Ήλιος σε εξάγωνο με Ουρανό  στις 25 μοίρες Υδροχόου/Κριού

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ευκαιρίες για αλλαγές, βοήθεια και γενικότερα ανανέωση όπως και προβολή ταλέντων. Η δυνατότητα να ανακαλύψουμε και να εκφράσουμε κάτι καινούργιο, όπως και να βιώσουμε κάποια πτυχή της ελευθερίας  και της ατομικής έκφρασης. Διευκολύνει την συμμετοχή σε συλλογικές δραστηριότητες.

(Η όψη έχει προσωπική χροιά αν έχεις Ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες και σημεία στις 25 μοίρες Υδροχόου/Κριού στον γενέθλιο χάρτη.)

© Eleni Kostika 2017

Ήλιος τετράγωνο Δίας στις 21 μοίρες Υδροχόου/Σκορπιού

Featured

11 Φεβρουαρίου 2018

Μια όψη που φέρνει τύχη, υποστήριξη και επέκταση, αλλά διογκώνει και το εγώ. Τονώνει την αυτοπεποίθηση, και δίνει σημαντικές ευκαιρίες για επιτυχία και αναγνώριση. Η αυτο-έκφραση και η αισιοδοξία μπορεί να εκφραστούν είτε φέρνοντας τύχη, ή απώλειες μέσω της υπερβολής. Δεν υπάρχει μέτρο. Μπορούμε να βρούμε υποστήριξη, να αντιληφθούμε την έννοια της γενναιοδωρίας στην ζωή, ή να γίνουμε δογματικοί. Η σπατάλη των χρημάτων και γενικότερα πόρων ή ζωτικής ενέργειας μπορεί να είναι έκδηλη. Είναι μια πληθωρική όψη και είναι σημαντικό να διαχειριστούμε την ευνοϊκή της ενέργεια σε αυτά που έχουν σημασία, ώστε να λάβουμε και να δώσουμε με ουσιαστικό αντίκρυσμα.  Η προώθηση δημιουργικών έργων ευνοείται ιδιαίτερα. Η πνευματική διάσταση της όψης θέτει ερωτήματα σε σχέση με την ταυτότητά μας: Είμαστε αυτά που πρεσβεύουμε; Πόσο οι αποφάσεις και οι επιλογές μας ανταποκρίνονται στις απόψεις και τις αλήθειες που στηρίζουμε. Θέματα ηθικής και αξιών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο.

Είναι το τετράγωνο της πρώτης φάσης του ετήσιου συνοδικού κύκλου των δύο πλανητών που ξεκίνησε στις 26/10/2017 στις 03 μοίρες Σκορπιού (μοίρα της απόλυτης πτώσης της Σελήνης). Μια καινούργια πρόθεση τέθηκε τότε σε σχέση με την έννοια και την αντίληψη της “τύχης”, την έννοια της υπερβολής στην αυτο-έκφραση, της ανάπτυξης της δημιουργικότητας, αλλά και της σχέσης μεταξύ βούλησης και ηθικής. Ποια είναι η αλήθεια και η σημασία των επιλογών μας. Πόσο μας βοηθούν, και πόσο μας στηρίζουν; Στον Σκορπιό εκφράζει ιδιαίτερα το τι μας ενισχύει, ή μας οδηγεί σε υπερβολές, μέσα στην διαδικασία αυτή, και πόσο ελέγχουμε ή εξαρτόμαστε από τους άλλους. Πόσο οι άλλοι δείχνουν κατανόηση; Καθώς ο Σκορπιός είναι το ζώδιο που η Σελήνη έχει την πτώση της, μπορεί η έναρξη του κύκλου να τόνισε και την επαφή με το συναισθηματικό μας υπόβαθρο, και να ενεργοποίησε “σκιερά” ή έντονα συναισθήματα δυσφορίας που εξωτερικεύθηκαν είτε σωματικά ή ψυχικά, καθώς Ήλιος και Δίας μεγεθύνουν καταστάσεις. Εκεί επίσης κάτι σημαντικό αντιληφθήκαμε, σε σχέση με τον αυτοέλεγχο και την διάσταση της σημασίας της ζωής. Αν ανατρέξουμε στις 26/10 μπορούμε να ξεκλειδώσουμε μηνύματα σε σχέση με την δραστηριοποίηση στο τώρα διαμέσου της όψης τετραγώνου που είναι ενεργή. Και τα δύο ζώδια Σκορπιός και Υδροχόος έχουν να κάνουν με τους άλλους. Ο Σκορπιός διευκρινίζει την εγγύτητα, και ο Υδροχόος τον αλτρουισμό. Στο πρώτο τετράγωνο λοιπόν έρχεται η κρίση και η απαραίτητη ένταση ώστε να δράσουμε, να κάνουμε κινήσεις σε σχέση με την πρόθεση ή το θέμα που ενεργοποιήθηκε στην αρχή του κύκλου. Ο Ήλιος στον Υδροχόο εστιάζει με εναλλακτικό τρόπο στα θέματα, και μας στρέφει στην συλλογική σφαίρα της ζωής. Οι κινήσεις και δράσεις μας ίσως μπορούν να βρουν αντικείμενο μέσα στον κοινωνικό χώρο, στους φίλους και γνωριμίες μας και σε ομάδες που μοιραζόμαστε κοινούς σκοπούς. Εκεί πιθανόν έχουμε ή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα δούνε και λαβείν, αλλά και να βρούμε υποστήριξη, κατά την διάρκεια της επιρροής της όψης.

