Συνοδικός κύκλος Δία – Πλούτωνα

Ο συνοδικός κύκλος που δίνει ώθηση στην υλική και πνευματική ανάπτυξη, και μεταμορφώνει ριζικά τις προσδοκίες, την αντίληψη και τις πεποιθήσεις. (2007-2020)

Η ερώτηση που θέτει ο κύκλος: Πως υποστηρίζω και πως ωφελούμαι από τον (υλικό και πνευματικό) “πλούτο”;

Στις 25 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιείται η πρώτη από τις τρείς όψεις ακριβείας τετραγώνου Δία-Πλούτωνα στις 15 μοίρες 46′ Ζυγού-Αιγόκερου. Η όψη είναι ενεργή από 6/11-18/12 (με ανοχή +/-3 μοίρες). Μεταξύ 23 και 25 Νοεμβρίου η όψη έχει την μεγαλύτερη δυναμική καθώς ενισχύεται και από την Αφροδίτη κυβερνήτη του Ζυγού που θα κάνει σύνοδο με τον Πλούτωνα.

Το τετράγωνο Δία-Πλούτωνα από τα παρορμητικά ζώδια του Ζυγού και του Αιγόκερου, (βλέπε πιο κάτω ημερομηνίες και διαστήματα ενεργής επιρροής), δίνει μια σημαντική ώθηση που θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε το γιατί μας ενδιαφέρει να υποστηρίξουμε κάποια πράγματα και πώς στην συνέχεια μπορούμε να δρομολογήσουμε την αλλαγή ή ακόμα και την δυνατότητα σταδιακής απόσυρσης από καταστάσεις ώστε να εξασφαλίσουμε επέκταση και αλλαγές στην ζωή μας. Το τετράγωνο πάντοτε εμπεριέχει προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και των οποίων τα οφέλη αποκομίζουμε στην συνέχεια. Είναι όμως η στιγμή της δράσης. Βρισκόμαστε στο 3/4 (270ο) ενός συνοδικού κύκλου ~12-ετίας, που ξεκίνησε το 2007. Κάθε φάση του εκπροσωπεί και μια διαφορετική διαδικασία, μέσα από μια άλλη δυναμική. Το τετράγωνο 270 μοιρών διαφέρει από το τετράγωνο 90 μοιρών, και είναι περισσότερο εξαρτώμενο από το κομμάτι της δημόσιας δραστηριότητάς της ζωής, είτε είναι επαγγελματική, ή αφορά το κοινωνικό κομμάτι (σχέσεις σύμβασης κάθε είδους). Είναι η στιγμή που ο κύκλος είναι στην φθίνουσα πορεία του και πρέπει να απεμπλακούμε από ό,τι δεν προσφέρει, δεν παρέχει, δεν ωφελεί. Το ερώτημα λοιπόν του κύκλου που αφορά στην ανάπτυξη τίθεται ή δίνει αφορμή μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, συμμαχίες, επαγγελματικού ή προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με διαχείριση κοινών πόρων ή πνευματικής ύλης και καλείται να απαντηθεί μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες. Μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί στην επέκταση αν έχουμε κοινές αξίες και ηθική στάση. Πως αναπτύσσουμε μια πιο ουσιαστική κατανόηση και συνειδητότητα στα εγχειρήματα μας; Πως διαχειριζόμαστε την ιδεολογία, την γνώση και το όραμα μας; Τα εκμεταλλευόμαστε για να ελέγχουμε και να αυξήσουμε την προσωπική ισχύ και επιρροή μας, ή για να διευρύνουμε ορίζοντες, να εξυγιάνουμε, να αποκτήσουμε ευρύτερη συνείδηση και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και την προοπτική που ωφελεί περισσότερους; Είναι πολύ ουσιαστικά τα ερωτήματα και ο τρόπος αλλά και η στάση που θα υιοθετήσουμε στις “συναλλαγές” μας, προσφέρει έδαφος για βαθειά συνειδητοποίηση των νόμων που διέπουν το όφελος σε συνάρτηση με την ηθική.  

Ο Δίας εκπροσωπεί την υποστήριξη, την επέκταση, την ανάπτυξη και ο Πλούτωνας εκπροσωπεί την ενέργεια, τις εμπειρίες και τις δυνάμεις που είναι έξω από τον έλεγχό μας και μπορούν να αλλάξουν την ζωή μας ριζικά, αλλά και τον “πλούτο” που μας δίνεται ή ανακαλύπτουμε μέσα από δύσκολες εμπειρίες και την συγχώνευση πόρων.

