Ήλιος στον Υδροχόο

Featured

20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου 2020

Η ροή της ζωτικής ενέργειας με την είσοδο του Ήλιου στο Υδροχόο περνάει στην φάση που συνδέεται με την περίοδο του χρόνου (χειμώνας) που σημαίνει συνειδητή αλλά και ενεργητική αναμονή. Το εγώ υποχωρεί προς όφελος του συνόλου. Αναπτύσσεται η διαίσθηση, η κοινωνικότητα, τα όνειρα και οι κοινοί σκοποί και η ενισχύεται η τάση της αντίδρασης προς ό,τι δρα περιοριστικά αλλά και κόντρα στις πεποιθήσεις και τις ελπίδες.
Το πέρασμα του Ήλιου από τον Αιγόκερω στον Υδροχόο εστιάζει στην διανόηση, την αλλαγή, στο πνεύμα και τον αφυπνιστικό ή μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα της ζωής. Από την σφαίρα της εδραίωσης, της ενδοσκόπησης, της αποκρυστάλλωσης, της οργάνωσης,  και της αντίληψης και σχηματοποίησης της μορφής πραγμάτων, περνάει στην διευκρίνηση της σταθεροποίησης και συμμετοχής στα κοινά με σκοπό να διαδώσει, να δικτυώσει, να συνεισφέρει πνευματικά, να επαναστατήσει και να βοηθήσει κοινούς σκοπούς. Αφού είχαμε την ευκαιρία να εστιάσουμε στο τι μας υπο-στηρίζει, και ποιες είναι ουσιαστικά οι δομές/αντιλήψεις στην ζωή μας, που μας ζητείται να εμβαθύνουμε ή οι περιορισμοί (Αιγόκερως/Κρόνος-Πλούτωνας) που ζητούν ριζική ανοικοδόμηση, τώρα ρίχνουμε φως στο συλλογικό γίγνεσθαι, κάνουμε σχέδια, επικοινωνούμε, αλλά και ενδυναμώνουμε την βούληση να ελπίσουμε, να εστιάσουμε στα όνειρα και στο μέλλον, να αντιδράσουμε, να ανατρέψουμε, να αμφισβητήσουμε. Εξακολουθούμε ενεργειακά να δουλεύουμε με τον Κρόνο, αλλά και με τον Ουρανό. Είναι περίοδος εστίασης στην ενίσχυση μεταρρυθμίσεων ή ιδεών και σχεδίων πάνω στις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Το στοιχείο του Αέρα από τον Υδροχόο εξυπηρετεί την διάδοση ιδεών και εγχειρημάτων, και δρα ενωτικά, επιχειρώντας να εξυψώσει το νου, μέσα από ηλεκτροφόρα κύματα που πυροδοτούν συνειδητοποιήσεις.  Ο Ήλιος στον Υδροχόο βρίσκεται σε αδυναμία, γιατί το εγώ και η βούληση κινητοποιούνται και επιβεβαιώνονται μέσα από την συλλογικότητα, και την ομάδα, αλλά και την φιλία. Οπότε διευκρινίζουμε ποια είναι και η ανταπόκριση των άλλων πάνω σε όσα έχουμε εργαστεί, ποια είναι η σχέση και η συνεισφορά του εαυτού στο κοινωνικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε.  Είμαστε σε ετοιμότητα να βοηθήσουμε τους άλλους, να δράσουμε, να πιστέψουμε, αλλά και να αντιδράσουμε από κοινού.
Ενισχύονται οι ελπίδες, οι κοινωνικές σχέσεις, η δικτύωση και οι φιλικοί δεσμοί. Είναι μια περίοδος που μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνική διάσταση των γεγονότων, όπως επίσης και να ανατρέψουμε καταστάσεις που μας πιέζουν, και να κάνουμε από κοινού σχέδια.
Φίλοι, ομαδικές δραστηριότητες, ανθρωπισμός, αλτρουισμός, κοινοί στόχοι αναζωογονούν.
Η σταθερή ποιότητα στο στοιχείο του Αέρα (Υδροχόος), απαιτεί συλλογικότητα και κοινό σκοπό. Ποιοι είναι συνοδοιπόροι στα όνειρα και τις προσδοκίες μας. Είναι μια θέση που ανήκει στην κοινωνική σφαίρα, και στο συλλογικό πεδίο της κοινωνίας και έχει μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Εκφράζει την ουμανιστική αγάπη.

Η παρούσα διέλευση του Ήλιου στον Υδροχόο έχει μόνο δύο κύριες όψεις, εκτός από τις όψεις που θα πραγματοποιήσει με την Σελήνη κατά τις κύριες φάσεις του Νέου κύκλου της που ξεκινάει στις 24 Ιανουαρίου:

22 Ιανουαρίου 2020: Το εξάγωνο με τον Χείρωνα στις 02 μοίρες και 10’ Υδροχόου/Κριού:

 

Ευκαιρίες για θεραπεία της ζωτικής ενέργειας ή για αποφάσεις που ζητούν εναλλακτικές λύσεις και συμβουλές. Η όψη επίσης βοηθάει να δούμε εναλλακτικές σε προσεγγίσεις για θέματα που μας απασχολούν ή να χτίσουμε γέφυρες για να υπερβούμε εμπόδια και να κάνουμε αλλαγές. 

23 Ιανουαρίου 2020: Το τετράγωνο με τον Ουρανό στις 02 μοίρες 42’ Υδροχόου/Ταύρου

Το φθίνων τετράγωνο με τον Ουρανό πραγματοποιείται μία μέρα πριν την Νέα Σελήνη στον Υδροχόο, και μας προτρέπει να δώσουμε νόημα, περισσότερη αυθεντικότητα και νέα κατεύθυνση σε σχέδια και προθέσεις που τέθηκαν στις 22 Απριλίου του 2019, οδηγήθηκαν σε δυναμική δράση στις 29 Ιουλίου 2019, και των οποίων είδαμε την συνολική εικόνα στις 28 Οκτωβρίου 2019, ημερομηνία της Νέας Σελήνης στον Σκορπιό. Στην φάση της αντίθεσης του Ήλιου – Ουρανού που συνέπεσε με την Νέα Σελήνη στον Σκορπιό είχαμε και την γέννηση κάποιων νέων προθέσεων μέσα από ανάγκη να συμφιλιώσουμε αντίθετες δυνάμεις, που τώρα με το τετράγωνο αυτό μπορούν να τεθούν σε δράση, αλλά θα απαιτήσουν να απελευθερωθούμε από κάποια πράγματα ή καταστάσεις πριν συμβεί αυτό. Ο Ήλιος σε σχέση με τον Ουρανό δηλώνει το επαναστατικό πνεύμα, το πνεύμα της μεταρρύθμισης και της ανατροπής και την δυνατότητα να δούμε ή να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Ο Υδροχόος είναι το περιβάλλον όπου εκφραζόμαστε με τάση πειραματισμού ή μεταρρύθμισης και ο Ταύρος το περιβάλλον που εκφραζόμαστε μέσα από το πρίσμα των αξιών, των πόρων, των ταλέντων και όσων κατέχουμε και αγαπάμε. Στο φθίνων τετράγωνο κάνουμε μια στροφή προσανατολισμού μέσα από μια κρίση συνειδητή γιατί κάποια πράγματα δεν μας καλύπτουν πλέον, ζητούμε περισσότερο νόημα και οδηγούμαστε σε μια αλλαγή στάσης και τρόπου που μας εκφράζει περισσότερο και μπορεί και να σημάνει την απαρχή ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. 