Η όψη έχει προσωπική χροιά αν έχεις Ωροσκόπο ή προσωπικούς πλανήτες και σημεία στις 21 μοίρες (+/-2) των σταθερών ζωδίων στον γενέθλιο χάρτη σου.)

© Eleni Kostika 2017

Ήλιος σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό στις 14 μοίρες Υδροχόου

Featured

3 Φεβρουαρίου 2018

Περίοδος εκλείψεων και ενεργειακής έντασης, η 14η μοίρα Υδροχόου είναι και η μοίρα που έγινε η έκλειψη Σελήνης του περασμένου Αυγούστου (17/08). Η σημερινή όψη του Ήλιου με τον Νότιο Δεσμό της Σελήνης, τονίζει την σχέση με συλλογικές δραστηριότητες και πιθανόν να φέρει κάποια φόρτιση σε σχέση με καταστάσεις, ανθρώπους αλλά και αποφάσεις που μας φέρνουν σε επαφή με το παρελθόν, ή διαπραγματευόμαστε την ορθότητα των συμπεριφορών αλλά και το πόσο θέλουμε τελικά να σχετιστούμε ή όχι. Είναι μια περίοδος αναστάτωσης και σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Όλα αυτά που κάνουμε χωρίς να σκεφτόμαστε και διασπείρουν ενέργεια είναι μια θεματική που θα ενεργοποιηθεί. Ποια είναι τα πρέπει σε αυτή τη διαδικασία, πως διαχειριζόμαστε την ελευθερία μας διατηρώντας την αξιοπιστία μας. Απελευθερώνεται ενέργεια μέσα από το φίλτρο του Υδροχόου, με έναν αλτρουιστικό, επαναστατικό  ή μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Μπορεί να έχουμε εκδήλωση αντιδράσεων στην κοινωνία, ή αλλαγές και αναταράξεις σε συμμαχίες, κόμματα και οργανισμούς, όπως και στο κοινωνικό μας περιβάλλον.  Ανάλογα με το πλαίσιο της ζωής κάτι μπορεί να μας αφυπνίσει. Η βούληση επηρεάζεται πολύ από το περιβάλλον και τις δραστηριότητες στην συλλογική σφαίρα. Η επαφή με άλλους μπορεί να προκαλέσει ένταση και διάφορες φορτίσεις. Η διαίσθηση ανταποκρίνεται και ενεργοποιεί το νου και την ανταπόκριση σε κοινούς σκοπούς, χωρίς να εκλογικεύουμε ιδιαίτερα. Η επιρροή μπορεί να παρασύρει και να αποπροσανατολίσει την βούληση και το κέντρο μας, μέσα σε ομαδικά ή συλλογικά σχήματα και δράσεις. Η ζωτικότητα χρειάζεται τόνωση, καθως η ενέργεια τείνει να σπαταλιέται. Κυριαρχεί η ανάγκη στροφής στον Λέοντα. Η ενεργοποίηση της  δημιουργικής προσέγγισης, και της ανάγκης να αναζητήσουμε τον τρόπο να εκφραστούμε με δημιουργικό τρόπο, να ηγηθούμε με ωριμότητα, ακεραιότητα όπως και να επιδείξουμε θάρρος και γενναιοδωρία. Πόσο αισθανόμαστε ποιοι είμαστε, και πόσο επιδιώκουμε τον αυτοπροσδιορισμό μας μέσα από τους άλλους;