Που είναι ο “πλούτος” και πως τον αντιλαμβανόμαστε; Κατά τον Ebertin η σχέση των δύο πλανητών συμβολίζει την πλουτοκρατία και την διάθεση της αύξησης ισχύος. Κάτω από την επιρροή της όψης μπορούμε να επεκτείνουμε την σφαίρα επιρροής διαμέσου του πνεύματος και της ύλης.  Η αντίληψη, η ηθική, η αλήθεια και ο έλεγχος πόρων και εξουσίας μας μιλάει σε εγκόσμιο επίπεδο για το αν αυτή η μεταμόρφωση και η επέκταση θα είναι υγιής ή όχι για την κοινωνία σε συλλογικό επίπεδο. Έχουμε αντιληφθεί ήδη και λίγο μετά από την έναρξη του κύκλου και την μετάβαση του Πλούτωνα στον Αιγόκερο το 2008, πως βαίνουμε σε μια φθίνουσα διαδικασία σε σχέση με τις αξίες που διέπουν την εξουσία και ελέγχουν τον “πλούτο”. Ο Δίας ενισχύει περισσότερο την κατανόηση, και βοηθάει την ανάπτυξη συνειδητότητας, αλλά και την αναζήτηση νοήματος και πιο ουσιαστικών δράσεων υποστήριξης αξιών και πόρων. Μιλάει δηλαδή για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, και το ζύγισμα (Ζυγός) στον τρόπο που κανείς επιτυγχάνει τους σκοπούς και τους στόχους του. Όταν από τα κριτήρια απουσιάζουν η ηθική και η αλήθεια, η επέκταση του Δία μετατρέπεται σε απληστία, χρησιμοποιεί τη διαπλοκή και δρά εγωικά και πολλές φορές καταστροφικά. Αυτό μεταφράζεται σε κρίση αξιών και ηθικής, σε σχέση με την αντίληψη της έννοιας της “ανάπτυξης”.

Στο συλλογικό τοπίο το ερώτημα περιστρέφεται στο άν θα φανεί η αλήθεια και η ηθική, ή θα εμποδιστεί η ανάδειξή της αλήθειας σε σχέση με χρήση και νομιμότητα πόρων και επιρροής στο σύστημα. Το να διακρίνουμε την ουσία μέσα από τα πιστεύω και την αλήθεια που πρεσβεύει ο κάθε ηγέτης ή κατέχων εξουσία είναι μέρος της διαδικασίας. Ίσως δούμε και ειλικρινή διάθεση για ριζικές αλλαγές από κάποιες πλευρές. Ο Πλούτωνας έχει να κάνει και με την ενέργεια αλλά και με τον ορυκτό πλούτο, και σε αυτόν τον τομέα μπορεί να δούμε εξελίξεις που διαπραγματεύονται εκμετάλλευση, επέκταση ή θεσμική κάλυψη.

Σε κάθε περίπτωση μέσα από έναν συνοδικό κύκλο που ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώνεται το 2020, βρισκόμαστε σε φάση κλεισίματος μιας διαδικασίας (3/4) που μιλάει για την ριζική μεταμόρφωση του οράματος και της προοπτικής (πνευματικής και υλικής) της κοινωνίας.

Σε προσωπικό επίπεδο είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε αυτήν την όψη ως μια πρόκληση να εμβαθύνουμε, και να εμπιστευτούμε με ψυχραιμία και ευθυκρισία το πνευματικό άνοιγμα που εν δυνάμει προσφέρει η εμπειρία και η γνώση σε συνδυασμό με τον αυτοέλεγχο. Ενεργοποιείται η απαραίτητη ένταση ώστε οι ενεργειακές επιρροές να οδηγήσουν σε πρωτοβουλίες αλλά και πιέσεις. Μπορεί να μας δοθεί η δυνατότητα να αυξήσουμε την σφαίρα επιρροής μας για να εξυγιάνουμε ή να αλλάξουμε ριζικά καταστάσεις. Το πώς ουσιαστικά ασκείται έλεγχος σε αυτές τις συνθήκες, όπως και η ηθική και η αλήθεια είναι κάτι που σίγουρα θα μας απασχολήσει.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε την φθορά, αλλά και να διακρίνουμε το όφελος που θα μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε μια πιο υγιή σχέση απέναντι στο τι αντιλαμβανόμαστε ως “πλούτο”. Ο Δίας έχει να κάνει και με αποκαλύψεις, και ο Πλούτωνας με ό,τι είναι υπόγειο και κρυμμένο. Η διαδικασία είναι απαραίτητη καθώς θα αναδείξει ζητήματα που θα επηρεάσουν σημαντικά τις πεποιθήσεις, τις προσδοκίες και την ανοχή μας απέναντι σε συστήματα και σχήματα ελέγχου που διαχειρίζονται και ελέγχουν πόρους στους οποίους πιστεύουμε ή απ’ τους οποίους μπορούμε να ωφεληθούμε. Μας βοηθά όμως να κάνουμε ένα είδος “ανασκαφής” για να αντλήσουμε “πλούτο” από περιοχές που δεν είχαμε άλλοτε εξερευνήσει, και πνευματικά και υλικά.

