Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες 54′ Αιγόκερου

aaron-burden-267491

17 Ιανουαρίου 2018,  04:17 τοπική ώρα

Καθώς αναδύεται μια νέα τάξη πραγμάτων εστιάζουμε στις αξίες και τις σχέσεις που θα μας προσφέρουν καλύτερα στηρίγματα, πρόοδο, ποιότητα και ουσία ζωής.

Αποκαλύψεις, συνειδητοποιήσεις, απελευθέρωση. Τι πραγματικά αξίζει στην ζωή.

Πως το απόσταγμα των εμπειριών του παρελθόντος μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους στόχους μας και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή μας.

Τι αξία αποκτά η επιβεβαίωση, η αναγνώριση και η κοινωνική αποδοχή στις σχέσεις και σε προσωπικούς μας στόχους.

Πόσο ώριμοι είμαστε στις σχέσεις μας, και πως οι εμπειρίες και τα μαθήματα του παρελθόντος μας στηρίζουν ή μας περιορίζουν στην διαδικασία αυτή.

 

Ένας νέος σεληνιακός κύκλος ξεκινάει στις 26 μοίρες και 59′ λεπτά του Αιγόκερω, όπου για τις επόμενες 29 μέρες ενεργοποιείται μια νέα πρόθεση, σε σχέση με την αντίληψη της πραγματικότητας, στόχων και δομών που την στηρίζουν. Ο Αιγόκερως είναι το ζώδιο που αντιλαμβάνεται με ρεαλισμό, περισσότερο από κάθε άλλο τη ουσία της πραγματικότητας, αλλά και της “μορφής” κάθε κατάστασης μέσα από την οξύτητα της παρατήρησης αυτού που συμβαίνει στον φυσικό κόσμο. Αυτή η δυνατότητα του επιτρέπει να διαισθάνεται που μπορεί να βασιστεί και που όχι, για να προχωρήσει και να εξελιχθεί. Η Νέα Σελήνη είναι ιδιαίτερα σημαίνουσα, καθώς είναι σε σύνοδο με την Αφροδίτη, και είναι η πρώτη Νέα Σελήνη στον ζώδιο του Αιγόκερω μετά την είσοδο του Κρόνου στην κυριαρχία του. Η Αφροδίτη έχει πρωτίστως να κάνει με το τι έχει αξία στην ζωή μας, τι αγαπάμε, πως σχετιζόμαστε, πως αξιολογούμε, ενώ ο Κρόνος με τις δομές και τον χρόνο που επενδύουμε για να τις στηρίξουμε. Η Νέα Σελήνη θα μας δείξει πως θα επενδύσουμε σε ό,τι έχει αξία. Μέσα από αυτήν την συγκυρία μπαίνει ο σπόρος ουσιαστικά για ένα νέο ξεκίνημα που θα περιγράψει όχι μόνον τις επόμενες 29 μέρες, αλλά και της σημασίας της παρούσας διέλευσης του Κρόνου για την ζωή μας. Τα αποτελέσματα της οποίας θα αποτιμήσουμε συνολικά το 2020. Οι τελευταίες μοίρες των ζωδίων έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση ενός πεδίου εμπειρίας και έκφρασης, και εδώ ταυτόχρονα μπαίνει μια πρόθεση που μας συντονίζει με κάτι που τελειώνει ή ολοκληρώνεται ως διαδικασία. Συνειδητοποιούμε πως κάποια πράγματα έχουνε εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό, και τώρα μένει το απόσταγμα το οποίο μας προϊδεάζει για αλλαγές, που είτε έρχονται στην ζωή μας ή πρέπει να πραγματοποιήσουμε εμείς.