Η 14η μοίρα Υδροχόου είναι η μοίρα του Ήλιου στον γενέθλιο χάρτη της Ελλάδας (3 Φεβρουαρίου 1830). Χρόνια πολλά Ελλάδα! Η χρονιά που δίνει την ευκαιρία της αφύπνισης σε σχέση με την ταυτότητα και το παρελθόν.

 

Super Full Moon / Lunar Eclipse at 11 degrees Leo 37′

Featured

kelly-sikkema-328715

January 31, 2018 – 12:26 UT (Total duration of eclipse 5 hours and 17 ‘)

The personal element and its contribution to collective awareness. How do we perceive the way we receive validation, love and acceptance.

Love, creativity, social life, collective causes and activities, their expansion and meaning in life

We need to have fun personally and collectively, to be present, to express feelings with creativity, heroism, warmth, pride and drama, as well as receive confirmation. This theme is “highlighted” by the Full Moon on the Leo / Aquarius axis, which reflects our very own relationship with love and creation. This polarity is about what ultimately constitutes the relationship between who we are / what we want and how it is incorporated and validated in a wider whole or relates to our hopes and dreams. How we give and receive love, the nature of love and friendship (filia) are themes of this polarity. This emotional need to receive validation is intense, and becomes even more intense with the eclipse phenomenon, and as the Moon is in perigee responses will permeate the collective sphere with enthusiasm, creativity, courage, self-confidence and drama. Sun in Aquarius is the source but also the driving force of this need: What is our emotional personal position in a larger group context and how do we reflect the light by those who identify with shared values, beliefs and hopes (friends, groups of people, social environment, purposes).

We usually witness a special acceleration of events and developments during eclipse periods, and that is probably something we have collectively and personally felt since the end of December when Mars activated the current eclipse from 11 degrees of Scorpio. Something that has been brewing for a long time gives us the impetus to evolve, to become more conscious and to obtain information that was previously inaccessible. At the same time, we are experiencing the culmination of the current Lunar Cycle that began on January 17 in Capricorn, and speaks about clarifying what is essential in our lives, while we have set some goals towards implementation.

The Moon’s call from Leo is of prime importance, it has to do with being who we are. It says I need to rejoice, create, fall in love, excite, live, play, and I find it difficult to respond to what I do not like. It is a heart felt disposition, and an attention seeking one too. It dramatizes, deals with affairs of the heart, expresses the personality and enhances emotional generosity. It is a proud position, which unequivocally states its presence. In the element of fire and fixed modality, the Moon expresses the emotional child that we all have within us, and responds with warmth, creative spirit and stability cultivating an erotic mood towards life. We may not even be aware of the source or how we will get to the prime motivation of this need because of the “shadow”. This is also the very mechanism of charging and intensifying that will create the conditions for “removal” of the elements that prevent its fulfilment. Emotions and automated responses may be highly charged and volatile. Continue reading

Υπερ-πανσέληνος/Ολική Έκλειψη Σελήνης στις 11  μοίρες και 37′ Λέοντα

Featured

kelly-sikkema-328715

31 Ιανουαρίου, 2018 – 15:26 τοπική ώρα

(Συνολική διάρκεια φαινομένου 5 ώρες και 17′)

Η συναισθηματική διάσταση της προσωπικής έκφρασης και η συνεισφορά της στο συλλογικό γίγνεσθαι. Πως αντιλαμβανόμαστε την είσπραξη επιβεβαίωσης, αγάπης και αποδοχής.

