεύει, που αποφεύγεις, ή που σε γοητεύει σήμερα, να σχετίζεται και με τις 4 Αυγούστου 2017, και τις 25 Φεβρουαρίου 2018.

Ασχολήσου με τα όνειρά σου, άλλαξε τους κανόνες, μην εγκλωβίζεσαι στις προσδοκίες των άλλων…

 Έχει πιο προσωπική χροιά για σένα αν έχεις πλανήτες, ακμές γωνιακών οίκων ή σημεία στις 13 μοίρες των μεταβλητών ζωδίων (Ιχθύς, Παρθένους, Τοξότες, Διδύμους), και στις 13 μοίρες Καρκίνου, Σκορπιού.

© Eleni Kostika 2018

Photo by Gaetano Cessati on UnsplashCopy

Full Moon at 00 Gemini 52′

Featured


23 November, 2018 – 05:39 UT

The intention to clarify truths and the overall picture of things, illuminates communication but also brings new information to light.What we say and how we explain it. Connecting the dots.


The Full Moon in Gemini / Sagittarius axis highlights issues of communication and beliefs. It is the axis of perception and thus activates the processes of rationalization and comprehension. We can expect a period, of increased mental activity, mobility, that requires multi-tasking and handling information.Flexibility, response to stimuli, and communication, dominate and through the Full Moon opposition, attempt to clarify issues that may bring about a change of orientation in our understanding of things. Jupiter is conjunct the Sun and in opposition with the Moon, and this relationship speaks of  a need to find middle ground, as we communicate, receive information and illuminate truths. The restoration of ethics, justice, ideology and values ​​ in respect to information received are dominant issues in the collective and private spheres of life. Improving our relations, seeking connections, meeting or corresponding with others in respect to what we wish to support, expand, but also broaden the scope of our experiences are highlighted too. Jupiter expands what it touches, has to do with the big questions, and therefore inflates our will, our ego (Sun), our talents, promotes our goals, choices and what matters to us. Most importantly it expands our spiritual awareness. We want to understand, we want to explain, gain knowledge and as Jupiter in Sagittarius represents that optimism and exuberance that can cross boundaries,the sense of being on a mission, a quest for truth or adventure, may take over our heart and soul. Are we ready for it? The early degrees of the signs signify something that is at an early stage of evolution, needs adaptation (mutable) and requires more practice. Jupiter is combust, and this may indicate that we are not yet ready to reveal and fully express our truths and visions, or they may not be so well understood by others. Nevertheless, the need to engage and exchange, as well as the need to promise and see growth are strong. The Moon in Gemini is illuminated by this intention and either brings others who are interested and curious along or it helps to respond in a communicative way, and establish connections by processing data that will feed into the larger view. Travel, commerce,media, publishing, learning, legal issues, visibility, knowledge, generosity and a risk-taking attitude for ventures, will energise our responses and daily life.

Is the rumour that is circulating true? What is the most accurate piece of information? How do we get to the heart of the matter? By communicating, we may also learn things that were not exactly the way we thought or perceived to be true? It may become a necessity for us to explain and communicate our views in a way that will reveal more aspects of ourselves. This may have to be repeated more than once. The important thing is to try to connect the dots, in respect to previous information that is elusive, pending or delayed.

Mars in Pisces is squaring the Luminaries and thus forms a mutable T-square. This pattern gives the necessary tension to act and take initiatives,or make a stance. Mars as the apex planet claims and strengthens the desire to put our mark, take a leap forward in our understanding, or fight for justice, and our beliefs. We may need to break some truths. This will not come easy, but indicates new beginnings in the way we express our positions and act on issues that are close to heart. Disputes and irritation, may be triggered too. Pisces sacrificial and idealistic nature expressed through Mars can either manifest like a stepping in to distract oppositions, or even cross boundaries in order to find solutions and act to support important issues.There is empathy in this position. Here we need to be careful on what we promise we can do, in overextending ourselves, and believing or reinforcing actions by taking unnecessary risks. How much we say, what we say and how we say it will ultimately determine the results of the two following weeks that have a purpose to bring closure and make adaptations on the themes that began with the New Moon in Scorpio. This cycle particularly emphasized the way we focus on things, but also how we manage issues of sharing, intimacy and resources in our relationships with others. Generally, it is a planetary picture that demands adaptations and flexibility, that may be hard or challenging and promotes the search for opportunity and solutions. With Jupiter in his domicile and Mars in a square aspect to the Full Moon, there are also disagreements on values and information management, handling family disputes or dealing with legal matters. The Sun is in triplicity, and this combined with Jupiter in its domicile is a factor of luck and good timing in decision making, while the square with Mars in Pisces can show that this may come with difficulties and challenges, to do with energy investment, or disputes in terms of evaluation, desires, ideals and beliefs (Pisces is the exaltation of Venus and a Jupiter ruled sign). It is important to believe in what we do, and this Full Moon helps us clarify more.

Mercury the ruler of Gemini is in Sagittarius and Retrograde, so it is a time when we review issues, transactions and discussions, reconsider data,but also seek better ways to manage and integrate them into our decisions. Delays and reversals or the need to re-think is prominent,as well as we don’t continuously keep expanding our view, with every new piece of information, every stimuli. Mind travels are the order of the day, or we may literally re-plan a vision, re-adjust an understanding of a situation or re-organise a trip.  Venus,Saturn and Jupiter are in their domicile signs so relationships, agreements, values​​ (and finances), seek order, their correct dimension, ethos and truth, and that is what will be critical for their longevity and sustainability. The responsibility and commitment in our exchanges have to clarify the accuracy of data. It is important to know or understand what we are claiming, and choose our battles wisely. The Full Moon illuminates how we will communicate things, but also reveals things we might not know. Venus in Libra is squaring the Nodal axis, and this is an indication that the sense of fairness in how we value things is a strong theme, while at the same time it is precisely this that can distance us from some important ties, create dilemmas or bring awareness of the distance that separates us from people we may be associated with our whole lives (Nodes in Capricorn / Cancer). The consciousness of our social identity, as well as the way we asses things within this context, is strongly activated, and it reveals multiple dimensions of opinions as well as a need to redefine ourselves in relation to our collective or social engagement and relations. Venus in Libra is in opposition to Uranus in Aries  further emphasises the need for renewal in relationships, the expression of a freedom oriented partnership and notion of love, an awakening within partnerships, and the need to change our approach or find new ways to relate. We can expect some reversals or instability in respect to agreements, or the forming of new and exciting ones.

The last aspect the Moon makes before it enters the sign of Cancer is a sextile with Uranus in Aries, an aspect of opportunity (maybe a last minute one as Uranus is at 29 Aries) to change things or do something different.

Generally, with this Full Moon, things will develop quickly (Moon is fast). Trade and connections with people we know, are particularly favoured, as well as anything that relates to the written or spoken word; the communication dimension of our goals. This will resonate better with things that have already started or belong to the past.

Information may come from all directions, and management may become challenging as it requires tolerance and adjustments. As Mercury turns direct on December 6, our transactions, negotiations and plans will begin to expand and move forward with more clarity perhaps.  This Mercury Rx period was challenging through the square with Neptune in Pisces. Messages may have been unclear, delusional or deceitful and rather paranoid depending on the source. There may have been toxicity and a certain level of paranoia involved in our communications and thoughts or just a mere need to shift and redefine our understanding by non-conclusiveness and withdrawal. Mistakes, misunderstandings, ambiguities and misconceptions that can alter conclusions or create impressions, plus lack of clarity on information that were activated during this cycle (November 8-23) will be re-activated again (on December 22-26) during the next lunar cycle. So, it may help to keep this in mind and align with the cosmic message around that time, by refraining from multi-tasking, trying to figure practical things out, engage in daydreaming, spiritual interests, or doing something creative and inspiring.

The need to find support or receive benefits can lead to hasty deals, promises and transactions, whose apparent validity will need time to finalize and perhaps take a whole new direction. Energy dispersion is possible and this can also bring fatigue and stress. We need to discern the usefulness and practicality of things (Virgo opposite the mutable T-Square).Mars also applies to a sextile with Saturn and this brings fertile opportunities to finalize actions, as well as be effective and cautious in our application of energy. This is actually the only aspect that seems to somehow ground or restrict the mutable emphasis.

The Sun in Sagittarius is about the revitalisation process of turning inward for spiritual purpose and expanding view though travel, knowledge,gaining perspective and freedom, the exploration of nature and the world. It is a placement that belongs in the social sphere. The Moon in Gemini illuminates curiosity and response to new stimuli and information gathering, from a more personal or familiar sphere. Every piece of information tends to magnify the overview and this is what marks the intensity of the culmination of this Full Moon. The need to bring things to conclusion. The need to balance data with truths, is the challenge that will be judged by the capacity to step out or step in and change the course of things. The need to find another direction, to open up a new way of understanding may demand we change our attitude towards the way we act and promote our goals. Jupiter does promise support in our actions.

The above themes call for alertness, emphasis on honesty and clarity in our communications, and will be active in the next lunar cycle too that begins on December 7. The autonomy and expansion we seek comes from our inner faith and truth, and it is a cosmic moment when we change our orientation and perceive the truth of intentions and propositions that are on offer.

The Full Moon has a more personal feel for you:

If you are a Gemini Sun born May 22-26, a Sagittarius Sun born November 23-27, a Virgo Sun born August 24-28, a Pisces Sun born February 19-23, or if you have Ascendant or angular house cusps and personal planets at 00-04 degrees of mutable signs, and 28-29 of fixed and cardinal signs. The themes of the full moon are processed until December 6th.

I hope we can all enjoy a magnificent full moon tonight! Happy Solar Return for all Sagittarius Sun people!

© Eleni Kostika 2018

Photo by Ian Simmonds on Unsplash

Πανσέληνος στην  00 μοίρα και 52′ Διδύμων/Τοξότη

Featured

23 Νοεμβρίου, 2018 – 07:39 τοπική ώρα

Η πρόθεση να ξεκαθαρίσουμε αλήθειες και την συνολική εικόνα των πραγμάτων φωτίζει την επικοινωνία, αλλά φέρνει και νέες πληροφορίες στο φώς. Τι λέμε και πως το εξηγούμε. Πως συνδέουμε τις πληροφορίες για να δούμε την μεγάλη εικόνα.

