Πανσέληνος στην  01 μοίρα και 59′ Κριού

Featured

dulcey-lima-665501-unsplash

25 Σεπτεμβρίου, 2018 – 05:50 τοπική ώρα

Χαράσσοντας νέους δρόμους με πρωτοβουλίες και νέα ξεκινήματα που μας βοηθούν να αποδείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκαθαρίσουμε θέματα από το παρελθόν. Οι σχέσεις που πρέπει να αλλάξουν, εμείς που αλλάζουμε στις σχέσεις μας. Ανάδειξη ταλέντων και ευκαιριών που εναρμονίζονται με τους άλλους και λειτουργούν αποσυμφορητικά ή καταλυτικά στις δυσκολίες. 

Η Πανσέληνος στον Κριό το πρώτο σε σειρά ζώδιο του ζωδιακού κύκλου, μιλάει για ξεκινήματα. Στην 2η μοίρα του Κριού για ξεκινήματα με κάπως πρώιμο χαρακτήρα που απαιτούν προσπάθεια ή εμπεριέχουν κάποια πρόκληση (τετράγωνο με Κρόνο), και που αφετηρία τους έχουν την εναρμόνιση (Ήλιος στον Ζυγό). Ο Κριός μιλάει κυρίως για το έναυσμα που πυροδοτεί την ανάφλεξη, την ανάγκη να διεκδικήσουμε, να αυτονομηθούμε, να αναδείξουμε κάτι για πρώτη φορά, να εκφράσουμε την συνειδητότητα της “αφετηρίας”. Είναι το συναίσθημα στην πιο πρωτογενή του μορφή έκφρασης, που ενθουσιάζεται, ανταποκρίνεται άμεσα στη επιθυμία, ο αυτοματισμός της επικοινωνίας που φτάνει απ’ ευθείας με οξύτητα και ανυπομονησία στην καρδιά του κάθε θέματος. Εδώ δεν υπάρχει η έννοια του χρόνου, της ιεράρχησης, ούτε ενσωμάτωση του τι μπορεί να θέλει η άλλη πλευρά, παρά μόνον ακαριαία ανταπόκριση σε κάθε επιθυμία. Ο Κρόνος όμως κατευθύνει και περιορίζει αυτήν τη παρόρμηση, και επιβάλλει συνέπειες.  Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί κυρίως την διάθεση, και καθώς χορηγός της είναι ο Άρης που βρίσκεται στον Υδροχόο και σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό, η επιθυμία εκφράζεται με ανορθόδοξο τρόπο, με διάθεση αλλαγής και απελευθερωτικό πνεύμα σε σχέση με Δεσμούς του παρελθόντος. Μπορεί να σηματοδοτεί μια ανάγκη να ανταποκριθούμε σε κάτι που πηγάζει στο παρελθόν με διαφορετικό τρόπο.  Ο Κριός είναι επίσης και το ζώδιο της έξαρσης του Ήλιου, άρα η Σελήνη στον Κριό έχει την δυνατότητα να εκφράσει την βούληση και το εγώ, και ταυτίζεται με αυτό που θέλει ανά πάσα στιγμή. Η Πανσέληνος είναι μια αντίθεση Σελήνης-Ήλιου (Κριός/Ζυγός – άξονας των σχέσεων) και άρα εδώ εκφράζεται πολύ περισσότερο εμφατικά η ανάγκη να σχετιστούμε με έναν νέο τρόπο. Η Πανσέληνος λοιπόν υπόσχεται την πρωτογενή δυναμική έναρξης σχέσεων κάθε είδους η οποία είτε θα εκφραστεί μέσα από την συνείδηση της φόρτισης της εσωτερικής ανάγκης μας να ισορροπήσουμε καλύτερα με τον εαυτό μας πρωτίστως, ή  θα  δημιουργήσει ένα timing, μια συγχρονικότητα που θα μας φέρει κοντά μέσα από συνομιλίες και συναλλαγές (Ερμής σε σύνοδο με τον Ήλιο) με ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη είτε σε ερωτικό, προσωπικό ή θεμελιώνοντας έναν στόχο.  Η συνάντησή μας έχει κάποιο αμοιβαίο όφελος. Ο Ήλιος στον Ζυγό εστιάζει στην κοινωνική σφαίρα, στις ισότιμες σχέσεις και στην ανάγκη για αρμονία και ισορροπία που την επιβεβαιώνει μέσα από τους άλλους, και σχέσεις σύμβασης κάθε είδους.  Με την Αφροδίτη στον Σκορπιό  χορηγό του Ήλιου, που ετοιμάζεται να κάνει την ανάδρομη πορεία της στις 5/10 δίνεται ακόμη περισσότερο η έμφαση της δυναμικής ενός γυρισμού και επανεξέτασης της έννοιας της αγάπης, των αξιών και της αξίας της χαράς στην ζωή μας, που θα λειτουργήσει επίμονα και επιθυμητικά, αλλά και πιθανόν διεκδικητικά, εκδικητικά ή και μεταμορφωτικά διεισδύοντας βαθύτερα και διερευνώντας ή αναγεννώντας τον δικό μας ψυχισμό, αλλά και των άλλων. (Ας συναντηθούμε ορμητικά στο δυσκολότερο σημείο της συνεύρεσης μας; ας δούμε τι είναι αυτό που μπορούμε τελικά να επιτύχουμε μαζί, τι μας χωρίζει και τι πρέπει να ξεπεράσουμε. Ποια είναι η πραγματικότητα του μοιράσματος και των αποστάσεων μας; Είναι ρεαλιστικό το να μοιραζόμαστε και να υπάρχουμε αυτόνομα και με πιο τρόπο; Μπορούμε να συναντηθούμε για να χτίσουμε κάτι μαζί και να διατηρούμε την αυτονομία μας; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν συμμαχίες στην κοινωνικοπολιτική σφαίρα, αλλά και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και συνεργασίες σε προσωπικό επίπεδο.) Continue reading