Καιρός για ενισχυτικές και μεταρρυθμιστικές δράσεις  λοιπόν για όσους επηρεάζονται  και έχουν πλανήτες ή σημεία στις 02-04 μοίρες των σταθερών ζωδίων, αλλά και τις 02 μοίρες Κριού.

Εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους του Υδροχόους!

 

Eleni Kostika, 2020

Saturn conjunct Pluto – Notes

Featured

Sunday, January 12, 2020

“the blizzard of the world, has crossed the threshold, and it’s overturned the order of the soul”…”love’s the only engine of survival” The Future, Leonard Cohen.

SATURN_PLUTO SYNOD 2020

Saturn conjunct Pluto at 22 Capricorn 46′

It was Kronos who castrated his father and caused the birth of Aphrodite – values, creation, pleasure, love, beauty. Venus is in Aquarius, a Venus that is speaking of both its connection with Saturn and Uranus. This is an archetypal Venus in terms of reminding us its mythological origin. As Saturn meets Pluto for another round, it is pertinent to open up to the depths of our hearts and deepest desires and become conscious of our world beyond the superficial order of things. A seed moment when this order and structure intents to be transformed and experience a re-birthing, so as to aid at reinforcing ideologies, belief systems, our philosophy of life (Mars in Sagittarius 9H). Evolution is about tending to the essential roots of our beeingness, continuity of life and what constitutes our sense of belonging North Node in Cancer (4H), and the cultivation of a more authentic way of life, Moon in Leo. Chiron at 01 Aries squaring the Nodal axis and trining Mars, is speaking about alternative models of leadership, the awareness of the notion of heroes in our world, the sacred warrior principle, and the need to be courageous and bold about who we are in defence of our very own vital space, desires and spirit of creation. Our wounds and feelings of alienation, our very own sense of identity become the vehicle of healing for others, through our passions, desires and gifts. It is a time to transform structures and work on building bridges between worlds.

(The cycle that began in 1982 and is now ending and restarting in 2020.)

SATURN_PLUTO SYNOD 1982

SATURN_PLUTO CYCLE

 

Eleni Kostika 2020

Χειμερινό Ηλιοστάσιο

Featured

lalith-t-zb5tslva1dg-unsplash

Είσοδος του Ήλιου στον Αιγόκερω, ευκαιρία να χαρούμε την μεγαλύτερη νύχτα χρόνου, στο Βόρειο Ημισφαίριο. Η ενδοσκόπηση είναι αυτή που μας φωτίζει τα σημαντικά. Η αρχή του Χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο. Ας κάνουμε μια παύση από τα περιττά. Είναι η στιγμή να αφιερώσουμε χρόνο στους στόχους μας, στο που θέλουμε να επενδύσουμε τον χρόνο μας, που θέλουμε να δεσμευθούμε. Είναι στιγμή να εστιάσουμε την ενέργειά μας στα ουσιαστικά. Η θεματική της ανάληψης ευθύνης, της ακεραιότητας, του “να κάνω το σωστό”, να εξετάσω το δομικό σύστημα της ύπαρξης μου και της ζωής μου είναι κεντρική από την στιγμή που ο Κρόνος μπήκε στον Αιγόκερω, τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κρόνος είναι ο πρωτομάστορας. Τίποτα δεν στέκεται αν δεν έχει θεμελιωθεί σε στέρεο έδαφος. Η διέλευση του και η συνάντηση του με τον Πλούτωνα ζητά να εμβαθύνουμε. Ο Δίας έρχεται να διευκρινίσει, να μεγεθύνει, να δώσει νόημα. Κάθε τι που στηρίζεται ή έχει στηριχθεί σε σαθρό υπέδαφος θα φανεί είτε για να το εξυγιάνουμε ή για να τελειώσει. Κάθε τι που έχουμε δουλέψει σε βάθος και ριζικό επίπεδο θα μας ανταμείψει. Η ευκαιρία για πνευματική ανάπτυξη και ουσιαστική εμβάθυνση στις σχέσεις μας και την αντίληψή μας για τον κόσμο είναι ανεπανάληπτη. Πράγματα που αγνοούσαμε θα κάνουν την εμφάνισή τους, πράγματα που καταπιέζαμε για να διατηρούμε επιφανειακές ισορροπίες επίσης. Ετοιμαζόμαστε για πολύ σημαντικά ξεκαθαρίσματα, αποκαλύψεις και ανασυγκρότηση σε πολλά επίπεδα. Με μια φράση αποκτάμε περισσότερη συνειδητότητα του κόσμου που αλλάζει και αλλάζουμε κι εμείς. Έχουμε ένα ακόμη χρόνο μπροστά μας που θα μας απασχολήσει αυτή η θεματική με σημαντικές ενάρξεις για την ζωή μας και τον κόσμο το έτος 2020. Ενάρξεις που σημαίνουν το τέλος και την μετεξέλιξη σημαντικών κύκλων σε γεωπολιτικό επίπεδο αλλά και ωρίμανσης και ανάπτυξης στην ζωή μας σε προσωπικό επίπεδο, 1982 (Κρόνος-Πλούτωνας), 2000 (Δίας-Κρόνος), 2007 (Δίας-Πλούτωνας). Είναι χρήσιμο να γυρίσουμε πίσω σε αυτές τις χρονιές για να κατανοήσουμε τα μηνύματα. Τι σηματοδοτούν για την ζωή μας; Τι απόσταση έχουμε διανύσει, πάνω σε τι δουλεύουμε σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, με ποιον τρόπο διαμόρφωσαν την πραγματικότητά μας πνευματικά, επαγγελματικά, κοινωνικά, ψυχολογικά. Τι αφήνουμε πίσω  και τι έχουμε πάρει μαζί μας. Οι τρείς κύκλοι  συναντιούνται μέσα στο 2020 και μετουσιώνονται σε κάτι νέο, με μια δυναμική εκκίνησης δημιουργίας που είναι εν δυνάμει. (Περισσότερα σε επόμενες αναρτήσεις προσεχώς).

Τώρα που ο Ήλιος κάνει την είσοδο του στον Αιγόκερω, είναι η στιγμή να εστιάσουμε και να επεξεργαστούμε αν η καρδιά μας είναι ευθυγραμμισμένη με την πραγματικότητά μας, αλλά και με την ατομικότητα και ελευθερία μας. Να αναπτύξουμε ταλέντα για να δούμε πρόοδο. Να υποστηρίξουμε δεσμεύσεις και αποφάσεις που θα λειτουργήσουν απελευθερωτικά.  Να αφυπνιστούμε σε σχέση με την έννοια της γενναιοδωρίας και των δώρων και το πώς μπορούν να φέρουν ουσιαστική αλλαγή στον κόσμο. Να πούμε αλήθειες  που θα μας απελευθερώσουν. Να εκτιμήσουμε αλλά και να αφυπνιστούμε σε σχέση  με το τι σημαίνει αγάπη, χαρά, ύλη και δημιουργία στην ζωή. Να αλλάξουμε στάση σε αξίες, στην αγάπη και τις σχέσεις. Ο Ήλιος συναντά τον Δία και κάνει τρίγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο. Η Αφροδίτη στον Υδροχόο κάνει τετράγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο. Είναι σαν να συνειδητοποιούμε πως πρέπει να αλλάξουμε φακό στην οπτική μας ως προς το πως βλέπουμε και διακρίνουμε τον κόσμο.  Τα πράγματα θα αποκτήσουν μια κρυστάλλινη καθαρότητα γύρω μας και μέσα από αρνητικές και θετικές καταστάσεις. Αντιλαμβανόμαστε την αρχή του less is more, και ό,τι το μόνο που πραγματικά μας ανήκει είναι ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο δίνουμε και παίρνουμε αγάπη. Το πώς, μέσα από ποια περιβάλλοντα και με ποιους επιλέγουμε να τα διαθέσουμε γίνεται η προτεραιότητα μας.