Continue reading

Super Full Moon at 11 degrees Cancer 37′

Featured

melissa-askew-6878

2 January, 2018 – 02:23 UT

Discovering new ways of responding to the experience of life

The first full moon of 2018 is special, critical, complex, intense and revealing. It has the potential to give meaningful  releasing and awareness of how we respond to life, and operate the subconscious part of ourselves: as the Moon is in great proximity to the Earth (perigee), we reflect on the need to return to what represents our notion of emotional security on a personal or collective level. The Moon in Cancer expresses our self-protective instincts, the need to feel secure and care for our familial environment, our very own notion of “family” and its ties. It externalises the maternal archetype, the power of habit, what gives us a sense of emotional continuity, the relationship with our place of origin, what we call “home” and our very own “experiences”.

In this Full Moon, responsive mechanisms are fast, impulsive, and protective. The Sun from the sign of Capricorn speaks of self-will and choices that are motivated by realism, availability of resources and structures that support life. The Sun in Capricorn focuses on issues with seriousness and sense of responsibility. It honours ​form, and perceives symbolism, tracing the history of people and things as part of an evolutionary continuum. It centres the will in a mature and practical spirit while being motivated by a sense of duty. Any decision with the Sun in Capricorn has to do with what we see as viable, feasible, and judged by the rules and limitations of what this world is, in its most tangible, and accomplished form.  Moon in Cancer collects light from the Sun and aligns our need for security in an intuitive way, while attempting a reconciliation with practical decisions that must work within conditions and imperatives of reality. What has been recorded in our personal or collective subconscious as self-protection, nostalgic and caring behaviour, is externalised in its most dominant expression, as the Moon is in its domicile in Cancer. Continue reading

Υπερ-πανσέληνος στις 11 μοίρες και 37′ Καρκίνου

Featured

melissa-askew-6878

2 Ιανουαρίου, 2018 – 04:23 τοπική ώρα

Ανακαλύπτοντας νέους τρόπους έκφρασης και ανταπόκρισης στην εμπειρία της ζωής.

H πρώτη Πανσέληνος του 2018 είναι ιδιαίτερη, κρίσιμη, σύνθετη, έντονη και αποκαλυπτική. Εξωτερικεύει και δίνει σημαντικές διεξόδους σε συνειδητοποιήσεις όσον αφορά στον τρόπο που ανταποκρινόμαστε στην ζωή, εκφραζόμαστε ή λειτουργούμε το υποσυνείδητο κομμάτι του εαυτού: καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο περίγειο σε μεγάλη εγγύτητα με την Γή, βλέπουμε και μνημονεύουμε συλλογικά και προσωπικά με μεγαλύτερη ευκρίνεια την ανάγκη της επιστροφής σε ό,τι συμβολικά αντικατοπτρίζει την έννοια της συναισθηματικής ασφάλειας. Η Σελήνη στον Καρκίνο εκφράζει το ένστικτο αυτοσυντήρησης, την ανάγκη να προστατέψουμε  και να φροντίσουμε το οικείο περιβάλλον, την “οικογένεια μας” (όπως την ορίζει ο καθένας) και τους δεσμούς της. Εξωτερικεύει το μητρικό αρχέτυπο, την σημασία των συνηθειών και εθίμων που είτε μας καθιστούν δέσμιους ή μας δίνουν αίσθηση της συνέχειας, την σχέση με τον τόπο μας, την προέλευσή μας, ό,τι αισθανόμαστε σπίτι μας και απόλυτα δικό μας “βίωμα”.