Έρωτας, δημιουργία, κοινωνικότητα, συλλογικοί σκοποί και δραστηριότητες, επέκταση αυτών και η σημασία τους στην ζωή

Έχουμε ανάγκη να χαρούμε προσωπικά και συλλογικά, να δηλώσουμε “παρόντες”, να εκφράσουμε συναισθήματα με δημιουργικότητα, ηρωισμό, θέρμη, περηφάνια και δραματικότητα, όπως και να λάβουμε επιβεβαίωση. Αυτό το θέμα “φωτίζει” η Πανσέληνος στον άξονα Λέοντα/Υδροχόου, που αντικατοπτρίζει την κατεξοχήν σχέση του ανθρώπου με τον έρωτα και την δημιουργία, και αυτό το πάρε δώσε που συστήνει τελικά την σχέση που διαπράττεται μεταξύ του θέλω/είμαι και του τρόπου που αυτό εντάσσεται και επιβεβαιώνεται σε ένα ευρύτερο σύνολο ή σχετίζεται με τα όνειρα και τις ελπίδες μας. Αυτή η συναισθηματική ανάγκη είναι έντονη, και γίνεται ακόμα εντονότερη με το φαινόμενο της  έκλειψης και καθώς η Σελήνη είναι στο περίγειο (πολύ κοντά στην Γή) θα επηρεάσει το συλλογικό γίγνεσθαι με γεγονότα που αφορούν στην ανάγκη να ανταποκριθούμε με ενθουσιασμό, δημιουργικότητα, θάρρος και αυτοπεποίθηση στα δρώμενα της ζωής μας. Ο Ήλιος από τον Υδροχόο συμβολίζει την προέλευση αλλά και κινητήριο δύναμη αυτής της ανάγκης: Ποιά είναι η σχέση και η συναισθηματική μας θέση σε ένα σύνολο και πως εξαρτάται από όσους αναγνωρίζουν ή ταυτίζονται με τις αξίες, αντιλήψεις και τα πιστεύω μας (φίλοι, ομάδες ανθρώπων, κοινωνικός περίγυρος, σκοποί).

Τα γεγονότα και οι εξελίξεις συνήθως αποκτούν μια ιδιαίτερη επιτάχυνση τις περιόδους των εκλείψεων, και αυτό πιθανόν το έχουμε συλλάβει συλλογικά και προσωπικά από το τέλος Δεκεμβρίου που ο Άρης ενεργοποίησε την παρούσα έκλειψη από τις 11 μοίρες Σκορπιού. Κάτι που ίσως προετοιμάζεται καιρό μας δίνει ώθηση να εξελιχθούμε, να συνειδητοποιήσουμε αλλά και να αντλήσουμε πληροφορίες που πριν δεν ήταν ορατές. Ταυτόχρονα διανύουμε τον Σεληνιακό κύκλο που ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου, και έχει να κάνει με την διευκρίνιση του τι είναι ουσιαστικό στην ζωή μας, αλλά και κάποιους στόχους που τέθηκαν σε εφαρμογή.

Κατά το φαινόμενο της Έκλειψης η Γή βρίσκεται ανάμεσα από τον Ήλιο και την Σελήνη, και επισκιάζει την άλλοτε ορατή σε εμάς Πανσέληνο. Η αστρονομία μιλάει και παραστατικά και μεταφορικά μέσω της αστρολογίας: Η συμβολική ερμηνεία είναι πως ένα γεγονός ή τα γεγονότα (στο γήινο πεδίο), επισκιάζουν το αντίκρισμα δύο ενεργειών-στοιχείων (Σελήνη/Ήλιος) που έχουν “πρόθεση” να ανταλλάξουν “δεδομένα”. Αυτό συμβολικά μεταφράζεται στην πιθανή εμπλοκή αυτής της συνομιλίας από τα γήινα γεγονότα και ό,τι ορίζει ο καθένας από το σημείο παρατήρησης στο οποίο βρίσκεται. Οι επίγειες ανησυχίες, δραστηριότητες ή προσκολλήσεις κατά κάποιο τρόπο αποπροσανατολίζουν  από την πραγμάτωση ενός διαλόγου, κι έτσι ως συνέπεια το φαινόμενο αστρολογικά διαμορφώνει συνθήκες που μέσα από φόρτιση, ένταση και ώθηση, επιταχύνονται οι διαδικασίες ώστε να απεμπλακούμε ή να απομακρυνθούν στοιχεία για να  διευκολύνουμε το “αντίκρισμα” και την εξισορρόπηση. Είναι δύσκολο κανείς να ελέγξει απόλυτα τα πράγματα, και είναι σοφό τις περιόδους των εκλείψεων να αφουγκραζόμαστε τα μηνύματα που λαμβάνουμε, αλλά να είμαστε και σε εγρήγορση.