Η Πανσέληνος στον άξονα Διδύμων/Τοξότη και στην 00η μοίρα των ζωδίων τονίζει θέματα επικοινωνίας και πεποιθήσεων. Είναι ο άξονας της αντίληψης και άρα ενεργοποιεί περισσότερο τις διαδικασίες τις εκλογίκευσης και της κατανόησης. Μπορούμε να περιμένουμε μια περίοδο που μας φέρνει νέα, κινητικότητα και δράση. Κυριαρχεί η μεταβλητότητα, η ανταπόκριση σε ερεθίσματα και η έμφαση στο επικοινωνιακό κλίμα, που μέσα από την αντίθεση Ήλιου/Σελήνης επιχειρεί να διευκρινίσει θέματα ώστε να πραγματοποιηθεί μια αλλαγή προσανατολισμού κυρίως στην κατανόηση των πραγμάτων. Η αποκατάσταση θεμάτων που άπτονται της ηθικής, της δικαιοσύνης, της ιδεολογίας αλλά και των αξιών μας και έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μας είναι κυρίαρχα θέματα και στο συλλογικό και στο προσωπικό μας γίγνεσθαι. Στην Πανσέληνο συμμετέχει ο Δίας σε σύνοδο με τον Ήλιο και αντίθεση με την Σελήνη, κι αυτή η σχέση προσδίδει στην θεματική της Πανσελήνου την ανάγκη να επικοινωνήσουμε και να φωτίσουμε αλήθειες, να αποκαταστήσουμε το δίκαιο, να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας και όσα θέλουμε να υποστηρίξουμε, να επεκταθούμε, αλλά και να διευρύνουμε το πεδίο των εμπειριών μας. Ο Δίας μεγεθύνει ό,τι αγγίζει και έχει να κάνει με τα μεγάλα ερωτήματα, και συνεπώς βοηθάει να αναπτύξουμε τα θέλω μας, την βούλησή μας (Ήλιος), να εκφράσουμε τα ταλέντα μας, να προβάλλουμε τους σκοπούς μας και ό,τι είναι σημαντικό για μας. Θέλουμε να μας καταλάβουνε, επιθυμούμε να εξηγηθούμε, και η αισιοδοξία και η πληθωρικότητα του Δία θα φροντίσει να κυριεύσει την ψυχή μας με την ανάγκη για περισσότερη ειλικρίνεια και αλήθεια. Πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτό; Οι μηδενικές μοίρες των ζωδίων δηλώνουν κάτι που είναι σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης και προσαρμογής. Ο Δίας είναι πολύ κοντά στον Ήλιο (καύση) και αυτό μπορεί να δηλώνει πως δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να αποκαλύψουμε και να εκφράσουμε πλήρως τις αλήθειες μας, αλλά η ανάγκη είναι έντονη. Η Σελήνη στους Διδύμους φωτίζεται από αυτήν την πρόθεση και είτε φέρνει άλλους που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν μαζί μας, ή βοηθάει να ανταποκριθούμε με επικοινωνιακό τρόπο αλλά και περιέργεια σε ό,τι έχουμε ανάγκη να πούμε, πιστεύουμε και θέλουμε να υποστηρίξουμε. Ταξίδια, μετακινήσεις, εμπόριο, μίντια, εκδόσεις, μάθηση, νομικά ζητήματα, προβολή, γνώση, γενναιοδωρία και διάθεση για ρίσκο μας βοηθούν να συνδεθούμε, να αντλήσουμε και να ανταλλάξουμε πληροφορία αλλά και να διευκρινίσουμε περισσότερα. Continue reading

New Moon at 15 degrees Scorpio 11′

Featured

ameen-fahmy-150733-unsplash

7 November 2018, 16:02 UTC

 What we share and where we focus.

Completion and development of significant changes. Our responsibilities in relationships.

The New Moon in Scorpio activates a new intention in relation to shared resources. Reinforcement of continuity is a theme while a process of death and renewal is taking place. This theme through the Scorpio filter may include any co-dependent relationship, proximity issues, in personal or professional relationships, and anything engaging with joined efforts. Through this New Moon cycle we come into contact mainly with our psyche in managing any subject and we become more conscious of the need to focus more deeply on what matters. The Sun in Scorpio illuminates our coordination with a process of radical transformation that has to do with a cycle of completion, while showing us how we can see the continuity of life through the process of elimination, rejection, purification, and reconstitution. The passage of the Sun through Scorpio correlates to the cycle in nature that has to do with the process of survival of the most essential and enduring elements that will become a seed. Death and regeneration are part of a natural cycle. It is not a moment to focus on attachment and control, but on what is of essence and can be regenerated to substantiate a stronger continuity. This calls for truth and sincerity, but also for the need to see the great picture and to free ourselves from attachments and obsessions that do not serve this process. This is not necessarily a painless process, it can be critical, it requires effort and stamina, and it involves trust and letting go. Some things flow with ease and are facilitated through the support and help of others, and some things get an urgent, and unpredictable dimension that is not necessarily negative.

 

Shared resources, financial projects,  contracts, legal issues, tax, insurance, debts or inheritance. As well as intimacy, sexuality, passion, toxic habits are issues and themes that go with the territory.

 

All three water signs, become carriers and agents that engage with the totality of our existence. They are synthesisers of experience. They are receptive, endoscopic and synergistic.  Scorpio in particular archetypically negotiates the achievement of a more fundamental understanding of the human psyche that seeks to deeply penetrate, to confront and unfold, strip down any shadow matter to get to the very core of an issue. It can thrive with research and science as well as anything that uncovers truths. Thus, to experience the grandiose dimension of the intensity of emotion, through conquering truths, achieving ultimate understanding, through the continuous renewing cycle of death and re-birth. This is a purely creative and therapeutic process. The New Moon helps us in some area of life to really strengthen through what we intent to share. The middle degrees of any sign (15 degrees) represent the area that is the most stable expression of the sign, while also heralding that any changes activated during this cycle will have a fixed nature and will be irreversible. The feeling of great intensity of an energy that is demanding to be released to give shape to something that lasts, is emphasised. All this has to do with issues that we already know and seek to develop or important issues of the past that will come to rise with the intention for closure and further integration. Continue reading

Νέα Σελήνη  στις 15 μοίρες Σκορπιού και 11′

Featured

ameen-fahmy-150733-unsplash

07 Νοεμβρίου 2018, 18:02 τοπική ώρα

Αυτά που μοιραζόμαστε και πως εστιάζουμε.  Ολοκλήρωση θεμάτων και προώθηση σημαντικών αλλαγών. Οι ευθύνες μας στις σχέσεις.

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού, ενεργοποιεί μια καινούργια πρόθεση σε σχέση με αυτά που μας ενώνουν ή μοιραζόμαστε με τους άλλους. Κάτι ολοκληρώνεται και καλούμαστε εμείς να επιμείνουμε, να επιδείξουμε σθένος και αντοχή, να διεισδύσουμε βαθύτερα ώστε να ενισχύσουμε την συνέχεια. Αυτή η θεματική μέσα από το φίλτρο του Σκορπιού εκφράζει οποιαδήποτε σχέση αλληλεξάρτησης και εγγύτητας, είτε προσωπική ή επαγγελματική. Μέσα από τον Νέο κύκλο της Σελήνης ερχόμαστε σε επαφή κυρίως με τον ψυχισμό μας στην διαχείριση οποιουδήποτε θέματος και συνειδητοποιούμε πως είναι σημαντικό και κρίσιμο το πού εστιάζουμε. Ο Ήλιος στον Σκορπιό φωτίζει τον συντονισμό μας με μια διαδικασία ριζικής μεταμόρφωσης που αφορά το τέλος και την ολοκλήρωση ενός κύκλου που μας αλλάζει, ενώ μας δείχνει πως μπορούμε να δούμε την συνέχεια της ζωής μέσα από την διαδικασία της εξάλειψης, της απόρριψης, της κάθαρσης, της ανασύνθεσης και του τέλους. Η διέλευση του Ήλιου από τον Σκορπιό μας μεταφέρει στον συντονισμό της φύσης με την διαδικασία της επιβίωσης του πιο ισχυρού στοιχείου που θα γίνει σπόρος και θα αναπτυχθεί μετά την έλευση του χειμώνα. Ο θάνατος και η αναγέννηση είναι μέρος ενός φυσικού κύκλου. Δεν είναι στιγμή να δούμε τι μας ανήκει, ή τι κατέχουμε αλλά τι μοιραζόμαστε ή πως μπορούμε να διακρίνουμε, να διαχωρίσουμε, να ενισχύσουμε με ουσιαστικό τρόπο αυτά που μας ενώνουν. Αυτό ζητάει αλήθεια και ειλικρίνεια, αλλά και την ανάγκη να δούμε την μεγάλη εικόνα και να απελευθερωθούμε από προσκολλήσεις και εμμονές που δεν εξυπηρετούν. Αυτό δεν είναι μια ανώδυνη εμπειρία, εμπεριέχει κρίσεις, πάθος, επαφή με ό,τι δεν ελέγχουμε. Κάποια πράγματα ρέουν με ευκολία και διευκολύνονται μέσα από την υποστήριξη και την βοήθεια άλλων, και κάποια πράγματα αποκτούν μια επείγουσα, και απρόβλεπτη διάσταση που δεν είναι απαραίτητα αρνητική.

Κοινοί πόροι, οικονομικά εγχειρήματα, οικονομικές συμβάσεις, νομικά ζητήματα, φορολογικά και γενικότερα χρέη ή κληρονομικά. Όπως επίσης εγγύτητα, σεξουαλικότητα, πάθος, τοξικές συνήθειες είναι η θεματικές που μπορεί να απασχολήσουν και πάντα μέσα από την διαδικασία της εξυγίανσης, της εξάλειψης και της ουσιαστικότερης κατανόησης του τι τελικά προωθεί την συνέχεια.  Continue reading

Full moon at 01 degree and 13′ Taurus/ Scorpio

Featured

karina-vorozheeva-666313-unsplash (1)

October 24, 2018 – 16:45 UT

At the Bendings – An evolutionary crossroad that confronts us with challenges, and unpredictable changes. The need for progress, innovation and renewal leads to autonomy, breaks but also unexpected or exciting encounters with others. The new can bring luck, surprising revelations, dilemmas and awareness in the field of our values, love and ties to others.

The Full Moon in the Taurus / Scorpio axis and the 01 degree of the signs is quite extarordinary. It is engaging with Uranus, the planet of sudden change, progress and awakening, Venus’s retrograde motion in Scorpio as it is approaching the inferior conjunction, while activating the midpoint between eclipses, (Sun and Moon squaring the Lunar Nodes – Moon Wobble 1). Imbalance is to be anticipated on a geopolitical level, our own organic system, emotional state, as well as in relationships to others, creations and money.  We are at a critical and important evolutionary crossroad that illuminates  the need to stabilise, shape and crystallise themes (Fixed Grand Cross), and feed us with energy and intensity while calling on us to reconcile seemingly conflicting  forces. When  a system becomes destabilised or disrupted, it holds potentiality for new shapes, patterns and formations. As such this cosmic configuration provides momentum towards changes in our attitude towards attachments and values, and incorporates opportunities through a curious synchronicity and auspicious timing that may turn in our favour (Moon in exaltation and triplicity in conjunction with Uranus). This becomes more relevant with things of the past. It may emphasise  that we need to change the way we appreciate and value things ​​ that do not allow us to move on through controlling  attitudes, dependency patterns, relationships and ties with others. We are all witnesses of a shift and the change affecting our lives, sustaining a living  and in our environment (earth). There is a need to re-evaluate and re-assess our self worth, as well the value of all things we hold dear. Questions such as should I stay or should I go, or where do I come from and where I’m heading  characterise the polarised connection between what we own and what we share, through the canvas of values ​​(material and spiritual), that integrates issues of credibility, integrity and individuality  through the Nodal axis in Leo / Aquarius). Unexpected circumstances and developments surprise us, may upset our daily routines or renew us. The need to clarify imbalances,  to innovate, try something different in love, our creations and possessions is obvious, but compelled to act on fixations and stubbornness , maybe risk prone and have long term or irreversible consequences. Naturally, destabilisation can be voluntary, be stirred by events, or others, so it is important to acknowledge we are still going through a re-evaluation process and not be too hasty in our commitments. The polarising dimension of the Full Moon squaring the Lunar Nodes (fixed grand cross) may require managing multiple levels and directions that can temporarily surprise us, upset us or push us to realise that eventually changing our attitude towards things may promote deeper and more meaningful connections. Standing still for a while, embracing change, and observe the forces coming from different directions maybe a way to deal with these energies. It is a time that brings revelations, that can revive the value of our creations, skills, relationships, that we either have abandoned or left pending. This allows us to renew the contract with ourselves but also to re-assess our self-worth. Contacts with others will act as triggers and reminders or things and creations we may have forgotten about, or where left at a dormant state in our consciousness will be illuminated by circumstantial occurrences. Continue reading

Πανσέληνος στην 01 μοίρα και 13′ Ταύρου/Σκορπιού

Featured

karina-vorozheeva-666313-unsplash (1)

24 Οκτωβρίου, 2018 – 19:45 τοπική ώρα

 Ένα εξελικτικό σταυροδρόμι που μας φέρνει αντιμέτωπους με προκλήσεις, και σημαντικές ή απρόβλεπτες αλλαγές.  Η ανάγκη για πρόοδο, καινοτομία και ανανέωση προκαλεί ρήξεις, αλλά και απρόσμενες  ή συναρπαστικές συναντήσεις με άλλους. Το καινούργιο μπορεί να φέρνει τύχη, εκπλήξεις, κρίσιμα, διλήμματα και συνειδητοποιήσεις στο πεδίο των αξιών, της αγάπης και των δεσμών μας.

