Σύνοδος Ήλιου – Ουρανού

Featured

sun uranus

Σύνοδος Ήλιου-Ουρανού στις 06 μοίρες Ταύρου:

Πως θα εκφραστεί το επαναστατικό πνεύμα και η τάση για αμφισβήτηση, μέσα από το σταθερό περιβάλλον του Ταύρου;

Στο συλλογικό τοπίο ηγετικό πνεύμα, αποφάσεις για μεταρρυθμίσεις στην οικονομία.

Ο Ταύρος είναι το περιβάλλον που εκφραζόμαστε μέσα από το πρίσμα των αξιών, των πόρων, των ταλέντων και όσων κατέχουμε και αγαπάμε. Η αρχή του ετήσιου κύκλου είναι η στιγμή του ‘σπόρου΄μιας νέας αρχής, εξατομίκευσης, απελευθέρωσης και δημιουργικότητας που θα δώσει μορφή σε κάτι που έχει αξία, ή θα αλλάξει την αξία, σε κάτι που απολαμβάνουμε, κάτι που έχουμε.

(+) Να αλλάξω κάτι που έχω ή αγαπώ, να βρω νέους τρόπους να το απολαμβάνω και να το καλλιεργήσω, να λάβω αποφάσεις που θα μεταρρυθμίσουν τους πόρους, τα ταλέντα μου. Να δημιουργήσω νέες πηγές εισοδήματος. Να λειτουργήσω την βούληση ώστε να απελευθερωθώ με  πρακτικό πνεύμα και υπομονή. Αφύπνιση και πνευματική ανανέωση σε επαφή με την φύση.

(-) Αμφισβητώ και αντιστέκομαι σε κάθε τι που δεν συμβαδίζει με τις αξίες μου, τις βολές μου,  και δεν ακούω κανέναν. Τα ρισκάρω όλα με πρόωρες αποφάσεις.

Από τους Ταύρους περιμένουμε τις μεταρρυθμίσεις, την πρόοδο και την αφύπνιση!

Έτσι τουλάχιστον λένε οι πλανήτες.

Επηρεάζει όσους έχουν πλανήτες ή σημεία στις 06 μοίρες των σταθερών ζωδίων.

© Eleni Kostika 2020

 

Mercury conjunct Chiron

Featured

mercury_chiron

Mercury conjunct Chiron at 06 Aries:

Words and thoughts can either wound or heal. Learning and healing. Speaking about our vulnerabilities we help others. Wisdom and special gifts through writing. These are expressed with courage, boldness and creative spirit.

Σύνοδος Ερμή-Χείρωνα στις 06 μοίρες Κριού:
Ο λόγος και οι σκέψεις μπορεί να πληγώσουν ή να θεραπεύσουν. Μάθηση και θεραπεία. Μιλώντας για τις αδυναμίες μας βοηθάμε άλλους. Σοφία και ταλέντα μέσω του προφορικού και του γραπτού λόγου. Εκφράζονται με κουράγιο, τόλμη και δημιουργικό πνεύμα.

Επηρεάζει όσους έχουν πλανήτες ή σημεία στις 05-06 μοίρες των παρορμητικών ζωδίων.
It affects those who have planets or points at 05-06 degrees of cardinal signs.

 

© Eleni Kostika 2020

Form-Time-Space: Saturn-Pluto

Featured

Rubin2

Saturn-Pluto: Form-time and space: a shift in our perception: positive and negative space

Through the process of subtraction, we come into contact with the concept of positive and negative space, and our relationship with space and time acquires another dimension that can change our perception of what acquires form. It is the negative space that will eventually shape form after the elimination process continues. It is the relationship with the tangible and spiritual dimension of the world that is undergoing change most intensely in our time. Let’s think about what we see each time we are deprived of something, and how we can make use of negative space. In 1915, the Danish psychologist Edgar Rubin created a series of designs that reversed two-dimensional forms. Beyond the reality of the tangible structural system that rules us with all its symbols, social imperatives and acquired values, toward the evolution of the emotional connection with the world as a living organism that is the planet, which is what actually supports the continuity of life (nature, animals, people, climate) (Cancer / Capricorn axis).