Η ευεργεσία  του Δία είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από αντίληψη, και συνειδητότητα, καθώς αν διάγεται μονομερώς από άπληστη επεκτατική διάθεση και επιθυμία μπορεί να φέρει και την πτώση, την ματαίωση ή γενικότερα την πλήξη που προκαλεί η υπερβολή και η τέρψη σε συνδυασμό με την έλλειψη στόχου.

Αυτού του είδους τα θέματα και οι προβληματισμοί θα ενεργοποιηθούν περισσότερο καθώς πλησιάζουμε τα διαστήματα κορύφωσης της όψης. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τους συμβολισμούς της μυθολογίας, καθώς ο Δίας ήταν ο θεός του ουρανού και ο Πλούτωνας ή Άδης ο θεός του κάτω κόσμου, όπου κατοικούν οι ψυχές. Και οι δύο παντοδύναμοι στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, δημιουργούν έναν ισχυρό συμβολισμό που μας βοηθάει να καταλάβουμε την δύναμη της σύνδεσης της ύλης και του πνεύματος με τον βαθύ ψυχισμό στην διαδικασία ανάπτυξης συνείδησης, αλλά και της έννοιας της επέκτασης και της κυριαρχίας που ξεπερνάει την επίγεια πραγματικότητα. Η υψηλή δόνηση μετουσιώνει την αντίληψη και την επίγνωση και παράγει “πλούτο”, και η χαμηλή οδηγεί στην κρίση και στην φθορά. Ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας λοιπόν τι σημαίνει “πλούτος” και τι σημαίνει ανάπτυξη, και πως η αντίληψη μας έχει διαμορφωθεί από το 2007 ως σήμερα, σε σχέση με αυτές τις έννοιες. Έχουμε ακόμη περίπου 3 χρόνια για να βεβαιωθούμε και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες μετεξέλιξης τους.

Για να κατανοήσουμε πλήρως την όψη θα πρέπει να την εντάξουμε στο πλήρες φάσμα φάσεων του κύκλου, και να αντιληφθούμε την σχέση που έχουν οι έννοιες και οι συμβολισμοί που αντιπροσωπεύουν οι πλανήτες με το προσωπικό ή συλλογικό τοπίο της ζωής.  

Επηρεάζει όσους έχουν προσωπικούς πλανήτες ή ωροσκόπο και γωνιακούς οίκους στις 14-19 μοίρες Ζυγού, Αιγόκερου, Κριού, Καρκίνου. Εάν γνωρίζεις  τον γενέθλιο χάρτη σου οι οίκοι που βρίσκεται ο Ζυγός και ο Αιγόκερος είναι οι τομείς ζωής που ενεργοποιούνται, ενώ οι τομείς της ζωής που θα επηρεαστούν και θα υποστούν αλλαγές είναι οι οίκοι που έχουν ακμή στον Τοξότη, στους Ιχθύς και στον Σκορπιό.

Διάρκεια συνοδικού κύκλου: 12-13 χρόνια

Διάρκεια παρόντος κύκλου: 2007 – 2020

Σύνοδος: Δεκέμβριος 2007 στις 24 μοίρες Τοξότη

1/4 (90 μοίρες):  Ιούλιος 2010-Φεβρουάριος 2011

Αντίθεση – 180ο : Αύγουστος 2013-Μαίος 2014

3/4 (270 μοίρες): Νοέμβριος 2016-Αύγουστος 2017

Λόγω της ανάδρομης πορείας των πλανητών το τετράγωνο Δία-Πλούτωνα θα είναι ενεργό από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι και τον Αύγουστο του 2017, και σχηματίζει τρείς ενεργοποιήσεις τις εξής ημερομηνίες:

Πρώτο τετράγωνο: 18 Νοεμβρίου 2016 – 1 Δεκεμβρίου (14-16 μοίρες Ζυγού – Αιγόκερου) – κορύφωση 25 Νοεμβρίου 2016

Δεύτερο τετράγωνο: 23 Μαρτίου 2017-07 Απριλίου 2017 (17-19 μοίρες Ζυγού – Αιγόκερου) – κορύφωση 30 Μαρτίου 2017

Τρίτο τετράγωνο: 29 Ιουλίου 2017 – 10 Αυγούστου 2017 (16-18 μοίρες Ζυγού -Αιγόκερου) – κορύφωση 4 Αυγούστου 2017

(για τα χρονικά διαστήματα χρησιμοποιώ ανοχή +/-1 μοίρα)

© Eleni Kostika 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s