© Eleni Kostika 2019

Photo by Lalith T on Unsplash

Άρης στον Σκορπιό – ο παθιασμένος και επίμονος μαχητής

Featured

randalyn-hill-Z1HXJQ2aWIA-unsplash

19 Νοεμβρίου 2019 – 2 Ιανουαρίου 2020

Επηρεάζονται: Κριοί, Σκορπιοί, όπως και όσοι έχουν Ωροσκόπο στον Κριό ή Σκορπιό καθώς ενισχύουν την βούληση και την προώθηση των επιδιώξεών τους, ενώ όλα τα ζώδια του Νερού και της Γής θα έχουν ευκαιρίες ή βοήθεια να δώσουν σημαντική ώθηση σε προθέσεις ενισχύοντας σχέδια και επιθυμίες. Όσοι έχουν προσωπικούς πλανήτες, στο ζώδιο του Σκορπιού και κυρίως στις εξής μοίρες (0,2-4,6,8, 11, 15, 19, 22, 27) θα ενεργοποιήσουν θέματα που εκφράζουν αυτοί οι πλανήτες, ή θα βρουν οδούς δραστηριοποίησης που σχετίζονται με περιβάλλοντα, σημαντικούς άλλους ή ομάδες εφόσον έχουν ακμές γωνιακών οίκων ή Δεσμούς Σελήνης σε αυτές τις μοίρες. Επίσης όσοι έχουν πλανήτες ή σημεία στις 29 μοίρες του Κριού σε σχέση με γεγονότα που πηγάζουν από τις 13 Φεβρουαρίου 2019 που ξεκίνησε ο διετής κύκλος Άρη-Ουρανού ή κινήσεις που έκαναν στις 11 Ιουλίου 2019, θα έχουν την δυνατότητα να δουν μια συνολικότερη εικόνα σε σχέση με την επιθυμία για αλλαγή, και το πνεύμα ανεξαρτησίας στην ζωή τους στις 24 Νοεμβρίου (αντίθεση) και είτε θα ενεργοποιήσουν εξισορροπήσεις και συμβιβασμούς, θα διαχωρίσουν δεδομένα ή θα αντιληφθούν πως το πείσμα και η επιμονή δεν μπορεί να εξελίξει με υγιή τρόπο την συνέχεια που επιθυμούν. Μέσα από την διέλευση του Άρη στον Σκορπιό, αλλαγές θα παρατηρήσουμε στους γενέθλιους οίκους με ακμή στον Σκορπιό και Κριό, κυρίως από δραστηριοποίηση στον οίκο με ακμή στον Σκορπιό. (Δες αναλυτικά τις όψεις του Άρη πιο κάτω).

Οι διελεύσεις του Άρη από κάθε ζώδιο τονίζουν την έκφραση επένδυσης ενέργειας και στόχευσης της. Ο Άρης έκανε την εισοδό του στο ζώδιο του Σκορπιού (σταθερό-νερό) στην κυριαρχία του  και ξεκινάει μια περίοδος όπου θα ενισχύσει και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο που διαμόρφωσε η διέλευση της Αφροδίτης, του Ήλιου και του Ερμή στο ίδιο ζώδιο από τις 4 Οκτωβρίου που εισήλθε πρώτος ο Ερμής στο ζώδιο του Σκορπιού και με έμφαση κυρίως στις νέες προθέσεις που ενεργοποιήθηκαν με την Νέα Σελήνη στις 04 μοίρες Σκορπιού στις 28 Οκτωβρίου. Ο Άρης είναι ο πλανήτης της δράσης, επομένως όπου εστιάσαμε, διαπραγματευτήκαμε δεδομένα, ιδέες, και ενισχύσαμε σχέσεις και επαφές, έρχεται ο Άρης είτε να ανοίξει δρόμο, να δράσει ενισχυτικά,  ή να μετασχηματίσει ό,τι έχει προηγηθεί. Άρης σημαίνει ενέργεια, πάλη, αυτονομία, πάθος, διεκδίκηση, δράση, ένστικτο επιβίωσης, θυμός, και στον χώρο του Σκορπιού εκφράζεται με ένταση, συνειδητότητα, φιλοδοξία, επιμονή, σταθερότητα, ισχυρή βούληση, σθένος, ανάγκη για ισχυροποίηση της εγγύτητας, σεξουαλικότητα και έλεγχο. Η δυνατότητα διατήρησης και ενίσχυσης της ενέργειας, της αντοχής και της αντίστασης είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Θα παρατηρήσουμε  μια έντονη δραστηριότητα στον οίκο ή οίκους του ωροσκοπίου μας που περιλαμβάνουν το ζώδιο του Σκορπιού και κυρίως τον οίκο που έχει ακμή στο Σκορπιό. Ο Άρης επιστρέφει σπίτι του και έχει τον έλεγχο σε αυτόν τον τομέα, και αυτό σημαίνει πως αυτός ο τομέας της ζωής μπορεί να ενισχυθεί ιδιαίτερα, κάνοντας νέα ξεκινήματα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ή αλλάζοντας πράγματα αν το επιθυμούμε την περίοδο που ο Άρης θα βρίσκεται εκεί. Ό,τι δεν λειτουργεί σε αυτόν τον τομέα ο Άρης μπορεί να το διεκδικήσει, να το ενισχύσει, να το ελεγχξει με σταθερότητα, να το αλλάξει, ή να το ‘αναγεννήσει/ανανεώσει’. Οι συγκρούσεις σε αυτόν τον τομέα είναι πιθανές εφόσον σχέσεις αλληλεξάρτησης δεν επιτρέπουν πλέον την συνέχεια ή αυτονομία που επιθυμούμε. Αν έχουμε απο καιρό καταπιέσει συναισθήματα θυμού είναι περίοδος που θα ξεσπάσουμε, αλλά ταυτόχρονα ευκαιρία και να ξεκαθαρίσουμε κίνητρα, επιθυμίες και σε σχέση με το τι τελικά διεκδικούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Ένας πλανήτης στην κυριαρχία του είναι ανεξάρτητος όσον αφορά αυτά που εκπροσωπεί, δεν ικανοποιεί τα αιτήματα κάποιου άλλου παρά μόνο τα δικά του, δρά αυτόνομα, δεν επηρεάζεται, έχει το δικό του κίνητρο. Ο οίκος του ωροσκοπίου μας με ακμή στον Σκορπιό αυτήν την περίοδο λοιπόν, είναι και ο τομέας που θα επιθυμήσουμε να εκφράσουμε περισσότερη ανεξαρτησία, έλεγχο και βούληση για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Οι αρμονικές όψεις που πραγματοποιεί ο Άρης με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς, και Κρόνο και Πλούτωνα στον Αιγόκερω, όπως και με τους Δεσμούς της Σελήνης θα βοηθήσουν να δούμε αποτέλεσμα στις προσπάθειες μας και επίσης στους κόπους προηγούμενων ετών ή στην επίλυση χρόνιων θεμάτων. Επίσης θα ενισχύσουνε σε βάθος και με περισσότερο πάθος τις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους ή κοινές δράσεις, και θα θεσουνε τις βάσεις για την υλοποίηση κάποιου οράματος ή ονείρου μας, καθώς θα αισθανθούμε να γονιμοποιείται περισσότερο κάποιος τομέας της ζωής μας (Νερό-Γή). Το πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι αυτό εξαρτάται από το συνολικό ωροσκόπιο.