New Moon at 17 degrees Virgo

Featured

fancycrave-224908-unsplash

September 09, 2018 – 19:01 UT

What is useful in our lives. Working on improving self and our world

Virgo is mutable earth; it is the arable land. The cultivation of a “terrain” is the focus of this lunar cycle, and whether this is conscious or not, it will become necessary to get practical and begin a prioritisation and distillation process. Virgo is the land which, with proper care and work will yield produce that is necessary and useful, and provides us with a sense of humility and purpose that satisfies the most subtle, pure and refined aspects of our self-esteem.

We are starting a new emotional cycle, where we have the opportunity to activate our response to a field of life in a renewed way, by making adjustments, corrections and improvements or merely activate the capacity to discern what serves our needs. The Moon in Virgo also highlights issues of work, health, and self-improvement. It emphasises feelings of humility, and a strong need to provide for something, to take care of things, or to perfect: a relationship, a creation, our physical condition, our skills or anything that contributes to the betterment of the world and the earth that is our prime provider. We have the opportunity to become more grounded and find some hope or assistance in the process.

Everything that was initiated in the previous cycle of August 11,  triggered by Solar Eclipse in Leo is now tested on its practical side and its usefulness within the regularity of daily life. The energy of the August Eclipse will be active for a longer period of time and within the theme of ending of a life chapter or leaving behind an aspect of ourselves, we must now separate the wheat from the chaff. Mercury the ruler of the New Moon is in its rulership and exaltation sign (Virgo). This position strengthens an analytical approach and rationalization of data, critical ability, as well as anything to do with the written or spoken word, ideas and plans which seeks a practical application of expression. It is a cycle that demands an ordering of thoughts, the ways in which we work, and it will be especially helpful in meeting obligations and duties. Problem solving as well as every information we have at our disposal comes under the microscope and our main concern will be to engage with what is functional, what serves and what does not. Virgo analyzes and refines, but can also stick to details and miss the overview. This can be externalized or internalised as worry, workaholism, perfectionism or in a more positive version as shrewdness and profound productivity that will lay the foundation for future “harvesting”. Boundaries are something to watch with mutable signs. This could also be a cycle of purging, healing and empowerment. It may be necessary to realise where we have made concessions that may have not been so healthy, and work on how we should regulate these factors to feel more effective. It also applies to health and vitality. Continue reading