Η Πανσέληνος στον άξονα Ταύρου/Σκορπιού και στην 1η μοίρα των ζωδίων δεν είναι μια συνηθισμένη κοσμική συγκυρία. Συντονίζεται με τον Ουρανό, πλανήτη της ανατροπής, της ξαφνικής αλλαγής, της προόδου και της αφύπνισης, την αναδρομή της Αφροδίτης στον Σκορπιό που πλησιάζει προς την κατώτερη σύνοδο με τον Ήλιο και συμμετέχει στην πανσέληνο, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται το μεσοδιάστημα των εκλείψεων του καλοκαιριού και του Ιανουαρίου του 2019, (Ήλιος και Σελήνη σε τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης – φαινόμενο Moon Wobble1). Το φαινόμενο αυτό εξωτερικεύει ανισορροπία στο περιβάλλον, στο οργανικό μας σύστημα, στην ψυχολογία μας, όπως και στις σχέσεις με τους άλλους.  Βρισκόμαστε σ’ ένα κρίσιμο και σημαντικό εξελικτικό σταυροδρόμι που φωτίζει την ανάγκη σταθεροποίησης, μορφοποίησης και αποκρυστάλλωσης θεμάτων (σταθερός σταυρός), και μας τροφοδοτεί με ενέργεια και ένταση ενώ μας καλεί να συμφιλιώσουμε φαινομενικά συγκρουσιακές μεταξύ τους δυνάμεις.  Όταν κάτι αποσταθεροποιείται ή αναστατώνεται μας σπρώχνει σε αλλαγές στην στάση μας και ενσωματώνει και ευκαιρίες μέσα από μια παράξενη συγχρονικότητα που ευνοεί τον παράγοντα τύχη. (Σελήνη σε τριπλότητα σε σύνοδο με τον Ουρανό). Επι της ουσίας τονίζει πως πρέπει να αλλάξουμε τρόπο, να συνειδητοποιήσουμε αξίες και προσκολλήσεις που δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε, με τον εαυτό μας, μέσα από τις σχέσεις και τους δεσμούς με τους άλλους. Είναι δεδομένο πως καλλιεργούνται αλλαγές στην ζωή μας και στο περιβάλλον μας. Το ερώτημα μένω ή φεύγω, από που έρχομαι και προς τα που οδεύω χαρακτηρίζει την ουσιαστική σχέση του δούναι και λαβείν, μέσα από τον καμβά των αξιών (υλικών και πνευματικών), και ενσωματώνει και θέματα αξιοπιστίας, ακεραιότητας και εξατομίκευσης μέσω του Λέοντα/Υδροχόου (ζώδια που βρίσκονται οι Δεσμοί της Σελήνης). Απρόσμενες συγκυρίες και εξελίξεις μας ξαφνιάζουν και μας εκπλήσσουν, ενώ μπορεί και να αναστατώσουν την καθημερινότητά μας και να μας ανανεώσουν. Η ανάγκη να διευκρινίσουμε ανισορροπίες  αλλά και να ξαφνιάσουμε τις σχέσεις μας είναι έκδηλη αλλά δεν θα πρέπει να δράσουμε βιαστικά και απρόβλεπτά, ούτε παίρνοντας ρίσκα που υποκινούνται από εμμονές και πείσμα αν δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι γιατί οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν θα έχουν μη αναστρέψιμο χαρακτήρα. Φυσικά η αποσταθεροποίηση μπορεί να έρθει από τα γεγονότα ή από άλλους οπότε εκεί είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά, καθώς η πολωτική διάσταση της Πανσελήνου και η ενεργοποίηση του μεγάλου σταθερού σταυρού μας ζητάει να διαχειριστούμε πολλαπλά επίπεδα και κατευθύνσεις, που μπορεί παροδικά να μας αιφνιδιάσουν, να μας αναστατώσουν ή να μας σπρώχνουν να αντιληφθούμε πως τελικά αλλάζοντας στάση απέναντι στα πράγματα μπορούμε να συνδεθούμε βαθύτερα και ουσιαστικότερα. Επίσης μας αποκαλύπτεται, ή αναζωογονείται εκ νέου η αξία δημιουργημάτων, σχέσεων και δεξιοτήτων που είχαμε εγκαταλείψει ή αφήσει σε εκκρεμότητα. Αυτό μας επιτρέπει να σχετιστούμε με τον εαυτό μας καλύτερα αλλά και να ανανεώσουμε πτυχές τις αυτοεκτίμησης μας γιατί είτε θα μας το υπενθυμίσουν άλλοι, ή θα φωτιστεί από απρόβλεπτες και συγκυριακές καταστάσεις. Continue reading

Ανάδρομη Αφροδίτη, 5 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2018

Featured

erospsyche

Ανάδρομη Αφροδίτη 5/10-15/11/2018 (10 μοίρες Σκορπιού-25 μοίρες Ζυγού)

Μια περίοδος ανασκαφής, αποκαλύψεων και εξυγίανσης που θα μας αγγίξει σε βάθος

Η ανάδρομη της Αφροδίτης κατά την διέλευσή της στον Σκορπιό  συνεχίζει να φέρνει πράγματα στο φώς από το παρελθόν, τα βάθη της ψυχής μας, με εξομολογητική διάθεση, ένταση, ανάγκη να δημιουργήσουμε εγγύτητα αλλά και μαχητικό πνεύμα. Είναι ώρα να κοιτάξουμε κάτω από την επιφάνεια, και να ασχοληθούμε με παθογένειες ή ανάγκες μιας ζωής.  Η απελευθέρωση από κάθε τοξικό συναίσθημα, αλλά και η επιστροφή σε συναισθήματα, θέματα, ανθρώπους και βιώματα του παρελθόντος για να ξεκαθαρίσουμε το βαθύτερο νόημα είναι μια πολύ ουσιαστική διαδικασία. Κάποιες προσωπικές κρίσεις μπορεί να μας φέρουν κοντά σε άλλους, να έλξουν ή και να απωθήσουν άλλους, ενώ η ποιότητα των συναναστροφών μας θα έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Τίποτα δεν μας αφήνει ανέπαφους και τα συναισθήματα είναι έντονα και περιεκτικά. Θα έρθουμε πιο κοντά ή θ’ απομακρυνθούμε; Και τα δύο σενάρια είναι μέρος μια διαδικασίας που είναι θεραπευτική, καθαρτική, γεμάτη πάθος, και συναντήσεις με αντίκτυπο.  Μια περίοδος εσωτερικής μεταμόρφωσης που αφορά την σύνδεση με την αγάπη, την χαρά, τις αξίες, την δημιουργία, την γονιμότητα, τα αποκτήματα, αλλά και και σχήματα ή σχέσεις που έχουν κάνει τον κύκλο τους. Ας παρατηρήσουμε ποιους συναντούμε αυτό το διάστημα ή ποιοι μας “αναζητούν” (κυρίως από το παρελθόν) και τι διαπραγματευόμαστε ή μοιραζόμαστε μαζί τους. Ας παρατηρήσουμε πως κάθε αφορμή γεννά την ανάγκη να μάθουμε τα βαθύτερα κίνητρα και τις αλήθειες τις δικές μας και των άλλων, να ζήσουμε πιθανώς τα πράγματα με περισσότερη ένταση. Μπορεί ακόμη και εντελώς συμπτωματικά να μας βοηθούν να αποκτήσουμε μια πιο ουσιαστική σχέση αγάπης με τον εαυτό μας. Και ναι το timing θα είναι περίεργο και απρόβλεπτο αλλά σημασία έχει τι κρατάμε, τι διορθώνουμε και τι αφήνουμε πίσω μας. H αναδρομή της Αφροδίτης στον Σκορπιό ζώδιο σταθερό του Νερού και στον Ζυγό ζώδιο παρορμητικό του Αέρα, είναι σαν να μας καλεί να δώσουμε το “φιλί της ζωής” ή μια καινούργια ανάσα σε μια βαθύτερη επιθυμία, ένα δημιούργημα, έναν έρωτα, την αγάπη, μία σχέση που είχαμε αφήσει ανολοκλήρωτη. Ένας κύκλος 8 ετών που έχει να κάνει με το τι δίνουμε αξία στην ζωή μετεξελίσσεται στον χρόνο με την κατώτερη σύνοδο της Αφροδίτης στις 26 Οκτωβρίου, και τότε αφού ολοκληρωθεί η ανασκαφή αρχίζει και η ανάδυση!

Σε προσωπικό επίπεδο όσοι έχουν πλανήτες, ακμές γωνιακών οίκων ή σημεία στις 00-10 μοίρες Σκορπιού, και 25-29 μοίρες Ζυγού επηρεάζονται περισσότερο.

 

© Eleni Kostika 2018

 

Photo: Antonio CANOVA (1757 – 1822)
Psyche Revived by Cupid’s Kiss
Paris, Musée du Louvre

Νέα Σελήνη  στις 15 μοίρες Ζυγού και 48′

Featured

kt-562457-unsplash

09 Οκτωβρίου 2018, 06:46 τοπική ώρα

Η επανεξέταση ισορροπιών στις σχέσεις και οι ευαισθησίες μας. Αυτά που πρέπει να ξεπεράσουμε.

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Ζυγού, ενεργοποιεί μια καινούργια πρόθεση στο πεδίο των σχέσεων, ή συμβάσεων με τους άλλους, και δηλώνει την ανάγκη να προστατεύσουμε την αρμονία, και να καλλιεργήσουμε νέες ισορροπίες στην ζωή μας.  Αυτό θα απαιτήσει και προσπάθεια και μαχητικότητα και κάποιες συγκρούσεις.

Ο Ζυγός είναι το ζώδιο που ενσωματώνει αντιθέσεις, και προωθεί δεσμεύσεις μέσα από την διάσταση του ισότιμου πάρε-δώσε. Ενδιαφέρεται για την ισότητα, έχει έντονο αίσθημα δικαίου. Κάθε ανισορροπία στα παραπάνω ζητήματα θα ενεργοποιήσει συγκρούσεις και θα εξωτερικεύσει δυσαρέσκεια και τάση αποκατάστασης και διεκδίκησης, είτε συλλογικά ή προσωπικά.  Ο Νέος κύκλος της Σελήνης μας οδηγεί σε ριζικές συνειδητοποιήσεις σε σχέση με προβλήματα, αδικίες, ανισότητες, και συγκρουσιακά στοιχεία στην πραγματικότητα της ζωής ενώ ήδη μας έχει ευαισθητοποιήσει, και μας καλεί να τα ξεπεράσουμε μέσα από μια νέα στάση/διαχείριση ή μέσα από εναλλακτικούς τρόπους και επένδυση ενέργειας. Τα Φώτα είναι σε συγκλίνουσα όψη τετραγώνου με τον Πλούτωνα, αποκλίνουν από μια χιαστή με τον Ποσειδώνα, ενώ ο Ερμής συγκλίνει προς την αντίθεση του με τον Ουρανό. Παράλληλα η Αφροδίτη κυβερνήτης του Ζυγού, βρίσκεται στον Σκορπιό (ζώδιο της αδυναμίας της) σε αναδρομή πορεία και σε τετράγωνο με τον Άρη. Η εξεύρεση ισορροπιών είναι ένα δύσκολο στοίχημα αλλά όχι ακατόρθωτο. Είναι σίγουρα μια πρόκληση. Επι της ουσίας η συλλογική δόνηση και θεματική περιλαμβάνει μια νέα πρόθεση που αφορά ανισότητες και αδικίες, και η οποία κινητοποιείται από την πτώση των αξιών, της αγάπης, και της αυτο-εκτίμησης με σκοπό να ενισχύσει την επένδυση ενέργειας αλλά και να αλλάξει τους όρους με μαχητικότητα και αποκατάσταση της τάξης πραγμάτων.