 

Το αίτημα της Σελήνης στο Λιοντάρι είναι πρωταρχικής σημασίας. Λέει έχω ανάγκη να χαρώ, να δημιουργήσω, να ερωτευθώ, να ενθουσιαστώ, να ζωντανέψω, να παίξω, και δυσκολεύομαι να ανταποκριθώ σε ό,τι δεν με ευχαριστεί. Επίσης δραματοποιεί, ανοίγει την καρδιά, εκφράζει την προσωπικότητα πηγαία και ενισχύει την συναισθηματική γενναιοδωρία, αλλά και ευθιξία. Είναι μια περήφανη θέση, που δηλώνει απερίφραστα την παρουσία της. Στο στοιχείο της φωτιάς και την σταθερή ποιότητα η Σελήνη εκφράζει την συναισθηματική παιδικότητα που όλοι έχουμε μέσα μας, και ανταποκρίνεται με θέρμη, δημιουργικό πνεύμα και σταθερότητα στην ερωτική διάθεση απέναντι στην ζωή. Ακόμα ίσως δεν βλέπουμε ακριβώς την προέλευση ή το πώς θα φτάσουμε στην κινητήριο δύναμη αυτής της ανάγκης  λόγω της “σκιάς”. Αυτός είναι και ο μηχανισμός φόρτισης και ενίσχυσης της που θα δημιουργήσει  και τις συνθήκες “αφαίρεσης” των στοιχείων που εμποδίζουν την ικανοποίησή της. Continue reading

Ήλιος στον Υδροχόο

Featured

20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου 2018

Η ροή της ζωτικής ενέργειας με την είσοδο του Ήλιου στο Υδροχόο περνάει στην φάση που συνδέεται με την περίοδο του χρόνου (χειμώνας) που σημαίνει συνειδητή αλλά και ενεργητική αναμονή. Το εγώ υποχωρεί προς όφελος του συνόλου. Αναπτύσσεται η διαίσθηση, η κοινωνικότητα, τα όνειρα και οι κοινοί σκοποί και η ενισχύεται η τάση της αντίδρασης προς ό,τι δρα περιοριστικά αλλά και κόντρα στις πεποιθήσεις και τις ελπίδες.
Το πέρασμα του Ήλιου από τον Αιγόκερω στον Υδροχόο εστιάζει στην διανόηση, την αλλαγή, στο πνεύμα και τον αφυπνιστικό ή μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα της ζωής. Από την σφαίρα της εδραίωσης, της ενδοσκόπησης, της αποκρυστάλλωσης, της οργάνωσης,  και της αντίληψης και σχηματοποίησης της μορφής πραγμάτων, περνάει στην διευκρίνηση της σταθεροποίησης και συμμετοχής στα κοινά με σκοπό να διαδώσει, να δικτυώσει, να συνεισφέρει πνευματικά, να επαναστατήσει και να βοηθήσει κοινούς σκοπούς. Αφού είχαμε την ευκαιρία να εστιάσουμε στο τι μας υπο-στηρίζει, και ποιες είναι ουσιαστικά οι δομές στην ζωή μας ή οι περιορισμοί (Αιγόκερως), τώρα ρίχνουμε φως στο συλλογικό γίγνεσθαι, κάνουμε σχέδια, επικοινωνούμε, αλλά και ενδυναμώνουμε την βούληση να ελπίσουμε, να εστιάσουμε στα όνειρα και στο μέλλον, να αντιδράσουμε, να μεταρρυθμίσουμε, να συνδεθούμε με όσους ονειρεύονται τον ίδιο κόσμο με εμάς. Το στοιχείο του Αέρα από τον Υδροχόο εξυπηρετεί την διάδοση ιδεών και εγχειρημάτων, και δρα ενωτικά, επιχειρώντας να εξυψώσει το νου, μέσα από ηλεκτροφόρα κύματα που πυροδοτούν συνειδητοποιήσεις.  Ο Ήλιος στον Υδροχόο βρίσκεται σε αδυναμία, γιατί το εγώ και η βούληση κινητοποιούνται και επιβεβαιώνονται μέσα από την συλλογικότητα και την ομάδα. Οπότε διευκρινίζουμε ποια είναι και η ανταπόκριση των άλλων πάνω σε όσα έχουμε εργαστεί, ποια είναι η σχέση και η συνεισφορά του εαυτού στο κοινωνικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε.  Είμαστε σε ετοιμότητα να βοηθήσουμε τους άλλους, να δράσουμε, να πιστέψουμε, αλλά και να αντιδράσουμε από κοινού.
Ενισχύονται οι ελπίδες, οι κοινωνικές σχέσεις, η δικτύωση και οι φιλικοί δεσμοί. Είναι μια περίοδος που μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνική διάσταση των γεγονότων, όπως επίσης και να ανατρέψουμε καταστάσεις που μας πιέζουν.
Φίλοι, ομαδικές δραστηριότητες, ανθρωπισμός, αλτρουισμός, κοινοί στόχοι αναζωογονούν.
Η σταθερή ποιότητα στο στοιχείο του Αέρα (Υδροχόος), απαιτεί συλλογικότητα και κοινό σκοπό. Ποιοι είναι συνοδοιπόροι στα όνειρα και τις προσδοκίες μας. Είναι μια θέση που ανήκει στην κοινωνική σφαίρα, και στο συλλογικό πεδίο της κοινωνίας και έχει μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Εκφράζει την ουμανιστική αγάπη.