Η ενέργεια του Άρη στον Σκορπιό είναι επίσης θεραπευτική, και συνδυάζει την δράση και κίνηση του σώματος με αντοχή, δύναμη και αυτοέλεγχο. Αυτό περιλαμβάνει καλό έλεγχο στα συναισθήματα χωρίς να χάνεται η διαίσθηση. Ο θυμός δεν εξωτερικεύεται εύκολα σε αυτή τη θέση, αλλά η διαχείριση του θυμού δεν είναι εύκολη υπόθεση όταν ξεσπάσει μετά απο μεγάλη και μακράς διαρκείας καταπίεση συναισθημάτων. Όταν επιθυμεί να κατακτήσει κάτι δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Σε αυτή την θέση αντιλαμβανόμαστε τα κίνητρα των άλλων. Είναι η ήρεμη και σταθερή δύναμη. Δεν είναι τυχαίο πως ο Bruce Lee είχε Άρη στον Σκορπιό.

 

 

Δυναμικές όψεις που σχηματίζει ο Άρης κατά την διέλευσή του στον Σκορπιό:

24 Νοεμβρίου 2019Άρης σύνοδος Σελήνη σε αντίθεση με τον Ουρανό (03 μοίρες Σκορπιού/Ταύρου) Ενεργοποίηση πάθους με ενστικτώδη τρόπο, ενστικτώδεις αντιδράσεις, ανάγκη να κατακτήσουμε κάτι, να εξασκήσουμε προσπάθεια, ανταπόκριση σε νέες απρόσμενες συνθήκες, προοδευτικές δράσεις ή συνεργασίες, – Συναισθηματική αναστάτωση, ένταση,  ή συγκρούσεις και εκνευρισμοί καθώς άλλοι έρχονται να ταρακουνήσουν τις σταθερές μας – μέρα πιθανής βίας ή ατυχημάτων. (φάσεις συνοδικού κύκλου Άρη-Ουρανού: σύνοδος 13/2/2019, πρώτο τέταρτο 11/7/2019, αντίθεση 24/11/2019, τρίτο τέταρτο 7/4/2020, σύνοδος 20/01/2021)

Αρμονικές όψεις που σχηματίζει ο Άρης κατά την διέλευσή του στον Σκορπιό:

2 Δεκεμβρίου 2019 – Άρης τρίγωνο/εξάγωνο με Δεσμούς της Σελήνης (8 Σκορπιού-Καρκίνου/Αιγόκερου) Ενίσχυση δεσμών, σεξουαλικών σχέσεων και συλλογικών δραστηριοτήτων

3 Δεκεμβρίου 2019 – Αφροδίτη εξάγωνο Άρης (09 Αιγόκερου/09 Σκορπιού) – Ευκαιρίες για ερωτικές σχέσεις, ενίσχυση πόρων και συνεργασίες με αμοιβαία οφέλη

13 Δεκεμβρίου 2019 – Άρης τρίγωνο Ποσειδώνας (15 Σκορπιού/15 Ιχθύων) – Εύνοια σε πνευματικές, φιλανθρωπικές και δημιουργικές δράσεις, αρμονική σχέση πάθους και ρομαντισμού, βοήθεια για την ενεργοποίηση ενός ονείρου ή ευρύτερου οράματος. Ενίσχυση της φαντασίας.

19 Δεκεμβρίου 2019 – Άρης εξάγωνο Κρόνος (19 Σκορπιού/19 Αιγόκερου) – Ευκαιρίες να ενισχύσουμε δεσμεύσεις και να ολοκληρώσουμε στόχους, να δουλέψουμε με αποτέλεσμα, να κατακτήσουμε μια διάκριση, να οργανωθούμε περισσότερο, να ξεπεράσουμε εμπόδια και να απαλλαγούμε από φόβους, να πλησιάσουμε άτομα σε θέσεις εξουσίας, να ενισχύσουμε την θέση μας σε έναν χώρο.

22 Δεκεμβρίου 2019 – Άρης εξάγωνο Πλούτωνας (22 Σκορπιού/22 Αιγόκερου) – Πάθος, ισχύς και εύνοια για ενεργοποίηση σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη πόρων. Ενίσχυση ριζικών αλλαγών. Συνειδητοποίηση της προσωπικής ισχύος. Βελτίωση δράσεων και επένδυσης ενέργειας. Επιτυχία μέσα από μεγάλη προσπάθεια. Πρόοδος σε θεραπείες, εξυγίανση και αποβολή τοξικότητας από τον οργανισμό.

 

(Από τις παραπάνω όψεις επηρεάζεσαι εφόσον έχεις πλανήτες ή σημεία στις μοίρες που αναγράφονται.)