 

© Eleni Kostika 2020

As Mars will activate the Saturn-Pluto synod degree March 20-21, the message becomes clear…

Featured

Saturn conjunct Pluto:

“the blizzard of the world, has crossed the threshold, and it’s overturned the order of the soul”…”love’s the only engine of survival” Leonard Cohen.

It was Kronos who castrated his father and caused the birth of Aphrodite – values, creation, pleasure, love, beauty. Venus is in Aquarius, a Venus that is speaking of both its connection with Saturn and Uranus. This is an archetypal Venus in terms of reminding us its mythological origin. As Saturn meets Pluto for another round, it is pertinent to open up to the depths of our hearts and deepest desires and become conscious of our world beyond the superficial order of things. A seed moment when this order and structure intents to be transformed and experience a re-birthing, so as to aid at reinforcing ideologies, belief systems, our philosophy of life (Mars in Sagittarius 9H). Evolution is about tending to the essential roots of our beeingness, continuity of life and what constitutes our sense of belonging North Node in Cancer (4H), and the cultivation of a more authentic way of life, Moon in Leo. Chiron at 01 Aries squaring the Nodal axis and trining Mars, is speaking about alternative models of leadership, the awareness of the notion of heroes in our world, the sacred warrior principle, and the need to be courageous and bold about who we are in defence of our very own vital space, desires and spirit of creation. Our wounds and feelings of alienation, our very own sense of identity become the vehicle of healing for others, through our passions, desires and gifts. It is a time to transform structures and work on building bridges between worlds. (The cycle that began in 1982 and is now ending and restarting in 2020.)

This is a post I wrote on Facebook, on January 12, 2020 regarding the Saturn-Pluto synod. The charts is cast for 0 Aries. (World Axis)
SATURN_PLUTO SYNOD 2020
Eleni Kostika, 2020

Που μπορώ να βρω θετική ενέργεια σε αντίξοες συνθήκες!

Featured

gilberto-olimpio-FLcgDCPqiiE-unsplash

15 Μαρτίου 2020

Κάποια γενικά tips για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτήν την περίοδο, σε ποιόν τομέα να εργαστούμε ώστε να πάρουμε θετική ενέργεια για να εξισορροπήσουμε τις περιοριστικές συνθήκες, ανάλογα με τον γενέθλιο χάρτη μας. Θα πρέπει να γνωρίζετε σε ποιόν οίκο βρίσκεται το ζώδιο του Καρκίνου στο ωροσκόπιο σας, ή έχει ακμή στον Καρκίνο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και δύο οίκους (τομείς της ζωής), οπότε κάντε ένα συνδυασμό σε σχέση με αυτά που γράφω πιο κάτω.

Καρκίνος στον 1ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Καρκίνος): Ασχοληθείτε με το σώμα και την φυσική κατάσταση σας, τονώστε την ζωτική σας ενέργεια, τις πρωταρχικές σας ανάγκες, τον τρόπο που προβάλλετε τον εαυτό σας στον κόσμο, το πώς σας βλέπουν οι άλλοι. Πάρτε πρωτοβουλίες και γίνετε η κινητήριος δύναμη που θα φέρει αλλαγή στους άλλους.

Καρκίνος στον 2ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Δίδυμος): Ασχοληθείτε με τους πόρους, τα πράγματά σας, τα ταλέντα σας, τον αισθησιακό εαυτό σας. Καλλιεργείστε αυτό το κομμάτι. Μπορείτε να δείτε τι χρειάζεστε και τι δεν χρειάζεστε από αυτά που έχετε και κατέχετε, να τα φροντίσετε. Ανακαλύψτε τι απολαμβάνετε και με ποιο τρόπο, πόση αξία δίνετε στον εαυτό σας.