Ο Σεληνιακός κύκλος της Παρθένου στις 09 Σεπτεμβρίου τόνισε θέματα που είχαν να κάνουν με εξυγίανση, αλλά και προσήλωση στο τι πρέπει να φροντίσουμε, στην εργασία, υγεία και καθημερινότητα μας, ενώ μπορεί να έφερε στην επιφάνεια λάθη ή προβλήματα που προέκυψαν από έλλειψη σαφήνειας ή αδυναμίες. Continue reading

Pluto stations direct at 18 degrees Capricorn 45′

Featured

hasan-almasi-779320-unsplash

September 30, 2018

The consciousness of apparent correctness, purging inhibitions, a momentum to restore the order of things.

Pluto’s station marks an intense externalisation of energy that has been operating on an internal level since April 22, (Pluto SRx at 21 degrees Capricorn) and has to do with control systems, power structures, co-dependant mechanisms, and the need for a radical and consequential restoration of mastery or domination, either on a personal or a collective level. Pluto’s retrograde period in Capricorn maybe a time when a process of internal regeneration or purification is carried out in relation to fears, obsessions or crises to do with our attitude towards responsibility, authority, the correctness in relationships and commitments of interdependence. Who and what is in control is brought to our consciousness, in a more intense and revealing way around the days of the planet’s station. This will be a moment when motives in the collective field of experience will become much more visible, and actions of groups, establishments and other potentially non-visible forces will  manifest with power and dynamism. When an outer planet is stationary, the energy it represents is at a greater intensity, and it creates a very powerful dynamic that resonates with the manifestation of events and natural phenomena on the terrestrial plane. The themes that Pluto’s transit in Capricorn represents (2008-2024) become  intensified around the days of it’s station, and thus more conscious in our experience on a mundane level. Each station adopts a special nuanced dynamic within the longer range thematic due to the dialogue with current planetary positions. This current Pluto SD, is the first one during its transit in Capricorn where the ruler of the sign, Saturn is also in Capricorn (dignity). It is for this reason this stationing of the planet, is especially noteworthy. So it is worth paying attention and observing events in the news and our personal lives. It gives us an indication of a shift emerging in the thematic that began in 2008, in the ways of ordering or restoring order in the world; an evolutionary process of radical re-construction or de-construction of power and resource dynamics that will be completed in 2020 when the planets conjoin. Continue reading

Στάση Πλούτωνα στις 18 μοίρες Αιγόκερω

Featured

hasan-almasi-779320-unsplash

30 Σεπτεμβρίου 2018

 Ο Πλούτωνας θα είναι φαινομενικά στάσιμος στις 18 μοίρες και 45 λεπτά του Αιγόκερω, πριν ξεκινήσει την ορθόδρομη πορεία του.

Σε συλλογικό επίπεδο αυτό σηματοδοτεί μια δυναμική εξωτερίκευσης ενέργειας που το διάστημα από τις 22/04 (21 μοίρες Αιγόκερω) λειτουργούσε εσωτερικευμένα και έχει να κάνει με μηχανισμούς ελέγχου, σχήματα εξουσίας, σχέσεις αλληλεξάρτησης και τις ανάγκες ριζικής και μεταμορφωτικής αποκατάστασης κυριαρχίας είτε σε προσωπικό ή σε συλλογικό επίπεδο. Η αναδρομή του Πλούτωνα στον Αιγόκερω είναι ένα διάστημα που συντελείται μια διαδικασία εσωτερικής αναζωογόνησης ή κάθαρσης του ψυχισμού σε σχέση με φόβους, εμμονές ή κρίσεις που δρουν ανασταλτικά στην σχέση μας με την ανάληψη ευθύνης, την ορθότητα των σχέσεων αλληλεξάρτησης και φέρνει στην συνειδητότητα  τον αυτοέλεγχο. Αυτό ενεργοποιεί ταυτόχρονα και μια στιγμή όπου τα κίνητρα στο συλλογικό πεδίο θα γίνουν πολύ πιο ορατά, και οι δράσεις ή πράξεις ομάδων και άλλων ενδεχομένως μη-ορατών δυνάμεων, θα εκδηλωθούν με περισσότερη ισχύ και δυναμισμό. Όταν ένας εξωκρόνιος πλανήτης είναι στάσιμος, η ενεργειακή επιρροή είναι σε μεγαλύτερη ένταση τις μέρες της στάσης, και συγκροτεί μια δυναμική πολύ ισχυρή που ταυτίζεται με την έκφραση γεγονότων και φυσικών φαινόμενων, στο γήινο πεδίο. Ότι λοιπόν εκφράζει η θεματική της διέλευσης του Πλούτωνα στον Αιγόκερω (2008-2024) τις ημέρες της στάσης εντείνεται και εξωτερικεύεται με ιδιαίτερη δυναμική και κάθε φορά σε ένα διαφορετικό διάλογο με τις τρέχουσες πλανητικές θέσεις. Είναι λοιπόν η πρώτη στάση προς ορθοδρομή του πλανήτη κατά την διάρκεια της διέλευσης του από τον Αιγόκερω, που βρίσκει τον χορηγό του Κρόνο επίσης στον Αιγόκερω. Γιαυτό ειδικά αξίζει να παρατηρήσουμε περισσότερο τα γεγονότα αλλά και τις εσωτερικές διεργασίες τις ημέρες αυτές, γιατι μας δίνουν μια ένδειξη μιας νέας τάξης ή εξελικτικής διαδικασίας εμπειρίας ριζικής ανασυγκρότησης που θα ολοκληρωθεί το 2020 με την σύνοδο των πλανητών.

Η δυναμική της στάσης προς ορθοδρομή, εκφράζει προς τα έξω ουσιαστικά ό,τι βρισκόταν σε ένα στάδιο “υποβόσκουσας” επιρροής ή λανθάνουσας κατάστασης. Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω, κατά τον Reinhold Ebertin, ταυτίζεται, με την ακούραστη πάλη για ισχύ και ανεξαρτησία, με τους δικτάτορες, την επίτευξη και υλοποίηση στόχων, σχεδίων ιδεών και εφευρέσεων, και την αποδοχή επικινδύνων θέσεων.

Η Πλουτώνια ενέργεια είναι ταυτισμένη και με υπαρξιακά και εξελικτικά ζητήματα, την έννοια της ισχύος, και τον έλεγχο αυτών διαμέσου της ύλης και των διάφορων εκφάνσεων της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης.  Η κοσμική αρχή της ενέργειας είναι ο έλεγχος και η εγγύτητα, αλλά και ο “πλούτος” που προκύπτει είτε από την αποδοχή αυτού που δεν μπορούμε να ελέγξουμε ή από την συμφιλίωση με τις πιο μύχιες πτυχές του ψυχισμού. Continue reading

Full Moon at 01 degree Aries 59′

Featured

dulcey-lima-665501-unsplash

September 25, 2018 – 01:52 UTC

Implementing a new course, by taking initiative. New beginnings that help us prove what we can do to clear up issues from the past. Relationships that need to change, how we change in our relationships. Identifying talents and opportunities in harmony with others decongest blockages or become catalysts for problems.

The Full Moon in Aries the first sign of the zodiac, is speaking of initiation and beginnings. In the 2nd degree of the sign these maybe premature as we enter new territory and require effort or contain some challenge.. Aries speaks primarily about the igniting trigger of creative force, the need to claim, stand alone, to respond in the here and now, to express the consciousness of a point of departure. It is response in its most primal form of expression: impulsive, enthusing, active and extroverted. It communicates directly with sharpness and impatience to the core of each subject. There is no concept of time, hierarchy, nor the incorporation of what the other side may want. However, Saturn directs and restricts this impulse, suggesting realism, discipline, results, accountability. The Moon in Aries describes the mood, and as its ruler Mars is in Aquarius is in conjunction with the South Node, the drive is expressed in unorthodox ways, a liberating spirit or maybe a willingness to change in relation to past ties. It may signal a need to respond to something that originates in the past in a different way. Aries is the exaltation of the Sun, so the Moon in Aries strokes self will and  ego, and can identify with what it feels passionate about. A Full Moon is an opposition (Aries / Libra – Relationship axis) and hence the need to initiate or make a new start in the way we relate is much more emphasised. This Full Moon therefore promises the primal dynamics of starting relationships of any kind that will be expressed through the consciousness of charging our inner need to find better balance with ourselves. It may also create a synchronicity that will instigate conversations and transactions (Mercury conjunct the Sun) with people who can activate this need either in a romantic, contractual or goal oriented context. Our meeting with others has some mutual benefit. Sun in Libra is focused on the social sphere, on equality and on the need for harmony and balance though unions. With Venus ruler of Libra in Scorpio, preparing to begin its retrograde course on October 5, the emphasis is placed on the dynamics of a return and a reassessment of the concept of love, values ​​and pleasure in our lives. It will be expressed persistently, passionately and in a probing way, but also possibly through claiming, insisting, becoming possessive or penetrating deeper into our psyche. Issues of trust with respect to money and love may become themes of the coming three months, as a kind of re-birthing process will take place. With Saturn as the apex planet of a cardinal T-square, we can expect an action oriented period of two weeks where we need to see results, and where the following questions may give prime motivation: Let us meet in the most difficult part of our encounter, let’s see what we can finally achieve together, what separates us and what we have to overcome, what is the reality of our proximity and distance? Can we build something together and maintain our autonomy – these are some of the questions that will concern alliances in the socio-political sphere but also in our partnerships on a personal level. Continue reading

Πανσέληνος στην  01 μοίρα και 59′ Κριού

Featured

dulcey-lima-665501-unsplash

25 Σεπτεμβρίου, 2018 – 05:50 τοπική ώρα

Χαράσσοντας νέους δρόμους με πρωτοβουλίες και νέα ξεκινήματα που μας βοηθούν να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκαθαρίσουμε θέματα από το παρελθόν. Οι σχέσεις που πρέπει να αλλάξουν, εμείς που αλλάζουμε στις σχέσεις μας. Ανάδειξη ταλέντων και ευκαιριών που εναρμονίζονται με τους άλλους και λειτουργούν αποσυμφορητικά ή καταλυτικά στις δυσκολίες. 