Eleni Kostika 2019 ©

Photo by Randalyn Hill on Unsplash

Ήλιος στον Σκορπιό

Featured

annie-spratt-JE5g2ZZG9qA-unsplash

23/10-22/11/2019
Η ροή της ζωτικής ενέργειας με την είσοδο του Ήλιου στο Σκορπιό περνάει στην φάση όπου παρατηρούμε στη φύση το τέλος ενός κύκλου διεργασιών, και την ύπαρξη/ζωή να μεταβαίνει στον σπόρο. Σε αυτή τη διαδικασία επιβιώνει το πιο δυνατό και ανθεκτικό σχήμα. Κάθε τι που δεν μπορεί να επιβιώσει ή να αντέξει πεθαίνει ή φθίνει, ώστε να ξεκινήσει ο νέος κύκλος μετά το χειμώνα. Είναι μια δυναμική διαδικασία μεταμόρφωσης, που σηματοδοτεί τον θάνατο και την γέννηση ή την αναγέννηση. Σε ψυχολογικό επίπεδο, μετά την φάση εστίασης στην εξισορρόπηση στοιχείων και συνείδησης της αρμονίας στον Ζυγό που προηγήθηκε (στοιχείο: αέρας), περνάμε σε μια φάση περισσότερο διεισδυτική (στοιχείο: νερό), υπαρξιακή και γόνιμη, όπου απαιτείται η αναμέτρηση ζωτικών δυνάμεων, η ικανότητα να σταθεροποιήσουμε, να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε, και να ισχυροποιήσουμε τον βαθύτερο εαυτό και τις επιθυμίες, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επέκταση και το νόημα που συμβολίζει ο Τοξότης (Δεκέμβριος). Ο Ήλιος στον Σκορπιό, ισχυροποιεί την εσωτερική δύναμη της βούλησης, την διεκδίκηση της σταθερότητας, ενισχύει το ουσιαστικό μοίρασμα και την εγγύτητα, όπως και την επίτευξη στόχων μέσα από την συνείδηση των επιθυμιών και του βαθύτερου δυναμικού του ψυχισμού μας. Θέλουμε αλήθεια, και το αίτημα είναι να κυριαρχήσουμε, να κατακτήσουμε, αλλά και να επιβληθούμε στις συνθήκες. Μέσα από αυτό ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας, και  ερχόμαστε σε επαφή με τις πιο “σκοτεινές” βαθύτερες πτυχές της ψυχής. Η εξερεύνηση της ψυχής, της δημιουργικότητας, της σεξουαλικότητας, αναζωογονούν, εμψυχώνουν ενώ δρούν καθαρτικά και θεραπευτικά! Ο Σκορπιός αναζητά την αλήθεια είτε μέσα από τον ψυχισμό του, είτε μέσα από την ύλη και τις επιθυμίες. Είναι ένας μήνας που θα εστιάσουμε στον τομέα της ζωής όπου βρίσκεται το ζώδιο του Σκορπιού στο γενέθλιο χάρτη και εκεί είναι σημαντικό να πάρουμε αποφάσεις, να ξεκαθαρίσουμε, να φωτίσουμε, να σταθεροποιήσουμε αλλά και να συνειδητοποιήσουμε το σθένος, το ψυχικό δυναμικό που διαθέτουμε, τι μπορούμε να ενισχύσουμε, τι πρέπει να ολοκληρώσουμε, τι επιθυμούμε.  Η Ουράνια Νέα Σελήνη στις 28 Οκτωβρίου θα ενεργοποιήσει αφυπνίσεις και αλλαγές στάσης και προσέγγισης σε αυτόν τον τομέα, μέσα από τον τρόπο που μοιραζόμαστε πιο ουσιαστικά. Θα διεισδύσουμε βαθύτερα τα μονοπάτια του νού και της ψυχής, και με την αναδρομή του Ερμή θα ξεκαθαρίσουμε ουσιαστικές εκκρεμότητες, ενώ μπορούμε να επανεξετάσουμε και να ενισχύσουμε ιδέες, σχέδια, γνώση και επαφές.
Τονίζεται η σεξουαλικότητα, η ανάγκη έλξης, συγχώνευσης και κυριαρχίας σε σχέση με τους πόρους των άλλων, όπως και η ισχυροποίηση και το μοίρασμα της εγγύτητας σε ένα βαθύτερο επίπεδο στον τομέα των σχέσεων. Η υψηλή ενεργειακή δόνηση του Ήλιου στο Σκορπιό εκφράζεται μέσω της επίτευξης της αυτοκυριαρχίας, και της ουσιαστικής ένωσης, και η χαμηλή όταν το εγώ αναζητά επιβεβαίωση μέσω της κυριαρχίας και επιβολής εξουσίας στους άλλους.
Ο παραδοσιακός κυβερνήτης του Σκορπιού Άρης θα βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού μέχρι τις 19 Νοεμβρίου στο ζώδιο της αδυναμίας του, αλλά και της πτώσης του Ήλιου, ανατέλλει πριν τον Ήλιο, κι εδώ ανοίγει δρόμο για να μας βοηθήσει να τελειώσουμε με καταστάσεις, να δράσουμε με λιγότερο «εγώ» και πιο συναινετικά ή μέσα από το πνεύμα συνεργασίας, σχέσεων και επιθυμιών, ίσως και σε περιβάλλοντα που δεν είναι και τόσο οικεία ή με ανθρώπους που μπορεί να μας συνδέουν σκοποί, επιθυμίες και καταστάσεις που δεν ανήκουν στα συμβατικά πλαίσια. Ο Άρης στον Ζυγό μας δείχνει πως κρατάμε τις ισορροπίες για να τηρήσουμε σχέσεις, ίσως όμως δεν μας βοηθάει να δείξουμε τι πραγματικά επιθυμούμε. Η αμοιβαία υποδοχή του με την Αφροδίτη τελειώνει με την είσοδό της στον Τοξότη στις 2 Νοεμβρίου, και θα παρατηρήσουμε πως θα αρχίσει να ενεργοποιείται με περισσότερη εξωστρέφεια η ανάγκη να εκφράσουμε την αλήθεια των αισθημάτων μας και των αξιών στις σχέσεις μας, αλλά και να εισπράξουμε ή να εξερευνήσουμε καινούργιες εμπειρίες και σχέσεις. Ποιες σχέσεις και αξίες μας δίνουν περισσότερη ελευθερία, αλήθεια, ανάπτυξη, κατανόηση και πλούτο εμπειριών θα δώσουν κίνητρο στον Άρη να ανοίξει δρόμο, να διεκδικήσει, να δράσει, να ξεπεράσει. Ο Άρης θα πραγματοποιήσει τα τετράγωνα με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα στον Αιγόκερω που θα σχηματιστούν διαδοχικά από 28 Οκτωβρίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, τονίζοντας εμφατικά δράσεις και επιθυμίες που μέσα από κρίση συνειδητότητας θα μας δείξουν τι δεν μας εξυπηρετεί πλέον, τι έχει φθαρεί, και τι είναι ώρα να ολοκληρώσουμε αλλά και να ενισχύσουμε μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης. Κάτι που δεν είναι εύκολο  και έχουμε όμως κατακτήσει (τετράγωνο 270 μοίρες), μπαίνει στην φάση του δρόμου όπου θα μετεξελιχθεί. Μπαίνουμε στην φάση ¾ των συνοδικών κύκλων των πλανητών (Άρη-Κρόνου, Άρη-Πλούτωνα) που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 στο ζώδιο του Αιγόκερου, λίγο πριν την είσοδο του Ουρανού στον Ταύρο. Πραγματοποίησαν την αντίθεση τους τον Ιούνιο του 2019, και θα ολοκληρώσουν τον κύκλο τους τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2020. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται στο ότι ο συνοδικός κύκλος Άρη-Κρόνου θα κλείσει και θα μετεξελιχθεί στην μηδενική μοίρα Υδροχόου. Μοίρα στην οποία γίνεται η μεγάλη σύνοδος  Δία-Κρόνου τον Δεκέμβριο του 2020. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική έναρξη στον τρόπο που επενδύουμε την ενέργεια στην ζωή μας, τι ουσιαστικά μας παθιάζει και μας κινητοποιεί, αλλά και στην σχέση μας με τα κοινωνικά περιβάλλοντα που δραστηριοποιούμαστε, που ενεργοποιούνται την επόμενη χρονιά. Το επόμενο εξάμηνο θα μας ξεκαθαρίσει, θα ανασυγκροτήσει και αναδείξει τι μένει και τι φεύγει από την ζωή μας και επίσης θα αναδείξει μια σημαντική μετατόπιση στις προτεραιότητες μας.

Άρης και Κρόνος  βρίσκονται σε αμοιβαία υποδοχή (έξαρση) στο σχηματισμό του τετραγώνου και αυτή η σχέση, μας δείχνει έναν συνεχή διάλογο μεταξύ της αυτονομίας και της δέσμευσης, της επιθυμίας και των περιορισμών, της ανάγκης να δράσουμε πειθαρχημένα, της ανάληψης ή απεμπλοκής υποχρεώσεων, της μάχης για αναγνώριση, κατάκτηση και σεβασμό, αλλά και της προώθησης των στόχων και της δουλειάς μας. Κάτι αρχίζει να γίνεται επιτακτικό να ολοκληρωθεί μέχρι την Άνοιξη του 2020 μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η αμοιβαία υποδοχή δείχνει πως μπορεί να μας ενώσουν κοινές δράσεις με σκοπό να ολοκληρώσουμε ή να κτίσουμε κάτι. Όπως επίσης να διευκρινίσουμε και μέσα από άλλους στις κοινωνικές, επαγγελματικές, ερωτικές και διαπροσωπικές σχέσεις, πως εμπειρίες του παρελθόντος, ξεπερνιούνται, ανασυγκροτούνται μέσα από νέα δεδομένα που ήρθαν στην συνειδητότητά μας ή αποτελούν εμπόδιο στην πλήρωση των επιθυμιών μας.