Καρκίνος στον 3ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Ταύρος): Ασχοληθείτε με το οικείο περιβάλλον, τα αδέλφια σας, τον τρόπο που επικοινωνείτε. Αναπτύξτε τις σχέσεις με τους γείτονες, εστω κι από το τηλέφωνο. Μπορείτε να γράψετε, να μάθετε κάτι καινούργιο, να ξεκαθαρίσετε χαρτιά και έγγραφα, να χρησιμοποιήσετε περισσότερο τα επικοινωνιακά σας εργαλεία. Είναι καλή ευκαιρία να συζητήσετε με άλλους, και να μοιραστείτε τις ιδέες σας.

Καρκίνος στον 4ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Κριός): Ασχοληθείτε με το συναισθηματικό σας κομμάτι. Στοχαστείτε πάνω στην έννοια «σπίτι», πατρίδα, προέλευση, οικογένεια, γονείς, παρελθόν. Που αισθάνεστε ότι ανήκετε; Η καλλιέργεια της επαφής με αυτά θα σας δώσει θετική ενέργεια. Τι νοιώθετε σπίτι σας, τι σας δημιουργεί συναισθηματική ασφάλεια. Ο χρόνος στο σπίτι και η θαλπωρή του, η φροντίδα των φυτών και του κήπου σας αν έχετε όπως και με τους δικούς σας ανθρώπους σας θρέφει σε βάθος. Αν έχετε ακίνητη περιουσία, μπορείτε να την αξιοποιήσετε, όπως και μπορείτε να αλλάξετε κάποια πράγματα στο σπίτι σας για να νοιώσετε πιο άνετα. Ανατρέξτε στο παρελθόν και τακτοποιήστε συναισθήματα.  Μαγειρέψτε comfort food!

Καρκίνος στον 5ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Ιχθύς): Ασχοληθείτε με τον δημιουργικό σας εαυτό, τα παιδιά σας αν έχετε, το τι σας ψυχαγωγεί, τα χόμπυ σας. Είναι ίσως κατάλληλη στιγμή να δημιουργήσετε. Βάλτε το ερωτικό στοιχείο στην ζωή σας, ακόμα και αν είστε σε απόσταση από τον ερωτικό σας σύντροφο, μπορείτε να μοιραστείτε πράγματα που αγαπάτε με άλλους έστω κι από απόσταση.

Καρκίνος στον 6ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Υδροχόος): Ασχοληθείτε με την υγεία σας (αυτό όλοι πρέπει να το κάνουμε, αλλά εσείς ακόμη περισσότερο), τις καθημερινές σας συνήθειες, τι έχει χρησιμότητα στην ζωή σας. Κάντε πράγματα που σας κάνουν να νοιώθετε χρήσιμοι. Στοχαστείτε πάνω στις μεθόδους παραγωγικότητας και δουλειάς σας, της εφαρμογής των έργων σας. Το εργασιακό περιβάλλον σας και τους συνεργάτες σας. Οργανώστε καλύτερα την καθημερινή σας ζωή. Τα κατοικίδια και η ενασχόληση με αυτά σας δίνουν θετική ενέργεια. Γυμναστείτε, και γενικά τακτοποιήστε πράγματα που πιθανόν να απαιτούν συντήρηση. Δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε άλλους. Δεξιότητες σας βρίσκουν πρακτική εφαρμογή.

Καρκίνος στον 7ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Αιγόκερος): Ασχοληθείτε με τις σχέσεις και συνεργασίες σας. Τους στενούς σας φίλους. Ζητήστε συμβουλές. Καλλιεργείστε το εμείς, έναντι στο εγώ. Μπορείτε να ωφεληθείτε πολύ μέσα από τις σχέσεις σας. Η κοινωνική σας ζωή ίσως δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτό το διάστημα, αλλά μπορείτε να στοχαστείτε σε σχέση με το πώς κοινωνικοποιείστε. Να κουβεντιάσετε με ανθρώπους που θα σας ενδιέφερε να συνεργαστείτε. Επίσης αν έχετε κάποιο ‘κοινό’ να έρθετε σε επαφή μαζί του, να επικοινωνήσετε με αυτό.