 

Η παρούσα διέλευση του Ήλιου στον Υδροχόο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μας εισάγει στην περίοδο των πρώτων εκλείψεων της χρονιάς, που γίνονται στον άξονα Λέοντα/Υδροχόου. Ενεργοποιούν θέματα ακεραιότητας, αξιοπιστίας, δυνατότητας να ηγηθούμε, και επεξεργάζονται την σχέση της ατομικής δημιουργικής ικανότητας και βούλησης και την ένταξη της στην συλλογική σφαίρα. Η σχέση με ομάδες είναι στο προσκήνιο.  Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι αυτών των εκλείψεων ενεργοποιεί τους τρόπους με τους οποίους δίνουμε και παίρνουμε αγάπη, συλλογικά και προσωπικά. Η έννοιες της φιλίας και του έρωτα φανερώνουν την δυνατότητα συσχετισμού της προσωπικότητας και της αυτο-έκφρασης με την επιβεβαίωση που εισπράττουμε ενισχύοντας την αντίληψη του ποιοί είμαστε, και της δυνατότητας εξάσκησης και δοκιμασίας της βούλησης μέσα από τους δεσμούς που αναπτύσσουμε.  Continue reading

New Moon at 26 degrees Capricorn 54′

Featured

aaron-burden-267491

January 17, 2018 – 02:17 UT

What really matters in life

As a new order of things emerges, we focus on values ​​and relationships that will effectively provide support, progress, quality and substance in life.

How the distillation of past experiences can become the foundation for our goals and enhance our self-esteem.

What is the value of confirmation, recognition and social acceptance in our relationships and personal goals.

How mature are we in our relationships, and how experiences and lessons of the past support us or prove limiting in this process.

 

A new lunar cycle begins at 26 degree Capricorn, where for the next 29 days a new intention is activated in relation to our perception of reality and the objectives and structures that support it. Capricorn is the sign that has a realistic view of things more than any other. Not only the essence of reality, but  through a keen observational capacity of what consists the world around it; it recognises “form” in all things. This ability permits an acute discernment on what one can or cannot rely on, assists in moving on, and evolving. This New Moon is particularly significant as it is in conjunction with Venus, and is the first New Moon in Capricorn after Saturn’s Ingress in this sign. Venus has to do our values, what we love, how we relate, how we evaluate, and Saturn with structures and the time we invest to build or support them. This Lunar Cycle will emphasise the theme of how we invest on what is of value. This concurrence marks a new beginning that will not only describe the next 29 days, but also highlights the importance of Saturn’s current transit in our lives; the results of which will be assessed in 2020. The last degrees of any sign are about the completion of a field of experience and expression, and here at the same time we observe the birth of an intention that coordinates us with the final phase of a process. We realize that some things have served a purpose, and now there is a distillation that predisposes for changes that either enter our lives or should be cultivated by us. Continue reading