Η ενέργεια, οι επιθυμίες και οι δράσεις μας σταθεροποιούνται περισσότερο από τις 19 Νοεμβρίου και μετά με την είσοδο του Άρη στον Σκορπιό. Ο Πλούτωνας συγκυβερνήτης του Σκορπιού από τον Αιγόκερω, τονίζει πως ό,τι εν γενει μας παθιάζει και ισχυροποιεί τα βαθύτερα κίνητρα στην ζωή, θα μας ωθήσει να αλλάξουμε ριζικά μοτίβα συμπεριφοράς, να εξυγιάνουμε, να εμβαθύνουμε και να μεταμορφώσουμε καταστάσεις και δομές του παρελθόντος, αλλά και τον τρόπο που μοιραζόμαστε. Ο Ήλιος στον Σκορπιό θα βοηθήσει να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, να αισθανθούμε πρόοδο, να εκφράσουμε προθέσεις, να μετασχηματίσουμε κάτι, να έρθουμε σε επαφή με τον πνευματικό ή υλικό πλούτο, να συμφιλιωθούμε με τους φυσικούς κύκλους της ζωής, αλλά και να δούμε πως μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την πραγματικότητα μας μέσα από επιθυμίες, έρευνα, κοινούς πόρους και ταλέντα, καθώς θα κάνει εξάγωνα και με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα στις 8 και στις 14 Νοεμβρίου αντίστοιχα. Αυτό σε προσωπικό επίπεδο συμβαίνει στον τομέα της ζωής (οίκο) που θα βρίσκεται ο Ήλιος κατά την διέλευση του στον Σκορπιό.

Η διέλευση του Ήλιου στον Σκορπιό και οι όψεις που θα πραγματοποιήσει έχουν πιο προσωπική χροιά για όσους ανήκουν στο ζώδιο του Σκορπιού, όλους όσους έχουν πλανήτες ή σημεία στις 04-05 μοίρες των σταθερών ζωδίων, ζωδίων της Γής και του Νερού, στις 10, 15, 19 και 20 μοίρες των ζωδίων της Γής και του Νερού.

Καλή γενέθλια χρονιά σε όλους τους Σκορπιούς!

© Eleni Kostika 2019

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Είσοδος του Ήλιου στον Ζυγό Φθινοπωρινή Ισημερία

Featured

todd-trapani-sI-p_NLBNr0-unsplash

23 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου

Δευτέρα, 10:51 π.μ. τοπική ώρα

Εστιάζοντας στην Ισορροπία και την Αρμονία

Η φθινοπωρινή ισημερία σηματοδοτεί την στιγμή του χρόνου που η παρέκκλιση του άξονα της γης είναι μηδενική προς τον ήλιο, η διάρκεια της ημέρας είναι ίση με της νύχτας και τότε αρχίζει να μικραίνει σταδιακά για το βόρειο ημισφαίριο, μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο. Είναι η πρώτη μέρα του φθινοπώρου. Ο Ήλιος στην αστρολογία συμβολίζει τη ζωή, το εγώ, το πνεύμα, τη βούληση, και κατά την διέλευσή του στον Ζυγό (23/09-23/10) είναι η περίοδος που έχουμε ανάγκη να κάνουμε μια μετάβαση και να τηρήσουμε ή να βρούμε ισορροπίες στη ζωή μας. Ο Ήλιος κατά την αστρολογία βρίσκεται σε πτώση στον Ζυγό. Η ζωογόνος ενέργεια αρχίζει να φθίνει, και μέσα από αυτή τη μετάβαση είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να ισορροπήσουμε ενεργειακά. Με τον εαυτό, αλλά και μέσα από τους άλλους. Να εστιάσουμε στην αρμονία του εσωτερικού εαυτού σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Την λειτουργία της νύχτας και της ημέρας, που ταυτίζονται με τον Ήλιο και την Σελήνη αντίστοιχα στο αστρολογικό πλαίσιο, και άρα η ισορροπία πνεύματος, ψυχής, και σώματος, αλλά και εξωστρεφούς ή εσωστρεφούς στάσης απέναντι στην ζωή. Στο ζώδιο του Ζυγού σύμφωνα με την Ελληνιστική αστρολογία, θα συναντήσουμε όσους έχουν γεννηθεί νύχτα, που είναι ψυχικά προσανατολισμένοι ως προς την ενδοσκοπική διαδικασία της πνευματικής τους ανάπτυξης, και όσους έχουν γεννηθεί την ημέρα, που είναι πιο συνειδητοί ως προς την διάκριση, επιβεβαίωση και εξωστρεφή χρήση του ‘εγώ’. Η έννοια της πτώσης του Ήλιου, μιλάει και για το ‘ταπείνωμα’ του ‘εγώ’, και κατά συνέπεια ίσως οι νυχτερινές γεννήσεις σε αυτό το ζώδιο, (ανάλογα φυσικά με τον συνολικό χάρτη), να είναι ψυχικά περισσότερο συμφιλιωμένες με τον εσώτερο εαυτό, και τις διακυμάνσεις της ζωής, και να εξελίσσονται πιο ουσιαστικά μέσα από αυτές. Καθώς το φθινόπωρο σηματοδοτεί και την καλλιέργεια της Γής, έτσι και η εποχή με την έναρξη της ταυτίζεται με τον προσανατολισμό στην πνευματική καλλιέργεια της ψυχής, και με σκοπό τον εξευγενισμό αλλά και την εξέυρεση νοήματος και αποστολής, που ανήκει στο ζώδιο του Τοξότη που ολοκληρώνει ουσιαστικά το τρίμηνο του Φθινοπώρου.. Η Φθινοπωρινή Ισημερία συμπίπτει επίσης με την περίοδο τέλεσης των Ελευσίνιων Μυστηρίων στην Αρχαία Ελλάδα, και άρα ο συμβολισμός της επισημαίνει τον καθαρτικό και “μυητικό” χαρακτήρα σε σχέση με τον κύκλο της ζωής, της ψυχής και του πνεύματος.

Ο Ήλιος μέσα από το φίλτρο του Ζυγού απαιτεί μια διαδικασία ζυγίσματος όπου το συναίσθημα φιλτράρεται  με αντικειμενικότητα αφήνοντας τα στοιχεία που έχουμε να αναδυθούν (Αέρας) και να μεταδοθούν μέσα από την κοινωνικότητα, την συναλλαγή, τις διάφορες μορφές συμβάσεων, και διαπραγμάτευση με τους άλλους. Το καθρέφτισμα μας μέσα από τους άλλους αποκτά ευρύτερη πνευματική διάσταση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Ζυγούς, πέρα από συντρόφους, να έχουν καλούς δασκάλους, συμβούλους, μέντορες, και φίλους, όπως και να κοινωνικοποιούνται μέσα από αυτά που απολαμβάνουν και κατέχουν. Κυβερνήτης του Ζυγού η Αφροδίτη, που δίνει κίνητρο στον Ήλιο (εγώ) να εκφραστεί σε σχέση με όσα αγαπά, δημιουργεί, απολαμβάνει, και θέλει να έλξει στην ζωή. Ο Ζυγός είναι η έξαρση του Κρόνου, οπότε η δέσμευση, η επίτευξη, η δουλειά, αλλά και οι ορθοί κοινωνικοί κώδικες είναι σημαντικά αιτήματα του Ήλιου.

Σωματικά την περίοδο αυτή, εστιάζουμε στο να φροντίσουμε ιδιαιτέρως την μέση μας, και την λειτουργία των νεφρών.

Βασικό στοιχείο προσωπικής εξέλιξης του Ζυγού: Να εκφράζει τις ανάγκες, τα ταλέντα, την βούληση και τις επιθυμίες του ανεξάρτητα από τους άλλους. 