Καρκίνος στον 8ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Τοξότης): Ασχοληθείτε με τον ψυχισμό σας, μοιραστείτε σε βάθος με τον σύντροφο σας και τους στενούς σας φίλους, εξομολογηθείτε τους φόβους και βαθύτερα συναισθήματά σας. Καλλιεργείστε την κοινοκτημοσύνη, ασχοληθείτε με χρήματα τρίτων ή πόρους που σχετίζονται με άλλους (φορολογικά, ασφάλειες, κληρονομικά).

Καρκίνος στον 9ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Σκορπιός): Ασχοληθείτε με τον πνευματικό και φιλοσοφικό εαυτό σας. Τις απόψεις, τις γνώσεις σας, τα μεγάλα ερωτήματα. Επικοινωνήστε με φίλους που είναι μακριά, στο εξωτερικό. Αν έχετε κάποιο μιντιακό μέσο, αναπτύξτε το. Αν σας ενδιαφέρει κάποια σπουδή ασχοληθείτε περισσότερο με αυτήν. Καλλιεργείστε την προοπτική σας και οραματιστείτε πάνω στο ευρύτερο νόημα των καταστάσεων.

Καρκίνος στον 10ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Ζυγός): Ασχοληθείτε με τους στόχους, την δημόσια εικόνα σας, και τις επαγγελματικές σας επιδιώξεις και εγχειρήματα. Συνδεθείτε με τους γονείς σας. Προσπαθήστε να είστε παρόντες με κάποιο τρόπο στην επαγγελματική και δημόσια ζωή, ακόμα και αν δεν μπορείτε να εργαστείτε στην παρούσα φάση. Μπορείτε να γίνεται παράδειγμα για τους άλλους.

Καρκίνος στον 11ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Παρθένος): Ασχοληθείτε με το κοινωνικό σας περιβάλλον, φιλίες και γνωριμίες, με αυτά που εύχεστε και ελπίζετε, δικτυωθείτε με όσους μοιράζετε κοινούς σκοπούς και ιδέες. Κάτι πολύ θετικό μπορεί να γεννηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Καρκίνος στον 12ο οίκο (ή/και Ωροσκόπος Λέων): Ασχοληθείτε με την ψυχή σας και τον πνευματικό σας εαυτό. Είναι καλή περίοδος για απομόνωση, δημιουργική μοναχικότητα, και ξεκούραση για εσάς, που θα σας βοηθήσει να φορτίσετε τις μπαταρίες σας, και να αποτοξινωθείτε από όσα σας είχαν κουράσει. Ξεκαθαρίστε πράγματα μέσα σας που αποφεύγατε, ή ακόμη και στον χώρο σας. Όλοι έχουμε σημεία στο σπίτι, που βάζουμε όλα όσα δεν μας είναι χρήσιμα. Δείτε τα, ξεκαθαρίστε τα. Βρείτε τρόπους να βοηθήσετε και να στηρίξετε όσους αισθάνεστε πως το χρειάζονται και είναι πιο αδύναμοι από εσάς.

Οι πιο πάνω τομείς έχουν ενεργοποιηθεί από την έναρξη των εκλείψεων στον άξονα Καρκίνου/Αιγόκερου από το 2018 έως το καλοκαίρι του 2020. Η τελευταία έκλειψη στον άξονα αυτό γίνεται τον Ιούνιο. Ο διελαύνων Βόρειος Δεσμός της Σελήνης τονίζει την εξέλιξη μας και την εισροή θετικής ενέργειας στον αντίστοιχο τομέα που περιγράφω πιο πάνω. Το πόσο εύκολο ή δύσκολο θα είναι αυτό εξαρτάται από το γενέθλιο ωροσκόπιο του κάθε ενός. Για μια συνολικότερη ατομική ανάλυση φυσικά απαιτείται να μελετήσουμε το κάθε ωροσκόπιο ξεχωριστά. Τα παραπάνω είναι κάποιες γενικές κατευθύνσεις προσαρμοσμένες και για τις παρούσες συνθήκες.

Eleni Kostika, 2020

Photo by Gilberto Olimpio on Unsplash