Η Σελήνη εν γένει, ενεργοποιεί εκείνες τις αυτόματες αντιδράσεις και μοτίβα συμπεριφοράς που πηγάζουν από το υποσυνείδητο και έχουν καταγραφεί στην παιδική ηλικία. Στην συγκεκριμένη Πανσέληνο το συναισθηματικό μας μυαλό είναι γρήγορο, παρορμητικό, και δρα προστατευτικά. Ο Ήλιος από τον Αιγόκερω μιλάει για την βούληση και τα θέλω μέσα από την διάκριση της διαθεσιμότητας πόρων και δομών που θα στηρίξουν την ζωή και θα μετουσιώσουν στόχους. Επικεντρώνεται σε θέματα με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Τιμά την μορφή, και αντιλαμβάνεται τους συμβολισμούς στην ιστορία των ανθρώπων και των πραγμάτων ως μέρος μια εξελικτικής συνέχειας. Εστιάζει την διαδικασία αναζωογόνησης μέσα από την ολοκλήρωση ενός έργου, ή εγχειρήματος και εστιάζει την βούληση με ωριμότητα και πρακτικό πνεύμα, ενώ κινητοποιείται από το αίσθημα του καθήκοντος. Το τι θέλω με τον Ήλιο στον Αιγόκερω, έχει να κάνει με αυτό που βλέπω πως είναι βιώσιμο, εφικτό, και αντιληπτό μέσα από τους κανόνες αλλά και περιορισμούς της πραγματικότητας. Η Σελήνη λοιπόν στον Καρκίνο συλλέγει φώς και συντονίζει την ψυχική και συναισθηματική κατάσταση με τρόπο διαισθητικό ενώ έρχεται αντιμέτωπη με πρακτικές κυρίως αποφάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν με τους όρους και τις επιταγές της πραγματικότητας. Το τι έχει καταγραφεί στο υποσυνείδητο ως αυτοματισμός συμπεριφοράς αυτοπροστασίας αλλά και φροντίδας, εξωτερικεύεται στην πιο κυρίαρχη του εκδοχή, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιο που κυβερνά, τον Καρκίνο. Continue reading

New Moon at 26 degrees Sagittarius 31′

Featured

suhyeon-choi-276057

18 December 2017, 06:30 UT

In review or while re-telling a story, we plant a seed for a new “journey”

Chasing time, we come into contact with the broader meaning of things.

What makes us feel optimistic? What gives a sense of perspective? How do we strengthen our visions?

Response to the “unfamiliar” and the gifts of life that are energised through knowledge and the philosophical attitude of our very own sense of existence.

 

The New Moon, at 26 degrees Sagittarius 31′ tunes our responses towards seeking truth, aiming further, feeling free and adventurous, philosophizing, nurturing  a vision, cultivating a sense of perspective and focusing on the big picture. Perhaps we can explore another viewpoint or approach to life. We focus on a new intention with enthusiasm and optimism. During this lunar cycle, we become more conscious of the way we relate with the “unfamiliar” experience of life, and this presupposes moving out of our comfort zone, on both material and spiritual levels. How open or tolerant are we to what is “different”? We are standing on a threshold. How ready are we to welcome a new dimension of experience in our lives?

The chart of the New Moon is dominated by a stellium of planets in Sagittarius (Sun, Moon, Venus, Mercury and Saturn). Sagittarius is the centaur, half-horse and half-man who holds his bow and arrow aiming high in the skies. This sign expresses the marriage of our material existence with our spiritual world, and in essence in this cycle we negotiate how our more material urges, desires and instincts are filtered through our spiritual perception and find purpose. Moon is nurturing, cultivating and responsive, Sun is self will, Venus has to do with our values ​​and unites, Mercury connects and processes, and Saturn builds and crystallizes. This energy may feel too much to express itself and we may have to go on the other side to balance it, Gemini may be the key. Communication and connecting in a more light-hearted, non-conclusive manner. The need for the “new”, the pursuit of aims,  is highly energised, and it forces us collectively and personally to cultivate experiences that will give us more freedom, truth and meaning. We need to do new things, respond in a promising way, and explore new horizons, new environments, relationships and contacts. At the same time as Saturn is in the last degree of Sagittarius (anaretic) and all the planets in Sagittarius are moving towards him, there is a dominant sense that this maybe the last effort to catch up with time: Some commitment, something from the past or even a goal that seems within reach, that has been strengthened, worked on or even hindered during  Saturn’s transit over Sagittarius over the past 2.5 years, may be in review (Mercury Rx). All these planets are in Jupiter’s natural realm, and as he is  the ruler of this lunar cycle now in Scorpio, gives all reason to reveal and magnify things  in an empowering way. In square with the Moon’s Nodes, Jupiter enlarges, expands and supports our connection with others. It may feel like a critical crossroad of evolutionary significance that inquires into making a transition, stabilising a change of orientation, exploring inner desires, and truths that lie beneath. Jupiter applies to a sextile with Pluto an aspect that will perfect in mid January, and it is as if Jupiter and his brother have some potential to join their worlds. This aspect gives opportunity to attract or connect resources either for spiritual or material purposes or both. These resources may start to become visible as the lunar month draws to a close. It is important to define motivation and ethos in this process (for more information, see Jupiter in Scorpio).