Νέα Σελήνη  στις 17 μοίρες Παρθένου

 

fancycrave-224908-unsplash

09 Σεπτεμβρίου 2018, 21:01 τοπική ώρα

Η Παρθένος ανήκει στην ποιότητα της Γής που είναι καλλιεργήσιμη. Ένα έδαφος που προετοιμάζεται, και είτε είναι συνειδητό, είτε όχι, είναι απαραίτητο να μπει σε μια πιο πρακτική αλλά και ουσιαστική βάση. Η Παρθένος συμβολίζει την γη η οποία με την κατάλληλη φροντίδα, και εργασία θα αποφέρει “καρπούς” και αποτελέσματα που έχουν χρησιμότητα, αλλά και μια αίσθηση σκοπού που ικανοποιεί τις πιο λεπτές, αγνές και εξευγενισμένες πτυχές της αυτο-εκτίμησης μας.

Επι της ουσίας ξεκινάμε έναν νέο συναισθηματικό κύκλο, όπου έχουμε την ευκαιρία να ενεργοποιήσουμε την ανταπόκρισή μας σε έναν τομέα της ζωής με έναν ανανεωμένο τρόπο. Η Σελήνη στην Παρθένο τονίζει θέματα εργασίας, υγείας, αυτοβελτίωσης όπως και μας μιλάει για συναισθήματα ταπεινότητας, μια έντονη ανάγκη να παρέχουμε κάτι, να φροντίσουμε, ή ακόμη και να εργαστούμε ώστε να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε, έναν έρωτα, μια δημιουργία, την φυσική μας κατάσταση, τις δεξιότητες μας ή ευρύτερα τον κόσμο και την γή που μας παρέχει. Εν γένει μας βοηθάει ώστε να οργανωθούμε, να θέσουμε προτεραιότητες και να γειωθούμε.

Όλα όσα συνέβησαν στον προηγούμενο κύκλο 11/08 που ενεργοποίησε η Νέα Σελήνη/Έκλειψη στο ζώδιο του Λέοντα, τώρα δοκιμάζονται στην πρακτική τους πλευρά, και στην βιωσιμότητά τους μέσα στην κανονικότητα του προγράμματος της καθημερινής ζωής. Η Έκλειψη εξακολουθεί να είναι ενεργή για ευρύτερο διάστημα και μιλάει για αλλαγή σελίδας στην ζωή μας ή στον εαυτό μας. Υπο αυτό το πρίσμα θα πρέπει τώρα να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι, και καθώς ο Ερμής κυβερνήτης της Νέας Σελήνης βρίσκεται στην Παρθένο η ανάλυση και η εκλογίκευση δεδομένων, ενισχύει την κριτική ικανότητα, όπως και ότι έχει σχέση με την επικοινωνία, ιδέες και σχέδια που έχει πρακτικό χαρακτήρα. Είναι ένας κύκλος που ζητάει ένα νοικοκύρεμα, στις σκέψεις, στον τρόπο που δουλεύουμε, και θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα να γειωθούμε και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Η επίλυση προβλημάτων όπως και κάθε στοιχείο που έχουμε στην διάθεσή μας, μπαίνουν στο μικροσκόπιο και κύριο μέλημά μας είναι να διαπιστώσουμε τι είναι λειτουργικό, τι εξυπηρετεί και τι όχι. Η Παρθένος αναλύει και διυλίζει, αλλά μπορεί και να κολλήσει σε λεπτομέρειες χάνοντας την συνολική εικόνα. Αυτό μπορεί να εξωτερικευθεί ως υπερβολικό άγχος, εργασιομανία, τελειοθηρία ή στην πιο θετική εκδοχή ως εξαιρετική οξυδέρκεια και διεξοδική παραγωγικότητα που θα θέσει βάσεις για μελλοντική “συγκομιδή”. Είναι ζώδιο μεταβλητό και έχει να κάνει με τα όρια, και την εξυγίανση. Που έχουμε κάνει υποχωρήσεις που μας έχουν εγκλωβίσει, ποια είναι τα προβλήματα ή ελαττώματα που μας υποδουλώνουν, και που θα πρέπει να ρυθμίσουμε αυτούς τους παράγοντες για να νιώσουμε πιο αποτελεσματικοί και καλύτερα με τον εαυτό μας. Continue reading