Η Πανσέληνος στον Κριό το πρώτο σε σειρά ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, μιλάει για ξεκινήματα. Στην 2η μοίρα του Κριού για ξεκινήματα με κάπως πρώιμο χαρακτήρα που απαιτούν προσπάθεια ή εμπεριέχουν κάποια πρόκληση (τετράγωνο με Κρόνο), και που αφετηρία τους έχουν την εναρμόνιση (Ήλιος στον Ζυγό). Ο Κριός μιλάει κυρίως για το έναυσμα που πυροδοτεί την ανάφλεξη, την ανάγκη να διεκδικήσουμε, να αυτονομηθούμε, να αναδείξουμε κάτι για πρώτη φορά, να εκφράσουμε την συνειδητότητα της “αφετηρίας”. Είναι το συναίσθημα στην πιο πρωτογενή του μορφή έκφρασης, που ενθουσιάζεται, ανταποκρίνεται άμεσα στη επιθυμία, ο αυτοματισμός της επικοινωνίας που φτάνει απ’ ευθείας με οξύτητα και ανυπομονησία στην καρδιά του κάθε θέματος. Εδώ δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου, της ιεράρχησης, ούτε ενσωμάτωση του τι μπορεί να θέλει η άλλη πλευρά, παρά μόνον ακαριαία ανταπόκριση σε κάθε επιθυμία. Ο Κρόνος όμως κατευθύνει και περιορίζει αυτήν τη παρόρμηση, και επιβάλλει συνέπειες.  Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί κυρίως την διάθεση, και καθώς χορηγός της είναι ο Άρης που βρίσκεται στον Υδροχόο και σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό, η επιθυμία εκφράζεται με ανορθόδοξο τρόπο, με διάθεση αλλαγής και απελευθερωτικό πνεύμα σε σχέση με Δεσμούς του παρελθόντος. Μπορεί να σηματοδοτεί μια ανάγκη να ανταποκριθούμε σε κάτι που πηγάζει στο παρελθόν με διαφορετικό τρόπο.  Ο Κριός είναι επίσης και το ζώδιο της έξαρσης του Ήλιου, άρα η Σελήνη στον Κριό έχει την δυνατότητα να εκφράσει την βούληση και το εγώ, και ταυτίζεται με αυτό που θέλει ανά πάσα στιγμή. Η Πανσέληνος είναι μια αντίθεση Σελήνης-Ήλιου (Κριός/Ζυγός – άξονας των σχέσεων) και άρα εδώ εκφράζεται πολύ περισσότερο εμφατικά η ανάγκη να σχετιστούμε με έναν νέο τρόπο. Η Πανσέληνος λοιπόν υπόσχεται την πρωτογενή δυναμική έναρξης σχέσεων κάθε είδους η οποία είτε θα εκφραστεί μέσα από την συνείδηση της φόρτισης της εσωτερικής ανάγκης μας να ισορροπήσουμε καλύτερα με τον εαυτό μας πρωτίστως, ή  θα  δημιουργήσει ένα timing, μια συγχρονικότητα που θα μας φέρει κοντά μέσα από συνομιλίες και συναλλαγές (Ερμής σε σύνοδο με τον Ήλιο) με ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη είτε σε ερωτικό, προσωπικό ή θεμελιώνοντας έναν στόχο.  Η συνάντησή μας έχει κάποιο αμοιβαίο όφελος. Ο Ήλιος στον Ζυγό εστιάζει στην κοινωνική σφαίρα, στις ισότιμες σχέσεις και στην ανάγκη για αρμονία και ισορροπία που την επιβεβαιώνει μέσα από τους άλλους, και σχέσεις σύμβασης κάθε είδους.  Με την Αφροδίτη στον Σκορπιό  χορηγό του Ήλιου, που ετοιμάζεται να κάνει την ανάδρομη πορεία της στις 5/10 δίνεται ακόμη περισσότερο η έμφαση της δυναμικής ενός γυρισμού και επανεξέτασης της έννοιας της αγάπης, των αξιών και της αξίας της χαράς στην ζωή μας, που θα λειτουργήσει επίμονα και επιθυμητικά, αλλά και πιθανόν διεκδικητικά, εκδικητικά ή και μεταμορφωτικά διεισδύοντας βαθύτερα και διερευνώντας ή αναγεννώντας τον δικό μας ψυχισμό, αλλά και των άλλων. (Ας συναντηθούμε ορμητικά στο δυσκολότερο σημείο της συνεύρεσης μας; ας δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε τελικά να επιτύχουμε μαζί, τι μας χωρίζει και τι πρέπει να ξεπεράσουμε. Ποια είναι η πραγματικότητα του μοιράσματος και των αποστάσεων μας; Είναι ρεαλιστικό το να μοιραζόμαστε και να υπάρχουμε αυτόνομα και με πιο τρόπο; Μπορούμε να συναντηθούμε για να χτίσουμε κάτι μαζί και να διατηρούμε την αυτονομία μας; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν συμμαχίες στην κοινωνικοπολιτική σφαίρα, αλλά και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και συνεργασίες σε προσωπικό επίπεδο.) Continue reading

New Moon at 17 degrees Virgo

Featured

fancycrave-224908-unsplash

September 09, 2018 – 19:01 UT

What is useful in our lives. Working on improving self and our world

Virgo is mutable earth; it is the arable land. The cultivation of a “terrain” is the focus of this lunar cycle, and whether this is conscious or not, it will become necessary to get practical and begin a prioritisation and distillation process. Virgo is the land which, with proper care and work will yield produce that is necessary and useful, and provides us with a sense of humility and purpose that satisfies the most subtle, pure and refined aspects of our self-esteem.

We are starting a new emotional cycle, where we have the opportunity to activate our response to a field of life in a renewed way, by making adjustments, corrections and improvements or merely activate the capacity to discern what serves our needs. The Moon in Virgo also highlights issues of work, health, and self-improvement. It emphasises feelings of humility, and a strong need to provide for something, to take care of things, or to perfect: a relationship, a creation, our physical condition, our skills or anything that contributes to the betterment of the world and the earth that is our prime provider. We have the opportunity to become more grounded and find some hope or assistance in the process.

Everything that was initiated in the previous cycle of August 11,  triggered by Solar Eclipse in Leo is now tested on its practical side and its usefulness within the regularity of daily life. The energy of the August Eclipse will be active for a longer period of time and within the theme of ending of a life chapter or leaving behind an aspect of ourselves, we must now separate the wheat from the chaff. Mercury the ruler of the New Moon is in its rulership and exaltation sign (Virgo). This position strengthens an analytical approach and rationalization of data, critical ability, as well as anything to do with the written or spoken word, ideas and plans which seeks a practical application of expression. It is a cycle that demands an ordering of thoughts, the ways in which we work, and it will be especially helpful in meeting obligations and duties. Problem solving as well as every information we have at our disposal comes under the microscope and our main concern will be to engage with what is functional, what serves and what does not. Virgo analyzes and refines, but can also stick to details and miss the overview. This can be externalized or internalised as worry, workaholism, perfectionism or in a more positive version as shrewdness and profound productivity that will lay the foundation for future “harvesting”. Boundaries are something to watch with mutable signs. This could also be a cycle of purging, healing and empowerment. It may be necessary to realise where we have made concessions that may have not been so healthy, and work on how we should regulate these factors to feel more effective. It also applies to health and vitality. Continue reading

Δίας εξάγωνο Πλούτωνας

Featured

joseph-anson-706416-unsplash

12 Σεπτεμβρίου 2018

Ηθική και αντίληψη εξουσίας, ανάπτυξη γνώσης, αποκαλύψεις, ισχυρά οικονομικά εγχειρήματα, ώθηση σχεδίων και ευκαιρίες για αύξηση επιρροής, συσσώρευση πλούτου, ψυχική συγκρότηση και επίτευξη μέσα από το πάθος και τη συνένωση δυνάμεων. Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης διαπραγματεύονται θέματα εμπιστοσύνης, και διαχείρισης της αλήθειας. Επέκταση σε βάθος και μέσα από την εγγύτητα. Αντίληψη εξουσίας. Η ανάπτυξη και η στήριξη κάθε οράματος απαιτεί έρευνα, βαθύτερη γνώση, συνειδητή μεταμόρφωση του ψυχισμού, ενώ διαπραγματεύεται θέματα εμπιστοσύνης. Εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε αυτή την όψη εξαγώνου ως την τελευταία ευκαιρία που μας δίνεται να ενισχύσουμε κάτι που θέλουμε, μέσα σε έναν ευρύτερο κύκλο ανάπτυξης (υλικό ή πνευματικό) αλλά και ώθησης ενδυνάμωσης στόχων που ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώνεται το 2020.

(Είναι η τρίτη κατά σειρά ενεργοποίηση της όψης κατά την διέλευση του Δία στον Σκορπιό.)

Η όψη αυτή έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Σκορπιός ή Αιγόκερως με γενέθλια 10-13 Νοεμβρίου, και 8-11 Ιανουαρίου ή αν έχεις ωροσκόπο, ακμές γωνιακών οίκων ή προσωπικούς πλανήτες στις 18  (+/-3) μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου. Επίσης πλανήτες ή σημεία στον Καρκίνο, στους Ιχθύς, στην Παρθένο και στον Ταύρο στις 18 μοίρες δέχονται την ευνοϊκή επιρροή της όψης.

Οι ημερομηνίες ενεργοποίησης της όψης αναλυτικά:

1η ενεργοποίηση: 16 Ιανουαρίου 2018 – 19 μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου

2η ενεργοποίηση: 14 Απριλίου 2018, 21 μοίρες Σκορπιού/ Αιγόκερου

3η ενεργοποίηση: 12 Σεπτεμβρίου, 18 μοίρες Σκορπιού/Αιγόκερου

© Eleni Kostika 2018

Photo by Joseph Anson on Unsplash

Άρης στάσιμος στις 28 μοίρες Αιγόκερω και 36′ 

Featured

GoatsInTress02-e-0302

27 Αυγούστου 2018
Ο Άρης σε στάση και στην απόλυτη έξαρση του πριν ξεκινήσει την ορθόδρομη πορεία του.

Πολύ ισχυρή μέρα για όσους Αιγόκερους έχουν γεννηθεί στις 18-20 Ιανουαρίου (Ήλιος στις 28 μοίρες Αιγόκερω). Στιγμή να διεκδικήσετε κάτι που θέλετε, να πετύχετε σε κάποιον τομέα, να κάνετε κάτι που σας παθιάζει, να αποφασίσετε κάτι σημαντικό για την ζωή σας, να ενεργοποιήσετε ένα δυναμικό ξεκίνημα ή ένα στόχο, και πιθανόν κάτι έξω από συμβατικά πλαίσια. Κάτι το οποίο ενεργοποιήθηκε μεταξύ 12-16 Μαΐου μπορεί τώρα να προχωρήσει δυναμικά, να τεθεί σε εφαρμογή και να οριστικοποιηθεί. Οι πλανήτες σε στάση πριν την ορθοδρόμηση έχουν μεγάλη δύναμη και υπόσχονται διάρκεια στον χρόνο. Επηρεάζει και όσους έχουν πλανήτες οι ακμές γωνιακών οίκων στις 28 μοίρες Αιγόκερω. Οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί (19-20 Μαρτίου, 21-22 Ιουλίου, 22-23 Οκτωβρίου) ή όσοι έχετε πλανήτες στις 28 (+/-1) μοίρες των ζωδίων αυτών πιθανόν να αντιμετωπίσετε προκλήσεις, αντιπαραθέσεις ή ένταση και συνίσταται ψυχραιμία στον τρόπο που θα ανταποκριθείτε ή θα δράσετε. Ό,τι ενεργοποιηθεί τώρα πιθανότατα σχετίζεται με τα μέσα Μαΐου που ο Άρης διέσχιζε την ίδια μοίρα. Ο Άρης θα διασχίσει τις τελευταίες μοίρες του Αιγόκερω μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

 

© Eleni Kostika 2018

 

Full Μoon at 03 degrees Pisces 12′

Featured

vincent-van-zalinge-38365-unsplash

August 26, 2018 – 12:56 UT

The August Full Moon highlights the  Pisces / Virgo axis, which has to do with boundaries; the capacity to discern and have faith. It is the healing and service axis that deals with issues of idealism and perfection. Fact and truth, as well as learning and expansion are prominent as traditional rulers of Virgo and Pisces are Mercury and Jupiter. Virgo is a mutable Earth sign that seeks perfection, and through Mercury uses critical ability to serve, help, cultivate, improve, apply and treat imperfections in the tangible world of everyday life. Pisces is mutable Water that through Jupiter seeks to “erase” boundaries, idealize, imagine, expand, transfigure, synthesize or escape, in order to achieve some sort of transcendence or experience in connection with the whole. Pisces substitutes the perfection that Virgo seeks in the material world, with an ideal or a dream that will inspire and restore faith in the spiritual, collective and creative spheres life. Both signs work through opposing views to provide, contribute and dedicate through making connections between things. Virgo with practical analytical spirit, and Pisces through emotion, synthesis and fusion.

