Πανσέληνος στις 03  μοίρες και 12′ Ιχθύων

Featured

vincent-van-zalinge-38365-unsplash

26 Αυγούστου, 2018 – 14:56 τοπική ώρα

 Η Πανσέληνος του Αυγούστου γίνεται στον άξονα Ιχθύ/Παρθένου, ο οποίος έχει να κάνει με τα όρια, την έννοια της διάκρισης και της πίστης. Είναι επίσης και άξονας της υγείας, της παροχής υπηρεσίας αλλά και των ιδανικών και της τελειοποίησης. Η Παρθένος είναι μεταβλητή Γή που αναζητά την τελειότητα, και χρησιμοποιεί την κριτική ικανότητα ώστε να υπηρετήσει, να βοηθήσει, να καλλιεργήσει, να βελτιώσει, να εφαρμόσει και να γιατρέψει τις ατέλειες στον απτό κόσμο της καθημερινότητας. Οι Ιχθύς είναι Νερό που αναζητά να “σβήσει” τα όρια, να εξιδανικεύσει, να φανταστεί, να μετουσιώσει, να συνθέσει ή να αποδράσει, ώστε να πετύχει ένα είδος κάθαρσης ή υπέρβασης σε σύνδεση με το όλο. Οι Ιχθύς αντικαθιστούν την τελειότητα που έχει ανάγκη η Παρθένος στον υλικό κόσμο, με το ιδανικό ή το όνειρο που θα εμπνεύσει και θα αποκαταστήσει την πίστη στην πνευματική και δημιουργική σφαίρα της αντίληψης. Και τα δύο ζώδια επιχειρούν μέσα από αντίθετη οπτική να παρέχουνπροσφέρουν  και αφοσιώνονται μέσα από την σύνδεση στοιχείων και πραγμάτων. Είναι τα μικρά και τα καθημερινά που θα μας ευαισθητοποιήσουν. Η Παρθένος με πρακτικό πνεύμα και αφοσίωση, και οι Ιχθύς μέσα από την συγκίνηση, την σύνθεση και την συγχώνευση.

Μπορούμε λοιπόν κάτω από αυτό το φεγγάρι στους Ιχθύς εν δυνάμει να αισθανθούμε τα πάντα γύρω μας, να πραγματοποιήσουμε συνδέσεις, αλλά και να βρούμε διέξοδο έκφρασης σε ταλέντα, να εξωτερικεύσουμε γόνιμα την έμπνευση, να γειωθούμε ερχόμενοι σε επαφή με την φύση, με τις αισθήσεις μας, με άλλους, να συγκινηθούμε και να αποφορτιστούμε. Η Πανσέληνος πάντοτε κάτι φέρνει στο φως, ενώ μας φορτίζει ενεργειακά ώστε να βρούμε ισορροπίες με τον εαυτό και τις σχέσεις μας. Η εξισορρόπηση έχει να κάνει με το τι μας γοητεύει και η ορθή κρίση του τι είναι ουσιαστικό και χρήσιμο (Ήλιος στην Παρθένο).  Continue reading

New Moon/Partial Solar Eclipse at 18 degrees Leo 41′

Featured

eleonora-patricola-579900-unsplash

11 August 2018, 09:46 UTC

“As I see and love in the mountain and the rock the primordial forces of gravity, in the animal the mobility and the disposition of freedom, I see in man (who portrays all these things at the same time) primarily, that form and ability of expression we call “soul” and for us people does not seem to be a random ray of life within a thousand others, but defined, selected, superbly sophisticated – an ultimate goal.”

Hermann Hesse, “Concerning The Soul “, 1917,  (1)

Re-learning life. Honouring life.