Full Μoon at 03 degrees Pisces 12′

Featured

vincent-van-zalinge-38365-unsplash

August 26, 2018 – 12:56 UT

The August Full Moon highlights the  Pisces / Virgo axis, which has to do with boundaries; the capacity to discern and have faith. It is the healing and service axis that deals with issues of idealism and perfection. Fact and truth, as well as learning and expansion are prominent as traditional rulers of Virgo and Pisces are Mercury and Jupiter. Virgo is a mutable Earth sign that seeks perfection, and through Mercury uses critical ability to serve, help, cultivate, improve, apply and treat imperfections in the tangible world of everyday life. Pisces is mutable Water that through Jupiter seeks to “erase” boundaries, idealize, imagine, expand, transfigure, synthesize or escape, in order to achieve some sort of transcendence or experience in connection with the whole. Pisces substitutes the perfection that Virgo seeks in the material world, with an ideal or a dream that will inspire and restore faith in the spiritual, collective and creative spheres life. Both signs work through opposing views to provide, contribute and dedicate through making connections between things. Virgo with practical analytical spirit, and Pisces through emotion, synthesis and fusion.

So, under this Moon in Pisces, we will resonate more with imagination, intuitive patterns, the energy around us, be capable of making connections, that could potentially express a  talent and get us inspired. Moon receives the light from the Sun in Virgo, so coming in contact with nature, or indulging passion in the mundane and practical matters that matter to us, can illuminate a sense of connectedness of a more transcendental nature. We may find that something we do well can resonate more with other people.

Continue reading

Πανσέληνος στις 03  μοίρες και 12′ Ιχθύων

Featured

vincent-van-zalinge-38365-unsplash

26 Αυγούστου, 2018 – 14:56 τοπική ώρα

 Η Πανσέληνος του Αυγούστου γίνεται στον άξονα Ιχθύ/Παρθένου, ο οποίος έχει να κάνει με τα όρια, την έννοια της διάκρισης και της πίστης. Είναι επίσης και άξονας της υγείας, της παροχής υπηρεσίας αλλά και των ιδανικών και της τελειοποίησης. Η Παρθένος είναι μεταβλητή Γή που αναζητά την τελειότητα, και χρησιμοποιεί την κριτική ικανότητα ώστε να υπηρετήσει, να βοηθήσει, να καλλιεργήσει, να βελτιώσει, να εφαρμόσει και να γιατρέψει τις ατέλειες στον απτό κόσμο της καθημερινότητας. Οι Ιχθύς είναι Νερό που αναζητά να “σβήσει” τα όρια, να εξιδανικεύσει, να φανταστεί, να μετουσιώσει, να συνθέσει ή να αποδράσει, ώστε να πετύχει ένα είδος κάθαρσης ή υπέρβασης σε σύνδεση με το όλο. Οι Ιχθύς αντικαθιστούν την τελειότητα που έχει ανάγκη η Παρθένος στον υλικό κόσμο, με το ιδανικό ή το όνειρο που θα εμπνεύσει και θα αποκαταστήσει την πίστη στην πνευματική και δημιουργική σφαίρα της αντίληψης. Και τα δύο ζώδια επιχειρούν μέσα από αντίθετη οπτική να παρέχουνπροσφέρουν  και αφοσιώνονται μέσα από την σύνδεση στοιχείων και πραγμάτων. Είναι τα μικρά και τα καθημερινά που θα μας ευαισθητοποιήσουν. Η Παρθένος με πρακτικό πνεύμα και αφοσίωση, και οι Ιχθύς μέσα από την συγκίνηση, την σύνθεση και την συγχώνευση.