So, under this Moon in Pisces, we will resonate more with imagination, intuitive patterns, the energy around us, be capable of making connections, that could potentially express a  talent and get us inspired. Moon receives the light from the Sun in Virgo, so coming in contact with nature, or indulging passion in the mundane and practical matters that matter to us, can illuminate a sense of connectedness of a more transcendental nature. We may find that something we do well can resonate more with other people.

Continue reading

Πανσέληνος στις 03  μοίρες και 12′ Ιχθύων

Featured

vincent-van-zalinge-38365-unsplash

26 Αυγούστου, 2018 – 14:56 τοπική ώρα

 Η Πανσέληνος του Αυγούστου γίνεται στον άξονα Ιχθύ/Παρθένου, ο οποίος έχει να κάνει με τα όρια, την έννοια της διάκρισης και της πίστης. Είναι επίσης και άξονας της υγείας, της παροχής υπηρεσίας αλλά και των ιδανικών και της τελειοποίησης. Η Παρθένος είναι μεταβλητή Γή που αναζητά την τελειότητα, και χρησιμοποιεί την κριτική ικανότητα ώστε να υπηρετήσει, να βοηθήσει, να καλλιεργήσει, να βελτιώσει, να εφαρμόσει και να γιατρέψει τις ατέλειες στον απτό κόσμο της καθημερινότητας. Οι Ιχθύς είναι Νερό που αναζητά να “σβήσει” τα όρια, να εξιδανικεύσει, να φανταστεί, να μετουσιώσει, να συνθέσει ή να αποδράσει, ώστε να πετύχει ένα είδος κάθαρσης ή υπέρβασης σε σύνδεση με το όλο. Οι Ιχθύς αντικαθιστούν την τελειότητα που έχει ανάγκη η Παρθένος στον υλικό κόσμο, με το ιδανικό ή το όνειρο που θα εμπνεύσει και θα αποκαταστήσει την πίστη στην πνευματική και δημιουργική σφαίρα της αντίληψης. Και τα δύο ζώδια επιχειρούν μέσα από αντίθετη οπτική να παρέχουνπροσφέρουν  και αφοσιώνονται μέσα από την σύνδεση στοιχείων και πραγμάτων. Είναι τα μικρά και τα καθημερινά που θα μας ευαισθητοποιήσουν. Η Παρθένος με πρακτικό πνεύμα και αφοσίωση, και οι Ιχθύς μέσα από την συγκίνηση, την σύνθεση και την συγχώνευση.

Μπορούμε λοιπόν κάτω από αυτό το φεγγάρι στους Ιχθύς εν δυνάμει να αισθανθούμε τα πάντα γύρω μας, να πραγματοποιήσουμε συνδέσεις, αλλά και να βρούμε διέξοδο έκφρασης σε ταλέντα, να εξωτερικεύσουμε γόνιμα την έμπνευση, να γειωθούμε ερχόμενοι σε επαφή με την φύση, με τις αισθήσεις μας, με άλλους, να συγκινηθούμε και να αποφορτιστούμε. Η Πανσέληνος πάντοτε κάτι φέρνει στο φως, ενώ μας φορτίζει ενεργειακά ώστε να βρούμε ισορροπίες με τον εαυτό και τις σχέσεις μας. Η εξισορρόπηση έχει να κάνει με το τι μας γοητεύει και η ορθή κρίση του τι είναι ουσιαστικό και χρήσιμο (Ήλιος στην Παρθένο).  Continue reading

New Moon/Partial Solar Eclipse at 18 degrees Leo 41′

Featured

eleonora-patricola-579900-unsplash

11 August 2018, 09:46 UTC

“As I see and love in the mountain and the rock the primordial forces of gravity, in the animal the mobility and the disposition of freedom, I see in man (who portrays all these things at the same time) primarily, that form and ability of expression we call “soul” and for us people does not seem to be a random ray of life within a thousand others, but defined, selected, superbly sophisticated – an ultimate goal.”

Hermann Hesse, “Concerning The Soul “, 1917,  (1)

Re-learning life. Honouring life.

The New Moon / Partial Solar Eclipse in Leo’s urges us to get in touch with our soul . What validates us, what makes us feel alive, what stimulates aliveness, what rejuvenates us. The New Moon is the seed of a new cycle of emotional intention, and with the eclipse phenomenon we are being given a more intense impetus with longer-term dynamics. In the sign of Leo self-expression, the authentic self, and connection with our center the heart is being pronounced. An urge to come close to the essential experience of what it means to feel alive. It is when we fall in love, face challenges, become creative, or play, that the capacity to take risks, to indulge wholeheartedly, that this sense of spiritedness emerges.  All this has to do with the relationship of choice and self-will. The noon Sun is the most powerful, we are in the heart of summer in the northern hemisphere, and the New Moon takes place in the most stable middle degrees of the sign. According to Homer, “thymos” is the feeling of aliveness that manifests when we take risks, when we bravely face a situation when we do something with soul. In other words “thymos” is passion. In modern greek it is used to refer to anger, yet it may be so potent to remember it’s origins and correlations to our beeingness.  Plato distinguished “thymos” as one of the three constituent parts of the psyche (thymoeides). The thymus gland is associated with the immune system which is central to our vitality. Leo and the Sun are associated with the heart. Our relationship with validation and the sense of euthemia and passion are interchangeable. The need to express our personality, our leadership capacity, to find the hero within, are emphasised too.These are the main themes that this New Lunar cycle brings to light. This eclipse creates tension and momentum to make decisions, and to recognise or become conscious of shadows, fears, our vitality level, and all  that is central to our life force. We need to get out of our comfort zones, and understand our attitude toward life. How do we respond to life, how does our psychology work in relation to vitality and anger. What is the logos of passion? Continue reading

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 18 μοίρες Λέοντα 41′

Featured

eleonora-patricola-579900-unsplash

11 Αυγούστου 2018, 12:46 τοπική ώρα

“Όπως βλέπω κι αγαπώ στο βουνό και στον βράχο τις αρχέγονες δυνάμεις της βαρύτητας, στο ζώο την κινητικότητα και τη ροπή προς την ελευθερία, έτσι βλέπω στον άνθρωπο (ο οποίος απεικονίζει ταυτόχρονα κι όλα τούτα), κυρίως, εκείνη τη μορφή και δυνατότητα έκφρασης που ονομάζουμε «ψυχή» και που για μας τους ανθρώπους δεν φαίνεται να ’ναι μια τυχαία αχτίδα ζωής μέσα σε χίλιες άλλες, αλλά ορισμένη, επιλεγμένη, έξοχα εξελιγμένη – ένας τελικός σκοπός.”

Έρμαν Έσσε,  «Για την ψυχή», Η αγωνία ενός πολιτισμού, Νεφέλη, Αθήνα 1985, σ. 98-99.

 

Να ξαναμάθουμε να ζούμε. Πως τιμάμε την ζωή.

Η Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στο ζώδιο του Λέοντα μας προτρέπει να συντονιστούμε με την ψυχή μας.  Τι είναι αυτό που μας επιβεβαιώνει, τι μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί, τι τονώνει το θυμικό μας, τι μας αναζωογονεί. Η Νέα Σελήνη είναι ο σπόρος της γέννησης μιας νέας συναισθηματικής πρόθεσης, με το φαινόμενο της Έκλειψης προσδίδεται μια πιο έντονη ώθηση με πιο μακροπρόθεσμη δυναμική. Στο ζώδιο του Λέοντα εκφράζει τον αυθεντικό εαυτό, την επαφή με το κέντρο μας την καρδιά. Μια προτροπή να έρθουμε κοντά με την ουσιαστική εμπειρία της ζωής. Στον έρωτα, στις προκλήσεις, στην δημιουργία, στο παιχνίδι, στον ενθουσιασμό είναι που αναδεικνύεται η δυνατότητα να πάρουμε ρίσκα, να δοθούμε ολοκληρωτικά, να φανούμε γενναίοι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την σχέση εαυτού και βούλησης. Ο Ήλιος του μεσημεριού είναι ο πιο ισχυρός, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η Νέα Σελήνη γίνεται στο πιο ισχυρό και σταθερό φάσμα των μοιρών του ζωδίου. Κατά τον Όμηρο ο ‘θυμός’ είναι το αίσθημα της ζωηρότητας που αναπτύσσεται όταν παίρνουμε ρίσκα, όταν αντιμετωπίζουμε με γενναιότητα κάποια κατάσταση, όταν κάνουμε κάτι με την ψυχή μας, το αίσθημα ευεξίας. Ο Πλάτωνας θεώρησε το θυμοειδές το ένα από τα τρία μέρη της ψυχής. Ο θύμος αδένας που σχετίζεται με το ανοσοποιητικό, είναι και ο πυρήνας της ζωτικής μας ενέργειας. Αυτό είναι το κομμάτι του εαυτού που εστιάζουμε σε αυτόν τον Νέο κύκλο της Σελήνης και συνδέεται με το αίσθημα ευθυμίας, αλλά και την ενεργοποίηση του θυμού.  Με αυτή την έκλειψη κυριαρχεί μια ένταση ώστε να απελευθερωθούμε από φόβους που δημιουργούν οι σκιές μας, να βγούμε από την ζώνη της βολής μας, να εκφραστούμε διαφορετικά και να κατανοήσουμε περισσότερο την στάση μας προς την ζωή. Πως ανταποκρινόμαστε στην ζωή, πως λειτουργεί η ψυχολογία μας  σε σχέση μας με την ευθυμία και τον θυμό. Ποιος είναι ο λόγος του πάθους.

Continue reading

Jupiter trine Neptune

Featured

aaron-burden-199005-unsplash

Assistance in harmony with our wishes

Spirituality, gifts, help from nowhere and alignment of aspirations with dreams and ideals. Harmonizing inspiration and knowledge. Spiritual trips. Integration of archetypal symbolism into teaching. Far away destinations. Generosity. A transcendental or healing experience. Finding our mentor.

The aspect is active: July 12 – September 7, 2018, 13-18 degrees Scorpio / 15-16 degrees Pisces (3 degree orb of influence)

  • Perfection: August 19, 2018, 15-16 degrees Scorpio / Pisces

An aspect that helps us to envision, to be inspired, to compose a dream. It brings revelations, greatly expands spirituality and knowledge, benefits art and creation, but also sets imagination on a higher vibration. It magnifies expectations, the expression of empathy, as well as intuition. It cultivates the metaphysical aspect of research and abstract concepts. It helps transitions, or transcendence,  healing and charity work. It favours good intentions and conscious harmonization with groups of people who deal with social welfare or spiritual activities. The spread of beliefs is easier or any publication that deals with symbolism, esoteric work and higher concepts. We can see something important spreading or magnifying which can have resonance in the collective sphere, as well as a more socially sensitive political movement developing. On another level we could be seeing speculative moves for easy profit. There is more acceptance and sensitivity with this aspect. It can help create conditions of harmony between ideology, knowledge, morality and aspirations or ideals, either collectively or personally. Exhilarating experiences on a spiritual, healing or creative level. We can envision the integration of experience and knowledge in the larger scheme of things. Lets tune in with our wishes and ideals.

This aspect has a more personal feel for you:

If you are a Scorpio or Pisces Sun born on November 7-9, and March 5-7, have an ASC, angular house cusp or personal planet at 15 (+/- 2) degrees Scorpio / Pisces. You may also be affected by this aspect if you have personal planets or angular house cusps in Cancer, or any of the Earth signs at 15 degrees.. 

Mars and Pluto rulers of Scorpio are currently Rx so what is manifesting with this aspect will eventually unfold in stages after the end of August and within the Fall. (Mars turns direct on August 27, and Pluto turns direct on October 2.)