Continue reading

Νέα Σελήνη στις 26 μοίρες και 31′ Τοξότη

Featured

suhyeon-choi-276057

18 Δεκεμβρίου 2017, 08:30 τοπική ώρα

Κατά την διάρκεια ενός απολογισμού, ή μιας αναδιήγησης, μπαίνει ο σπόρος για ένα καινούργιο “ταξίδι”

Κυνηγώντας τον χρόνο σε επαφή με το ευρύτερο νόημα των πραγμάτων.

Τι είναι αυτό που μας κάνει να νοιώθουμε αισιοδοξία; Τι μας δίνει προοπτική; Πως ενισχύουμε τα οράματά μας.

Μια εμψυχωτική Νέα Σελήνη, που ενισχύει τις βαθύτερες επιθυμίες και κίνητρά μας.

Η ανταπόκριση στο “ανοίκειο” και τα δώρα της ζωής που ενεργοποιούνται από την γνώση και την φιλοσοφική στάση προσέγγισης της ίδιας μας της ύπαρξης.

 

Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στις 26 μοίρες και 31′ στο ζώδιο του Τοξότη, ενεργοποιεί την ανάγκη να στοχεύσουμε ευρύτερα, να νιώσουμε ελεύθεροι, να φιλοσοφήσουμε, να γαλουχήσουμε ένα όραμα, το αίσθημα προοπτικής και να αντιληφθούμε την μεγάλη εικόνα. Ίσως να εξερευνήσουμε και μια άλλη άποψη ή προσέγγιση απέναντι στην ζωή. Βάζουμε ένα σπόρο, εστιάζουμε σε μια πρόθεση με ενθουσιασμό, αισιοδοξία και επεκτατική διάθεση. Σε αυτόν τον κύκλο της Σελήνης αντιλαμβανόμαστε την σχέση μας με το ανοίκειο κομμάτι της εμπειρίας της ζωής, και αυτό προϋποθέτει πως χρειάζεται να βγούμε από τα όρια της βολής μας, και τα υλικά και τα πνευματικά. Πόσο ανοιχτοί είμαστε λοιπόν στο “διαφορετικό”; Είμαστε σε ένα κατώφλι. Πόσο έτοιμοι είμαστε να υποδεχτούμε μια νέα διάσταση της ζωής μας;