The New Moon / Partial Solar Eclipse in Leo’s urges us to get in touch with our soul . What validates us, what makes us feel alive, what stimulates aliveness, what rejuvenates us. The New Moon is the seed of a new cycle of emotional intention, and with the eclipse phenomenon we are being given a more intense impetus with longer-term dynamics. In the sign of Leo self-expression, the authentic self, and connection with our center the heart is being pronounced. An urge to come close to the essential experience of what it means to feel alive. It is when we fall in love, face challenges, become creative, or play, that the capacity to take risks, to indulge wholeheartedly, that this sense of spiritedness emerges.  All this has to do with the relationship of choice and self-will. The noon Sun is the most powerful, we are in the heart of summer in the northern hemisphere, and the New Moon takes place in the most stable middle degrees of the sign. According to Homer, “thymos” is the feeling of aliveness that manifests when we take risks, when we bravely face a situation when we do something with soul. In other words “thymos” is passion. In modern greek it is used to refer to anger, yet it may be so potent to remember it’s origins and correlations to our beeingness.  Plato distinguished “thymos” as one of the three constituent parts of the psyche (thymoeides). The thymus gland is associated with the immune system which is central to our vitality. Leo and the Sun are associated with the heart. Our relationship with validation and the sense of euthemia and passion are interchangeable. The need to express our personality, our leadership capacity, to find the hero within, are emphasised too.These are the main themes that this New Lunar cycle brings to light. This eclipse creates tension and momentum to make decisions, and to recognise or become conscious of shadows, fears, our vitality level, and all  that is central to our life force. We need to get out of our comfort zones, and understand our attitude toward life. How do we respond to life, how does our psychology work in relation to vitality and anger. What is the logos of passion? Continue reading

Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στις 18 μοίρες Λέοντα 41′

Featured

eleonora-patricola-579900-unsplash

11 Αυγούστου 2018, 12:46 τοπική ώρα

“Όπως βλέπω κι αγαπώ στο βουνό και στον βράχο τις αρχέγονες δυνάμεις της βαρύτητας, στο ζώο την κινητικότητα και τη ροπή προς την ελευθερία, έτσι βλέπω στον άνθρωπο (ο οποίος απεικονίζει ταυτόχρονα κι όλα τούτα), κυρίως, εκείνη τη μορφή και δυνατότητα έκφρασης που ονομάζουμε «ψυχή» και που για μας τους ανθρώπους δεν φαίνεται να ’ναι μια τυχαία αχτίδα ζωής μέσα σε χίλιες άλλες, αλλά ορισμένη, επιλεγμένη, έξοχα εξελιγμένη – ένας τελικός σκοπός.”

Έρμαν Έσσε,  «Για την ψυχή», Η αγωνία ενός πολιτισμού, Νεφέλη, Αθήνα 1985, σ. 98-99.

 

Να ξαναμάθουμε να ζούμε. Πως τιμάμε την ζωή.

Η Νέα Σελήνη/Μερική Έκλειψη Ηλίου στο ζώδιο του Λέοντα μας προτρέπει να συντονιστούμε με την ψυχή μας.  Τι είναι αυτό που μας επιβεβαιώνει, τι μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί, τι τονώνει το θυμικό μας, τι μας αναζωογονεί. Η Νέα Σελήνη είναι ο σπόρος της γέννησης μιας νέας συναισθηματικής πρόθεσης, με το φαινόμενο της Έκλειψης προσδίδεται μια πιο έντονη ώθηση με πιο μακροπρόθεσμη δυναμική. Στο ζώδιο του Λέοντα εκφράζει τον αυθεντικό εαυτό, την επαφή με το κέντρο μας την καρδιά. Μια προτροπή να έρθουμε κοντά με την ουσιαστική εμπειρία της ζωής. Στον έρωτα, στις προκλήσεις, στην δημιουργία, στο παιχνίδι, στον ενθουσιασμό είναι που αναδεικνύεται η δυνατότητα να πάρουμε ρίσκα, να δοθούμε ολοκληρωτικά, να φανούμε γενναίοι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την σχέση εαυτού και βούλησης. Ο Ήλιος του μεσημεριού είναι ο πιο ισχυρός, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, η Νέα Σελήνη γίνεται στο πιο ισχυρό και σταθερό φάσμα των μοιρών του ζωδίου. Κατά τον Όμηρο ο ‘θυμός’ είναι το αίσθημα της ζωηρότητας που αναπτύσσεται όταν παίρνουμε ρίσκα, όταν αντιμετωπίζουμε με γενναιότητα κάποια κατάσταση, όταν κάνουμε κάτι με την ψυχή μας, το αίσθημα ευεξίας. Ο Πλάτωνας θεώρησε το θυμοειδές το ένα από τα τρία μέρη της ψυχής. Ο θύμος αδένας που σχετίζεται με το ανοσοποιητικό, είναι και ο πυρήνας της ζωτικής μας ενέργειας. Αυτό είναι το κομμάτι του εαυτού που εστιάζουμε σε αυτόν τον Νέο κύκλο της Σελήνης και συνδέεται με το αίσθημα ευθυμίας, αλλά και την ενεργοποίηση του θυμού.  Με αυτή την έκλειψη κυριαρχεί μια ένταση ώστε να απελευθερωθούμε από φόβους που δημιουργούν οι σκιές μας, να βγούμε από την ζώνη της βολής μας, να εκφραστούμε διαφορετικά και να κατανοήσουμε περισσότερο την στάση μας προς την ζωή. Πως ανταποκρινόμαστε στην ζωή, πως λειτουργεί η ψυχολογία μας  σε σχέση μας με την ευθυμία και τον θυμό. Ποιος είναι ο λόγος του πάθους.