© Eleni Kostika 2018

Photo by Aaron Burden on Unsplash

 

Δίας τρίγωνο Ποσειδώνας

Featured

aaron-burden-199005-unsplash

Υποστήριξη εναρμόνισης με όσα ευχόμαστε

Πνευματικότητα, δώρα, βοήθεια από το πουθενά και συντονισμός με προσδοκίες και όνειρα ζωής. Εναρμόνιση έμπνευσης και γνώσης. Πνευματικά ταξίδια. Μακρινοί προορισμοί. Ενσωμάτωση αρχετυπικών συμβολισμών στην γνώση. Γενναιοδωρία. Μια υπερβατική εμπειρία. Συναντώντας τον μέντορά μας.

Μία όψη που βοηθάει να οραματιστούμε, να εμπνευστούμε, να συνθέσουμε ένα όνειρο. Φέρνει αποκαλύψεις, αναπτύσσει σημαντικά την πνευματικότητα και τις γνώσεις, ωφελεί την τέχνη και την δημιουργία, αλλά και την ανάπτυξη της φαντασίας. Διευκολύνει την ροή της έμπνευσης. Μεγεθύνει τις προσδοκίες, και την έκφραση της ενσυναίσθησης, όπως και της ενόρασης. Καλλιεργεί την μεταφυσική πτυχή της αναζήτησης και των αφηρημένων εννοιών. Βοηθάει τις υπερβάσεις κάθε είδους, την φιλανθρωπία, και την ενσυναίσθηση, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί καλές προθέσεις και μια συνειδητή εναρμόνιση με ομάδες ανθρώπων που αναπτύσσουν κοινωφελές έργο, ή πνευματικές δραστηριότητες. Η πίστη ενισχύει τα ιδανικά και μπορεί να δούμε κάτι σημαντικό να διαδίδεται και να αποκτά σημαντική απήχηση στην συλλογική σφαίρα, όπως επίσης και μια περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική κίνηση να αναπτύσσεται. Σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να δούμε κινήσεις εναρμόνισης με το εύκολο κέρδος. Οι επιδιώξεις εξιδανικεύονται, αλλά βλέπουμε να εκφράζονται περισσότερο και η αλληλεγγύη και η κατανόηση. Υπάρχει περισσότερη αποδοχή και ευαισθησία.  Το ευρύτερο νόημα της όψης είναι η βοήθεια να δημιουργηθούν ευμενείς συνθήκες μεταξύ ιδεολογίας, γνώσης, ηθικής και προσδοκιών ή ιδανικών, είτε σε συλλογικό ή σε προσωπικό επίπεδο. Ένα όνειρο μας μπορεί να διαδοθεί και να αναπτυχθεί με ευκολία. Η αλήθεια διευκολύνει υπερβάσεις. Οι εμπειρίες που μας εξυψώνουν πνευματικά, θεραπευτικά και δημιουργικά έρχονται και απο μέσα και απ’ έξω. Μια δυνατότητα να οραματιστούμε πως οι εμπειρίες και η γνώση ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο. Ας συντονιστούμε με όσα ευχόμαστε.

Η όψη είναι ενεργή από τις 12 Ιουλίου – 7 Σεπτεμβρίου 2018 με ανοχή 3 μοίρες,

(13-18 μοίρες Σκορπιού/15-16 μοίρες Ιχθύ)

και γίνεται ακριβείας στις 19 Αυγούστου 2018, στις 15 μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ

 

Η όψη αυτή έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Σκορπιός ή Ιχθύς του δεύτερου δεκαημέρου με γενέθλια 7,8,9 Νοεμβρίου, και 5,6,7 Μαρτίου, ή αν έχεις ωροσκόπο, ακμές γωνιακών οίκων ή προσωπικούς πλανήτες στις 15 (+/-2) μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ. Επηρεάζει επίσης όσους έχουν προσωπικούς πλανήτες ή ακμές γωνιακών οίκων στον Καρκίνο, και τα ζώδια της Γής στις 15 μοίρες.

Η αναδρομή πορεία του Άρη και του Πλούτωνα κυβερνητών του Σκορπιού,  συμβολικά μας εξηγούν πως τα αποτελέσματα της όψης πιθανόν να ξεδιπλωθούν σταδιακά από το τέλος Αυγούστου και μετά που θα ορθοδρομήσουν οι πλανήτες. (Άρης ορθοδρομεί 27 Αυγούστου και Πλούτωνας στις 2 Οκτωβρίου).

© Eleni Kostika 2018

Photo by Aaron Burden on Unsplash

Πανσέληνος/Ολική Έκλειψη  Σελήνης στις 04 μοίρες και 44′ Υδροχόου

Featured

jason-rosewell-60014-unsplash

27 Ιουλίου 2017 – 20:21 UT (23:21 τοπική ώρα)

“In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order.” – C. G. Jung

Η συνείδηση της έλλειψης διορατικότητας, και η ανάγκη να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς.

Αφύπνιση και επανασύνδεση με την δημιουργική διάσταση του θυμού.

Εμείς και το μέλλον του κόσμου μας.

Οι Σεληνιακές Εκλείψεις αστρολογικά σηματοδοτούν ένα είδος ολοκλήρωσης ή κορύφωσης μιας κατάστασης και φέρουν μηνύματα που απηχούν στην συλλογική μας συνειδητότητα ξεκλειδώνοντας εξελικτικά μηνύματα μέσα από την επανάληψή τους μέσα στο χρόνο. Η συγκεκριμένη έκλειψη έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν μια σημαίνουσα κοσμική συγκυρία. Είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια τον 21ο αιώνα (η Σελήνη θα σκοτεινιάσει για 103 λεπτά, και το φαινόμενο θα διαρκέσει συνολικά 6 ώρες και 14 λεπτά). Ανήκει στον κύκλο Saros 129 που ξεκίνησε το 1351 και τελειώνει το 2613. Είναι έκλειψη Νότιου Δεσμού, και άρα δίνει το στίγμα της ανάγκης να αφήσουμε κάτι από την οικεία ζώνη της ζωής μας, το παρελθόν ή να εντείνουμε την προσοχή μας σε σχέση με όσα κάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Η Σελήνη είναι σε σύνοδο με τον Άρη σε ανάδρομη πορεία και στην μεγαλύτερη εγγύτητα του με την Γή καθώς σχηματίζει την αντίθεση του με τον Ήλιο στον Λέοντα. Ένας συνοδικός κύκλος διετίας επίσης στην κορύφωσή του. Η φωτεινότητα του Άρη στον ουρανό αυτήν την περίοδο είναι μοναδική. Αστρολογικά μας ζητιέται να εστιάσουμε στο πως δρούμε, πως εκφράζουμε θυμό, πως αντιδρούμε. Στην αντίθεση των φώτων συμμετέχει λοιπόν ο Άρης πλανήτης που συμβολίζει την δράση, τον θυμό, την διεκδίκηση, το ένστικτο της επιβίωσης. Σε σύνοδο με την Σελήνη δίνει ένταση στα συναισθήματα και προτρέπει σε δράση. Ο Υδροχόος είναι συντονισμένος με την ανατροπή, την αμφισβήτηση, την αποστασιοποιημένη αλλά αλτρουιστική διάσταση της μεταρρύθμισης του κόσμου. Η επανάσταση και κάθε αλλαγή έπεται μιας αφύπνισης και προϋποθέτει θυσίες. Ο συντονισμός με την συλλογική σφαίρα και η διαχείριση της δραστηριοποίησης προκαλεί ανανέωση, ανάδειξη δημιουργικότητας και ηρωικής στάσης ή εκδηλώνει έλλειψη διορατικότητας και έμφαση σε όσα σκεφτόμαστε εκ των υστέρων.  Η αναδρομή του Άρη μπορεί να εκδηλώσει αστάθεια, ένταση και έλλειψη συγχρονισμού στην επένδυση ενέργειας.

Ο Ουρανός από τον Ταύρο σε όψη τετραγώνου με Σελήνη-Άρη και Ήλιο, ολοκληρώνει ένα Ταυ-τετράγωνο. Οι πλανήτες είναι σε σταθερά ζώδια, και ο Ουρανός είναι στην κορυφή του σχηματισμού. Εδώ μπορεί να έχουμε ή την πολύ δημιουργική ενεργοποίηση της διάστασης του θυμού και της έκφρασης ενέργειας που μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα ή την σπασμωδική, πεισματική, ανελαστική και βίαια εκτόνωση ενέργειας που προκαλεί χάος, δεν κατευθύνεται στοχευμένα και εκθέτει σε κίνδυνο. Μια στάση παρατηρητικής ψυχραιμίας ενδείκνυται αν αντιμετωπίζουμε προκλήσεις αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα η ενεργοποίηση της ανταπόκρισης αποκτά σκοπό και κοινωνική διάσταση μέσα από περιορισμούς, ή ευρύτερες συνειδητοποιήσεις προβλημάτων. Continue reading

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 20 μοίρες Καρκίνου 41′

Featured

saffu-218726-unsplash

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 20 μοίρες Καρκίνου 41′

13 Ιουλίου 2018, 4:48 τοπική ώρα

Από την πλημμυρίδα στην άμπωτη. Tα πάνω κάτω της ζωής, τι μας συγκινεί, τι μας αποκαλύπτεται, τι μετασχηματίζεται και τι γίνεται ανάμνηση.

Σημαντικές αλλαγές, συνειδητοποιήσεις και κάθαρση ριζικού χαρακτήρα.

Παρατηρώντας τις αρχές που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά και τους κύκλους της φύσης μπορούμε να αντλήσουμε σοφία και συλλογικά και προσωπικά στην συναισθηματική μας σχέση με την πραγματικότητα και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές στην ζωή μας. Κάθε εξελικτική αλλαγή προϋποθέτει και ένα είδος αφαίρεσης, κάποια απώλεια, την αποδοχή όσων δεν ελέγχουμε. Είναι δύσκολη η συνειδητότητα αυτής της διαδικασίας, που μιλάει για τον θάνατο και την αναγέννηση. Αυτό μας λέει η Νέα Σελήνη στον Καρκίνο μέσα από την αντίθεση της με τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω που φέρνει στο φώς σημαντικές αποκαλύψεις στην σχέση με τον εαυτό μας και τους άλλους, αλλά και τα ριζικά συστήματα της ζωής.  Όπως με την παλίρροια αλλάζει το τοπίο έτσι κι εμείς συλλογικά και προσωπικά βρισκόμαστε εμπρός σε καταστάσεις που αλλάζουν και επηρεάζουν τις διαθέσεις και τον ψυχισμό μας, με κάποια αφορμή γινόμαστε ισχυροί δέκτες και οι έννοιες της μνήμης και της λήθης έρχονται στο προσκήνιο. Κάθε γεγονός όσο μακριά κι αν είναι μπορεί να μας αγγίξει σε ένα προσωπικό χρόνο μια ευαίσθητη χορδή που εξωτερικεύει αναμνήσεις με διάθεση να πούμε πολύ προσωπικά πράγματα και να αποκαλύψουμε δύσκολες και ίσως σκιώδεις πτυχές του ψυχισμού μας. Είναι μέσα από δικά μας βιώματα που έχουν εγγραφεί βαθειά στο υποσυνείδητο που ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα και στον έξω κόσμο.  Είναι πολύ δυνατή η Σελήνη στον Καρκίνο και μπορεί να μαγνητίσει και να ενεργοποιήσει τη συλλογική συνείδηση ιδιαίτερα συγκινησιακά, όταν αγγίξει παιδικά βιώματα και πυροδοτήσει συναισθήματα ανασφάλειας. Όλα αυτά που θέλουμε να ξεχάσουμε όλα εκείνα που φέρνουν αναμνήσεις δημιουργούν ένα σύνθετο σκηνικό που αλλάζει τις διαθέσεις μας ενώ μας δίνονται σημαντικά ευρήματα που θα μας ενώσουν και θα τα επικοινωνήσουμε ουσιαστικά και στους άλλους. Η αλήθεια είναι η μη-λήθη και είναι σημαντικό ότι και αν έρθει στο φώς να μετουσιωθεί σε συνέχεια που επικοινωνεί την αλήθεια μας και δρα ενωτικά και προστατευτικά, και όχι πολωτικά. Η ανάγκη για φροντίδα και εξυγίανση, οι ρίζες και η ιστορία μας, η γονιμότητα και αναγέννηση, είναι θέματα που φωτίζει η Νέα Σελήνη. Όλα αυτά που μας φοβίζουν, που βιώνουμε ως απειλή είναι μέσα μας, και καθώς ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις προβολές μας, αποκαλύπτουμε την αθέατη πλευρά των συναισθημάτων και δημιουργούμε πανίσχυρες συνδέσεις που φέρνουν κρίσεις και κάθαρση.