Ο Ζυγός είναι ζώδιο του αέρα και ανήκει στην παρορμητική ποιότητα: ο Συνειδητός Νούς έρχεται στο προσκήνιο πιο ενεργητικά, με εξωστρέφεια (αρσενικό ζώδιο), ενώ βλέπει με αντικειμενικότητα. Ο Ζυγός εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να σχετιστεί ισότιμα, να κοινωνικοποιηθεί να συναναστραφεί, και να επικοινωνήσει μέσα από κοινούς κώδικες. Κυρίως επιθυμεί να μοιραστεί, μέσα από όσα αγαπά, κατέχει και αξίζουν για αυτόν. Επιζητεί την επιβεβαίωση και την αμοιβαιότητα μέσω των σχέσεων, θέλει να σχετιστεί με τους άλλους με αρμονικό τρόπο και να βρεί κοινό έδαφος. Γι αυτό το λόγο το εγώ αποκτά μια δευτερεύουσα σημασία και ρόλο. Ο Ζυγός ξέρει να ταιριάζει και να παντρεύει στοιχεία μεταξύ τους, να μεσολαβεί, να συμβιβάζεται, αλλά και να πολεμά για αυτά που πιστεύει πως είναι δίκαια και σωστά. Άλλωστε μέσα στις διαφωνίες και τις αντιθέσεις κρύβεται και η αρμονία, όπως λέει και ο Ηράκλειτος. Ο Ήλιος στο Ζυγό, χρειάζεται το άλλο ή την άλλη πλευρά για να ενεργοποιηθεί η πρόθεση, η θέληση, το ταλέντο, και ο αυτοπροσδιορισμός του. Ξέρει να συμβουλεύει και να διαπραγματεύεται, αλλά και να δεσμεύεται.

Η περίοδος της διέλευσης του Ήλιου στο Ζυγό, είναι το διάστημα όπου οι άλλοι και οι σχέσεις στην ζωή μας, παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Πόσο μας επιτρέπουν την ισορροπία που αναζητούμε; Πόσο οι σχέσεις μας είναι αρμονικές με τους άλλους; Αναζητούμε και ανιχνεύουμε το κοινό έδαφος σε κινήσεις και σχέσεις. Κάποια σημαντικά διλήμματα στις σχέσεις ή η ανάγκη να βάλουμε το στίγμα μας σε κάποιο τομέα, θα μας απασχολήσουν  με τον Ερμή σε τετράγωνο με τους Δεσμούς  κατά την διάρκεια της Ισημερίας, που θα ακολουθήσει και η Αφροδίτη στις 26/9 και καθώς ο Ήλιος θα βρεθεί στο μεσοδιάστημα των Δεσμών της Σελήνης (Μεσοδιάστημα των Εκλείψεων) στις 7/10, ενώ τελευταίος θα ενεργοποιήσει και ο Άρης το τετράγωνο στις 21/10 όπου θα κάνουμε σημαντικές κινήσεις ή θα ενεργοποιήσουμε σχέσεις που θα σηματοδοτήσουν μια αλλαγή κατεύθυνσης. Οι πλανήτες επίσης διαδοχικά θα σχηματίσουν και τα τετράγωνα με τον Κρόνο και τον Πλούτωνα. Είναι μήνας πολύ ισχυρός ενεργειακά, με αρκετή ένταση, που θα έχει γεγονότα, εξελίξεις και που δίνει χροιά σε όλο το φθινόπωρο, λόγω της ισημερίας. Αλλάζουν, ή ίσως θα κλυδωνιστούν ισορροπίες στις σχέσεις μας με τους άλλους για να μας φωτίσουν τις κινήσεις που χρειάζεται να κάνουμε για να βρούμε καλύτερες ισορροπίες. Αλλάζουμε εποχή. Θα διαπιστώσουμε που μπορούμε να ξεπεράσουμε προβλήματα και να αφήσουμε πίσω μας πολλά «βαρίδια», πως αξιοποιούμε την εμπερία και τα μαθήματα του παρελθόντος και τα φέρνουμε στους άλλους ή θα ανακαλύψουμε πως μέσα από προσπάθειες, συγκρούσεις και ένταση αλλά και αλλαγή στάσης στην αντιμετώπιση των θεμάτων που μας προβληματίζουν μπορούμε να δούμε να διαμορφώνεται μια άλλη πιο “υγιής” πραγματικότητα στην ζωή μας. Οι συγκρούσεις και οι κρίσεις είναι πάντοτε εσωτερικές, αλλά τις προβάλουμε στους άλλους όταν δεν έχουμε ενσωματώσει τα αρχέτυπα των ενεργειών.  Είναι ο μήνας που θα συνειδητοποιήσουμε πως οφείλουμε να κάνουμε ειρήνη με τον εαυτό μας. Η Σελήνη στην 15η μοίρα Καρκίνου με τον Βόρειο Δεσμό στον χάρτη της Ισημερίας, στην απόλυτη έξαρση του Δία, ένα φορτισμένο ενεργειακά σημείο πάνω στον απλανή Σίριο, που δηλώνει πως οι πράξεις και η συνδεσιμότητα με τους άλλους, μπορεί να έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από αυτό που περιμένουμε. Μέσα από το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα βοηθάει να παραχωρήσουμε χώρο στα συναισθήματα,  να διαδόσουμε όσα πιστεύουμε και ονειρευόμαστε, να συνδέσουμε σκοπούς και ιδανικά με συλλογικό χαρακτήρα, ενώ σε πιο προσωπικό επίπεδο ευνοεί την ανάπτυξη της ευαισθησίας, την φαντασία, την διαίσθηση και την ανταπόκριση σε πνευματικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως και ενεργοποιεί την ανάγκη να πούμε αλήθειες σε σχέση με παρανοήσεις που έχουν προηγηθεί. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Πλούτωνα στην συνέχεια πυροδοτεί και πολύ ισχυρά συναισθήματα,  και γενικότερα “δράμα” ή/και κυκλοθυμία στις σχέσεις, είτε στο προσωπικό ή/και στο συλλογικό τοπίο. Δημιουργούνται συνθήκες που σίγουρα θα εκτονώσουν συναίσθημα και θα επιβάλλουν μια κάθαρση σε πράγματα που υποβόσκουν και είναι αναγκαίο να εκφράσουμε από καιρό.

Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι αποφάσεων και σε σχέση με τα θέλω μας, όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές προσανατολισμού στην πορεία των σχέσεων μας, σε σχέση με ό,τι έχει προηγηθεί από την Εαρινή Ισημερία μέχρι σήμερα. Η ισορροπία αλλά και μια νέα αρχή έρχεται όταν η ένταση των τετραγώνων οδηγήσει στο να χρησιμοποιήσουμε την δύναμη του Ζυγού που είναι η διπλωματία, η αντικειμενικότητα, και το μοίρασμα, χρησιμοποιώντας την πειθαρχεία, το απόσταγμα της εμπειρίας και την ωριμότητα του Αιγόκερου, και εξωτερικεύοντας την ενέργεια με συναίσθημα, διαίσθηση και την στάση του “σε νοιάζομαι” (Καρκίνος).  Μπορούμε ίσως με καθαρότερο και πιο δίκαιο βλέμμα να παραδεχτούμε αυτά που δεν αντέχαμε εως τώρα, και να προστατεύσουμε το περίβλημα των σχέσεων μας ή τελικά να αποστασιοποιηθούμε από αυτές, αλλάζοντας συναισθηματικά μοτίβα μιας ζωής, διαμορφώνοντας άλλους  κανόνες ή ακόμη και εξωτερικεύοντας ό,τι είχαμε καταπιέσει. Μπορούμε επίσης να κάνουμε μια νέα αρχή σε σχέση με κάτι που αγαπάμε ή που θέλουμε να αναπτύξουμε, που είναι ανεξάρτητο από τις τρέχουσες δραστηριότητες μας, κι έτσι θα πρέπει να βρούμε νέες ισορροπίες για να το ενσωματώσουμε στην ζωή μας. Είμαστε σε ένα μεταίχμιο όπου θα εμφανιστούν συγκρουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις στην ζωή μας, και θα κυριαρχήσει περισσότερος παρορμητισμός, και ίσως ένα αίσθημα αμφιταλάντευσης με κεντρικό ερώτημα το “μένω ή φεύγω”, “τι αφήνω και τι παίρνω μαζί μου” από καταστάσεις. Η ανάγκη να παρατηρήσουμε και τις καταστάσεις που διαχειριζόμαστε απο απόσταση θα μας βοηθήσει. Αυτά αφορούν, διαπραγματεύσεις, επικοινωνία, αποφάσεις, αισθήματα, αξίες, δημιουργίες, επιθυμίες και διεκδικήσεις.