Continue reading

Jupiter trine Neptune

Featured

aaron-burden-199005-unsplash

Assistance in harmony with our wishes

Spirituality, gifts, help from nowhere and alignment of aspirations with dreams and ideals. Harmonizing inspiration and knowledge. Spiritual trips. Integration of archetypal symbolism into teaching. Far away destinations. Generosity. A transcendental or healing experience. Finding our mentor.

The aspect is active: July 12 – September 7, 2018, 13-18 degrees Scorpio / 15-16 degrees Pisces (3 degree orb of influence)

  • Perfection: August 19, 2018, 15-16 degrees Scorpio / Pisces

An aspect that helps us to envision, to be inspired, to compose a dream. It brings revelations, greatly expands spirituality and knowledge, benefits art and creation, but also sets imagination on a higher vibration. It magnifies expectations, the expression of empathy, as well as intuition. It cultivates the metaphysical aspect of research and abstract concepts. It helps transitions, or transcendence,  healing and charity work. It favours good intentions and conscious harmonization with groups of people who deal with social welfare or spiritual activities. The spread of beliefs is easier or any publication that deals with symbolism, esoteric work and higher concepts. We can see something important spreading or magnifying which can have resonance in the collective sphere, as well as a more socially sensitive political movement developing. On another level we could be seeing speculative moves for easy profit. There is more acceptance and sensitivity with this aspect. It can help create conditions of harmony between ideology, knowledge, morality and aspirations or ideals, either collectively or personally. Exhilarating experiences on a spiritual, healing or creative level. We can envision the integration of experience and knowledge in the larger scheme of things. Lets tune in with our wishes and ideals.

This aspect has a more personal feel for you:

If you are a Scorpio or Pisces Sun born on November 7-9, and March 5-7, have an ASC, angular house cusp or personal planet at 15 (+/- 2) degrees Scorpio / Pisces. You may also be affected by this aspect if you have personal planets or angular house cusps in Cancer, or any of the Earth signs at 15 degrees.. 

Mars and Pluto rulers of Scorpio are currently Rx so what is manifesting with this aspect will eventually unfold in stages after the end of August and within the Fall. (Mars turns direct on August 27, and Pluto turns direct on October 2.)

© Eleni Kostika 2018

Photo by Aaron Burden on Unsplash

 

Δίας τρίγωνο Ποσειδώνας

Featured

aaron-burden-199005-unsplash

Υποστήριξη εναρμόνισης με όσα ευχόμαστε

Πνευματικότητα, δώρα, βοήθεια από το πουθενά και συντονισμός με προσδοκίες και όνειρα ζωής. Εναρμόνιση έμπνευσης και γνώσης. Πνευματικά ταξίδια. Μακρινοί προορισμοί. Ενσωμάτωση αρχετυπικών συμβολισμών στην γνώση. Γενναιοδωρία. Μια υπερβατική εμπειρία. Συναντώντας τον μέντορά μας.