Στον χάρτη της Νέας Σελήνης κυριαρχεί μια πολυαστρία στον Τοξότη (Ήλιος, Σελήνη, Αφροδίτη, Ερμής, Κρόνος). Ο Τοξότης είναι ο κένταυρος μισός άλογο, μισός άνθρωπος που στοχεύει με το τόξο και το βέλος του ψηλά στον ουρανό. Το ζώδιο εκφράζει το πάντρεμα του υλικού με τον πνευματικό κόσμο, και επι της ουσίας σε αυτόν τον κύκλο διαπραγματευόμαστε το πως οι πιο πηγαίες επιθυμίες και ένστικτα περνούν από το πνευματικό φίλτρο της αντίληψης για να στοχεύσουν κάπου. Η Σελήνη γαλουχεί, καλλιεργεί και ανταποκρίνεται, ο Ήλιος είναι η βούληση, η Αφροδίτη έχει να κάνει με τις αξίες μας και ενώνει, ο Ερμής συνδέει και επεξεργάζεται και ο Κρόνος κτίζει και αποκρυσταλλώνει. Η ανάγκη για καινούργιες εμπειρίες, αναζήτησης στόχου και εξερεύνησης είναι μεγάλη και μας στρέφει συλλογικά και προσωπικά μέσα απο αφορμές και γεγονότα στο να καλλιεργήσουμε τις εμπειρίες που θα μας δώσουν περισσότερη ελευθερία και νόημα. Θέλουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, ανταποκρινόμαστε σε ερεθίσματα, και επιθυμούμε να υπερβούμε τα όρια, εξερευνώντας νεα περιβάλλοντα, σχέσεις και επαφές. Ταυτόχρονα καθώς ο Κρόνος βρίσκεται στην τελευταία μοίρα του Τοξότη (αναιρετική) και όλοι οι πλανήτες στον Τοξότη κινούνται προς αυτόν, κυριαρχεί η αίσθηση μιας ύστατης προσπάθειας να προλάβουμε τον χρόνο. Κάποιες δεσμεύσεις, κάτι από το παρελθόν ή ακόμα και να αγγίξουμε έναν στόχο, μια κατάκτηση που ενισχύθηκε και στην οποία δουλέψαμε μέσα από την διέλευση του Κρόνου στον Τοξότη τα προηγούμενα 2,5 χρόνια.  Όλοι οι πλανήτες βρίσκονται στον φυσικό χώρο του Δία, και ο Δίας κυβερνήτης της Νέας Σελήνης από τον Σκορπιό δίνει ισχυρό κίνητρο μεγενθύνοντας όλα αυτά που μας υποκινούν. Σε τετράγωνο με τους Δεσμούς της Σελήνης, αποκαλύπτει, μεγεθύνει, υποστηρίζει με έναν ενστικτώδη και σταθερό τρόπο τον συγχρονισμό μας με άλλους. Είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι εξελικτικής σημασίας που μας βοηθάει να πραγματοποιήσουμε μια μετάβαση, μια σταθεροποίηση της αλλαγής προσανατολισμού που πραγματοποιείται, αν εμπιστευτούμε την αλήθεια και την βαθύτερη εσωτερική μας επιθυμία. Επίσης ο Δίας συγκλίνει σε ένα εξάγωνο με τον Πλούτωνα μια όψη που θα γίνει ακριβείας στα μέσα Ιανουάριου και μας δίνει ευκαιρίες να προσελκύσουμε ή να συνδέσουμε πόρους με βαθύτερες επιθυμίες. (για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σχετικό άρθρο Δίας στον Σκορπιό) Continue reading

Super Full Moon at 11 degrees and 40 ‘of Gemini

Featured

antoine-barres-198891

3 December 2017, 15:46 UT, local time 17:46 EET

How do we balance the response to information with the broader scope of life.

Asking the “right” questions.

As we change direction and respond quickly to stimuli, we collect information from a source of knowledge that we may not have been aware of until now.

 

The Full Moon in Gemini illuminates the need to communicate and connect with others. On a first level, the cosmic energy that sets the tone as we enter the Full Moon phase, has  sensitised our receptivity, perhaps made us vulnerable to confusion, or distracted our attention. It may have brought on anxiety or weaknesses to the foreground, exposed us to feelings of empathy and made us receptive to impressions. The level of information we have been exposed to collectively or on a personal level, over stimulated our emotional minds and may have caused mental and physical fatigue. Too much to process or respond to too many things at the same time, can really disperse ones’s energy. Rest and discharging physically and mentally is a demand that we will want to satisfy the next two weeks, and it is especially necessary if we experience some sort of crisis or pressure. The luminairies separate from a square with Neptune in Pisces (T-square), and asks us to take care of our health and energy imbalances in more practical ways. Exercise some discrimination (Virgo is the sign opposite Pisces). This aspect has already perfected, and so we feel internally, personally and collectively its vibration, as we enter the culmination of the current Lunar cycle. At the same time, Jupiter in Scorpio separates from a trine with Neptune in Pisces, and it may feel like we experienced some level of assistance; a dream, an ideal, a wish, may have been harmonized in some magical way with our faith. Perhaps we may have seen delightful progress to something we wished for or something has happened easily that was in the realm of our imagination. So, on the one hand we have a nebulous or demanding climate that needs flexibility and better coordination, especially grounding, and on the other hand an alignment with a higher vibration, either through spiritual or creative paths, which will give birth to new situations. However, the applying  aspects of the Full Moon chart will describe the climate that will manifest in the next two weeks. Continue reading

Υπερ-πανσέληνος στις 11 μοίρες και 40′ των Διδύμων

Featured

antoine-barres-198891

3 Δεκεμβρίου 2017, 15:46 UT, τοπική ώρα 17:46

Πως εξισορροπούμε την ανταπόκριση στην πληροφορία με όλα όσα σκοπεύουμε, θέλουμε να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε.