Ο οίκος του Ζυγού στο γενέθλιο χάρτη είναι ο τομέας της ζωής που θα παρατηρήσουμε περισσότερη δραστηριότητα, πρωτοβουλίες και ένταση που θα απαιτήσει δράση, σε σχέση με τους οίκους που βρίσκεται ο άξονας Αιγόκερου/Καρκίνου. Πως οι σχέσεις μας λειτουργούν σε συνάρτηση με ισορροπίες που αναζητούμε σε οικογενειακά, επαγγελματικά ζητήματα, ή εν γένει ζητήματα του παρελθόντος  και πως διατηρούμε την ανεξαρτησία μας, που συμβιβαζόμαστε και που όχι. Ο οίκος του Κριού είναι και ο τομέας της ζωής που δίνει τις απαντήσεις, ή εξουδετερώνει τις εντάσεις. Εκεί βρίσκεται και ο Χείρωνας, που ξεκλειδώνει τα τρωτά μας σε σχέση με τον ζωτικό χώρο της ύπαρξης,  της αυτονομίας και της ταυτότητας μας, όπως και τονίζει την ανάγκη της εναλλακτικής χρήσης του μαχητή και του φορέα της επιθυμίας μέσα μας. Είναι οι πληγές και οι αδυναμίες μας που εξωτερικεύονται αλλά και βρίσκουν τρόπους ίασης μέσα από σχέσεις, συμβάσεις αλλά και συναλλαγές με τους άλλους. Μπορεί να συναντήσουμε τον δάσκαλο ή τον θεραπευτή μας. Το πως τελικά νοιώθω ότι υπάρχω, επιβεβαιώνομαι και αγαπιέμαι γιαυτό που ‘είμαι’ μέσα στις σχέσεις μου και στον τρόπο που μοιράζομαι μέσα σ’ αυτές είναι ένα ερώτημα που φέρνει στο προσκήνιο η Φθινοπωρινή Ισημερία για το επόμενο τρίμηνο, ενώ η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 28/9 θα μας δώσει πρόσθετες πληροφορίες για το ενεργειακό τοπίο του Οκτωβρίου.

 

Η εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα για την καλύτερη υγεία, πνεύμα και σώμα, είναι τονωτική. Πως διατηρώ την ισορροπία μου, πως την χάνω, που υπάρχει αστάθεια στη ζωή μου, που δίνω έμφαση εις βάρος κάποιου άλλου τομέα, είναι χρήσιμο να μας απασχολήσουν. Οποιαδήποτε ανισότητα ή υπερβολή θα την νιώσουμε περισσότερο, με σκοπό να δράσουμε για να βρει η ζυγαριά της καρδιάς και του πνεύματος το ίσο της. 

 

Εύχομαι καλό Φθινόπωρο σε όσους κατοικούν στο Βόρειο Ημισφαίριο, και καλή Άνοιξη σε όσους κατοικούν στο Νότιο Ημισφαίριο!

 

Καλή γενέθλια χρονιά σε όλους τους Ζυγούς! 

 

© Eleni Kostika 2019

Photo by Todd Trapani on Unsplash

Saturn Stations Direct at 13 degrees Capricorn

Featured

capricorn

September 19, 2019 – Maybe the world needs to stand still and seriously ponder on where it goes from now on, as well as each one of us individually – stand still and reflect on what is really of essence for us, what really and deeply matters, even if we must stand alone or distance ourselves from environments and others for what we want. Time, our history, authority, self-mastery, the past, work, fears, limitations, commitment, recognition. Then work on changing the rules. A time to be seriously brave and do the “right” thing for us. Perhaps we have already started feeling there is something more we need or miss in connection to our reality, which has not to do with the actual resources and structures but the perception and quality of them. From now until February, and with the South Node and Pluto in Capricorn, is a potent time for serious and deep spiritual work on ourselves as our worlds are making profound shifts, we release things, and we gain consciousness of a “world beyond”, things of the past, may resurface and things we were ignorant of may surface. Maybe the world, our world, is not how we thought it to be. Maybe we experience a profound change of attitude towards what used to be our world. The Moons North Node points to evolving through emotion, connectivity and intuition. Excavations…

Ο Κρόνος σε στάση προς ορθόδρομη πορεία στις 13 μοίρες Αιγόκερου: Ίσως ο κόσμος πρέπει να σταθεί ακίνητος και να στοχαστεί με σοβαρότητα που πάει από δω και πέρα, όπως και ο κάθε ένας από μας ξεχωριστά – να σταθεί και να στοχαστεί τι είναι πραγματικά ουσιαστικό για εκείνον, τι πραγματικά και σε βάθος έχει σημασία, ακόμα και αν πρέπει να είμαστε μόνοι ή να αποστασιοποιηθούμε από περιβάλλοντα και άλλους γιαυτά που θέλουμε. Ο χρόνος, η ιστορία, η εξουσία, η τελειοποίηση, το παρελθόν, οι φόβοι, η δουλειά, οι περιορισμοί, η δέσμευση, η αναγνώριση. Και μετά να δουλέψουμε για να αλλάξουμε τους κανόνες. Μια στιγμή να είμαστε σοβαρά γενναίοι και να κάνουμε το “σωστό” για εμάς. Ίσως έχουμε σταδιακά αρχίσει να αισθανόμαστε πως κάτι άλλο χρειαζόμαστε ή κατι μας λείπει σε σχέση με την πραγματικότητά μας, όχι τόσο σε σχέση με δομές και πόρους, αλλά σε σχέση με το πως τα αντιλαμβανόμαστε και την ποιότητα τους. Ίσως αρχίζουμε σιγά σιγά να καταλαβαίνουμε με τον Πλούτωνα και τον Νότιο Δεσμό, και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, ότι είναι μια πολύ σημαντική περίοδος για σοβαρή και εις βάθος πνευματική δουλειά με τον εαυτό μας, καθώς οι κόσμοι μας πραγματοποιούν πολύ σημαντικές μεταβάσεις, απελευθερωνόμαστε από πράγματα, και αποκτούμε περισσότερη συνειδητότητα του τι βρίσκεται πέρα από αυτό που διακρίναμε μέχρι τώρα. Θέματα του παρελθόντος, ίσως βγουν στην επιφάνεια, και πράγματα που αγνοούσαμε έρχονται στην αντίληψή μας. Ίσως ο κόσμος, ο δικός μας κόσμος, δεν ήταν αυτό που νομίζαμε. Ίσως να έχουμε μια καταλυτική εμπειρία που θα μας αλλάξει την στάση απέναντι σε αυτό που ήταν η πραγματικότητά μας. Ο Βόρειος Δεσμός στον Καρκίνο μας λέει πως η εξέλιξη μας είναι να ακολουθήσουμε το συναίσθημα, την συνδεσιμότητα και την διαίσθηση. Ανασκαφές…

© Eleni Kostika 2019