Μία όψη που βοηθάει να οραματιστούμε, να εμπνευστούμε, να συνθέσουμε ένα όνειρο. Φέρνει αποκαλύψεις, αναπτύσσει σημαντικά την πνευματικότητα και τις γνώσεις, ωφελεί την τέχνη και την δημιουργία, αλλά και την ανάπτυξη της φαντασίας. Διευκολύνει την ροή της έμπνευσης. Μεγεθύνει τις προσδοκίες, και την έκφραση της ενσυναίσθησης, όπως και της ενόρασης. Καλλιεργεί την μεταφυσική πτυχή της αναζήτησης και των αφηρημένων εννοιών. Βοηθάει τις υπερβάσεις κάθε είδους, την φιλανθρωπία, και την ενσυναίσθηση, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί καλές προθέσεις και μια συνειδητή εναρμόνιση με ομάδες ανθρώπων που αναπτύσσουν κοινωφελές έργο, ή πνευματικές δραστηριότητες. Η πίστη ενισχύει τα ιδανικά και μπορεί να δούμε κάτι σημαντικό να διαδίδεται και να αποκτά σημαντική απήχηση στην συλλογική σφαίρα, όπως επίσης και μια περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητη πολιτική κίνηση να αναπτύσσεται. Σε ένα άλλο επίπεδο μπορεί να δούμε κινήσεις εναρμόνισης με το εύκολο κέρδος. Οι επιδιώξεις εξιδανικεύονται, αλλά βλέπουμε να εκφράζονται περισσότερο και η αλληλεγγύη και η κατανόηση. Υπάρχει περισσότερη αποδοχή και ευαισθησία.  Το ευρύτερο νόημα της όψης είναι η βοήθεια να δημιουργηθούν ευμενείς συνθήκες μεταξύ ιδεολογίας, γνώσης, ηθικής και προσδοκιών ή ιδανικών, είτε σε συλλογικό ή σε προσωπικό επίπεδο. Ένα όνειρο μας μπορεί να διαδοθεί και να αναπτυχθεί με ευκολία. Η αλήθεια διευκολύνει υπερβάσεις. Οι εμπειρίες που μας εξυψώνουν πνευματικά, θεραπευτικά και δημιουργικά έρχονται και απο μέσα και απ’ έξω. Μια δυνατότητα να οραματιστούμε πως οι εμπειρίες και η γνώση ενσωματώνονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο. Ας συντονιστούμε με όσα ευχόμαστε.

Η όψη είναι ενεργή από τις 12 Ιουλίου – 7 Σεπτεμβρίου 2018 με ανοχή 3 μοίρες,

(13-18 μοίρες Σκορπιού/15-16 μοίρες Ιχθύ)

και γίνεται ακριβείας στις 19 Αυγούστου 2018, στις 15 μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ

 

Η όψη αυτή έχει πιο προσωπική χροιά για σένα:

Αν είσαι Σκορπιός ή Ιχθύς του δεύτερου δεκαημέρου με γενέθλια 7,8,9 Νοεμβρίου, και 5,6,7 Μαρτίου, ή αν έχεις ωροσκόπο, ακμές γωνιακών οίκων ή προσωπικούς πλανήτες στις 15 (+/-2) μοίρες Σκορπιού/Ιχθύ. Επηρεάζει επίσης όσους έχουν προσωπικούς πλανήτες ή ακμές γωνιακών οίκων στον Καρκίνο, και τα ζώδια της Γής στις 15 μοίρες.

Η αναδρομή πορεία του Άρη και του Πλούτωνα κυβερνητών του Σκορπιού,  συμβολικά μας εξηγούν πως τα αποτελέσματα της όψης πιθανόν να ξεδιπλωθούν σταδιακά από το τέλος Αυγούστου και μετά που θα ορθοδρομήσουν οι πλανήτες. (Άρης ορθοδρομεί 27 Αυγούστου και Πλούτωνας στις 2 Οκτωβρίου).

© Eleni Kostika 2018

Photo by Aaron Burden on Unsplash

On the Total Lunar Eclipse at 04 Aquarius

 

3c7ebee910dc78fb7196afa4d0840970

Prometheus: Yes, I’ve made it so that humans cannot foresee their own death.

Chorus: What sort of medicine did you use for this?

Prometheus: I have filled their hearts with blind hopes.

Chorus: That is a great gift you have given them, Prometheus.

Prometheus: And even more than that, I have given them the gift of fire.

Chorus: So those ephemeral creatures now possess the bright-faced fire?

Prometheus: Yes and with it they will learn many crafts.
(From Prometheus Bound by Aeschylus, verse 250

 

Painting: Prometheus Molding Man from Clay. 1845~ Constantin Hansen

Πανσέληνος/Ολική Έκλειψη  Σελήνης στις 04 μοίρες και 44′ Υδροχόου

Featured

jason-rosewell-60014-unsplash

27 Ιουλίου 2017 – 20:21 UT (23:21 τοπική ώρα)

“In all chaos there is a cosmos, in all disorder a secret order.” – C. G. Jung

Η συνείδηση της έλλειψης διορατικότητας, και η ανάγκη να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς.