Θέτοντας τα “ορθά” ερωτήματα.

Καθώς αλλάζουμε προσανατολισμό και ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα στα ερεθίσματα, συλλέγουμε πληροφορία από την πηγή μιας γνώσης, που ίσως δεν είχαμε αντιληφθεί μέχρι σήμερα.

 

Η Πανσέληνος στους Διδύμους φωτίζει  την ανάγκη να επικοινωνήσουμε και να συνδεθούμε  με τους άλλους. Κυρίως να ανταποκριθούμε. Σε ένα πρώτο επίπεδο η ενεργειακή ατμόσφαιρα προ Πανσελήνου, μας έκανε δέκτες ερεθισμάτων, μας έκανε ευάλωτους σε σύγχυση, ή ευαισθησίες. Έφερε άγχος ή αδυναμίες στο προσκήνιο, δημιούργησε ένα κλίμα  εντυπώσεων, ή μπορεί να μας έχει φορτίσει με σύγχυση και αβεβαιότητα θεμάτων, έλλειψη αυτοπεποίθησης, και πιθανόν ανασφάλειες. Η υπερπληροφόρηση, ακόμα και παραπληροφόρηση, η διέγερση του νου, μπορεί να έχει προκαλέσει νοητική και σωματική κόπωση από την ανάγκη να επεξεργαστούμε ή να ανταποκριθούμε σε πολλά σε γρήγορο χρόνο. Η ξεκούραση και η αποφόρτιση σωματική και νοητική είναι ένα αίτημα που θα θελήσουμε να ικανοποιήσουμε τις δύο επόμενες δύο εβδομάδες, και είναι απαραίτητο ιδιαίτερα αν βιώνουμε κάποιου είδους κρίση ή πίεση. Το δίπολο Σελήνης-Ήλιου αποκλίνει από ένα τετράγωνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς (Ταυ-τετράγωνο), μιλάει για τα παραπάνω και μας ζητάει να φροντίσουμε την υγεία, αλλά και τις ενεργειακές μας αστάθειες με πιο πρακτικούς τρόπους, αλλά και σωστή διάκριση (απέναντι από τους Ιχθύς, η Παρθένος). Αυτή η όψη έχει πραγματοποιηθεί, και άρα αισθανόμαστε εσωτερικά, προσωπικά και συλλογικά την δόνησή της. Παράλληλα, ο Δίας στον Σκορπιό αποκλίνει από ένα τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς, και μοιάζει πως κάποιο όνειρο, ένα ιδανικό, μια ευχή και η πίστη μας εναρμονίστηκαν με κάποιο μαγικό τρόπο. Ίσως είδαμε μια ευχάριστη εξέλιξη σε κάτι που ευχόμασταν ή και κάτι ακόμα που συνέβη εύκολα και βρισκόταν στην σφαίρα της φαντασίας μας. Έχουμε λοιπόν ένα κλίμα από την μία ασαφές ή απαιτητικό που χρειάζεται ευελιξία και καλύτερο συντονισμό, κυρίως γείωση, και από την άλλη μια ενίσχυση της πίστης, είτε μέσα από πνευματικές ή δημιουργικές οδούς, που θα γεννήσει νέες καταστάσεις.  Έτσι μπορούμε να σκιαγραφήσουμε την διάθεση με την οποία μπαίνουμε στην Πανσέληνο. Οι συγκλίνουσες όψεις όμως από δώ και πέρα, θα περιγράψουν το κλίμα που θα εκδηλωθεί τις επόμενες δύο εβδομάδες. Continue reading