Η Νέα Σελήνη είναι ο σπόρος της γέννησης μιας νέας πρόθεσης στο ζώδιο του Καρκίνου εκφράζει το μητρικό αρχέτυπο, την θηλυκή ενέργεια που είναι ενωτική, συνδέει, διαισθάνεται, καλλιεργεί, φροντίζει, προστατεύει, βάζει τον σπόρο που κυοφορεί την γέννηση, εξελίσσει και συνθέτει την εμπειρία του παρελθόντος. Continue reading

Jupiter Stations Direct @ 13 degrees Scorpio

Featured

 

4418613858_90af7c78ac_o

July 10th, 2018

This apparent station of Jupiter is on the fixed star Alphecca in the constellation of Corona Borealis. Corona Borealis represents the garland given by Venus to Ariadne on the occasion of her marriage to Bacchus after she had been forsaken by Theseus. [V. Robson, p.40.]

It is 2 days prior the New Moon/Solar Eclipse and Jupiter’s Station on Alphecca holds a potent message that is like a prelude to a story that will gradually unfold to do with an inner process of transformative understanding that has been taking place since March 9th, and is preceding a deeply purifying experience.

This is not a superficial year, and the planetary energies are not  promoting the preservation of things for appearances sake. This particular period with Mars Rx, Jupiter in Scorpio turning direct and the first Eclipse of the season in Cancer opposite Pluto, is an opportunity for a deep purification process, a soul and emotional detox that will lead to a very transformative renewal in an area of our lives. It is a challenge to transformation. The challenge lies with identifying or reconciling with what we need to abandon, or that we may feel abandoned in areas we had expected things. Since March 9th when Jupiter Stationed Retrograde, we went through a process of internal understanding of a vision, a truth or faith that was of a strengthening nature. This kind of journey is temporarily over and will start to gradually manifest conclusions or results. It may have felt like Zeus had an intense meeting with his brother Hades where they discovered the underlying truths and revealed what is of actual value both above and below. Hopefully we have become  a little wiser and possess a clearer view of why we seek what we seek, why we are where we are on the truths we profess and what needs to go.

As Jupiter stations on fixed star Alphecca we are reminded of the myth of Ariadne marrying Dionysus after she was abandoned by Theseus on the island of Naxos. After a great disappointment she is found by Dionysus who falls in love with her. Dionysus throws the garland that Venus had given Ariadne into the sky where Ariadne is remembered forever as a heroine. There is something to be abandoned yet not forgotten as we transcend and proceed into a cathartic new chapter of life. Jupiter on Alphecca is speaking of honour and preferment, a compensation reminder for all the potential hardships or inner stirring we have been going through.

© Eleni Kostika 2018

References:

*[Fixed Stars and Constellations in Astrology, Vivian E. Robson, 1923].

-Painting by Titian, 1522-23, this work was based on a poem by Ovid and commissioned by Alfonso Del’ Este. You can see the garland up on the top left as the constellation of Corona Borealis

Full Moon at 06 degrees and 28′ Capricorn

Featured

36308917_10156506854011182_5210187048245264384_n

June 28, 2018 – 05:52 UT

The evaluation of our efforts and the way towards a radical purging in our lives.

Practical responses motivated by emotional or nurturing intentions of life. The need to see results, to commit, to showcase our work, , to cultivate the structure for solid long-term goals through care and the creative dimension of who we are.

The Sun represents where we give and the Moon where we receive. The Moon is illuminated by the Sun in the phase of the Full Moon. There is something that emerges from the deeper emotional or creative self that wants to take care of, give birth to, protect, connect and give others something that is tangible and has form. The notion of recognition of what we have to offer will concern us, as is the relationship between giving and receiving that is most relevant and crucial to the core of our emotional and material world. With Cardinal Earth and Water, we focus on fertility and essence that is measured through result mainly through what is visible in the world we live in, the sense of belonging, continuity and the form and structure of things. Earth and Water are the heaviest of elements, and this resonates seriousness, emphasising the need to settle down and to synthesise experience by giving it direction. As with a tree, we nurture the roots and prune its branches to see it grow. In this Full Moon we are able to discern the problems and the results of those things that prevent us to grow the way we intended to. We may also have to set limits, cut down excess, exercise some serious “pruning” in order to sharpen forms and structures. The Full Moon illuminates the need to evaluate what is of worth so that we can follow by strengthening its root system in the following cycle. It is as if we are working on setting a capstone on a collaboration, a marriage, a deal, an undertaking, an effort, a project, a goal. Can we rise to the occasion? Are we on top of things?

Cancer promotes life, emotional security, and that sense of belonging; it looks after its “root system”. It is motivated by it. As a Water sign, it is a great synthesiser of emotion and experience and transforms it into life. The Sun in Cancer motivates the Moon in Capricorn to work, to do something practical and useful, to set a goal, or to cultivate structures and tools, test things out. It is a Full Moon with seriousness and substance that crystallizes something within us with conscience and realism. The basic need emphasised by this Full Moon is to manifest results, to give something of ours that is appreciated and recognised in the tangible world. Continue reading

Πανσέληνος στις 06  μοίρες και 28′ Αιγόκερου

Featured

36308917_10156506854011182_5210187048245264384_n

28 Ιουνίου, 2018 – 07:52 τοπική ώρα

Η αξιολόγηση των προσπαθειών μας και ο δρόμος προς την ριζική εξυγίανση της ζωής μας

Η έμπρακτη ανταπόκριση μέσα από την συναισθηματική και προστατευτική πρόθεση της ζωής.  Η ανάγκη να δούμε αποτέλεσμα, να δεσμευθούμε, να ανταποκριθούμε προς την πρακτική πλευρά της ζωής, να αναδείξουμε το έργο μας, να οικοδομήσουμε τις βάσεις για στέρεους μακροπρόθεσμους στόχους μέσα από την φροντίδα και την δημιουργική διάσταση του ποιοι είμαστε.

Ο Ήλιος είναι εκεί που δίνουμε και η Σελήνη εκεί που λαμβάνουμε. Η Σελήνη φωτίζεται από τον Ήλιο στην φάση της Πανσελήνου. Υπάρχει κάτι που πηγάζει από τον βαθύτερο συναισθηματικό ή δημιουργικό εαυτό που θέλει να φροντίσει, να δημιουργήσει, να προστατεύσει, να επικοινωνήσει και να δώσει στους άλλους κάτι που αξίζει, με απτό τρόπο.  Η έννοια της αναγνώρισης της προσφοράς μας θα μας απασχολήσει, όπως και η σχέση του δούναι και λαβείν που αφορά περισσότερο τον υλικό μας κόσμο. Στα παρορμητικά ζώδια της Γής και του Νερού, μας ενδιαφέρει το χειροπιαστό, η γονιμότητα που μετριέται μέσα από το αποτέλεσμα και το τι είναι ορατό στον κόσμο που ζούμε, η μορφή και η δομή των πραγμάτων. Γή και Νερό είναι τα βαρύτερα των στοιχείων, κι αυτό προσδίδει μια σοβαρότητα, και περιγράφει την ανάγκη να κατασταλάξουμε αλλά και να βάλουμε το “νερό στο αυλάκι”.  Όπως και σ’ ενα δέντρο, δίνουμε τροφή στις ρίζες για να το δούμε να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει, τώρα με την Πανσέληνο βλέπουμε πρωτίστως τα προβλήματα αλλά και τα αποτελέσματα όσων δεν μας επιτρέπουν να αναπτυχθούμε όπως θα θέλαμε.  Επίσης καλούμαστε να κόψουμε, να περιορίσουμε τα περιττά, να κλαδέψουμε και να αναδείξουμε την μορφή, ωστε να διακρίνουμε την δομή της πραγματικότητας μας. Φωτίζει την ανάγκη να αξιολογήσουμε τι αξίζει από αυτό που έχουμε για να ενισχύσουμε τις ρίζες.  Είναι σαν να χρειάζεται να επιστεγάσουμε κάτι στην ζωή μας, μια συνεργασία, ένα γάμο, ένα εγχείρημα, μια προσπάθεια, ένα έργο. Μπορεί να χρειάζεται να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Καρκίνος προωθεί την ζωή, την γέννηση της συναισθηματική ασφάλεια και είναι σημαντικό να αισθάνεται πως ανήκει, πως φροντίζει το “ριζικό του σύστημα”. Κινητοποιείται από αυτό. Ως ζώδιο του Νερού συνθέτει εμπειρία και την μετουσιώνει σε ζωή, κι έτσι εδώ ο Ήλιος στον Καρκίνο δίνει κίνητρο στην Σελήνη στον Αιγόκερω να εργαστεί, να κάνει κάτι πρακτικό και χρήσιμο, να θέσει ένα στόχο, ή να καλλιεργήσει δομές και εργαλεία για κάτι μακροπρόθεσμο και στέρεο. Είναι μια Πανσέληνος με σοβαρότητα και ουσία που αποκρυσταλλώνει κάτι μέσα μας με συνείδηση και ρεαλισμό. Η βασική ανάγκη που φωτίζει η Πανσέληνος είναι να δούμε αποτέλεσμα, να δώσουμε κάτι από μας που έχει να κάνει με τον απτό κόσμο και βρίσκει αντίκρισμα σε αυτόν.  Σε αυτήν την Πανσέληνο η ασφάλεια είναι κάτι που μετριέται από την ανταπόκριση σε ευθύνες, την εργασία μας, και η αποτελεσματικότητα είναι αυτή που θα ικανοποιήσει το αίσθημα ασφάλειας, αναζωογόνησης αλλά και ένταξης που επιθυμούμε.  Continue reading

New Moon at 22 degrees Gemini 44 ‘

Featured

dawid-zawila-279998-unsplash

June 13, 2018, 20:43 UT

Saying farewell, intuitive thinking and the transition to a new season.

Our reality, our achievements and our past can be defined by the way we communicate them to ourselves and to others.

A new lunar cycle begins in the sign of Gemini, which places great emphasis on communication. Communication is not just logos, but every signal we emit in order to make a connection. So the basic intention of this new cycle of the Moon is to intuitively connect data, ideas, thoughts, information, translate and communicate them in some way. There is a message that is passed on to us this lunar month, so be attentive.

(Transactions, communication of all kinds, news, documents, signatures, means of transport, books, documents, media, negotiations, commerce, relations with siblings, learning, schools and our familiar environment are the objects or people belonging to the territory of Gemini’s  filter of expression.).

Mutable signs define transitions to a new season, and with Gemini (mutable air) we witness the transition from Spring to Summer that officially begins with the Summer Solstice on June 21, but is also highly influenced by the cathartic July New Moon / Solar Eclipse at 21 degrees Cancer. This Lunar month speaks about re-orientation  that centres on processing data while saying “farewell” to a previous chapter of life or experience. We are in an in-between space and what is emphasized in this cycle is the need to clarify thoughts and discover alternative ways of communicating, feeling and listening. Intuitive ability and emotional intelligence are heightened and unlock messages that allow us to see reality and the way we think about it in new terms. Continue reading