Μπορούμε λοιπόν κάτω από αυτό το φεγγάρι στους Ιχθύς εν δυνάμει να αισθανθούμε τα πάντα γύρω μας, να πραγματοποιήσουμε συνδέσεις, αλλά και να βρούμε διέξοδο έκφρασης σε ταλέντα, να εξωτερικεύσουμε γόνιμα την έμπνευση, να γειωθούμε ερχόμενοι σε επαφή με την φύση, με τις αισθήσεις μας, με άλλους, να συγκινηθούμε και να αποφορτιστούμε. Η Πανσέληνος πάντοτε κάτι φέρνει στο φως, ενώ μας φορτίζει ενεργειακά ώστε να βρούμε ισορροπίες με τον εαυτό και τις σχέσεις μας. Η εξισορρόπηση έχει να κάνει με το τι μας γοητεύει και η ορθή κρίση του τι είναι ουσιαστικό και χρήσιμο (Ήλιος στην Παρθένο).  Continue reading

New Moon/Partial Solar Eclipse at 18 degrees Leo 41′

Featured

eleonora-patricola-579900-unsplash

11 August 2018, 09:46 UTC

“As I see and love in the mountain and the rock the primordial forces of gravity, in the animal the mobility and the disposition of freedom, I see in man (who portrays all these things at the same time) primarily, that form and ability of expression we call “soul” and for us people does not seem to be a random ray of life within a thousand others, but defined, selected, superbly sophisticated – an ultimate goal.”

Hermann Hesse, “Concerning The Soul “, 1917,  (1)

Re-learning life. Honouring life.

The New Moon / Partial Solar Eclipse in Leo’s urges us to get in touch with our soul . What validates us, what makes us feel alive, what stimulates aliveness, what rejuvenates us. The New Moon is the seed of a new cycle of emotional intention, and with the eclipse phenomenon we are being given a more intense impetus with longer-term dynamics. In the sign of Leo self-expression, the authentic self, and connection with our center the heart is being pronounced. An urge to come close to the essential experience of what it means to feel alive. It is when we fall in love, face challenges, become creative, or play, that the capacity to take risks, to indulge wholeheartedly, that this sense of spiritedness emerges.  All this has to do with the relationship of choice and self-will. The noon Sun is the most powerful, we are in the heart of summer in the northern hemisphere, and the New Moon takes place in the most stable middle degrees of the sign. According to Homer, “thymos” is the feeling of aliveness that manifests when we take risks, when we bravely face a situation when we do something with soul. In other words “thymos” is passion. In modern greek it is used to refer to anger, yet it may be so potent to remember it’s origins and correlations to our beeingness.  Plato distinguished “thymos” as one of the three constituent parts of the psyche (thymoeides). The thymus gland is associated with the immune system which is central to our vitality. Leo and the Sun are associated with the heart. Our relationship with validation and the sense of euthemia and passion are interchangeable. The need to express our personality, our leadership capacity, to find the hero within, are emphasised too.These are the main themes that this New Lunar cycle brings to light. This eclipse creates tension and momentum to make decisions, and to recognise or become conscious of shadows, fears, our vitality level, and all  that is central to our life force. We need to get out of our comfort zones, and understand our attitude toward life. How do we respond to life, how does our psychology work in relation to vitality and anger. What is the logos of passion? Continue reading