Αφύπνιση και επανασύνδεση με την δημιουργική διάσταση του θυμού.

Εμείς και το μέλλον του κόσμου μας.

Οι Σεληνιακές Εκλείψεις αστρολογικά σηματοδοτούν ένα είδος ολοκλήρωσης ή κορύφωσης μιας κατάστασης και φέρουν μηνύματα που απηχούν στην συλλογική μας συνειδητότητα ξεκλειδώνοντας εξελικτικά μηνύματα μέσα από την επανάληψή τους μέσα στο χρόνο. Η συγκεκριμένη έκλειψη έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την καθιστούν μια σημαίνουσα κοσμική συγκυρία. Είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια τον 21ο αιώνα (η Σελήνη θα σκοτεινιάσει για 103 λεπτά, και το φαινόμενο θα διαρκέσει συνολικά 6 ώρες και 14 λεπτά). Ανήκει στον κύκλο Saros 129 που ξεκίνησε το 1351 και τελειώνει το 2613. Είναι έκλειψη Νότιου Δεσμού, και άρα δίνει το στίγμα της ανάγκης να αφήσουμε κάτι από την οικεία ζώνη της ζωής μας, το παρελθόν ή να εντείνουμε την προσοχή μας σε σχέση με όσα κάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε. Η Σελήνη είναι σε σύνοδο με τον Άρη σε ανάδρομη πορεία και στην μεγαλύτερη εγγύτητα του με την Γή καθώς σχηματίζει την αντίθεση του με τον Ήλιο στον Λέοντα. Ένας συνοδικός κύκλος διετίας επίσης στην κορύφωσή του. Η φωτεινότητα του Άρη στον ουρανό αυτήν την περίοδο είναι μοναδική. Αστρολογικά μας ζητιέται να εστιάσουμε στο πως δρούμε, πως εκφράζουμε θυμό, πως αντιδρούμε. Στην αντίθεση των φώτων συμμετέχει λοιπόν ο Άρης πλανήτης που συμβολίζει την δράση, τον θυμό, την διεκδίκηση, το ένστικτο της επιβίωσης. Σε σύνοδο με την Σελήνη δίνει ένταση στα συναισθήματα και προτρέπει σε δράση. Ο Υδροχόος είναι συντονισμένος με την ανατροπή, την αμφισβήτηση, την αποστασιοποιημένη αλλά αλτρουιστική διάσταση της μεταρρύθμισης του κόσμου. Η επανάσταση και κάθε αλλαγή έπεται μιας αφύπνισης και προϋποθέτει θυσίες. Ο συντονισμός με την συλλογική σφαίρα και η διαχείριση της δραστηριοποίησης προκαλεί ανανέωση, ανάδειξη δημιουργικότητας και ηρωικής στάσης ή εκδηλώνει έλλειψη διορατικότητας και έμφαση σε όσα σκεφτόμαστε εκ των υστέρων.  Η αναδρομή του Άρη μπορεί να εκδηλώσει αστάθεια, ένταση και έλλειψη συγχρονισμού στην επένδυση ενέργειας.

Ο Ουρανός από τον Ταύρο σε όψη τετραγώνου με Σελήνη-Άρη και Ήλιο, ολοκληρώνει ένα Ταυ-τετράγωνο. Οι πλανήτες είναι σε σταθερά ζώδια, και ο Ουρανός είναι στην κορυφή του σχηματισμού. Εδώ μπορεί να έχουμε ή την πολύ δημιουργική ενεργοποίηση της διάστασης του θυμού και της έκφρασης ενέργειας που μπορεί να πετύχει σημαντικά πράγματα ή την σπασμωδική, πεισματική, ανελαστική και βίαια εκτόνωση ενέργειας που προκαλεί χάος, δεν κατευθύνεται στοχευμένα και εκθέτει σε κίνδυνο. Μια στάση παρατηρητικής ψυχραιμίας ενδείκνυται αν αντιμετωπίζουμε προκλήσεις αυτό το διάστημα. Ταυτόχρονα η ενεργοποίηση της ανταπόκρισης αποκτά σκοπό και κοινωνική διάσταση μέσα από περιορισμούς, ή ευρύτερες συνειδητοποιήσεις προβλημάτων. Continue reading