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 18 μοίρες Λέοντα 41′

Featured

eleonora-patricola-579900-unsplash

11 Αυγούστου 2018, 12:46 τοπική ώρα

“Όπως βλέπω κι αγαπώ στο βουνό και στον βράχο τις αρχέγονες δυνάμεις της βαρύτητας, στο ζώο την κινητικότητα και τη ροπή προς την ελευθερία, έτσι βλέπω στον άνθρωπο (ο οποίος απεικονίζει ταυτόχρονα κι όλα τούτα), κυρίως, εκείνη τη μορφή και δυνατότητα έκφρασης που ονομάζουμε «ψυχή» και που για μας τους ανθρώπους δεν φαίνεται να ’ναι μια τυχαία αχτίδα ζωής μέσα σε χίλιες άλλες, αλλά ορισμένη, επιλεγμένη, έξοχα εξελιγμένη – ένας τελικός σκοπός.”

Έρμαν Έσσε,  «Για την ψυχή», Η αγωνία ενός πολιτισμού, Νεφέλη, Αθήνα 1985, σ. 98-99.

 

Να ξαναμάθουμε να ζούμε. Πως τιμάμε την ζωή.

Η Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στο ζώδιο του Λέοντα μας προτρέπει να συντονιστούμε με την ψυχή μας.  Τι είναι αυτό που μας επιβεβαιώνει, τι μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί, τι τονώνει το θυμικό μας, τι μας αναζωογονεί. Η Νέα Σελήνη είναι ο σπόρος της γέννησης μιας νέας συναισθηματικής πρόθεσης, με το φαινόμενο της Έκλειψης προσδίδεται μια πιο έντονη ώθηση με πιο μακροπρόθεσμη δυναμική. Στο ζώδιο του Λέοντα εκφράζει τον αυθεντικό εαυτό, την επαφή με το κέντρο μας την καρδιά. Μια προτροπή να έρθουμε κοντά με την ουσιαστική εμπειρία της ζωής. Στον έρωτα, στις προκλήσεις, στην δημιουργία, στο παιχνίδι, στον ενθουσιασμό είναι που αναδεικνύεται η δυνατότητα να πάρουμε ρίσκα, να δοθούμε ολοκληρωτικά, να φανούμε γενναίοι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την σχέση εαυτού και βούλησης. Ο Ήλιος του μεσημεριού είναι ο πιο ισχυρός, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η Νέα Σελήνη γίνεται στο πιο ισχυρό και σταθερό φάσμα των μοιρών του ζωδίου. Κατά τον Όμηρο ο ‘θυμός’ είναι το αίσθημα της ζωηρότητας που αναπτύσσεται όταν παίρνουμε ρίσκα, όταν αντιμετωπίζουμε με γενναιότητα κάποια κατάσταση, όταν κάνουμε κάτι με την ψυχή μας, το αίσθημα ευεξίας. Ο Πλάτωνας θεώρησε το θυμοειδές το ένα από τα τρία μέρη της ψυχής. Ο θύμος αδένας που σχετίζεται με το ανοσοποιητικό, είναι και ο πυρήνας της ζωτικής μας ενέργειας. Αυτό είναι το κομμάτι του εαυτού που εστιάζουμε σε αυτόν τον Νέο κύκλο της Σελήνης και συνδέεται με το αίσθημα ευθυμίας, αλλά και την ενεργοποίηση του θυμού.  Με αυτή την έκλειψη κυριαρχεί μια ένταση ώστε να απελευθερωθούμε από φόβους που δημιουργούν οι σκιές μας, να βγούμε από την ζώνη της βολής μας, να εκφραστούμε διαφορετικά και να κατανοήσουμε περισσότερο την στάση μας προς την ζωή. Πως ανταποκρινόμαστε στην ζωή, πως λειτουργεί η ψυχολογία μας  σε σχέση μας με την ευθυμία και τον θυμό. Ποιος είναι ο λόγος του πάθους.

Continue reading